Zaklinanie cen

Zaklinanie cen

Dlaczego nie udało się stłumić inflacji
Powracający z urlopów rodacy mieli nieco odetchnąć od inflacji. Jak przewidywały Narodowy Bank Polski, rząd oraz chmara analityków, cenowa górka powinna wypaść właśnie w sierpniu. Potem miała spadać. Faktycznie, jest niemal pewne, że w sierpniu roczna inflacja osiągnie 5 proc. Niestety, prawie pewne jest również to, że w następnych miesiącach ceny będą wciąż rosły. Dla polskich domowych budżetów jesień zapowiada się ciężko. Znowu podrożeją m.in. mięso, gaz, a od 2009 r. ostro w górę pójdą także opłaty za energię i różne usługi.Cuda bez cudów
Zdaniem władz to, że w Polsce rosną ceny, jest „zrządzeniem losu", spowodowanym drożejącą na świecie ropą i żywnością. I tak, jak bez winy władz inflacja wybuchła, tak sama z siebie miała minąć. Ale nie chce. W lipcu 2008 r. roczny wskaźnik inflacji wyniósł 4,8 proc., w sierpniu – zgodnie z prognozami – będzie to już 5 proc. A to nie koniec. Nie sprawdzają się bowiem żadne z optymistycznych założeń, które miały spowodować wyhamowanie wzrostu cen. Ropa niewiele tanieje, zbiory w rolnictwie są takie sobie, tempo wzrostu płac błyskawicznie rośnie, zadłużamy się na potęgę, a na dodatek złoty – przynajmniej czasowo – przestał się umacniać, co sprawia, iż zanika hamujące oddziaływanie taniego dolara i euro na ceny importowanych surowców, towarów i usług.
Skąd optymiści wiedzą, że ropa będzie istotnie tanieć, a cena benzyny spadnie z końcem wakacji do 4 zł, trudno zgadnąć. W krótkim okresie światowy popyt na ropę jest dość sztywny i bez istotnego zwiększenia ilości tego surowca na rynku taka zmiana graniczyłaby z cudem. Można oczywiście się cieszyć, że w ciągu ostatniego miesiąca cena ropy obniżyła się ze 143 USD do prawie 112 USD za baryłkę. Radość tę jednak osłabia fakt, że jeszcze w lutym kosztowała ona 85 USD, a 1 września 2007 r. – 69 USD. Jakkolwiek by zatem patrzeć, w ciągu pół roku podrożała o 30 proc. i jest po prostu strasznie droga. Na dodatek w naszym wypadku negatywnie działa sprzężenie ropa-dolar. Gdy bowiem ropa tanieje, to dolar rośnie w siłę, co sprawia, że złotówkowa cena importu ropy niemal się nie zmienia.

Teraz mięso
Suche lato sprawiło, że zbiory zbóż są w Polsce niższe niż przed rokiem o 8 proc. (zebrano ledwie 23,5 mln ton, wobec 25,5 mln ton przed rokiem) i niższe o prawie 6 proc. od wieloletniej średniej. Nie jest to ubytek wielki i – paradoksalnie – na razie powoduje obniżkę cen zboża. W 2007 r. Polska była bowiem jednym z niewielu europejskich krajów z dobrymi zbiorami i ceny w górę pociągnął eksport naszych produktów rolnych na Zachód, gdzie ich brakowało. W 2008 r. zbiory w innych państwach są dobre, więc więcej naszej żywności zostanie w kraju. Rynek zareagował na to natychmiast. Ceny pszenicy za kwintal w lipcu spadły do 69 zł (w czerwcu wynosiły 80,41 zł). Natychmiast jednak zareagował na to minister rolnictwa Marek Sawicki (PSL), który stwierdził, że dochody rolników są niskie i trzeba wprowadzić zaporowe cła wwozowe, które zapobiegłyby importowi taniego zboża i przywróciły „godne" wynagrodzenie za rolniczy trud. Biedaczysko zapomniał o trzech sprawach. Po pierwsze, rolników mamy w Polsce 2 mln, a konsumentów 38 mln. A więc przedstawicielowi rządu wypada raczej się troszczyć o interes większości, a nie być szefem związku zawodowego rolników. Po drugie, w czerwcu 2007 r., zanim szaleństwo cenowe się zaczęło, kwintal pszenicy kosztował 55 zł. Po trzecie, producenci zbóż nie są jedynymi rolnikami. Zaliczają się do nich także producenci trzody, a cena zboża jest dla nich kosztem.
Wysokie ceny zboża sprawiły, że hodowla świń przestała się opłacać i w ciągu roku ubyło nam ich 3 mln (pogłowie spadło do 15 mln sztuk). Jeszcze bardziej zmniejszyła się liczba loch i prosiąt (ubytek rzędu 25 proc.). Już dzisiaj przekłada się to na spadek produkcji mięsa i wzrost jego cen (ceny skupu wzrosły w lipcu o 3,5 proc. i są o blisko 13 proc. wyższe niż przed rokiem). A to dopiero początek. Mięso będzie drożało co najmniej przez półtora roku, bo tyle trwa tzw. cykl świński i cena schabu przed grudniowymi świętami spokojnie wzrośnie do 25 zł za kilogram. Nie trzeba dodawać, że pociągnie to w górę cenę substytutów mięsa (ryby, nabiał) i w efekcie całej żywności. Obecne tempo wzrostu cen artykułów spożywczych, wynoszące 7,5 proc. w skali rocznej, co najmniej się utrzyma.

Rozmnożenie złotówek
Sprzedawcom nie byłoby tak łatwo podnosić ceny, gdyby ilość pieniądza w obiegu nie rosła tak szybko. Gorącego pieniądza (tzw. M2) w ciągu 2007 r. przybyło aż 58 mld zł (wzrost o 20 proc.). Pieniędzy mamy więcej zarówno dlatego, że szaleńczo rosną płace, jak i z powodu dynamicznego przyrostu zadłużenia. Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wzrosły w pierwszej połowie 2008 r. aż o 11,7 proc. Ich dynamika po majowym osłabieniu („tylko" 10,2 proc.) znowu rośnie. Co ważne, ów wzrost przeniósł się także na sferę budżetową, w której płace po pierwszym półroczu były aż o 11 proc. wyższe niż przed rokiem (po I kwartale wzrosły o 8 proc.). Jest to odejście od normalnej tendencji, zgodnie z którą podwyżki budżetówki skomasowane były w pierwszym kwartale. Teraz wyścig płacowy trwa cały rok.
Mimo straszenia osłabieniem gospodarczym nie słabnie skłonność Polaków do zadłużania się. Firmy powiększyły swoje zadłużenie w pierwszej połowie 2008 r. aż o 15 proc. (do ponad 24 mld zł) i jest to przyrost o 5 punktów procentowych wyższy niż w drugiej połowie 2007 r. Niemal identycznie wygląda sprawa kredytów dla klientów indywidualnych (wzrosły w pierwszej połowie 2008 r. o 15 proc.; w drugiej połowie 2007 r. było to 12 proc.). Niewielkie zmniejszenie liczby udzielanych kredytów hipotecznych z nawiązką zostało zrekompensowane powiększeniem skali kredytów konsumpcyjnych.
W tej sytuacji iście hamletyczne rozważania członków Rady Polityki Pieniężnej (podnosić stopy czy nie?) wydają się niezrozumiałe. Prosta ekonomiczna logika mówi wszak, że skoro popyt nie maleje, mimo dotychczasowych zmian ceny pieniądza, to trzeba podwyższać ją nadal. Nawet jeśli na najbliższym posiedzeniu RPP zmieni stopy procentowe, to najprawdopodobniej będzie to kolejna zmiana kosmetyczna, która nie przyniesie zmian w nastawieniu kredytobiorców. Powiększy tylko różnicę między stopami procentowymi NBP i Europejskiego Banku Centralnego, co sprawi, że do Polski znowu zacznie napływać kapitał spekulacyjny, umacniając złotego.

Szok noworoczny
Jeśli można powątpiewać w to, czy do końca 2008 r. inflacja zwolni, to już niemal pewnym można być, że od nowego roku przyspieszy. Stanie się tak na skutek zmian stawek akcyzowych (w tym na gaz do aut) oraz podwyżki cen energii, ciągnącej za sobą wszystkie ceny usług komunalnych. Od 1 stycznia mamy bowiem przejść na „wolne" ceny energii elektrycznej. Będzie to jednak „wolność" tylko w jedną stronę, bowiem rynek ten jest silnie zmonopolizowany, a popyt na energię bardzo sztywny. Dostawcy zatem wykorzystają owo uwolnienie jako pretekst do wysokich podwyżek, które eksperci Urzędu Regulacji Energetyki oceniają na 30 proc. w skali roku. Droższy i to zapewne znacznie wcześniej, bo już od 1 października (ale skutki tej podwyżki w pełni odczujemy zimą), będzie także gaz, bowiem PGNiG już teraz wystąpiło o zgodę na podniesienie ceny o 10 proc. Po cichu, ale wyraźnie drożeje także węgiel, którego cena jest już o 25 proc. wyższa niż przed rokiem.
Jesienią i zimą jedynie ceny będą gorące, a mieszkania raczej niedogrzane. I wtedy może warto będzie przypomnieć sobie powiedzonko, jakim naród skwitował jedną z podwyżek gazu i energii w czasach Gomułki: „Jak się zgrzejesz przy warsztacie, wnet ochłoniesz w chłodnej chacie".


Stanisław Gomułka, były wiceminister finansów, główny ekonomista BCC
Na koniec 2008 r. inflacja wyniesie około 4,2 proc. Z jednej strony, na jej spadek będą miały wpływ dobre zbiory w rolnictwie w całej Europie oraz niższe ceny ropy. Z drugiej strony, pojawiły się nowe czynniki, które utrzymają ją na wciąż wysokim poziomie – szybki wzrost płac oraz lekkie osłabienie złotego. Przykładowo, w USA za podwyżki cen żywności aż w 50-60 proc. odpowiedzialny był słaby dolar. U nas jest odwrotnie. Silny złoty chronił nas przed nadmiernym wzrostem wielu cen. Mamy za to zbyt mało elastyczny rynek pracy i eksplozję żądań płacowych. Dlatego w USA inflacja jest na poziomie zbliżonym do Polski. Właśnie przez oddziaływanie na rynek pracy i przyhamowanie wzrostu płac rząd i bank centralny powinny walczyć z inflacją

Krzysztof Rybiński, były wiceprezes NBP, partner w Ernst & Young
Inflacja może się utrzymać na wysokim poziomie znacznie dłużej, niż się nam wydaje.
Po pierwsze, wysoki jest poziom inflacji globalnej, bo w zaskakującym tempie rosną ceny na przykład w USA czy Wielkiej Brytanii. Po drugie, czekają nas skokowe podwyżki cen gazu i energii. Zwłaszcza w sektorze energetycznym problem będzie narastał. Po trzecie, cały czas rośnie krajowy popyt. Ze względu na dobrą sytuację na rynku pracy Polacy optymistycznie patrzą w przyszłość i coraz więcej konsumują oraz coraz bardziej się zadłużają. I jeśli gospodarka nie zwolni, a bezrobocie nie przestanie spadać, to się nie zmieni.

Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu
Wiele wskazuje na to, że szczyt inflacyjny osiągniemy w sierpniu. Na koniec 2008 r. inflacja spadnie, choć nie zejdzie poniżej 4,3 proc. Czy będzie to sukces? Przypominam, że tzw. cel inflacyjny zakładał inflację na poziomie 2,5 proc. Nie jest prawdą, że nie mamy wpływu na takie czynniki, jak ceny paliw czy żywności. Na te pierwsze możemy oddziaływać przez kurs złotego. Na drugie – przez podwyżki stóp procentowych i ograniczanie konsumpcji. Wzrost cen żywności dotyczy bowiem nie tylko artykułów podstawowych, jak zboże, ale głównie produktów przetworzonych. A ich ceny kształtuje przede wszystkim popyt.Kto odpowiada za inflację

Wina rządu
1. Brak przeciwdziałania drożyźnie zbożowej, która nastąpiła w 2007 r. po dobrych zbiorach, i dopuszczenie do powstania głębokiego „świńskiego dołka"
2. Dopuszczenie do wyścigu płacowego w sferze budżetowej
3. Wysoki wzrost cen regulowanych
4. Brak wcześniejszej demonopolizacji sektorów energetycznych, umożliwiający wysokie podwyżki cen energii

Wina NBP
1. Niekonsekwentne i kunktatorskie zmienianie stóp procentowych. Zmiany zbyt późne i zbyt małe, będące raczej spóźnioną reakcją na rosnącą inflację niż próbą jej przeciwdziałania
Okładka tygodnika WPROST: 35/2008
Więcej możesz przeczytać w 35/2008 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 1
 • szatma@comcast.net   IP
  W USA jak inflacja rosnie a tempo wzrostu spada - obniza sie stopy procentowe. W Polsce - odwrotnie. Wiekszosc Nagrod Nobla z ekonomii kasuja ekonomisci z USA. W Polsce nie ma ani jednego. Kto ma racje?

  Spis treści tygodnika Wprost nr 35/2008 (1340)

  • Na stronie - Nowy Kaczyński 24 sie 2008, 22:00 Prezydent zmienia wizerunek – staje się sobą 3
  • Łuk triumfalny w Warszawie 24 sie 2008, 22:00 Bitwa warszawska 6
  • Skaner 24 sie 2008, 22:00 6
  • Niemcy rządzą Ameryką 24 sie 2008, 22:00 Barack Obama wiedział, co robi, odwiedzając w czasie kampanii wyborczej Niemcy. Aż 17 proc. Amerykanów jest niemieckiego pochodzenia – wynika ze spisu ludności Stanów Zjednoczonych. Z kraju nad Łabą pochodzili m.in. przodkowie... 6
  • Ochraniacz na wąsy 24 sie 2008, 22:00 Granat gaszący pożary, drylownica do brzoskwiń i ochraniacz na wąsy – te i inne przedmioty można do listopada oglądać na wystawie dziwnych wynalazków w Bibliotece Narodowej w Londynie. Eksponaty z lat 1851-1951 pochodzą ze zbiorów... 6
  • Psigrzyska 24 sie 2008, 22:00 Króliki biegające przez płotki, papugi wspinające się po linie i koty startujące w konkursie zwinności – tak wyglądają zwierzęce igrzyska olimpijskie zorganizowane przez hongkoński sklep PetMAX. W trwającej dziesięć tygodni... 6
  • Druga twarz 24 sie 2008, 22:00 „To cud, że mam nową twarz" – powiedziała Isabel Dinoire, gdy w 2005 r. francuscy chirurdzy przeszczepili jej twarz zdeformowaną po ugryzieniu przez psa. To była pierwsza taka operacja. Ten „cud” przydarzył się... 6
  • Dossier 24 sie 2008, 22:00 „Ludzie grubi, do których można się przytulić, wydają mi się cieplejsi" Stanisława Celińska w „Tele Tygodniu" o różnicy między osobami szczupłymi i otyłymi „Po wybuchu wojny w Gruzji zniknęłam z... 8
  • Pytania Niepolityczne - Zdjęłam spodnie za naszyjnik 24 sie 2008, 22:00 Rozmowa z Joanną Senyszyn, posłanką Lewicy, kolekcjonerką biżuterii etnicznej 8
  • Ludzie 24 sie 2008, 22:00 Collins bankrutemTrzeci rozwód postawił Phila Collinsa na skraju bankructwa. Muzyk, który z żadną z żon nie podpisywał intercyzy, musi teraz zostawić Orianne Cevey 46 mln USD, dom i kolekcję luksusowych samochodów. (UBI)Olbrychski i... 8
  • Gazetowa choroba 24 sie 2008, 22:00 „Zabiła anoreksję!" – takim tytułem „Super Express” opatrzył zdjęcie Natalii Kukulskiej jedzącej obiad w restauracji. Artykuł nawiązywał do podejrzeń brukowca, że wokalistka cierpi na jadłowstręt. Kukulska... 8
  • Najdziwniejsze zachcianki gwiazd 24 sie 2008, 22:00 Jennifer LopezWymaga, żeby jej kawa była mieszana przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara. Zaplecze sceny ma być udekorowane białymi zasłonami, białymi różami oraz świecami. Angelina JolieZanim zgodziła się na przyjęcie roli,... 10
  • Najbardziej pobudzeni posłowie 24 sie 2008, 22:00 – Kiedy podczas stresujących obrad sejmowych zaczynam się denerwować, idę do ostatniego rzędu i przestępuję z nogi na nogę, nucąc pod nosem przeboje – opowiada Janusz Piechociński (PSL) o sposobie radzenia sobie ze stresem.... 10
  • Niedostępna jak Polka 24 sie 2008, 22:00 Polki są najtrudniejszymi kobietami do zdobycia – wynika z badania The Global Survey Of The Female Species. Aby zaciągnąć Polkę do łóżka, potrzeba średnio aż 7,5 randki. Najłatwiejsze w Europie są Szwedki, które ulegają... 12
  • Biznes to biznes 24 sie 2008, 22:00 Tylko 38 proc. polskich menedżerów i przedsiębiorców deklaruje, że po wydarzeniach w Gruzji zerwałoby kontakty handlowe z Rosją. Jednak większość z nich (63 proc.) uważa, że Unia Europejska powinna obłożyć Rosję sankcjami, co... 12
  • Zapytaj Wprost - PiS budzi mój niepokój 24 sie 2008, 22:00 Na pytania czytelników internetowego wydania tygodnika „Wprost” odpowiada Julia Pitera. 13
  • Poczta 24 sie 2008, 22:00 Portfel wczasowiczaJestem wdzięczny za poruszenie w artykule „Portfel wczasowicza" (nr 30) tematu polskiego zaplecza turystyczno-wypoczynkowego i mentalności ludzi odpowiedzialnych za tę gałąź gospodarki. W Polsce miejsca... 14
  • Playback 24 sie 2008, 22:00 Prezydent Lech Kaczyński i premier Donald TuskFot. A. Jagielak 14
  • Wprost przeciwnie - Ich bin ein Frankfurter 24 sie 2008, 22:00 Condoleezza Rice musiała mieć niezły ubaw 15
  • Z życia koalicji 24 sie 2008, 22:00 Podobno rząd i prezydent mieli się spierać, gdzie podpisać umowę w sprawie tarczy antyrakietowej. Minister Sikorski chciał, żeby w pałacyku MSZ, a kancelaria Kaczyńskiego, żeby w Belwederze. Piszemy „podobno", bo nawet nam... 16
  • Z życia opozycji 24 sie 2008, 22:00 Symptomatyczne. Prezydencki minister Miś Kamiński został podpisany w telewizji Polsat jako Konrad Witek, socjolog. Tę pomyłkę naprawdę łatwo usprawiedliwić. Na pierwszy rzut oka Kamiński bardzo kojarzy się z fizjologią.Andrzej... 17
  • Sportowa wojna światowa 24 sie 2008, 22:00 Na igrzyskach nie chodzi o uczestnictwo i pokojową rywalizację, lecz o zwycięstwo konkretnego narodu 18
  • Marszałek bez armii 24 sie 2008, 22:00 Bronisław Komorowski umie być cierpliwy i czekać na dogodną okazję, tylko ta okazja może nie nadejść 26
  • Plan Kaczyńskiego 24 sie 2008, 22:00 Dla Polski nadszedł koniec dyplomacji uśmiechu, przyszedł czas na dyplomację racji stanu 30
  • Łowcy burz 24 sie 2008, 22:00 Ponad 500 osób w Polsce może przewidywać burze i tornada trafniej niż zawodowi meteorolodzy 32
  • Targi słupskie 24 sie 2008, 22:00 Gniew mieszkańców Redzikowa napędzają nie amerykańskie rakiety, lecz polskie władze, które ich lekceważą 34
  • Postać tygodnia - Condoleezza Rice 24 sie 2008, 22:00 Misjonarka 38
  • Wprost z blogu 24 sie 2008, 22:00 Polityka Wkrótce Krym – kto się założy?Wojciech Pokora www.geralt.blox.pl Dziś politycznie Krym należy do Ukrainy. Ale formalnie jest to już od dawna teren okupowany. Większość ludności stanowią Rosjanie. W ich obronie siły... 39
  • Trójka bez sternika 24 sie 2008, 22:00 40
  • Gonitwa polska 24 sie 2008, 22:00 Rozpoczął się wyścig płac między sferą produkcji i usług publicznych 40
  • Korporacje politykom 24 sie 2008, 22:00 Czy walka polskich polityków o otwarcie korporacji prawniczych będzie trwała jeszcze wiele lat? 40
  • Skorygować błąd NATO 24 sie 2008, 22:00 NATO nie pozostanie bierne wobec imperialnych zakusów Moskwy 40
  • Ryba po polsku - Wielkie orędowanie 24 sie 2008, 22:00 Prezydent wygłasza orędzie na jednokołowym rowerze, a premier oręduje, stojąc na grzbiecie konia. 41
  • Giełda 24 sie 2008, 22:00 42
  • Chińczyk ratunkowy 24 sie 2008, 22:00 Minister sportu Mirosław Drzewiecki (PO) dokonał odkrycia. Poinformował, że wiele chińskich firm budowlanych jest zainteresowanych realizacją inwestycji związanych z przygotowaniami do Euro 2012 i że mogą je wykonać nawet o połowę... 42
  • Piwo za ziemniaki 24 sie 2008, 22:00 Brytyjski pub The Pigs w Edgefield oferuje alkohol w zamian za produkty spożywcze. „Wszystko, co wyhodujecie, ustrzelicie albo ukradniecie, a przyda się w naszym menu, przynieście do nas – zrobimy interes" – głosi... 42
  • Cena śmierci 24 sie 2008, 22:00 Od 30 zł do 300 tys. zł – to pierwsze próby wyceny bólu po śmierci bliskiej osoby, spowodowanej tragicznym wypadkiem lub działaniem przestępców. 3 sierpnia 2008 r. wszedł w życie znowelizowany kodeks cywilny przywracający... 42
  • Do szkoły z kredytem 24 sie 2008, 22:00 Banki rozpoczęły konkurencję w kategorii „szkolne" promocje kredytowe. Według analityków Open Finance, wybór najkorzystniejszej oferty może oznaczać oszczędność nawet kilkuset złotych rocznie. Przykładowo, rodzice, którzy... 43
  • Płatne trolle internetowe 24 sie 2008, 22:00 Preparowanie artykułów w sieci i podszywanie się pod uczestników dyskusji na forach internetowych – to nowa broń w walce z rynkową konkurencją. Serwis News.com twierdzi, że w ten sposób waszyngtońska agencja lobbingowa LawMedia... 43
  • Gazowy szantaż 24 sie 2008, 22:00 W 2009 r. wygasa jeden z najważniejszych kontraktów z Gazpromem, który zapewnia nam dużą część dostaw gazu. Rosjanie grożą, że Polska drogo zapłaci za krytykowanie polityki Rosji w sprawie Gruzji. Według ekspertów, przykręcenie... 43
  • Zaklinanie cen 24 sie 2008, 22:00 Dlaczego nie udało się stłumić inflacji 44
  • Biznes w przedszkolu 24 sie 2008, 22:00 Już co dziesiąty maluch chodzi do prywatnego przedszkola 48
  • Urodzony w dołku 24 sie 2008, 22:00 Tiger Woods będzie pierwszym sportowcem w historii, który dzięki grze zarobi miliard dolarów 50
  • Powrót malucha 24 sie 2008, 22:00 Polacy szaleją w paliwożernych SUV-ach, podczas gdy świat przesiada się do małych miejskich aut 54
  • Know-How 24 sie 2008, 22:00 58
  • Gest w genach 24 sie 2008, 22:00 Na sukcesy i porażki wszyscy reagujemy jednakowo, niezależnie od tego, w jakiej kulturze zostaliśmy wychowani. Zwycięstwo oznajmiamy uniesioną głową i rękami, a po porażce skrywamy twarz w dłoniach. Te gesty nie są wyuczone, ale... 58
  • Mózg w jednym palcu 24 sie 2008, 22:00 Co uczyniło nas ludźmi? Chip Walter wymienia aż sześć czynników: paluchy, kciuki, gardło, śmiech, łzy i całowanie. To one umożliwiły ludzkości stworzenie jej największych dzieł: symfonii Mozarta, dramatów Szekspira, filmów z... 58
  • Ból mózgu 24 sie 2008, 22:00 Kobiety o rudych włosach są bardziej wrażliwe na ból niż inne. Geny, które decyduja o ich wyglądzie, powodują też,że te panie są mniej wrażliwe na niektóre środki przeciwbólowe. Intensywniej odczuwają ból także osoby skłonne do... 58
  • Sroka inteligentka 24 sie 2008, 22:00 Do zwierząt, które zwycięsko przeszły test lustra, czyli delfinów, słoni i szympansów dołączyły sroki. To triumf zwierzęcego intelektu – ptak stojąc przed lustrem, wie, że widzi w nim swoje odbicie. Trzy sroki z pięciu... 59
  • Ośmiornica sześcioramienna 24 sie 2008, 22:00 Według opracowanych dotychczas naukowych teorii, cztery macki ośmiornicy służą jej do poruszania się po dnie i pływania, a pozostałe cztery do manipulowania i jedzenia. Jak się okazuje, uważano tak niesłusznie. Ośmiornica olbrzymia... 59
  • Mężczyzna z kobiety 24 sie 2008, 22:00 Czy znikną lub odwrócą się różnice między płciami? 60
  • Logo w głowie 24 sie 2008, 22:00 Pokaż swoje ulubione marki, a będziesz wiedział, kim jesteś 64
  • Na słońce i wodę 24 sie 2008, 22:00 Przyszłość będzie należała do samochodów elektrycznych 66
  • Poszukiwacze znikającej arki 24 sie 2008, 22:00 Arka Przymierza już dawno rozpadła się w pył, ale wielu wciąż jej szuka 68
  • Masakra wołyńska 24 sie 2008, 22:00 Ogromna różnica w liczbie ofiar nie pozwala stawiać znaku równości pomiędzy ludobójstwem UPA i samoobroną AK 72
  • Górna półka - Kompleks kolonialny 24 sie 2008, 22:00 Jan Kieniewicz, znawca historii Indii, Hiszpanii i Portugalii, autor oryginalnej koncepcji kolonializmu, jest jednym z najciekawszych badaczy polskości, zatroskanym jej stanem. Troska i namysł uczonego o szczególnych kompetencjach... 75
  • Bez granic 24 sie 2008, 22:00 76
  • Mandela zhakowany 24 sie 2008, 22:00 Nelson Mandela, legendarny przywódca Afrykańskiego Kongresu Narodowego, padł ofiarą cyberataku. Hakerzy włamali się do serwerów jednej z fundacji charytatywnych Mandeli zajmującej się walką z AIDS i rozesłali mailez zaproszeniem na... 76
  • Cytat tygodnia 24 sie 2008, 22:00 „Sankcje międzynarodowe na pewno nam nie zaszkodzą. Dzięki nim staniemy się samowystarczalni i bardziej niezależni" Mahmud Ahmadineżad, prezydent Iranu 76
  • Niedźwiedzie pierwszej damy 24 sie 2008, 22:00 Carla Bruni-Sarkozy, żona prezydenta Francji, ściągnęła na siebie gniew hodowców owiec w Pirenejach. Farmerom nie podoba się poparcie pierwszej damy dla kampanii ekologów, której celem jest rozwój populacji niedźwiedzi brunatnych po... 77
  • Kwiz 24 sie 2008, 22:00 Sprawdź swoją wiedzę o świecie1. W którym kraju pije się najwięcej wody mineralnej?a) Zjednoczone Emiraty Arabskieb) USAc) Chiny2. Który kraj UE odwiedza najwięcej turystów z zagranicy?a) Hiszpaniab) Włochyc) Niemcy3. W którym kraju UE... 77
  • Koniec dziwnej przyjaźni 24 sie 2008, 22:00 Lech Kaczyński nie wyleczył Vaclava Klausa z rusofilii 78
  • Polski pociąg do Berlina 24 sie 2008, 22:00 Po raz pierwszy od zburzenia muru berlińskiego jest szansa na koordynację polskiej i niemieckiej polityki wschodniej 82
  • Anty-Hamlet z Kopenhagi 24 sie 2008, 22:00 Premier szczęśliwej Danii ma szansę uszczęśliwić całą unię 84
  • Bóg Obamy 24 sie 2008, 22:00 Gdy Tony Blair został katolikiem, zarzucono mu, że ani on, ani jego żona nie prezentują w życiu stanowiska katolickiego 86
  • Pasaż 24 sie 2008, 22:00 90
  • Wyprawka XXI wieku 24 sie 2008, 22:00 Mateusz Damięcki pochwalił się swą średnią z matury: 2,8. Trochę wstyd, zwłaszcza że pojawiła się też informacja o wynikach maturzystki Emmy Watson, która egzaminy zdała na szóstki. Także Hermiona z „Harry’ego... 90
  • Prawy do lewego 24 sie 2008, 22:00 Ołówkowi stawia się dziś wysokie wymagania: musi uwzględniać potrzeby osób leworęcznych, nie może powodować powstawania odcisków, a najlepiej, by miał rekomendację poważnej instytucji naukowej. Te wymagania spełnia ołówek... 90
  • Księżniczki i wyścigówka 24 sie 2008, 22:00 Smyk, jak na sieć sklepów dla dzieci przystało, dobrze przygotował się na rozpoczęcie roku szkolnego. Rodzice mogą w nim kupić swoim dzieciom ubrania i szkolne akcesoria. Najlepiej nabyć zestaw z jednym motywem, np. komplety marki Cool... 90
  • Miłe pisania początki 24 sie 2008, 22:00 Dzisiejsze kilkulatki są za pan brat z komputerem i nieraz wcześniej piszą za pomocą klawiatury niż ręcznie. Ale nauka „tradycyjnego" pisania literek ich nie ominie. Będzie jednak bardziej komfortowa niż np. 10 lat temu, bo kto... 90
  • Tornister na kręgosłup 24 sie 2008, 22:00 Noszenie podręczników do szkoły zapewnia zdrową postawę, nie tylko moralną. Tornistry Step by Step dbają o kręgosłup dziecka – dopasowują się do jego figury i zmuszają do trzymania się prosto. Sztywny tył chroni plecy przed... 91
  • Zamiast mundurka 24 sie 2008, 22:00 Dzieciaki znowu mogą zaszaleć z ubraniami – Sejm zniósł obowiązkowe mundurki. A jak się stroić, to w ciuchy najlepszych marek, np. Burberry, które wypada nosić od najmłodszych lat – w końcu to w tym domu mody ubierają... 91
  • Z warsztatu samochodowego na biurko 24 sie 2008, 22:00 Jednym z zajęć uczniów jest klejenie. Firma 3M z okazji rozpoczęcia roku szkolnego przygotowała więc duży wybór klejów i taśm Scotch. W kolekcji znajdziemy m.in. klej z nadrukiem postaci z ulubionej bajki Witch; nadrukami ozdobione są... 91
  • Laser 24 sie 2008, 22:00 94
  • Postać tygodnia: Norman Davies 24 sie 2008, 22:00 "Europa walczy 1939-1945. Nie takie proste zwycięstwo" Normana Daviesa to chyba najbardziej kontrowersyjne dotychczas spojrzenie na II wojnę światową. Na polski rynek trafia dwa lata po brytyjskiej premierze. W USA ukazała się... 94
  • Pojedynek raperów: 50 Cent kontra Snoop Dog 24 sie 2008, 22:00 Snoop Dog:27 lipca, Warszawa, TorwarKto: amerykański raper i aktorPrawdziwe nazwisko: Cordozar Calvin Broadus JuniorWiek: 37 latStan cywilny: żonaty, dwóch synów i córkaPierwszy album: 1993 r. „Doggystyle"Liczba solowych płyt:... 95
  • Potęga banału 24 sie 2008, 22:00 Nie ma czegoś takiego jak kultura pop, bo kultura może dziś być tylko pop 96
  • Wampiry popu 24 sie 2008, 22:00 Michael Jackson i Madonna osiągnęli pięćdziesiątkę i stracili status bogów 100
  • Wencel gordyjski – Olimpijaństwo 24 sie 2008, 22:00 „Italiano” znów miesza w polskim sporcie 104
  • Ueorgan Ludu 24 sie 2008, 22:00 Obywatelska postawa siatkarzy i piłkarzy ręcznych ratuje Polskę przed katastrofą * Na wezwanie prezydenta kibice dali popalić Ruskim * Czy zagrożone są pamiątki po Stalinie? 105
  • Krótko po wolsku - Coś smacznego 24 sie 2008, 22:00 Odgrzewane żarty przydają się, kiedy historia się powtarza 105
  • Skibą w mur - Żenada u sąsiada 24 sie 2008, 22:00 Polska jest wyczulona na sąsiadów, którzy głośno pukają w ściany, gdy u nas trwa przemeblowanie 106

  ZKDP - Nakład kontrolowany