Mężczyzna z kobiety

Mężczyzna z kobiety

Czy znikną lub odwrócą się różnice między płciami?
W relacjach międzyludzkich częściej posługujemy się stereotypami płci niż uprzedzeniami rasowymi. Robimy tak, bo musimy się na co dzień starać rozumieć zachowania płci przeciwnej. Czy nam się to udaje? Czym naprawdę kobieta różni się od mężczyzny? Prof. Antonio Terracciano, badacz zachowań stereotypowych z National Institute of Aging, uważa, że przypisywanie kobietom i mężczyznom stałych, konkretnych cech wynika z uproszczeń.Pryzmat płci
Mężczyźni dążą do dominacji, są bardziej niż kobiety agresywni i żądni przygód. Kobiety są bardziej uczuciowe, opiekuńcze i więcej mówią. Tak wynika z sondaży, które John Williams i Deborah Best, psychologowie z Wake Forest University, przeprowadzili w 30 krajach o różnych kulturach. – Większość takich spostrzeżeń ma jednak niewiele wspólnego z prawdą. W wielu wypadkach różnice między kobietami a mężczyznami nie są tak duże, jak twierdzi John Gray w książce „Mężczyźni są z Marsa, a kobiety z Wenus". Są też znacznie bardziej złożone, niż myślimy – mówią „Wprost" Williams i Best.
Podczas jednego z eksperymentów przedstawiciele obu płci mieli odnaleźć drogę do wyjścia z labiryntu. Panowie byli szybsi, ale panie zapamiętywały charakterystyczne punkty trasy i łatwiej mogły ponownie pokonać tę drogę. Nie osłabiło to jednak przekonań ochotników biorących udział w doświadczeniu, że mężczyźni lepiej niż kobiety orientują się w terenie. – Mechanizmy dzielące świat na męski i kobiecy są mocno zakorzenione w psychice. Świat męski to władza, dominacja, siła, niezależność. Natomiast kobiecy to uległość, bezsilność i pasywność. Są to uświęcone przez historię tzw. pryzmaty płci, przez które patrzymy na świat – mówi Sandra Lipsitz Bem, autorka książki „Męskość – kobiecość. O różnicach wynikających z płci". Jej przekonania potwierdza badanie przeprowadzone w jednym z amerykańskich szpitali. Rodziców nowo narodzonych dzieci proszono, aby scharakteryzowali swoje pociechy. Wszyscy opisywali chłopców jako silnych, a dziewczynki jako delikatne i słabe, choć w rzeczywistości noworodki pod tym względem nie różniły się od siebie.

Milczący jak baba
Głęboko zakorzeniony jest także stereotyp gadatliwej baby i milczącego mężczyzny. W sondażu przeprowadzonym przez Instytut Gallupa zarówno panie, jak i panowie twierdzili, że kobiety gadają na okrągło, a mężczyźni jedynie odpowiadają półgębkiem. Ten stereotyp podsycają niektóre bestsellery, m. in. „Mózg kobiety" Louann Brizendine, neurolog z Uniwersytetu Kalifornijskiego. Autorka przekonuje, że potrzeba mówienia kobiet wynika z budowy ich mózgów. Liczni naukowcy przeczą jednak tej tezie. „U kobiet lepiej niż u panów jest rozwinięty obszar Broca, odpowiedzialny za posługiwanie się językiem, ale to nie przekłada się w prosty sposób na różnice między płciami w skłonności do rozmów" – przekonuje dr Matthias Mehl z University of Arizona. Ten naukowiec badał, czy kobiety posługują się większą liczbą słów niż mężczyźni. Ochotnicy nosili przy sobie dyktafon, który rejestrował ich rozmowy. Okazało się, że kobiety wypowiadały średnio 16 215 słów dziennie, a mężczyźni – 15 669 słów. Różnica mieści się w granicach błędu statystycznego.
Analiza 63 badań dotyczących rozmowności kobiet i mężczyzn wykazała, że obie płcie mówią równie dużo, tyle że w innych sytuacjach. Kobiety chętnie rozmawiają ze swoimi dziećmi i koleżankami, szczególnie wtedy, gdy przedmiotem rozmowy są uczucia lub sprawy osobiste. W rozmowach z obcymi mówią więcej wtedy, gdy chcą potwierdzić więź łączącą je ze słuchaczem. Z kolei mężczyźni mówią znacznie więcej niż kobiety w kontaktach z partnerkami i z nieznajomymi. Chętniej rozmawiają, gdy przedmiotem dyskusji nie są sprawy osobiste. Ich wypowiedzi stają się szczególnie kwieciste i długie, gdy uczestniczą w dialogu z przedstawicielką płci przeciwnej. Wtedy starają się dominować w dyskusji.
Wbrew powszechnemu przekonaniu znaczących różnic między gadatliwością kobiet i mężczyzn nie zauważono w rozmowach telefonicznyvh. Firma AT&T sporządziła raport na ten temat. Okazało się, że statystyczny mężczyzna „wisi na kablu" 458 minut w ciągu miesiąca, czyli pięć minut dłużej niż kobieta.
Znaczne różnice w rozmowności między przedstawicielami obu płci obserwuje się jedynie u dzieci w wieku szkolnym. Najprawdopodobniej wynika to z tego, że dziewczęta szybciej niż chłopcy nabywają zdolności płynnego mówienia. Więcej od chłopców mówią jednak tylko do trzynastego roku życia. Potem przewagę zaczynają zdobywać chłopcy.

Opiekuńczy jak mężczyzna
Z powodu stereotypów od niepamiętnych czasów kobiety są uważane za bardziej opiekuńcze i skłonne do pomagania innym niż mężczyźni. Analiza 99 badań przeprowadzonych przez różne ośrodki naukowe na świecie wykazała jednak, że to mężczyźni częściej pomagają obcym, na przykład nieznajomemu
leżącemu na ulicy czy stojącemu przy zepsutym samochodzie. Kobiety są bardziej opiekuńcze w relacjach z dziećmi,
krewnymi, osobami starszymi lub chorymi.
Mężczyźni w takich sytuacjach chętnie udzielają pomocy jedynie przy świadkach.
Gdy brakuje obserwatorów, różnica w chęci okazywania pomocy między kobietami a mężczyznami znika.
Błędne jest także powszechne przekonanie, że kobiety są bardziej uległe niż mężczyźni. Dowiedziono, że panie częściej się wycofują tylko wtedy, kiedy rozbieżność zdań pojawi się w grupie. Najprawdopodobniej dlatego,
że mają tendencje do łagodzenia sporów.

Agresja kobiet
Kobiety są równie agresywne jak mężczyźni, ale wyrażają to nie w formie przemocy fizycznej, lecz knując intrygi. W odróżnieniu od mężczyzn zwykle nie działają wprost. Częściej niż mężczyźni stosują w pracy mobbing i bulling, psychiczne dokuczanie osobom na równorzędnych stanowiskach, w celu wyeliminowania rywali w walce o awans. Inaczej niż mężczyźni nie reagują jednak agresją na podważanie ich zawodowych kompetencji. W takich sytuacjach to panowie zmieniają się w bestie. Kobiety wybuchają gniewem najczęściej wtedy, kiedy są sprowokowane – wynika z analiz przeprowadzonych przez antropolog Ann Bettencourt i psychologa społecznego Normana Millera z University of Missouri. Wtedy bywają równie, a czasem nawet bardziej agresywne niż mężczyźni. Zwłaszcza jeśli zostaną znieważone. Być może uważają, że prowokacja zwalnia je z przestrzegania społecznej zasady zobowiązującej kobiety do łagodności.
Zdaniem Anne Campbell, psycholog z Durham University, autorki książki „Jej niezależny umysł", różnica w okazywaniu agresji między kobietami a mężczyznami wynika z różnicy w poziomach ich lęków. Panowie boją się mniej – w sytuacjach zagrożenia są odważniejsi i stają się agresywni. Dlatego częściej popadają w konflikt z prawem. Są odpowiedzialni za 99 proc. zabójstw dokonanych na mężczyznach. Kobiety wyładowują agresję przez przemoc werbalną. I są równie okrutne. Mają tylko mniejszą tendencję do narażania się na szwank, co wymogła ewolucja – matki zawsze były bardziej potrzebne potomstwu niż ojcowie. Działały więc ostrożniej.

Dobór kariery
Zarówno kobiety, jak i mężczyźni podkreślają u siebie cechy, które pasują do stereotypu płci. Panie prezentują się jako uczuciowe, a panowie eksponują siłę, kompetencje, niezależność. I takie osoby najbardziej nam się podobają. Jeśli kobieta podczas rozmowy kwalifikacyjnej nie okazuje emocji, ale podkreśla swoje osiągnięcia, jest uważana za bardziej kompetentną od kandydatek uczuciowych, lecz rzadziej niż one dostaje pracę.
Kobiety radzą sobie na stanowiskach kierowniczych równie dobrze jak mężczyźni. Mają taką samą zdolność analitycznego myślenia i są tak samo jak mężczyźni zmotywowane do sprawowania władzy i robienia kariery. Różnica polega na tym, że u każdej płci u podstaw tych dążeń leżą inne pobudki. Mężczyźni zdobywając władzę i wysoką pozycję zawodową, rywalizują o kobiety. Kobiety z kolei walczą o dostęp do zasobów ekonomicznych, niezbędnych do wychowania dzieci. Zdaniem antropologów, to dobór naturalny wyposażył panie w potrzebę awansu społecznego: im wyższy status społeczny matki, tym łatwiej przeżyć jej potomstwu.
Sarah Blaffer Hrdy, antropolog z University of California, przekonuje, że uległość wobec mężczyzny i wstrzemięźliwość seksualna nie są naturalnymi cechami pań. „Kobiety mają więcej partnerów, kiedy wymagają tego warunki. Te z biednych dzielnic, która sypiają z wieloma mężczyznami i przyjmują od nich prezenty, uważamy za rozwiązłe. Ich zachowanie jest jednak korzystne dla ich dzieci" – wyjaśnia badaczka.

Tata na hormonach
Prof. Alice Eagly, psycholog z Northwestern University, przewiduje, że zmiany społeczne zniosą lub odwrócą różnice między płciami. Jej badania wykazały, że w krajach, w których szczególnie pielęgnuje się równość płci (punktem odniesienia były zarobki kobiet porównane z pensjami mężczyzn i odsetek pań piastujących kierownicze stanowiska), wśród kobiet spada pożądanie zasobów materialnych, a dla mężczyzn mniej ważne stają się młody wiek i fizyczna atrakcyjność partnerek.
Kwestią przetargową staje się nawet macierzyństwo. Sarah Blaffer Hrdy uważa, że mężczyźni, choć nie mogą zastąpić matek, mogą być dobrymi opiekunami dzieci. „Płaczący noworodek, mając wybór, wolałby, by nad jego kołyską pojawiła się twarz mężczyzny, a nie kobiety. Jeśli nad płaczącym maluchem pochyla się jedynie mężczyzna, między nim a dzieckiem tworzy się zażyła więź" – mówi Hrdy. Gdy mężczyzna pozostaje w bliskim związku ze swoim dzieckiem, w jego organizmie spada poziom testosteronu, a wzrasta stężenie podsycającej opiekuńcze zachowania prolaktyny oraz kortyzolu – hormonu stresu, który także wzmaga instynkty macierzyńskie. Kłopot w tym, że aby nastąpiła tak intensywna zmiana poziomu hormonów, ojciec musi spędzać z dzieckiem niemal cały czas. To najlepszy dowód na to, że kobiety i mężczyźni – choć niestereotypowo – różnią się od siebie i nie mogą się wymieniać rolami.

Okładka tygodnika WPROST: 35/2008
Więcej możesz przeczytać w 35/2008 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 35/2008 (1340)

 • Na stronie - Nowy Kaczyński 24 sie 2008, 22:00 Prezydent zmienia wizerunek – staje się sobą 3
 • Łuk triumfalny w Warszawie 24 sie 2008, 22:00 Bitwa warszawska 6
 • Skaner 24 sie 2008, 22:00 6
 • Niemcy rządzą Ameryką 24 sie 2008, 22:00 Barack Obama wiedział, co robi, odwiedzając w czasie kampanii wyborczej Niemcy. Aż 17 proc. Amerykanów jest niemieckiego pochodzenia – wynika ze spisu ludności Stanów Zjednoczonych. Z kraju nad Łabą pochodzili m.in. przodkowie... 6
 • Ochraniacz na wąsy 24 sie 2008, 22:00 Granat gaszący pożary, drylownica do brzoskwiń i ochraniacz na wąsy – te i inne przedmioty można do listopada oglądać na wystawie dziwnych wynalazków w Bibliotece Narodowej w Londynie. Eksponaty z lat 1851-1951 pochodzą ze zbiorów... 6
 • Psigrzyska 24 sie 2008, 22:00 Króliki biegające przez płotki, papugi wspinające się po linie i koty startujące w konkursie zwinności – tak wyglądają zwierzęce igrzyska olimpijskie zorganizowane przez hongkoński sklep PetMAX. W trwającej dziesięć tygodni... 6
 • Druga twarz 24 sie 2008, 22:00 „To cud, że mam nową twarz" – powiedziała Isabel Dinoire, gdy w 2005 r. francuscy chirurdzy przeszczepili jej twarz zdeformowaną po ugryzieniu przez psa. To była pierwsza taka operacja. Ten „cud” przydarzył się... 6
 • Dossier 24 sie 2008, 22:00 „Ludzie grubi, do których można się przytulić, wydają mi się cieplejsi" Stanisława Celińska w „Tele Tygodniu" o różnicy między osobami szczupłymi i otyłymi „Po wybuchu wojny w Gruzji zniknęłam z... 8
 • Pytania Niepolityczne - Zdjęłam spodnie za naszyjnik 24 sie 2008, 22:00 Rozmowa z Joanną Senyszyn, posłanką Lewicy, kolekcjonerką biżuterii etnicznej 8
 • Ludzie 24 sie 2008, 22:00 Collins bankrutemTrzeci rozwód postawił Phila Collinsa na skraju bankructwa. Muzyk, który z żadną z żon nie podpisywał intercyzy, musi teraz zostawić Orianne Cevey 46 mln USD, dom i kolekcję luksusowych samochodów. (UBI)Olbrychski i... 8
 • Gazetowa choroba 24 sie 2008, 22:00 „Zabiła anoreksję!" – takim tytułem „Super Express” opatrzył zdjęcie Natalii Kukulskiej jedzącej obiad w restauracji. Artykuł nawiązywał do podejrzeń brukowca, że wokalistka cierpi na jadłowstręt. Kukulska... 8
 • Najdziwniejsze zachcianki gwiazd 24 sie 2008, 22:00 Jennifer LopezWymaga, żeby jej kawa była mieszana przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara. Zaplecze sceny ma być udekorowane białymi zasłonami, białymi różami oraz świecami. Angelina JolieZanim zgodziła się na przyjęcie roli,... 10
 • Najbardziej pobudzeni posłowie 24 sie 2008, 22:00 – Kiedy podczas stresujących obrad sejmowych zaczynam się denerwować, idę do ostatniego rzędu i przestępuję z nogi na nogę, nucąc pod nosem przeboje – opowiada Janusz Piechociński (PSL) o sposobie radzenia sobie ze stresem.... 10
 • Niedostępna jak Polka 24 sie 2008, 22:00 Polki są najtrudniejszymi kobietami do zdobycia – wynika z badania The Global Survey Of The Female Species. Aby zaciągnąć Polkę do łóżka, potrzeba średnio aż 7,5 randki. Najłatwiejsze w Europie są Szwedki, które ulegają... 12
 • Biznes to biznes 24 sie 2008, 22:00 Tylko 38 proc. polskich menedżerów i przedsiębiorców deklaruje, że po wydarzeniach w Gruzji zerwałoby kontakty handlowe z Rosją. Jednak większość z nich (63 proc.) uważa, że Unia Europejska powinna obłożyć Rosję sankcjami, co... 12
 • Zapytaj Wprost - PiS budzi mój niepokój 24 sie 2008, 22:00 Na pytania czytelników internetowego wydania tygodnika „Wprost” odpowiada Julia Pitera. 13
 • Poczta 24 sie 2008, 22:00 Portfel wczasowiczaJestem wdzięczny za poruszenie w artykule „Portfel wczasowicza" (nr 30) tematu polskiego zaplecza turystyczno-wypoczynkowego i mentalności ludzi odpowiedzialnych za tę gałąź gospodarki. W Polsce miejsca... 14
 • Playback 24 sie 2008, 22:00 Prezydent Lech Kaczyński i premier Donald TuskFot. A. Jagielak 14
 • Wprost przeciwnie - Ich bin ein Frankfurter 24 sie 2008, 22:00 Condoleezza Rice musiała mieć niezły ubaw 15
 • Z życia koalicji 24 sie 2008, 22:00 Podobno rząd i prezydent mieli się spierać, gdzie podpisać umowę w sprawie tarczy antyrakietowej. Minister Sikorski chciał, żeby w pałacyku MSZ, a kancelaria Kaczyńskiego, żeby w Belwederze. Piszemy „podobno", bo nawet nam... 16
 • Z życia opozycji 24 sie 2008, 22:00 Symptomatyczne. Prezydencki minister Miś Kamiński został podpisany w telewizji Polsat jako Konrad Witek, socjolog. Tę pomyłkę naprawdę łatwo usprawiedliwić. Na pierwszy rzut oka Kamiński bardzo kojarzy się z fizjologią.Andrzej... 17
 • Sportowa wojna światowa 24 sie 2008, 22:00 Na igrzyskach nie chodzi o uczestnictwo i pokojową rywalizację, lecz o zwycięstwo konkretnego narodu 18
 • Marszałek bez armii 24 sie 2008, 22:00 Bronisław Komorowski umie być cierpliwy i czekać na dogodną okazję, tylko ta okazja może nie nadejść 26
 • Plan Kaczyńskiego 24 sie 2008, 22:00 Dla Polski nadszedł koniec dyplomacji uśmiechu, przyszedł czas na dyplomację racji stanu 30
 • Łowcy burz 24 sie 2008, 22:00 Ponad 500 osób w Polsce może przewidywać burze i tornada trafniej niż zawodowi meteorolodzy 32
 • Targi słupskie 24 sie 2008, 22:00 Gniew mieszkańców Redzikowa napędzają nie amerykańskie rakiety, lecz polskie władze, które ich lekceważą 34
 • Postać tygodnia - Condoleezza Rice 24 sie 2008, 22:00 Misjonarka 38
 • Wprost z blogu 24 sie 2008, 22:00 Polityka Wkrótce Krym – kto się założy?Wojciech Pokora www.geralt.blox.pl Dziś politycznie Krym należy do Ukrainy. Ale formalnie jest to już od dawna teren okupowany. Większość ludności stanowią Rosjanie. W ich obronie siły... 39
 • Trójka bez sternika 24 sie 2008, 22:00 40
 • Gonitwa polska 24 sie 2008, 22:00 Rozpoczął się wyścig płac między sferą produkcji i usług publicznych 40
 • Korporacje politykom 24 sie 2008, 22:00 Czy walka polskich polityków o otwarcie korporacji prawniczych będzie trwała jeszcze wiele lat? 40
 • Skorygować błąd NATO 24 sie 2008, 22:00 NATO nie pozostanie bierne wobec imperialnych zakusów Moskwy 40
 • Ryba po polsku - Wielkie orędowanie 24 sie 2008, 22:00 Prezydent wygłasza orędzie na jednokołowym rowerze, a premier oręduje, stojąc na grzbiecie konia. 41
 • Giełda 24 sie 2008, 22:00 42
 • Chińczyk ratunkowy 24 sie 2008, 22:00 Minister sportu Mirosław Drzewiecki (PO) dokonał odkrycia. Poinformował, że wiele chińskich firm budowlanych jest zainteresowanych realizacją inwestycji związanych z przygotowaniami do Euro 2012 i że mogą je wykonać nawet o połowę... 42
 • Piwo za ziemniaki 24 sie 2008, 22:00 Brytyjski pub The Pigs w Edgefield oferuje alkohol w zamian za produkty spożywcze. „Wszystko, co wyhodujecie, ustrzelicie albo ukradniecie, a przyda się w naszym menu, przynieście do nas – zrobimy interes" – głosi... 42
 • Cena śmierci 24 sie 2008, 22:00 Od 30 zł do 300 tys. zł – to pierwsze próby wyceny bólu po śmierci bliskiej osoby, spowodowanej tragicznym wypadkiem lub działaniem przestępców. 3 sierpnia 2008 r. wszedł w życie znowelizowany kodeks cywilny przywracający... 42
 • Do szkoły z kredytem 24 sie 2008, 22:00 Banki rozpoczęły konkurencję w kategorii „szkolne" promocje kredytowe. Według analityków Open Finance, wybór najkorzystniejszej oferty może oznaczać oszczędność nawet kilkuset złotych rocznie. Przykładowo, rodzice, którzy... 43
 • Płatne trolle internetowe 24 sie 2008, 22:00 Preparowanie artykułów w sieci i podszywanie się pod uczestników dyskusji na forach internetowych – to nowa broń w walce z rynkową konkurencją. Serwis News.com twierdzi, że w ten sposób waszyngtońska agencja lobbingowa LawMedia... 43
 • Gazowy szantaż 24 sie 2008, 22:00 W 2009 r. wygasa jeden z najważniejszych kontraktów z Gazpromem, który zapewnia nam dużą część dostaw gazu. Rosjanie grożą, że Polska drogo zapłaci za krytykowanie polityki Rosji w sprawie Gruzji. Według ekspertów, przykręcenie... 43
 • Zaklinanie cen 24 sie 2008, 22:00 Dlaczego nie udało się stłumić inflacji 44
 • Biznes w przedszkolu 24 sie 2008, 22:00 Już co dziesiąty maluch chodzi do prywatnego przedszkola 48
 • Urodzony w dołku 24 sie 2008, 22:00 Tiger Woods będzie pierwszym sportowcem w historii, który dzięki grze zarobi miliard dolarów 50
 • Powrót malucha 24 sie 2008, 22:00 Polacy szaleją w paliwożernych SUV-ach, podczas gdy świat przesiada się do małych miejskich aut 54
 • Know-How 24 sie 2008, 22:00 58
 • Gest w genach 24 sie 2008, 22:00 Na sukcesy i porażki wszyscy reagujemy jednakowo, niezależnie od tego, w jakiej kulturze zostaliśmy wychowani. Zwycięstwo oznajmiamy uniesioną głową i rękami, a po porażce skrywamy twarz w dłoniach. Te gesty nie są wyuczone, ale... 58
 • Mózg w jednym palcu 24 sie 2008, 22:00 Co uczyniło nas ludźmi? Chip Walter wymienia aż sześć czynników: paluchy, kciuki, gardło, śmiech, łzy i całowanie. To one umożliwiły ludzkości stworzenie jej największych dzieł: symfonii Mozarta, dramatów Szekspira, filmów z... 58
 • Ból mózgu 24 sie 2008, 22:00 Kobiety o rudych włosach są bardziej wrażliwe na ból niż inne. Geny, które decyduja o ich wyglądzie, powodują też,że te panie są mniej wrażliwe na niektóre środki przeciwbólowe. Intensywniej odczuwają ból także osoby skłonne do... 58
 • Sroka inteligentka 24 sie 2008, 22:00 Do zwierząt, które zwycięsko przeszły test lustra, czyli delfinów, słoni i szympansów dołączyły sroki. To triumf zwierzęcego intelektu – ptak stojąc przed lustrem, wie, że widzi w nim swoje odbicie. Trzy sroki z pięciu... 59
 • Ośmiornica sześcioramienna 24 sie 2008, 22:00 Według opracowanych dotychczas naukowych teorii, cztery macki ośmiornicy służą jej do poruszania się po dnie i pływania, a pozostałe cztery do manipulowania i jedzenia. Jak się okazuje, uważano tak niesłusznie. Ośmiornica olbrzymia... 59
 • Mężczyzna z kobiety 24 sie 2008, 22:00 Czy znikną lub odwrócą się różnice między płciami? 60
 • Logo w głowie 24 sie 2008, 22:00 Pokaż swoje ulubione marki, a będziesz wiedział, kim jesteś 64
 • Na słońce i wodę 24 sie 2008, 22:00 Przyszłość będzie należała do samochodów elektrycznych 66
 • Poszukiwacze znikającej arki 24 sie 2008, 22:00 Arka Przymierza już dawno rozpadła się w pył, ale wielu wciąż jej szuka 68
 • Masakra wołyńska 24 sie 2008, 22:00 Ogromna różnica w liczbie ofiar nie pozwala stawiać znaku równości pomiędzy ludobójstwem UPA i samoobroną AK 72
 • Górna półka - Kompleks kolonialny 24 sie 2008, 22:00 Jan Kieniewicz, znawca historii Indii, Hiszpanii i Portugalii, autor oryginalnej koncepcji kolonializmu, jest jednym z najciekawszych badaczy polskości, zatroskanym jej stanem. Troska i namysł uczonego o szczególnych kompetencjach... 75
 • Bez granic 24 sie 2008, 22:00 76
 • Mandela zhakowany 24 sie 2008, 22:00 Nelson Mandela, legendarny przywódca Afrykańskiego Kongresu Narodowego, padł ofiarą cyberataku. Hakerzy włamali się do serwerów jednej z fundacji charytatywnych Mandeli zajmującej się walką z AIDS i rozesłali mailez zaproszeniem na... 76
 • Cytat tygodnia 24 sie 2008, 22:00 „Sankcje międzynarodowe na pewno nam nie zaszkodzą. Dzięki nim staniemy się samowystarczalni i bardziej niezależni" Mahmud Ahmadineżad, prezydent Iranu 76
 • Niedźwiedzie pierwszej damy 24 sie 2008, 22:00 Carla Bruni-Sarkozy, żona prezydenta Francji, ściągnęła na siebie gniew hodowców owiec w Pirenejach. Farmerom nie podoba się poparcie pierwszej damy dla kampanii ekologów, której celem jest rozwój populacji niedźwiedzi brunatnych po... 77
 • Kwiz 24 sie 2008, 22:00 Sprawdź swoją wiedzę o świecie1. W którym kraju pije się najwięcej wody mineralnej?a) Zjednoczone Emiraty Arabskieb) USAc) Chiny2. Który kraj UE odwiedza najwięcej turystów z zagranicy?a) Hiszpaniab) Włochyc) Niemcy3. W którym kraju UE... 77
 • Koniec dziwnej przyjaźni 24 sie 2008, 22:00 Lech Kaczyński nie wyleczył Vaclava Klausa z rusofilii 78
 • Polski pociąg do Berlina 24 sie 2008, 22:00 Po raz pierwszy od zburzenia muru berlińskiego jest szansa na koordynację polskiej i niemieckiej polityki wschodniej 82
 • Anty-Hamlet z Kopenhagi 24 sie 2008, 22:00 Premier szczęśliwej Danii ma szansę uszczęśliwić całą unię 84
 • Bóg Obamy 24 sie 2008, 22:00 Gdy Tony Blair został katolikiem, zarzucono mu, że ani on, ani jego żona nie prezentują w życiu stanowiska katolickiego 86
 • Pasaż 24 sie 2008, 22:00 90
 • Wyprawka XXI wieku 24 sie 2008, 22:00 Mateusz Damięcki pochwalił się swą średnią z matury: 2,8. Trochę wstyd, zwłaszcza że pojawiła się też informacja o wynikach maturzystki Emmy Watson, która egzaminy zdała na szóstki. Także Hermiona z „Harry’ego... 90
 • Prawy do lewego 24 sie 2008, 22:00 Ołówkowi stawia się dziś wysokie wymagania: musi uwzględniać potrzeby osób leworęcznych, nie może powodować powstawania odcisków, a najlepiej, by miał rekomendację poważnej instytucji naukowej. Te wymagania spełnia ołówek... 90
 • Księżniczki i wyścigówka 24 sie 2008, 22:00 Smyk, jak na sieć sklepów dla dzieci przystało, dobrze przygotował się na rozpoczęcie roku szkolnego. Rodzice mogą w nim kupić swoim dzieciom ubrania i szkolne akcesoria. Najlepiej nabyć zestaw z jednym motywem, np. komplety marki Cool... 90
 • Miłe pisania początki 24 sie 2008, 22:00 Dzisiejsze kilkulatki są za pan brat z komputerem i nieraz wcześniej piszą za pomocą klawiatury niż ręcznie. Ale nauka „tradycyjnego" pisania literek ich nie ominie. Będzie jednak bardziej komfortowa niż np. 10 lat temu, bo kto... 90
 • Tornister na kręgosłup 24 sie 2008, 22:00 Noszenie podręczników do szkoły zapewnia zdrową postawę, nie tylko moralną. Tornistry Step by Step dbają o kręgosłup dziecka – dopasowują się do jego figury i zmuszają do trzymania się prosto. Sztywny tył chroni plecy przed... 91
 • Zamiast mundurka 24 sie 2008, 22:00 Dzieciaki znowu mogą zaszaleć z ubraniami – Sejm zniósł obowiązkowe mundurki. A jak się stroić, to w ciuchy najlepszych marek, np. Burberry, które wypada nosić od najmłodszych lat – w końcu to w tym domu mody ubierają... 91
 • Z warsztatu samochodowego na biurko 24 sie 2008, 22:00 Jednym z zajęć uczniów jest klejenie. Firma 3M z okazji rozpoczęcia roku szkolnego przygotowała więc duży wybór klejów i taśm Scotch. W kolekcji znajdziemy m.in. klej z nadrukiem postaci z ulubionej bajki Witch; nadrukami ozdobione są... 91
 • Laser 24 sie 2008, 22:00 94
 • Postać tygodnia: Norman Davies 24 sie 2008, 22:00 "Europa walczy 1939-1945. Nie takie proste zwycięstwo" Normana Daviesa to chyba najbardziej kontrowersyjne dotychczas spojrzenie na II wojnę światową. Na polski rynek trafia dwa lata po brytyjskiej premierze. W USA ukazała się... 94
 • Pojedynek raperów: 50 Cent kontra Snoop Dog 24 sie 2008, 22:00 Snoop Dog:27 lipca, Warszawa, TorwarKto: amerykański raper i aktorPrawdziwe nazwisko: Cordozar Calvin Broadus JuniorWiek: 37 latStan cywilny: żonaty, dwóch synów i córkaPierwszy album: 1993 r. „Doggystyle"Liczba solowych płyt:... 95
 • Potęga banału 24 sie 2008, 22:00 Nie ma czegoś takiego jak kultura pop, bo kultura może dziś być tylko pop 96
 • Wampiry popu 24 sie 2008, 22:00 Michael Jackson i Madonna osiągnęli pięćdziesiątkę i stracili status bogów 100
 • Wencel gordyjski – Olimpijaństwo 24 sie 2008, 22:00 „Italiano” znów miesza w polskim sporcie 104
 • Ueorgan Ludu 24 sie 2008, 22:00 Obywatelska postawa siatkarzy i piłkarzy ręcznych ratuje Polskę przed katastrofą * Na wezwanie prezydenta kibice dali popalić Ruskim * Czy zagrożone są pamiątki po Stalinie? 105
 • Krótko po wolsku - Coś smacznego 24 sie 2008, 22:00 Odgrzewane żarty przydają się, kiedy historia się powtarza 105
 • Skibą w mur - Żenada u sąsiada 24 sie 2008, 22:00 Polska jest wyczulona na sąsiadów, którzy głośno pukają w ściany, gdy u nas trwa przemeblowanie 106

ZKDP - Nakład kontrolowany