Gdybym miał władzę

Gdybym miał władzę

Z dzisiejszym kryzysem gospodarczym szybciej i lepiej poradziłby sobie sprawny władca absolutny niż rozchwiane, wiecznie dyskutujące demokracje. Z jednej strony, bez radykalnych zmian nie uda się trwale przezwyciężyć kryzysu i uniknąć tak wielkich zagrożeń w przyszłości. Z drugiej strony, ten kryzys jest jak dojście do ściany – ułatwia podjęcie decyzji, na które by się nie odważono w spokojniejszych czasach. Co powinien zrobić w Polsce oświecony dyktator, który miałby swobodę decyzji i pełnię władzy?
W sektorze publicznym z reguły nie opłaca się wdrażać zmian na lepsze. Jak się nie uda, naślą kontrolę, a nawet wywalą z roboty. Jak się uda, to często nawet nie podziękują, nie mówiąc o solidnej premii. W  administracji wszystkich szczebli funkcjonuje absurdalna asymetria rozmiarów kija i marchewki. Jeżeli urzędnik rozważa podjęcie trudu dokonania zmian, na przykład sposobu funkcjonowania urzędu, zasad przyznawania świadczeń lub sposobu prowadzenia inwestycji, staje przed dylematem. Nawet jeżeli istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że zmiany będą dobre dla kraju, miasta czy społeczności lokalnej, to osobiste korzyści dla urzędnika pomysłodawcy z tych zmian będą śladowe albo żadne. Może dostanie mały awans, może przełożony poklepie go po plecach, może nawet wpadnie mu parę złotych premii. Ale jeżeli projekt się nie  uda, wtedy rozpęta się polowanie na czarownice, będą nagany, kontrole, a  być może i dyscyplinarne zwolnienie z pracy. W takiej sytuacji bardzo trudno o reformatorów, bo albo muszą oni mieć skłonności masochistyczne i znajdować przyjemność w poddawaniu się karze, albo, co jest bardzo rzadkie, decydują się na narażenie swojego dobra prywatnego dla dobra publicznego. Mieliśmy w Polsce ministrów, którzy zdrowiem, a nawet życiem przypłacili zaangażowanie w stresujące przeprowadzanie reform. Czy jednak tak musi być? Zasada, którą należy przyjąć w pierwszej kolejności, brzmi: reformy muszą być opłacalne dla reformatorów. Jak najbardziej w znaczeniu czysto prywatnych korzyści. Weźmy typowy przykład naszych dróg, które są w  opłakanym stanie, i autostrad, których mamy bardzo mało (kto wie, może mniej niż w Gabonie). Gdyby od początku lat 90. przyjęto regułę, że  grupa urzędników nadzorująca budowę drogi dostaje wysoką nagrodę (na przykład ekwiwalent rocznej lub dwuletniej pensji) za oddanie jej do  użytku w terminie i przy zachowaniu wysokiej jakości robót, to pewnie dziś nie mielibyśmy już drogowego problemu, a prace nad nowymi odcinkami postępowałyby ekspresowo.
Co więcej, gdyby grupa urzędników nadzorujących inwestycję dostawała określony procent od zaoszczędzonej przy jej realizacji kwoty (wykonania inwestycji poniżej zaplanowanego budżetu, ale przy zachowaniu tej samej jakości), nie byłoby korupcji, a  urzędnicy pracowaliby po kilkanaście godzin na dobę (przy czym inni urzędnicy organizowaliby przetargi, a inni nadzorowali postęp prac). Po  zakończeniu takich inwestycji wielu urzędników mogłoby zarobić nawet po  kilkaset tysięcy złotych premii, ale Polska miałaby solidne, szybko zbudowane drogi. To może budzić kontrowersje, ale jest konieczne. Oczywiście, możemy zamiast tego obstawić kraj fotoradarami i ograniczyć dopuszczalną prędkość do 40 km/h, tylko czy na tym polega dobre rządzenie?
W polskiej transformacji zabrakło jednej rzeczy. Gdy upadł socjalizm, można było zebrać wybitne umysły – naukowców, polityków – i się zastanowić, dokąd zmierzamy. Jeżeli po 1990 r. Polska miała się stać gospodarką kapitalistyczną, to trzeba było przeanalizować, jakie były największe atuty i wady ówczesnych gospodarek kapitalistycznych. Gdyby taki proces został uruchomiony, być może rozwój polskich miast zostałby tak poprowadzony, żeby uniknąć korków, powstania betonowych dżungli i obszarów biedy. Być może dzisiaj mielibyśmy wiele polskich uczelni w pierwszej setce tzw. listy szanghajskiej i być może bylibyśmy jednym z liderów innowacyjności w  Europie. Być może taka analiza prowadziłaby do wniosków, że należy budować kapitał intelektualny kraju, a nie subsydiować upadające przedsiębiorstwa, z których wiele i tak w końcu upadło. W ten sposób „spaliliśmy" miliardy złotych, które mogły zostać mądrze zainwestowane w  przyszłość Polski. Tego błędu nie wolno powtórzyć. Musimy stworzyć warunki, aby wiedza i dobre pomysły docierały z sektora prywatnego do  decydentów, zarówno w rządzie, jak i w samorządach, i żeby były skutecznie wykorzystywane.
Co zatem powinniśmy zrobić? Przedstawię tylko wybrane propozycje z  długiej listy reform (można ją znaleźć na stronie www.rybinski.eu), które mogłyby odmienić Polskę. Jeśli stworzymy właściwe bodźce do  działań pozytywnych, wtedy reformy „zrobią się same".
Władze powinny dokonać analizy najlepszych rozwiązań prawnych w sferze biznesu na świecie i opracować nowe przepisy oparte na tych wzorcach. Tak aby Polska wskoczyła do pierwszej dziesiątki (z ósmej dziesiątki obecnie) we wszystkich rankingach gospodarek przyjaznych dla biznesu.
Powinniśmy mianować dwóch wicepremierów, z których jeden spędzałby 360 dni w roku, jeżdżąc po świecie i załatwiając nam zagraniczne inwestycje, a  drugi organizowałby finansowanie naszego rozwoju gospodarczego. Na  początek najlepszym kierunkiem wyprawy byłyby Chiny i kraje Zatoki Perskiej. Zespoły wicepremierów dostawałyby wysokie bonusy za każdą sprowadzoną do Polski inwestycję.
Należy wprowadzić zasadę, że jeżeli jakaś grupa pracowników zaproponuje oszczędności w budżecie przy jednoczesnej poprawie jakości świadczonych usług, to do kieszeni bierze od 1 do 5 proc. kwot zaoszczędzonych w ciągu trzech lat. To  spowodowałoby radykalny wzrost efektywności sektora finansów publicznych.
Na szczeblu lokalnym urzędnicy odpowiedzialni na przykład za zapewnienie płynności ruchu w mieście powinni dostawać premie za  każdą minutę skrócenia średniego czasu dojazdu do pracy.
Każdy urzędnik powinien mieć prawo zgłosić propozycję reformy, a jeżeli zostanie ona wykorzystana i wdrożona, powinien automatycznie awansować na szefa takiego projektu i po jego udanym zakończeniu zostać dyrektorem. To stworzyłoby bank dobrych pomysłów i przyciągnęło do  sektora publicznego ludzi kreatywnych.
W administracji należałoby wdrożyć tzw. zarządzanie przez cele, czyli wynagradzać dodatkowo jej pracowników w zależności od satysfakcji klientów wewnętrznych i zewnętrznych z pracy danego urzędnika. To  znacznie podniosłoby poziom obsługi w sektorze publicznym.
Wszystkie wnioski o finansowanie badań z budżetu powinny mieć co najmniej jedną recenzję zagraniczną oraz recenzje internautów, co umożliwiłoby lepszą weryfikację i odsiane pomysłów na wyciąganie publicznych pieniędzy od  pomysłów rzeczywiście cennych.
Każdy Polak powinien otrzymać darmowe konto e-mail na rządowych serwerach, za którego którego pomocą mógłby korespondować – w imieniu swoim lub swojej firmy – z odpowiednimi urzędami. Trzeba wyeliminować papier w kontaktach obywateli z urzędnikami i zbudować e-administrację na miarę XXI wieku.
Musimy odejść od formalizmu i procedur na rzecz zdrowego rozsądku. Tak aby nie zdarzały się sytuacje, że najlepsza i najtańsza oferta w  przetargu publicznym przegrywa, bo zabrakło pieczątki na 150. stronie wniosku, albo wygrywa najdroższa oferta, a sześć innych, wielokrotnie tańszych, jest odrzucanych z niezrozumiałych powodów.
Prokuratorzy powinni otrzymywać premie za sukces. Na przykład w sprawach gospodarczych prokurator mógłby dostawać do 10 proc. oszacowanej kwoty odzyskanej dla państwa w wyniku skazania przestępcy. Zawód ten nie może być traktowany jak zesłanie, trzeba do niego zachęcić najlepsze umysły prawnicze.
Sędziowie powinni otrzymywać wysokie premie za terminowość zakończenia rozpraw. Jednocześnie kwoty te byłyby zmniejszane, jeżeli dany sędzia miałby wysoki wskaźnik skutecznych odwołań od jego wyroków lub zwrotów spraw do ponownego rozpatrzenia. Trzeba wreszcie odkorkować sądy i  poprawić bezpieczeństwo, m.in. obrotu gospodarczego.
A jak wyglądałyby wasze reformy?

Krzysztof Rybiński, Doktor habilitowany ekonomii, partner w Ernst & Young, były wiceprezes NBP

Okładka tygodnika WPROST: 12/2009
Więcej możesz przeczytać w 12/2009 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 2
 • oeumeke11@gmail.com IP
  Noo, tak... To co proponuje p. Rybiński jest sensowne, wyważone, rozsądne, merytorycznie fajne.... ale to nie wszystko ! Ja myślę, że głównym powodem naszego marazmu i nieudacznictwa jest brak ... etyki i moralności w życiu osobistym i zawodowym. Bez kręgosłupa moralnego każdego obywatela ( a szczególnie władzy centralnej i lokalnej )żadne, najlepsze i najdokładniejsze regulacje prawne nie spełnią swojej roli. Co z tego, że stworzymy super zapisy, ustawy i regulacje - jeżeli nie mamy woli ich przestrzegania, jeżeli większość z nas skupia się na ominięciu tych zasad. Przykład ? Chociazby przetargi na budowę autostrad czy innych dużych inwestycji. Mamy na nie pieniądze, mamy regulacje, mamy firmy wykonawcze - a nie możemy ruszyć z budową, bo jakowaś sfrustrowana firma czy jej prawnik będą \" ciężko pracować \" aby obalić ów przetarg, przeciagnąć jego rostrzygnięcie itd. To jest brak poczucia etyki biznesu obu stron !
  Druga sprawa : Do większości prac, ustaw, projektów itd. wprawdzić zasadę ... osobistej odpowiedzialności ! Jasne, śmiesznie to brzmi w dzisiejszych czasach, gdy wszystko robione jest \" zespołowo \", gdy kolejne szczeble decyzyjne tak \" obrabiają \" projekt, że w końcu jest on dziełem wszystkich i nikogo, że korporacjonizm zabija samodzielność. Można - nawet w naszych czasach - doprowadzić do ustalenia kto i co zrobił ( lub nie zrobił ), kto jest za co odpowiedzialny. Nie powino być tak, iż ledwie wychodzi jakaś ustawa już po kilku dniach trzeba ją nowelizować bo \" ktoś \" zapomniał o jakowymś przepisie albo można ja \" obejść \" w inny sposób. Gdzie byli / są owi prawnicy sejmowi, którzy ją przygotowywali i opiniowali ?! Proszę przedstawić ich publicznie z nazwiska np. w tv. Myślę, że drugim razem bardziej przyłożą się do pracy. Każda ustawa i przepis musi być przygotywana przez dwie grupy prawników - jedna tworzy ustawę i myśli jak problem rozwiązać, ale druga grupa w tym samym czasie bierze tę ustawę i stara się maksymalnie znaleźć jej słabe strony i sposoby na ominięcie. Dopiero starcie tych dwu stron i poglądów uzmysłowi obu grupom co jest ważne, co chcieli osiagnąć, a co w końcu im wyszło !
  Każda ulica, każdy budynek, każda konstrukcja - niech ma swoją tabliczkę w stylu : \" Za obiekt, ulicę, latarnię itd. odpowiedzialny jest .... tu nazwa KONKRETNEJ INSTYTUCJI lub nazwisko osoby ! OSOBISTA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ! I proszę nie pisać, że w dzisiejszych czasach to niemożliwe, że są to skomplikowane rzeczy itp duperele ...
  Trzecia ( kontrowersyjna ! ) : Podzielmy Polskę na dość wyrażnie już rysujące się regiony, zupełnie samodzielne, z własną władzą, politykami itp. Niech będzie Śląsk, Małopolska, Mazowsze i Pomorze. Będą se 4 metropolie, niewiele mniejsze od Łotwy czy Estonii. Te kraje mają nawet własną armię, urzędników w Brukseli itd. Regiony - wbrew pozorom - wyzwolą lokalną energię i współzawodnictwo ! Pomyślmy, gdyby - całkiem teoretycznie - taka Łotwa była województwem w Polsce. Byłoby tam takoż nijako, kłótliwie i kiepsko jak w całym naszym kraju. Liczyłaby się tylko Warszawa, jej problemy i politycy. A tak, będziemy mieć swoje lokalne problemy, lokalnych polityków których łatwiej będzie rozliczyć i spotkać, swoje lokalne ciekawsze życie. Mamy dość Warszawy i oglądania naszych lokalnych problemów z jej perpsektywy ! Chcemy swoich regionów !

  A więc :
  Po pierwsze - ETYKA I MOARLNOŚĆ W ZYCIU I BIZNESIE,
  Po drugie - OSOBISTA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA KAZDYM KROKU,
  Po trzecie - PODZIAŁ POSLKI NA REGIONY Z WŁASNĄ WŁADZĄ WYKONAWCZĄ, USTAWODAWCZĄ I SĄDOWNICZĄ !
  • rotkod IP
   Oczywiście, że z obecnym kryzysem gospodarczym w Polsce znacznie lepiej poradziłby sobie absolutny władca, niż pseudo demokracja, która dzierży obecnie władzę. Przede wszystkim nie dopuściłby do likwidacji podstawowych zakładów przemysłowych, takich jak stocznie, zakłady z nimi współpracujące (kooperujące) czy zakłady przemysłu zbrojeniowego, wiedząc, że takie przedsiębiorstwa przynoszą olbrzymi zysk dla państwa i dają największe zatrudnienie obywatelom - Polakom. Nie zgadzam się z poglądem, że Polakom nie opłaci się wykazywać inicjatywy gospodarczej, ponieważ w przypadku niepowodzenia jakiegoś pomysłu (projektu) zostaną pozbawieni pracy, a w przypadku wdrożenia dobrego projektu czeka ich tylko niewielka satysfakcja (nie pieniężna). Obecnie rządzący w Polsce nie zdają sobie sprawy, lub nie chcą sobie zdawać sprawy ze znaczenia narodowego przemysłu, mającego światowe znaczenie i sukcesy. Gdy nie jest za późno, poddaję to rządzącym pod rozwagę.

   Spis treści tygodnika Wprost nr 12/2009 (1367)

   • POCZTA 15 mar 2009, 20:00 Epidemia odgrzewanych romansów Artykuł „Epidemia odgrzewanych romansów" (nr 7) zainspirował mnie do napisania listu. Codzienność pochłaniająca nas wciąż tymi samymi obowiązkami, tymi samymi ludźmi sprawia, że chętnie... 4
   • Na stronie - Zadymianie Pawlaka 15 mar 2009, 20:00 I znowu daliśmy się nabrać. Znowu medialny dym przykrył to, co naprawdę istotne. To już reguła polskiego życia politycznego, że hałas służy cichym interesom. Oczywiście, Waldemar Pawlak powinien wylecieć za to, co zrobił. Tyle że inni robią jeszcze więcej, a nikt o tym nie wie. 5
   • Polska na diecie 15 mar 2009, 20:00 Kryzys rozpoczyna się wtedy, gdy po raz pierwszy odmówimy sobie zakupu ulubionego produktu i wybierzemy zamiast niego tańszy substytut – twierdzą psychologowie. Kryzys w Polsce – nie ten statystyczny, lecz dotykający zwykłych obywateli – jest więc faktem. Jak... 6
   • Skaner 15 mar 2009, 20:00 12
   • Licznik antykryzysowy 15 mar 2009, 20:00 Kryzys wywołał u polityków biegunkę pomysłów na to, jak wspierać gospodarkę i hamować recesję. Archiwizujemy te propozycje. Ministerstwo Gospodarki, kierowane przez wicepremiera Waldemara Pawlaka (PSL), ma przedstawić plan stymulacji... 13
   • Paulina Król wpływowa 15 mar 2009, 20:00 Paulina Król, dyrektor wydawniczy AWR „Wprost", znalazła się w gronie 50 najbardziej wpływowych kobiet w Polsce według magazynu ekonomicznego „Home & Market". W rankingu zajęła 15. miejsce, dystansując m.in. Lenę... 13
   • Żadnych podwyżek! 15 mar 2009, 20:00 Budżet 14
   • Plus ujemny - O matko! 15 mar 2009, 20:00 Niemcy atakują. Rękami znanych PSL-ożerców Michała Majewskiego i Pawła Reszki z der „Dziennika” zadano bolesny cios wicepremierowi polskiego rządu. Axel Springer, wydawca „Dziennika”, działając na bezpośrednie polecenie Berlina, postanowił... 16
   • Przegląd prasy zagranicznej 15 mar 2009, 20:00 CO Z TYMI POLAKAMI? Sikorski podstawił sobie nogę Przez długi czas polski minister spraw zagranicznych był uważany za najbardziej obiecującego kandydata na stanowisko sekretarza generalnego NATO. Sam jednak podstawił sobie nogę. Zażądał... 22
   • Puls gospodarki 15 mar 2009, 20:00 24
   • Niższy VAT 15 mar 2009, 20:00 Kraje Unii Europejskiej od 2010 r. będą mogły stosować niższe stawki VAT na towary i usługi wymagające „dużego nakładu pracy ręcznej" – zadecydowali ministrowie finansów państw unii. Obniżony VAT ma objąć m.in.... 24
   • SMS 15 mar 2009, 20:00 Debswana Diamond, spółka rządu Botswany i największego producenta diamentów De Beers, która wydobywa 25 proc. diamentów na świecie (6 ton rocznie), wstrzyma do końca 2009 r. pracę w kopalniach i zwolni 10 proc. górników. To wynik... 24
   • Coraz tańsze metry 15 mar 2009, 20:00 W styczniu („Wprost" nr 3) przewidywaliśmy spadek ceny mieszkań o 30-50 proc. w ciągu dwóch, trzech lat. Trend potwierdzają najnowsze dane Open Finance o cenach transakcyjnych zakupu mieszkań. W lutym mediana cen spadła w... 24
   • Bożek kryzysu 15 mar 2009, 20:00 Bimbo Gami to japońskie bóstwo biedy. Wystarczy, że pielgrzym trzy razy uderzy kijem w wyobrażającą je rzeźbę, następnie ją kopnie i sypnie w nią grochem, a zniknie pech i odejdą złe duchy odpowiedzialne za kłopoty finansowe.... 24
   • Prezesi nie poszczą 15 mar 2009, 20:00 Trzech najlepiej zarabiających prezesów polskich spółek giełdowych (roczne zarobki brutto w 2008 r.) Christopher John Barrow, prezes Grupy Żywiec – 3,6 mln zł Brunon Bartkiewicz, prezes ING Bank Śląski – 3,1 mln zł Maciej... 24
   • Wolność dla rynku 15 mar 2009, 20:00 Zaplątane w brodę Marksa bestsellery w rodzaju „Doktryny szoku" Naomi Klein wreszcie zyskały na polskim rynku przeciwwagę. John Lott, ekonomista z Uniwersytetu Maryland, w swojej „Freedonomii" klarownie wykazuje, że dla... 24
   • Zapytaj wprost - ODWOŁAĆ PITERĘ I BONDARYKA 15 mar 2009, 20:00 Na pytania czytelników internetowego wydania „Wprost" odpowiada Zbigniew Wassermann. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, obecnie wiceszef komisji ds. wyjaśnienia nieprawidłowości związanych ze śmiercią Krzysztofa Olewnika. W rządzie PiS był ministrem koordynatorem służb... 26
   • Eudorado 15 mar 2009, 20:00 Kłopoty w domu, problemy z alkoholem, prostytutkami – taka może być cena przygody, na jaką decydują się kandydaci do europarlamentu. W zamian dostają spore pieniądze i poczucie prestiżu. – Prawda jest taka, że na świecie szaleje kryzys, wszyscy zaciskają pasa, a... 28
   • Słodki sen biskupów 15 mar 2009, 20:00 To wielkie błogosławieństwo. Tym jest dla hierarchów wybór arcybiskupa Michalika na przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Bo nie będzie im zakłócał wygodnego marazmu, w którym tkwią. Już osiągnęli to, co chcieli, już nie dyskutują z rzeczywistością i nie stawiają... 32
   • Ryba po polsku - Kije samobije 15 mar 2009, 20:00 Z narzędzi magicznych występujących w bajkach dwa są szczególnym przedmiotem pożądania ludzi. Przede wszystkim polityków. Stoliczek, który sam się nakrywa, oraz kije samobije. To bardzo ładnie widać w obecnych kryzysowych czasach: stoliczek się nie nakrył, należy wyłomotać... 34
   • Komu służy wymiar sprawiedliwości? 15 mar 2009, 20:00 Czy demokratyczny wymiar sprawiedliwości może skazywać niewinnych ludzi? Może, bo nie jest z nim lepiej niż z ruchem drogowym. Ofiary wypadków to cena, którą płacimy, aby się szybko i wygodnie przemieszczać. Skalkulowane ofiary wymiaru sprawiedliwości to koszt utrzymania... 39
   • Prezydent swojej żony - Dmitrij Miedwiediew 15 mar 2009, 20:00 Sprzedawcy matrioszek na Nowym Arbacie w Moskwie jak nikt czują nastroje Rosjan. Dotychczas największa matrioszka, w którą chowały się mniejsze, przedstawiała Władimira Putina. Dzisiaj wyraźnie potężniejszy jest Dmitrij Miedwiediew i to jego podobizna pojawia się na większości... 47
   • Nadchodzi hiperinflacja 15 mar 2009, 20:00 Rozmowa z Peterem Schiffem, amerykańskim ekonomistą, szefem firmy brokerskiej Euro Pacific Capital, który już w 2006 roku przewidział obecny kryzys i jego następstwa. 50
   • Gdybym miał władzę 15 mar 2009, 20:00 Z dzisiejszym kryzysem gospodarczym szybciej i lepiej poradziłby sobie sprawny władca absolutny niż rozchwiane, wiecznie dyskutujące demokracje. Z jednej strony, bez radykalnych zmian nie uda się trwale przezwyciężyć kryzysu i uniknąć tak wielkich zagrożeń w przyszłości. Z... 52
   • MBA na kłopoty 15 mar 2009, 20:00 W tym roku liczba chętnych na kursy MBA – podyplomowe studia z zarządzania – rekordowo wzrosła. To wynik kryzysu gospodarczego. Zwolnieni menedżerowie wykorzystują wolny czas, aby podnieść kwalifikacje i zwiększyć szanse znalezienia nowej pracy. Ci, którzy... 54
   • Głos z Ameryki - Nowy ład, stare błędy 15 mar 2009, 20:00 Burton W. Folsom Jr. - Profesor historii w Hillsdale College w Michigan, publicysta m.in. „The Wall Street Journal” Pakiet ustaw Baracka Oba- my stymulujących gospodarkę to niemal kopia programu nowego ładu prezydenta Franklina D. Roosevelta. W latach 30. XX wieku... 65
   • Testament Religi 15 mar 2009, 20:00 Czuł, że umiera, ale do końca powtarzał, że chce wyzdrowieć i wygrać z chorobą. Zbigniew Religa gdy tylko czuł się lepiej, walczył z rakiem nawet z parlamentarnej trybuny. Swą postawą dawał innym nadzieję i siłę do walki. Wiem, jak bardzo jest to ważne, bo sam trzykrotnie... 66
   • Zdzieranie skóry 15 mar 2009, 20:00 Gdy objawy starzenia się skóry zaczynają być wyraźne, często jest już za późno, by przywrócić cerze młody wygląd. Podstawą kosmetologii jest profilaktyka. Krem przeciwzmarszczkowy przed trzydziestką jest tak samo niezbędny jak zabiegi dermatologii estetycznej stosowane już od... 70
   • Czerwone na czerwone 15 mar 2009, 20:00 Nie musimy rezygnować ze spożywania czerwonego mięsa. Żeby zachować zdrowie, do mięsnego posiłku wystarczy wypić czerwone wino. 72
   • Seks na kryzys 15 mar 2009, 20:00 Jak kryzys wpływa na seks? Typowe reakcje w takiej sytuacji to depresja i załamanie, a w związku z tym spadek zainteresowania seksem. Ale u niektórych osób jest odwrotnie – szukają w seksie zapomnienia. 73
   • Doping ptaków 15 mar 2009, 20:00 Wczesną wiosną ptaki na wyścigi wracają z zimowisk. Lecą do sześciu razy szybciej niż jesienią. Muszą wyprzedzić rywali, by zająć najlepsze terytoria. Po forsownym locie nie mają czasu na odpoczynek, niemal natychmiast przystępują do rozrodu. 74
   • KNOW-HOW 15 mar 2009, 20:00   76
   • Parzenie hominidów 15 mar 2009, 20:00 Wyprostowana postawa nie jest zarezerwowana dla człowieka. Podobnie 7-9 mln lat temu poruszał się małpiszon Oreopithecus bambolii. Według Fransa de Waala, ludzi od małp człekokształtnych odróżnia jedynie łączenie się w pary. Tylko po... 76
   • Strach przed zwolnieniem 15 mar 2009, 20:00 Na większe współczucie zasługują osoby, którym grozi zwolnienie, niż te już bezrobotne. Stałe napięcie i poczucie zagrożenia pogarsza samopoczucie znacznie bardziej niż brak pracy – dowodzi Brendan Burchell, socjolog z University... 76
   • Migrena z pogody 15 mar 2009, 20:00 Różnice temperatur znacznie bardziej na nas oddziałują niż spadki ciśnienia atmosferycznego, które uchodziły za głównych sprawców bólu głowy. Takie wnioski płyną z badań amerykańskich naukowców, w których wzięło udział 7 tys.... 76
   • Nowa antykoncepcja 15 mar 2009, 20:00 Nowe doustne hormonalne pigułki antykoncepcyjne uśmierzają bóle głowy i podbrzusza spowodowane tzw. zespołem napięcia przedmiesiączkowego (PMS). Takie działanie wykazuje Yaz, pierwsza niskodawkowa tabletka stosowana w nowym schemacie... 76
   • Człowiek i gadżet 15 mar 2009, 20:00 Dyktafon na rękę Czasomierz ZD-10 niczym się nie różni od eleganckiego męskiego zegarka na rękę. Może tylko tym, że jego podstawową funkcją nie jest odmierzanie czasu, lecz nagrywanie dźwięków. Pamięć mieści 30 godzin nagrań.... 77
   • Pałkarze historii 15 mar 2009, 20:00 „Historia uczy, że ludzie z historii niczego się nie uczą” – twierdził 200 lat temu Hegel. Zły to prognostyk dla Polski i Niemiec na najbliższe miesiące. Na nie właśnie przypadają szczególne rocznice: wybuchu II wojny światowej oraz zburzenia żelaznej kurtyny... 78
   • Rosją rządzą przestępcy 15 mar 2009, 20:00 Rozmowa z Wiktorem Suworowem, pisarzem, byłym agentem radzieckiego wywiadu wojskowego 80
   • DOOKOŁA ŚWIATA 15 mar 2009, 20:00 82
   • Książę znachorem 15 mar 2009, 20:00 Książę Karol, brytyjski następca tronu, propaguje szarlatańskie metody leczenia. Taką opinię wydał Edzard Ernst, profesor Peninsula Medical School, jeden z czołowych brytyjskich autorytetów w dziedzinie medycyny alternatywnej.... 82
   • Cytat tygodnia 15 mar 2009, 20:00 „Dmitrij Miedwiediew nie jest tak dobrą marką dla wódki jak Władimir Putin" Stanisław Kaufman, wiceszef marketingu koncernu Vinexim, producenta wódki Putinka, wyjaśniając przyczyny kiepskiej sprzedaży wódki Dmitrij Miedwiediew... 82
   • Książka -Teraz gospodarka 15 mar 2009, 20:00 Czy istnieje jakakolwiek alternatywa dla gospodarki liberalnej? Na to pytanie stara się odpowiedzieć w swojej najnowszej książce Guy Sorman, francuski pisarz i publicysta, znany z takich bestsellerów jak „Rok koguta" czy... 82
   • Europa i reszta - Druga Rosja 15 mar 2009, 20:00 W polityce jest jak w życiu. Panuje przemożna potrzeba naśladowania. Stąd na przykład bierze się zaciąganie kredytów na kredyt – po to tylko, żeby być drugim Kowalskim albo drugą Kowalską. I mieć to, co oni mają. Żeby się nie wyróżniać brakiem willi, wypasionego auta... 83
   • Polscy agenci Stalina 15 mar 2009, 20:00 Tragiczny los Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu to skutek zwerbowania czołowych działaczy emigracyjnych przez rosyjskie tajne służby. Z wiadomości odszyfrowanych przez kontrwywiady amerykański i brytyjski w ramach operacji „Venona” wyłania się... 84
   • Jesteśmy skazani na życie z terroryzmem 15 mar 2009, 20:00 Rozmowa z Ulim Edelem, reżyserem filmu „Baader Meinhof” 86
   • Recenzje 15 mar 2009, 20:00 Ostrzegamy przed pomyłką. Jeżeli ktoś, wiedziony reklamami i (prawie) oscarową rolą Mickeya Rourke’a pójdzie do kina, oczekując jakiegoś „Rocky’ego 13", bardzo się zdziwi. To nie jest film o zapasach. To film o... 88
   • WPROST NA WEEKEND 15 mar 2009, 20:00 KONCERTY, IMPREZY Cesaria Evora Wokalistka z Wysp Zielonego Przylądka, uhonorowana w 2004 r. nagrodą Grammy, zaprezentuje utwory pochodzące z 10 wydanych dotychczas albumów.| 22.03, SALA KONGRESOWA, WARSZAWA, GODZ. 19.00; BILETY Rock Metal... 90
   • Boso, ale w limuzynie 15 mar 2009, 20:00 Najważniejszych gości pokazów mody poznaje się po tym, że są ubrani zbyt lekko w stosunku do panującej aury. Zaznaczają strojem, że podjeżdżają limuzynami. Sandały na bosych stopach, bez kurtki. Kto inny wytrzymałby w takim stroju przez cały dzień, biegając z jednego pokazu na... 92
   • Dziękuję i kupuję 15 mar 2009, 20:00 Do niedawna do koncept store’u, czyli sklepu z pomysłami na przyjemności, szło się po rzeczy ultradesignerskie, a przede wszystkim ultranowe. Dziś już koncept się zmienił, bo kryzys ekonomiczny osłabił konsumpcyjne zapędy. Inna jest więc oferta tych sklepów, ale też... 94
   • Pachnie wiosną… 15 mar 2009, 20:00 …czyli nadzieją na cieplejsze jutro. Kwiatami, które jeszcze nie kwitną, niewyklutą trawą, piaskiem na ciągle pustej plaży. To wszystko będzie, bo już pachnie. Na razie z flakoników. Rule Britannia! Ten zapach miał definiować... 96
   • Linz na słodko-gorzko 15 mar 2009, 20:00 Miasto nad Dunajem znane głównie jako ulubione miejsce Hitlera, ojczyzna pysznego deseru i symfonii Mozarta. Ale w 2009 r. oferuje przybyszom znacznie więcej nad obowiązujący standard – Linz jest Europejską Stolicą Kultury. 98
   • Kryzys odjechał? 15 mar 2009, 20:00 Na kryzysie w branży motoryzacyjnej najbardziej ucierpiały hostessy – wyraźnie straciły na urodzie i ilości garderoby na sobie. Takie wrażenie można było odnieść, odwiedzając 79. Salon Samochodowy w Genewie. Innych oznak załamania europejskiego rynku nie było widać. Ani... 100
   • Dyktatorzy piłki 15 mar 2009, 20:00 Ich władza jest niemal nieograniczona. Każą wylewać ostatnie poty, zabraniają rozdawania autografów, a łamiącym zasady aplikują kary finansowe. I nie znoszą przegrywać. Takie są piłkarskie gwiazdy. Chodzi nie o futbolistów, lecz o trenerów. 104
   • WPROST Z SIECI 15 mar 2009, 20:00 Moja córka pójdzie do szkoły Pytałem studentów i pracowników, co sądzą o posyłaniu sześciolatków do szkół. Ankieta była anonimowa. 74 % studentów i 91 % pracowników poparło pomysły, by posłać swe dzieci rok wcześniej do... 106
   • CELEBRYCI 15 mar 2009, 20:00 Norwegowie biją Dodę Doda zyskuje sławę poza granicami Polski. Pisze o niej norweska prasa! Szkoda, że w kontekście zarzutów o kradzież piosenki. Muzycy norweskiego zespołu Fountainheads przekonują, że w 2003 r. dwaj producenci, Mark... 108
   • Playback 15 mar 2009, 20:00 Cezary Grabarczyk, minister infrastrukturyZdjęcia: A. Jagielak 110
   • Skibą w mur - Oderwanie 15 mar 2009, 20:00 W życiu nowoczesnych społeczeństw ważną rolę odgrywa oderwanie. Człowiek zakopany w codziennych obowiązkach czuje większą potrzebę oderwania się niż pilot startującego samolotu. Zdaniem psychologów, monotonia w pracy, a także obrady parlamentu wyzwalają w nas dziką potrzebę... 111
   • Z ŻYCIA KOALICJI 15 mar 2009, 20:00 Z cyklu „Nepotyzm polski i inne zwyczaje": na biurko Donalda Tuska trafi ło pismo z nominacją na głównego weterynarza kraju (o dziwo, nie chodziło o czołowego specjalistę od bydła i niebydła Władysława Bartoszewskiego).... 112
   • Z ŻYCIA OPOZYCJI 15 mar 2009, 20:00 PEACE chciałoby mieć swoich przedstawicieli w Krajowej Radzie Tego i Owego. Nie takich prezydenckich (bo niby dlaczego Mały Kaczor miałby mianować PEACE-owców? Cóż za niedorzeczne przypuszczenie!), tylko sejmowych. Takich wybieranych... 113
   • Nie tylko dla kobiet - Bizneswomen radzą sobie w kryzysie 15 mar 2009, 20:00 Doceniam ludzi interesu, zwłaszcza żony i matki, które godzą kierowanie własną firmą z obowiązkami domowymi. Sama przez wiele lat byłam aktywną bizneswoman. Z doświadczenia wiem, że prowadzenie interesów to niezwykle trudna sztuka. 114

   ZKDP - Nakład kontrolowany