Bóg Obamy

Bóg Obamy

Gdy Tony Blair został katolikiem, zarzucono mu, że ani on, ani jego żona nie prezentują w życiu stanowiska katolickiego
George W. Bush, Barack Obama, Władimir Putin, Tony Blair – choć różni ich niemal wszystko, łączy silna i często deklarowana wiara religijna. Nie tylko stawiają się karnie na niedzielnych nabożeństwach w swoich kościołach, ale również mają duchowych mentorów, którzy kierują ich duszami. I nie są to tylko marketingowe chwyty, bowiem przynajmniej jeden z nich zmienił wyznanie na gorsze z politycznego punktu widzenia (chodzi o Blaira, który został katolikiem), a drugi – George W. Bush – jak donoszą włoskie media – poważnie zastanawia się nad podobną zmianą. Z protestanta katolik
Podczas czerwcowej wizyty prezydenta USA w Watykanie Benedykt XVI przyjął Busha na świeżym powietrzu w ogrodach watykańskich, naprzeciw średniowiecznej wieży św. Jana. A zazwyczaj przyjmuje swoich gości w watykańskiej bibliotece. Nic dziwnego, że Bush miał łzy w oczach i zanim uścisnął dłonie papieża, powtarzał: „Co za honor, co za honor". I nie był to zachwyt tylko na potrzeby mediów. Kilka miesięcy wcześniej – podczas papieskiej wizyty w  Stanach Zjednoczonych – po spotkaniu z Benedyktem XVI amerykański przywódca miał powiedzieć, że dostrzegł w jego oczach Boga. Te, trzeba przyznać mocne wypowiedzi, wcale nie muszą oznaczać konieczności konwersji. To raczej świadectwo wspólnoty wartości, które wyznają zarówno ewangelikalni protestanci (a takim jest bez wątpienia Bush), jak i konserwatywni katolicy.
Prezydent USA witał papieża niezwykle gorąco, bo – jak przyznawał – podziela jego troskę o każde życie poczęte. Martwią go – jak Stolicę Apostolską – niemoralne badania wykorzystujące ludzkie zarodki, a także postępująca laicyzacja. „Musimy się nauczyć szanować życie we wszystkich jego formach, niezależnie od tego, czy jest to życie nienarodzone czy życie starego człowieka, najnieszczęśliwszego czy najbogatszego pośród nas" – mówił Bush po spotkaniu z Benedyktem XVI. W jego ustach nie są to tylko slogany. Jako prezydent zrobił wiele, by zablokować finansowanie, niemoralnych jego zdaniem, badań z budżetu federalnego, oraz by zmienić układ sił w Sądzie Najwyższym, który może wprowadzić nowe zapisy w obowiązującym prawie aborcyjnym.
Bush jeszcze przed wyborami deklarował, że to Jezus jest najważniejszym z filozofów. „Nie wyobrażam sobie bycia prezydentem naszego kraju bez relacji z Bogiem" – mówił Bush w wywiadzie udzielonym w styczniu 2005 r. „Washington Times".

Prezydent powtórnie narodzony
Wywiady czy publiczne wypowiedzi nie są jedynym dowodem na to, że źródłem wielu działań Busha jest żywa wiara chrześcijańska. Jak wspominał jeden z uczestników spotkania prezydenta Stanów Zjednoczonych z politykami palestyńskimi, kilka miesięcy po wybuchu wojny w Iraku, ten ostatni miał im powiedzieć, że decyzja o budowie nowego Bliskiego Wschodu to polecenie, jakie otrzymał od Boga. – Przyjechałem do was z misją od Boga. Bóg powiedział mi: „George, idź i pokonaj terrorystów w Afganistanie". I ja to zrobiłem. A potem Bóg powiedział mi: „Idź i pokonaj tyranię w Iraku". I to zrobiłem. A teraz ponownie Bóg przyszedł do mnie i powiedział mi: „Idź i ofiaruj Palestyńczykom własne państwo, a Izraelczykom bezpieczeństwo”. I dzięki pomocy Boga chcę to zrobić – miał wówczas powiedzieć prezydent.
Te szokujące dla wielu słowa są tylko prostą konsekwencją stylu pobożności, jaki prezentuje prezydent. Ten metodysta należy bowiem do wielkiego nurtu ewangelikalnego w USA. Jego cechami charakterystycznymi są nacisk na niezwykle osobisty kontakt z Bogiem (przejawiający się choćby przez zapewnienia, że Bóg do kogoś przemówił), nawrócenie w wieku dorosłym (zwane rozgrzaniem serca czy powtórnymi narodzinami) oraz przekonaniem o tym, że Bóg ma dla Stanów Zjednoczonych specjalne zadania. Ewangelikalni chrześcijanie nie są przy tym tylko wiernymi jakiejś jednej wspólnoty (najwięcej jest ich w grupach zielonoświątowych czy w Południowej Konwencji Baptystów), ale uczestniczą w życiu nawet najbardziej liberalnych zborów i Kościołów. Sam Bush jest tego zresztą przykładem. Zjednoczony Kościół Metodystyczny, choć obecni są w nim również konserwatyści, pozostaje wspólnotą dość liberalną, a jego zwierzchnicy wielokrotnie, i to mocno, krytykowali obecną administrację za konserwatyzm obyczajowy i polityczny.

Liberalne chrześcijaństwo Obamy
Demokraci w USA często odwołują się do pochodzącego z XIX wieku protestantyzmu społecznego (social gospel). Oba te nurty różni od siebie (by się skupić wyłącznie na kwestiach politycznych) rozumienie roli jednostek w zmienianiu świata. Konserwatystów charakteryzuje przekonanie, że osobiste nawrócenie powinno być fundamentem wiary i zaangażowania politycznego. Jeśli Jezus zmienia życie jednostek, wówczas jednostki mogą zmieniać społeczeństwo. Działalność społeczna jest ściśle podporządkowana osobistej etyce i modlitwie. Zdaniem modernistów, chrześcijanin polityk powinien się skupić na przemienianiu grzesznych struktur społeczno-ekonomicznych tak, by były one zgodne z zasadami bożej sprawiedliwości.
Do tego nurtu całkowicie świadomie nawiązuje obecny kandydat na prezydenta Barack Obama. Jego religijne drogi są o wiele bardziej skomplikowane niż drogi Busha. Pochodzi on z rodziny całkowicie niereligijnej. Jego matka uznawała religie instytucjonalne za źródło zniewolenia i bigoterii i choć prowadzała chłopaka do rozmaitych świątyń, to głównie po to, by pokazać mu, jak religia kształtuje kulturę. W młodości, gdy po rozwodzie z jego ojcem (ateistą z rodziny muzułmańskiej), matka wyszła za mąż za Indonezyjczyka, Barack miał uczestniczyć przez dwa lata w życiu meczetu, ale później zerwał wszelkie związki ze zorganizowaną religią i uznawał się za człowieka niewierzącego.
Przełom przyniósł dopiero kontakt ze zborem Jeremiaha Wrighta, należącym do Zjednoczonego Kościoła Chrystusa (jedna z najstarszych organizacji religijnych w Stanach, obecnie najbardziej liberalna). Problem z tym zborem jest tylko taki, że choć jest on niewątpliwie czarny i politycznie radykalny, to trudno w nim dostrzec głęboką chrześcijańskość. Dla Wrighta istotniejsze od Ewangelii (także w jej wymiarze moralnym) są narracje o konieczności wyzwolenia czarnych ze zniewolenia przez białych, potępianie amerykańskiej polityki czy zapewnianie, że zamachowcy z 11 września mieli rację. I – jak przyznaje w swej biografii Obama – to właśnie te elementy doprowadziły go do tej, a nie innej wspólnoty religijnej (w wyznaniu wiary zboru Wrighta spodobał mu się nakaz „odrzucenia mentalności klasy średniej").
Bliskie Obamie jest również wyzute z moralności jednostkowej nauczanie całego Zjednoczonego Kościoła Chrystusa. Wspólnota ta od dawna skupia się bowiem bardziej na walce o zmiany polityczne (nieodmiennie zresztą liberalno-postępowe), a nie na nauczaniu jednostkowej moralności. To pastorzy tej wspólnoty zakładali pierwsze kliniki aborcyjne, ordynowali na duchownych pierwszych homoseksualistów i udzielali pierwszych „jednopłciowych ślubów". Sama wspólnota występuje o przyznanie homoseksualistom praw małżeńskich, a także sprzeciwia się próbom ograniczenia tzw. późnych aborcji (do ósmego miesiąca ciąży).
Nic dziwnego, że będąc w  takim Kościele, Obama swobodnie może wybierać te fragmenty Biblii, które mu odpowiadają, a  inne z  subtelnością godną byka odrzucać. Tak, jak zrobił to z  nauczaniem św. Pawła o  homoseksualizmie, które podczas jednego ze spotkań wyborczych uznał za zacofane, ciemne i  niegodne uwagi chrześcijanina, który powinien się skupiać na „Kazaniu na górze".

Cywilna religia McCaina
Republikańską odpowiedzią na „liberalne chrześcijaństwo" Obamy nie jest tym razem ewangelikalny protestantyzm, ale nawiązanie do ponadwyznaniowej religii obywatelskiej, którego znakomitym przykładem jest John McCain. Ten polityk w istocie nie jest szczególnie religijny. I to mimo iż – jak sam przyznaje – przetrwanie w wietnamskim więzieniu zapewniła mu wiara w Boga. Wiara ta niewiele ma wspólnego z teologicznymi niuansami czy „rozgrzaniem serca". Jest ona raczej przekonaniem Amerykanina, że trzeba być wiernym fladze, mundurowi (McCain
pochodzi z rodziny od kilku pokoleń związanej z wojskiem) i podstawowym wartościom moralnym, a także świadomością, że nie ma Stanów Zjednoczonych bez Biblii, świadectwa purytanów i głębokiego przekonania o szczególnym wyborze „pielgrzymów" przez Boga.
Najdobitniej takie stanowisko widać w kwestii przynależności wyznaniowej McCaina. Przez lata odwoływał się on do swoich episkopalnych korzeni. Opowiadał o nauce w episkopalnej szkole, uczęszczał (niezbyt regularnie) do episkopalnych kościołów. Trudno się temu zresztą dziwić, bo przez wiele lat Kościół episkopalny w Stanach Zjednoczonych pozostawał jednym z najwierniejszych propagatorów „amerykańskiej religijności", w której wierność honorowi, rodzinie, narodowi i fladze stanowiło istotę wyznawanej wiary. Od mniej więcej trzydziestu lat wartości te były systematycznie wypychane z kręgu zainteresowań duszpasterskich episkopalnych duchownych. Zastępowały je zaś praca na rzecz pokoju, równości płciowej czy inkluzywizmu seksualnego. Skutek był taki, że tradycyjnie nastawieni episkopalianie odpływali – przychodząc albo do którejś z ortodoksyjnych wspólnot staroanglikańskich, albo do bardziej tradycyjnych Kościołów protestanckich, albo nawet do Cerkwi prawosławnej czy Kościoła katolickiego.
Na podobny krok zdecydował się również McCain. I choć nie motywował go ideowo czy ideologicznie, to sam fakt wyboru nowej wspólnoty daje wiele do myślenia. Po latach poszukiwań obecny republikański kandydat na prezydenta odnalazł się we wspólnocie, do której należy jego druga żona i dzieci, czyli do Południowej Konwencji Baptystów. Wyznanie to, w odróżnieniu od Kościoła episkopalnego, zachowało swój tradycyjnie amerykański charakter. Wspiera ono misję USA w krajach arabskich, uznaje i opowiada się za wojną w Iraku czy propaguje wśród emigrantów amerykański styl życia. Innymi słowy – zachowuje nie tylko ewangelikalną teologię i duchowość, ale również amerykańską religię obywatelską. I wiele wskazuje na to, że właśnie ten ostatni element przyciągnął McCaina do tego wyznania. Trudno bowiem w jego wypowiedziach odnaleźć przywiązanie do duchowości ewangelikalnego chrześcijaństwa. Pytany o to, czy ochrzcił się ponownie (a Południowa Konwencja Baptystów, jak każde wyznanie baptystyczne, wymaga tego od swoich członków), polityk odpowiadał, że jeszcze nie, ale rozmawia o tym ze swoim pastorem. Dopytywany o „powtórne narodzenie", którego przeżycie jest jednym z fundamentalnych elementów ewangelikalnej duchowości, nie ukrywa, że nigdy go nie przeżył.

Kłopotliwi wierni
Trudności z wyznawaniem wiary wspólnot, do których należą, ma nie tylko McCain. Nie mniejszą konfuzję wywoływał w biskupach Rudolph Giulliani, który obficie opowiadał o swoim katolicyzmie czy przystępował do komunii świętej, a jednocześnie nie tylko rozwodził się po raz drugi, ale także deklarował się jako zwolennik aborcji. Kłopot sprawił swoim pasterzom także Tony Blair, gdy zdecydował się na konwersję na katolicyzm. Katoliccy konserwatyści zwracali bowiem uwagę na fakt, że ani on, ani jego żona nie prezentują w życiu stanowiska katolickiego (choćby przyznając się publicznie, że ich ostatni syn jest owocem wpadki spowodowanej brakiem środków antykoncepcyjnych w królewskiej rezydencji), a sam Blair, jeszcze jako premier i anglikanin, podejmował decyzje, które byłyby całkowicie nie do zaakceptowania, gdyby był katolikiem.
Tego typu problemy są całkowicie obce Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, która z radością (choć zawsze nieoficjalnie) informowała o religijności prezydenta (a obecnie premiera) Władimira Putina. Nawrócić miał się on pod wpływem wypadku żony, a do cerkwi wprowadzał go tajemniczy archimandryta Tichon. Jak doszło do ich spotkania? Sam Tichon twierdzi, że zupełnie przypadkowo. Putin miał szukać porady duchowej i uzyskać ją właśnie od niego. Istnieją także inne wersje. Według jednej z nich, Putin miał się zapoznać z wpływowym mnichem przez generała KGB i deputowanego Nikołaja Leonowa (kierującego leczeniem Fidela Castro). Ostatnia z nich jest zaś jeszcze bardziej przyziemna. Otóż Tichon, odbudowujący swój monaster, znajdujący się tuż obok siedziby FSB, potrzebował na niektóre prace zgody, a uzyskać ją mógł tylko od Putina. I tak zaczęła się ich niezwykła przyjaźń, której efektem są „masowe nawrócenia" wśród rosyjskiej kadry urzędniczej. Chrzty i bierzmowania, a niekiedy nawet kościelne śluby, dziwnym trafem często są związane z awansami na wyższe stanowiska w Putinowskiej administracji. Rosjanie coraz częściej żartują, że bliscy współpracownicy prezydenta mogą o sobie mówić jako o pochodzących ze „wspólnej kąpieli" u tego samego batiuszki, dzięki której otrzymują oni zaświadczenie będące – jak niegdyś legitymacja partyjna – przepustką do dalszej kariery.
Oczywiście, Putin nigdy nie potwierdził, że archimandryta Tichon jest jego duchowym kierownikiem. Nie przeszkadza to jednak samemu archimandrycie w udzielaniu wywiadów, w których wytrwale buduje obraz „prawosławnego prezydenta" Putina. – Władimir Władimirowicz jest rzeczywiście prawosławnym chrześcijaninem. I to nie tylko nominalnym, ale także człowiekiem, który regularnie się spowiada, przyjmuje komunię i uznaje swoją odpowiedzialność za powierzone mu zadania i za swoją nieśmiertelną duszą – opowiadał archimandryta Tichon w wywiadzie udzielonym jednej z greckich gazet. Obraz „prawosławnego prezydenta" burzą wypowiedzi samego Putina. Pytany w telewizji CNN przez Larry’ego Kinga o swoje poglądy religijne, wówczas prezydent Rosji odpowiedział: „Wierzę w człowieka. Wierzę w jego dobre pomysły. Wierzę, że wszyscy istniejemy, by czynić dobro. I co najważniejsze, że postępując w ten sposób, osiągniemy powodzenie”.
Ale nawet tacy „kłopotliwi wierni" jak Putin mają znaczenie dla swoich Kościołów. Pokazują, że wbrew proroctwom zwolenników teorii laicyzacji religia nie tylko nie stała się martwa, ale pozostaje jedną z istotniejszych przyczyn ludzkiego zaangażowania. Także politycznego.

Okładka tygodnika WPROST: 35/2008
Więcej możesz przeczytać w 35/2008 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 3
 • ulka mioduszewska   IP
  az zal ,ze wszystko robi sie pod publiczke ,dla swoich interesow,gdzie wiatr powieje tam choragiewka
  • terajewicz@comcast.com   IP
   Obama tez zmienial wyznanie,Putin stal sie wierzacym
   Cerkwi Prawoslawnej bedac jej papiezem.Wszyscy popy
   podlegali wladzy swieckiej.Politycy maja to w zwyczaju
   szukac Boga gdzie maja wladze i kase.W Polsce jest tak
   samo i na calym swiecie,diablom chodzi zawsze o jedno
   i to samo.Zysk wlasny kosztem innych.

   Spis treści tygodnika Wprost nr 35/2008 (1340)

   • Na stronie - Nowy Kaczyński 24 sie 2008, 22:00 Prezydent zmienia wizerunek – staje się sobą 3
   • Łuk triumfalny w Warszawie 24 sie 2008, 22:00 Bitwa warszawska 6
   • Skaner 24 sie 2008, 22:00 6
   • Niemcy rządzą Ameryką 24 sie 2008, 22:00 Barack Obama wiedział, co robi, odwiedzając w czasie kampanii wyborczej Niemcy. Aż 17 proc. Amerykanów jest niemieckiego pochodzenia – wynika ze spisu ludności Stanów Zjednoczonych. Z kraju nad Łabą pochodzili m.in. przodkowie... 6
   • Ochraniacz na wąsy 24 sie 2008, 22:00 Granat gaszący pożary, drylownica do brzoskwiń i ochraniacz na wąsy – te i inne przedmioty można do listopada oglądać na wystawie dziwnych wynalazków w Bibliotece Narodowej w Londynie. Eksponaty z lat 1851-1951 pochodzą ze zbiorów... 6
   • Psigrzyska 24 sie 2008, 22:00 Króliki biegające przez płotki, papugi wspinające się po linie i koty startujące w konkursie zwinności – tak wyglądają zwierzęce igrzyska olimpijskie zorganizowane przez hongkoński sklep PetMAX. W trwającej dziesięć tygodni... 6
   • Druga twarz 24 sie 2008, 22:00 „To cud, że mam nową twarz" – powiedziała Isabel Dinoire, gdy w 2005 r. francuscy chirurdzy przeszczepili jej twarz zdeformowaną po ugryzieniu przez psa. To była pierwsza taka operacja. Ten „cud” przydarzył się... 6
   • Dossier 24 sie 2008, 22:00 „Ludzie grubi, do których można się przytulić, wydają mi się cieplejsi" Stanisława Celińska w „Tele Tygodniu" o różnicy między osobami szczupłymi i otyłymi „Po wybuchu wojny w Gruzji zniknęłam z... 8
   • Pytania Niepolityczne - Zdjęłam spodnie za naszyjnik 24 sie 2008, 22:00 Rozmowa z Joanną Senyszyn, posłanką Lewicy, kolekcjonerką biżuterii etnicznej 8
   • Ludzie 24 sie 2008, 22:00 Collins bankrutemTrzeci rozwód postawił Phila Collinsa na skraju bankructwa. Muzyk, który z żadną z żon nie podpisywał intercyzy, musi teraz zostawić Orianne Cevey 46 mln USD, dom i kolekcję luksusowych samochodów. (UBI)Olbrychski i... 8
   • Gazetowa choroba 24 sie 2008, 22:00 „Zabiła anoreksję!" – takim tytułem „Super Express” opatrzył zdjęcie Natalii Kukulskiej jedzącej obiad w restauracji. Artykuł nawiązywał do podejrzeń brukowca, że wokalistka cierpi na jadłowstręt. Kukulska... 8
   • Najdziwniejsze zachcianki gwiazd 24 sie 2008, 22:00 Jennifer LopezWymaga, żeby jej kawa była mieszana przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara. Zaplecze sceny ma być udekorowane białymi zasłonami, białymi różami oraz świecami. Angelina JolieZanim zgodziła się na przyjęcie roli,... 10
   • Najbardziej pobudzeni posłowie 24 sie 2008, 22:00 – Kiedy podczas stresujących obrad sejmowych zaczynam się denerwować, idę do ostatniego rzędu i przestępuję z nogi na nogę, nucąc pod nosem przeboje – opowiada Janusz Piechociński (PSL) o sposobie radzenia sobie ze stresem.... 10
   • Niedostępna jak Polka 24 sie 2008, 22:00 Polki są najtrudniejszymi kobietami do zdobycia – wynika z badania The Global Survey Of The Female Species. Aby zaciągnąć Polkę do łóżka, potrzeba średnio aż 7,5 randki. Najłatwiejsze w Europie są Szwedki, które ulegają... 12
   • Biznes to biznes 24 sie 2008, 22:00 Tylko 38 proc. polskich menedżerów i przedsiębiorców deklaruje, że po wydarzeniach w Gruzji zerwałoby kontakty handlowe z Rosją. Jednak większość z nich (63 proc.) uważa, że Unia Europejska powinna obłożyć Rosję sankcjami, co... 12
   • Zapytaj Wprost - PiS budzi mój niepokój 24 sie 2008, 22:00 Na pytania czytelników internetowego wydania tygodnika „Wprost” odpowiada Julia Pitera. 13
   • Poczta 24 sie 2008, 22:00 Portfel wczasowiczaJestem wdzięczny za poruszenie w artykule „Portfel wczasowicza" (nr 30) tematu polskiego zaplecza turystyczno-wypoczynkowego i mentalności ludzi odpowiedzialnych za tę gałąź gospodarki. W Polsce miejsca... 14
   • Playback 24 sie 2008, 22:00 Prezydent Lech Kaczyński i premier Donald TuskFot. A. Jagielak 14
   • Wprost przeciwnie - Ich bin ein Frankfurter 24 sie 2008, 22:00 Condoleezza Rice musiała mieć niezły ubaw 15
   • Z życia koalicji 24 sie 2008, 22:00 Podobno rząd i prezydent mieli się spierać, gdzie podpisać umowę w sprawie tarczy antyrakietowej. Minister Sikorski chciał, żeby w pałacyku MSZ, a kancelaria Kaczyńskiego, żeby w Belwederze. Piszemy „podobno", bo nawet nam... 16
   • Z życia opozycji 24 sie 2008, 22:00 Symptomatyczne. Prezydencki minister Miś Kamiński został podpisany w telewizji Polsat jako Konrad Witek, socjolog. Tę pomyłkę naprawdę łatwo usprawiedliwić. Na pierwszy rzut oka Kamiński bardzo kojarzy się z fizjologią.Andrzej... 17
   • Sportowa wojna światowa 24 sie 2008, 22:00 Na igrzyskach nie chodzi o uczestnictwo i pokojową rywalizację, lecz o zwycięstwo konkretnego narodu 18
   • Marszałek bez armii 24 sie 2008, 22:00 Bronisław Komorowski umie być cierpliwy i czekać na dogodną okazję, tylko ta okazja może nie nadejść 26
   • Plan Kaczyńskiego 24 sie 2008, 22:00 Dla Polski nadszedł koniec dyplomacji uśmiechu, przyszedł czas na dyplomację racji stanu 30
   • Łowcy burz 24 sie 2008, 22:00 Ponad 500 osób w Polsce może przewidywać burze i tornada trafniej niż zawodowi meteorolodzy 32
   • Targi słupskie 24 sie 2008, 22:00 Gniew mieszkańców Redzikowa napędzają nie amerykańskie rakiety, lecz polskie władze, które ich lekceważą 34
   • Postać tygodnia - Condoleezza Rice 24 sie 2008, 22:00 Misjonarka 38
   • Wprost z blogu 24 sie 2008, 22:00 Polityka Wkrótce Krym – kto się założy?Wojciech Pokora www.geralt.blox.pl Dziś politycznie Krym należy do Ukrainy. Ale formalnie jest to już od dawna teren okupowany. Większość ludności stanowią Rosjanie. W ich obronie siły... 39
   • Trójka bez sternika 24 sie 2008, 22:00 40
   • Gonitwa polska 24 sie 2008, 22:00 Rozpoczął się wyścig płac między sferą produkcji i usług publicznych 40
   • Korporacje politykom 24 sie 2008, 22:00 Czy walka polskich polityków o otwarcie korporacji prawniczych będzie trwała jeszcze wiele lat? 40
   • Skorygować błąd NATO 24 sie 2008, 22:00 NATO nie pozostanie bierne wobec imperialnych zakusów Moskwy 40
   • Ryba po polsku - Wielkie orędowanie 24 sie 2008, 22:00 Prezydent wygłasza orędzie na jednokołowym rowerze, a premier oręduje, stojąc na grzbiecie konia. 41
   • Giełda 24 sie 2008, 22:00 42
   • Chińczyk ratunkowy 24 sie 2008, 22:00 Minister sportu Mirosław Drzewiecki (PO) dokonał odkrycia. Poinformował, że wiele chińskich firm budowlanych jest zainteresowanych realizacją inwestycji związanych z przygotowaniami do Euro 2012 i że mogą je wykonać nawet o połowę... 42
   • Piwo za ziemniaki 24 sie 2008, 22:00 Brytyjski pub The Pigs w Edgefield oferuje alkohol w zamian za produkty spożywcze. „Wszystko, co wyhodujecie, ustrzelicie albo ukradniecie, a przyda się w naszym menu, przynieście do nas – zrobimy interes" – głosi... 42
   • Cena śmierci 24 sie 2008, 22:00 Od 30 zł do 300 tys. zł – to pierwsze próby wyceny bólu po śmierci bliskiej osoby, spowodowanej tragicznym wypadkiem lub działaniem przestępców. 3 sierpnia 2008 r. wszedł w życie znowelizowany kodeks cywilny przywracający... 42
   • Do szkoły z kredytem 24 sie 2008, 22:00 Banki rozpoczęły konkurencję w kategorii „szkolne" promocje kredytowe. Według analityków Open Finance, wybór najkorzystniejszej oferty może oznaczać oszczędność nawet kilkuset złotych rocznie. Przykładowo, rodzice, którzy... 43
   • Płatne trolle internetowe 24 sie 2008, 22:00 Preparowanie artykułów w sieci i podszywanie się pod uczestników dyskusji na forach internetowych – to nowa broń w walce z rynkową konkurencją. Serwis News.com twierdzi, że w ten sposób waszyngtońska agencja lobbingowa LawMedia... 43
   • Gazowy szantaż 24 sie 2008, 22:00 W 2009 r. wygasa jeden z najważniejszych kontraktów z Gazpromem, który zapewnia nam dużą część dostaw gazu. Rosjanie grożą, że Polska drogo zapłaci za krytykowanie polityki Rosji w sprawie Gruzji. Według ekspertów, przykręcenie... 43
   • Zaklinanie cen 24 sie 2008, 22:00 Dlaczego nie udało się stłumić inflacji 44
   • Biznes w przedszkolu 24 sie 2008, 22:00 Już co dziesiąty maluch chodzi do prywatnego przedszkola 48
   • Urodzony w dołku 24 sie 2008, 22:00 Tiger Woods będzie pierwszym sportowcem w historii, który dzięki grze zarobi miliard dolarów 50
   • Powrót malucha 24 sie 2008, 22:00 Polacy szaleją w paliwożernych SUV-ach, podczas gdy świat przesiada się do małych miejskich aut 54
   • Know-How 24 sie 2008, 22:00 58
   • Gest w genach 24 sie 2008, 22:00 Na sukcesy i porażki wszyscy reagujemy jednakowo, niezależnie od tego, w jakiej kulturze zostaliśmy wychowani. Zwycięstwo oznajmiamy uniesioną głową i rękami, a po porażce skrywamy twarz w dłoniach. Te gesty nie są wyuczone, ale... 58
   • Mózg w jednym palcu 24 sie 2008, 22:00 Co uczyniło nas ludźmi? Chip Walter wymienia aż sześć czynników: paluchy, kciuki, gardło, śmiech, łzy i całowanie. To one umożliwiły ludzkości stworzenie jej największych dzieł: symfonii Mozarta, dramatów Szekspira, filmów z... 58
   • Ból mózgu 24 sie 2008, 22:00 Kobiety o rudych włosach są bardziej wrażliwe na ból niż inne. Geny, które decyduja o ich wyglądzie, powodują też,że te panie są mniej wrażliwe na niektóre środki przeciwbólowe. Intensywniej odczuwają ból także osoby skłonne do... 58
   • Sroka inteligentka 24 sie 2008, 22:00 Do zwierząt, które zwycięsko przeszły test lustra, czyli delfinów, słoni i szympansów dołączyły sroki. To triumf zwierzęcego intelektu – ptak stojąc przed lustrem, wie, że widzi w nim swoje odbicie. Trzy sroki z pięciu... 59
   • Ośmiornica sześcioramienna 24 sie 2008, 22:00 Według opracowanych dotychczas naukowych teorii, cztery macki ośmiornicy służą jej do poruszania się po dnie i pływania, a pozostałe cztery do manipulowania i jedzenia. Jak się okazuje, uważano tak niesłusznie. Ośmiornica olbrzymia... 59
   • Mężczyzna z kobiety 24 sie 2008, 22:00 Czy znikną lub odwrócą się różnice między płciami? 60
   • Logo w głowie 24 sie 2008, 22:00 Pokaż swoje ulubione marki, a będziesz wiedział, kim jesteś 64
   • Na słońce i wodę 24 sie 2008, 22:00 Przyszłość będzie należała do samochodów elektrycznych 66
   • Poszukiwacze znikającej arki 24 sie 2008, 22:00 Arka Przymierza już dawno rozpadła się w pył, ale wielu wciąż jej szuka 68
   • Masakra wołyńska 24 sie 2008, 22:00 Ogromna różnica w liczbie ofiar nie pozwala stawiać znaku równości pomiędzy ludobójstwem UPA i samoobroną AK 72
   • Górna półka - Kompleks kolonialny 24 sie 2008, 22:00 Jan Kieniewicz, znawca historii Indii, Hiszpanii i Portugalii, autor oryginalnej koncepcji kolonializmu, jest jednym z najciekawszych badaczy polskości, zatroskanym jej stanem. Troska i namysł uczonego o szczególnych kompetencjach... 75
   • Bez granic 24 sie 2008, 22:00 76
   • Mandela zhakowany 24 sie 2008, 22:00 Nelson Mandela, legendarny przywódca Afrykańskiego Kongresu Narodowego, padł ofiarą cyberataku. Hakerzy włamali się do serwerów jednej z fundacji charytatywnych Mandeli zajmującej się walką z AIDS i rozesłali mailez zaproszeniem na... 76
   • Cytat tygodnia 24 sie 2008, 22:00 „Sankcje międzynarodowe na pewno nam nie zaszkodzą. Dzięki nim staniemy się samowystarczalni i bardziej niezależni" Mahmud Ahmadineżad, prezydent Iranu 76
   • Niedźwiedzie pierwszej damy 24 sie 2008, 22:00 Carla Bruni-Sarkozy, żona prezydenta Francji, ściągnęła na siebie gniew hodowców owiec w Pirenejach. Farmerom nie podoba się poparcie pierwszej damy dla kampanii ekologów, której celem jest rozwój populacji niedźwiedzi brunatnych po... 77
   • Kwiz 24 sie 2008, 22:00 Sprawdź swoją wiedzę o świecie1. W którym kraju pije się najwięcej wody mineralnej?a) Zjednoczone Emiraty Arabskieb) USAc) Chiny2. Który kraj UE odwiedza najwięcej turystów z zagranicy?a) Hiszpaniab) Włochyc) Niemcy3. W którym kraju UE... 77
   • Koniec dziwnej przyjaźni 24 sie 2008, 22:00 Lech Kaczyński nie wyleczył Vaclava Klausa z rusofilii 78
   • Polski pociąg do Berlina 24 sie 2008, 22:00 Po raz pierwszy od zburzenia muru berlińskiego jest szansa na koordynację polskiej i niemieckiej polityki wschodniej 82
   • Anty-Hamlet z Kopenhagi 24 sie 2008, 22:00 Premier szczęśliwej Danii ma szansę uszczęśliwić całą unię 84
   • Bóg Obamy 24 sie 2008, 22:00 Gdy Tony Blair został katolikiem, zarzucono mu, że ani on, ani jego żona nie prezentują w życiu stanowiska katolickiego 86
   • Pasaż 24 sie 2008, 22:00 90
   • Wyprawka XXI wieku 24 sie 2008, 22:00 Mateusz Damięcki pochwalił się swą średnią z matury: 2,8. Trochę wstyd, zwłaszcza że pojawiła się też informacja o wynikach maturzystki Emmy Watson, która egzaminy zdała na szóstki. Także Hermiona z „Harry’ego... 90
   • Prawy do lewego 24 sie 2008, 22:00 Ołówkowi stawia się dziś wysokie wymagania: musi uwzględniać potrzeby osób leworęcznych, nie może powodować powstawania odcisków, a najlepiej, by miał rekomendację poważnej instytucji naukowej. Te wymagania spełnia ołówek... 90
   • Księżniczki i wyścigówka 24 sie 2008, 22:00 Smyk, jak na sieć sklepów dla dzieci przystało, dobrze przygotował się na rozpoczęcie roku szkolnego. Rodzice mogą w nim kupić swoim dzieciom ubrania i szkolne akcesoria. Najlepiej nabyć zestaw z jednym motywem, np. komplety marki Cool... 90
   • Miłe pisania początki 24 sie 2008, 22:00 Dzisiejsze kilkulatki są za pan brat z komputerem i nieraz wcześniej piszą za pomocą klawiatury niż ręcznie. Ale nauka „tradycyjnego" pisania literek ich nie ominie. Będzie jednak bardziej komfortowa niż np. 10 lat temu, bo kto... 90
   • Tornister na kręgosłup 24 sie 2008, 22:00 Noszenie podręczników do szkoły zapewnia zdrową postawę, nie tylko moralną. Tornistry Step by Step dbają o kręgosłup dziecka – dopasowują się do jego figury i zmuszają do trzymania się prosto. Sztywny tył chroni plecy przed... 91
   • Zamiast mundurka 24 sie 2008, 22:00 Dzieciaki znowu mogą zaszaleć z ubraniami – Sejm zniósł obowiązkowe mundurki. A jak się stroić, to w ciuchy najlepszych marek, np. Burberry, które wypada nosić od najmłodszych lat – w końcu to w tym domu mody ubierają... 91
   • Z warsztatu samochodowego na biurko 24 sie 2008, 22:00 Jednym z zajęć uczniów jest klejenie. Firma 3M z okazji rozpoczęcia roku szkolnego przygotowała więc duży wybór klejów i taśm Scotch. W kolekcji znajdziemy m.in. klej z nadrukiem postaci z ulubionej bajki Witch; nadrukami ozdobione są... 91
   • Laser 24 sie 2008, 22:00 94
   • Postać tygodnia: Norman Davies 24 sie 2008, 22:00 "Europa walczy 1939-1945. Nie takie proste zwycięstwo" Normana Daviesa to chyba najbardziej kontrowersyjne dotychczas spojrzenie na II wojnę światową. Na polski rynek trafia dwa lata po brytyjskiej premierze. W USA ukazała się... 94
   • Pojedynek raperów: 50 Cent kontra Snoop Dog 24 sie 2008, 22:00 Snoop Dog:27 lipca, Warszawa, TorwarKto: amerykański raper i aktorPrawdziwe nazwisko: Cordozar Calvin Broadus JuniorWiek: 37 latStan cywilny: żonaty, dwóch synów i córkaPierwszy album: 1993 r. „Doggystyle"Liczba solowych płyt:... 95
   • Potęga banału 24 sie 2008, 22:00 Nie ma czegoś takiego jak kultura pop, bo kultura może dziś być tylko pop 96
   • Wampiry popu 24 sie 2008, 22:00 Michael Jackson i Madonna osiągnęli pięćdziesiątkę i stracili status bogów 100
   • Wencel gordyjski – Olimpijaństwo 24 sie 2008, 22:00 „Italiano” znów miesza w polskim sporcie 104
   • Ueorgan Ludu 24 sie 2008, 22:00 Obywatelska postawa siatkarzy i piłkarzy ręcznych ratuje Polskę przed katastrofą * Na wezwanie prezydenta kibice dali popalić Ruskim * Czy zagrożone są pamiątki po Stalinie? 105
   • Krótko po wolsku - Coś smacznego 24 sie 2008, 22:00 Odgrzewane żarty przydają się, kiedy historia się powtarza 105
   • Skibą w mur - Żenada u sąsiada 24 sie 2008, 22:00 Polska jest wyczulona na sąsiadów, którzy głośno pukają w ściany, gdy u nas trwa przemeblowanie 106

   ZKDP - Nakład kontrolowany