Polscy agenci Stalina

Polscy agenci Stalina

Tragiczny los Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu to skutek zwerbowania czołowych działaczy emigracyjnych przez rosyjskie tajne służby. Z wiadomości odszyfrowanych przez kontrwywiady amerykański i brytyjski w ramach operacji „Venona” wyłania się przerażający obraz. Polskie sfery wojskowe i rządowe były tak kontrolowane przez Sowietów, że prowadzenie skutecznej polityki nie było możliwe.
Co najmniej od września 1941 r. dla GRU pracował polski attaché w  Sztokholmie, mjr Feliks Brzeskwiński, który później otrzymał pseudonim Staś. Zwerbował go Akasto – płk N. I. Nikitoszew, radziecki attaché wojskowy. Staś przekazał wywiadowi radzieckiemu m.in. informacje o RAF, a także zdobyte przez Niemców plany dyslokacji Armii Czerwonej. W maju 1942 r. uzyskał wiadomości o  dyslokacji wojsk niemieckich w Norwegii. Zwerbowanie tak wysokiego rangą dyplomaty i oficera wywiadu najprawdopodobniej oznacza, że GRU znało także polskie szyfry i praktyki wywiadowcze. W styczniu 1944 r. radziecki ataszat wojskowy w Ottawie zameldował, że przypadkowo zdobył zaszyfrowaną wiadomość dla ataszatu polskiego. Jej treść została następnie przytoczona w meldunku dla centrali w Moskwie. Ktoś ją musiał zatem wcześniej rozszyfrować. Istnieją przesłanki wskazujące na to, że  radzieckiemu wywiadowi wojskowemu udało się także zwerbować majora Stefana Dobrowolskiego, attaché wojskowego w Meksyku. Bardzo intensywnie inwigilowano środowiska polskie w Stanach Zjednoczonych i manipulowano nimi. Chodzi tu zarówno o dyplomatów, jak i Polonię.
Dwaj najwybitniejsi agenci pracujący dla ZSRR w USA to Bolesław Gebert ps. Ataman, współzałożyciel Komunistycznej Partii USA, oraz prof. Oskar Lange ps. Przyjaciel ( jeden z negocjatorów porozumienia polsko-radzieckiego). To  Lange przywiózł z Moskwy w maju 1944 r. zapewnienie Stalina, że pragnie on silnej i demokratycznej Polski.
Ataman uczestniczył w zjeździe Kongresu Polonii Amerykańskiej w maju 1944 r. w Buffalo. Raportował do Moskwy o złej sytuacji finansowej Juliana Tuwima. We wspomnieniach twierdził, że Tuwim pomagał mu w pracy w szerzeniu komunizmu w USA. Miał on też sieć bardzo rozległych kontaktów obejmującą działaczy lewicowych i amerykańskich dziennikarzy. Jednym z nich był Abraham Penzik, socjaldemokratyczny dziennikarz i  publicysta, który w 1944 r. wysłał list do Edwarda Osóbki-Morawskiego, w  którym oddał mu się do dyspozycji. Kopii tego listu nie omieszkał przekazać oficerowi NKWD o pseudonimie Siergiej.
Wyjątkowo groźnym radzieckim agentem był dyrektor Polskiej Agencji Telegraficznej w USA Roman Moczulski ps. Kanuk. Urodził się w Warszawie w 1899 r., w okresie I wojny światowej mieszkał w Kijowie i Odessie, a  po wojnie w Wielkiej Brytanii. Do USA przybył w lipcu 1939 r. Pomagał rozpracowywać Polaków w USA, m.in. pod  kątem ich nastawienia do ZSRR.
Jedną z ofiar Kanuka był Jan Karski. Kanuk sam nawiązał kontakt z  radzieckim wywiadem, a jego przyszły oficer prowadzący (Władimir Prawdin, wspominany już Siergiej) początkowo go nawet unikał, bojąc się prowokacji. Ostatecznie jednak uznał, że Moczulski „ma prorosyjskie sympatie", „ostro krytykuje polskich faszystów", „oddaje się do  dyspozycji komunistów”. Później Moczulski został przewerbowany przez FBI.
Postawa Moczulskiego nie była wyjątkiem. W 1943 r. chęć współpracy z  ZSRR, a wręcz propozycję utworzenia (i zapewne wejścia w skład) proradzieckiego rządu wyrażał także w rozmowach z radzieckimi agentami Aleksander Jachimowicz, konsul generalny w Nowym Jorku.
W pierwszych latach po wojnie, po cofnięciu uznania rządowi londyńskiemu, w polskiej dyplomacji szerzyło się donosicielstwo. W lutym 1946 r. II sekretarz w ambasadzie w Waszyngtonie Leon Sobkowski denuncjował za pośrednictwem radzieckiego ministra spraw zagranicznych radcę ministra Stefana Litauera. Co ciekawe, nieświadomy prawdziwej roli swojego szefa, kilka dni wcześniej złożył także raport na temat działań… Oskara Langego! Wiadomo, że w 1945 r. z radzieckim agentem o pseudonimie Tomas spotykał się attaché handlowy i szef wydziału propagandy poselstwa polskiego w Bogocie Kazimierz Eiger. Donosił na poprzedniego posła rządu emigracyjnego Mieczysława Chałupczyńskiego.
Polonię latynoamerykańską i dyplomatów w Ameryce Południowej rozpracowywał Artur, czyli as sowieckiego wywiadu Josif Grygulewicz. Informacji dostarczał mu m.in. Stanisław Kowalewski ps. Roland, polski komunista, emigrant w Argentynie.
Wedle dokumentów „Venony", jedną z osób szczególnie mocno osaczonych przez radzieckie tajne służby był Stanisław Mikołajczyk – poprzez ofensywne działania NKWD, prowadzone również w najbliższym otoczeniu. Przez jednego z amerykańskich dziennikarzy dostęp do niego miał Ataman (Bolesław Gebert). Z treści jednej z jego depesz z maja 1944 r. wynika, że rozważał on nawet nawiązanie kontaktu z polskim premierem, ostatecznie jednak uznał to za niecelowe.
W sierpniu 1944 r. NKWD podjęło starania umieszczenia Przyjaciela (Oskar Lange) w mającym powstać rządzie tymczasowym (czyli przyszłym Tymczasowym Rządzie Jedności Narodowej) – jako przedstawiciela Stanisława Mikołajczyka. Najpierw podjął on próbę mediacji między PKWN a  Mikołajczykiem w celu utworzenia wspólnego polskiego przedstawicielstwa w USA, które miało się zająć pomocą dla zniszczonego kraju. W praktyce takie działanie miało zapewnić poparcie społeczne dla nowej władzy. Jednocześnie Lange ostrzegał centralę, że przyjęcie Mikołajczyka nie  może oznaczać ustępstw ze strony PKWN. Następnie zaczął się swoisty lobbing m.in. przez czechosłowackiego premiera. W efekcie od września 1945 r. Lange był ambasadorem Polski w USA. Z kolei agent Gor zdobył w  październiku 1944 r. w Departamencie Stanu USA materiały dotyczące planowanej wizyty Mikołajczyka w Moskwie. Właśnie podczas tego pobytu polski premier dowiedział się o postanowieniach konferencji w Teheranie.
W dokumentach „Venony" padają także nazwiska czołowych polskich polityków okresu wojny, w tym ministrów rządu londyńskiego. Przyjmując najostrożniejszą interpretację, należy założyć, że byli inwigilowani lub w ich otoczeniu przebywali ludzie, którzy w jakiś sposób współpracowali z NKWD i GRU. Według zestawienia opracowanego prof. Johna Earla Haynesa, przewijają się w tych dokumentach takie nazwiska jak m.in. Adam Ciołkosz ( jeden z przywódców PPS, członek Rady Narodowej), Grabski (prawdopodobnie Stanisław, brat Władysława, szef II Rady Narodowej RP na emigracji), prof. Kutrzeba (najprawdopodobniej chodzi jednak o gen. Tadeusza Kutrzebę, bo nazwisko pada w kontekście emigracyjnym), Jan Kwapiński (minister w rządach Władysława Sikorskiego, Stanisława Mikołajczyka i Tomasza Arciszewskiego) czy Adam Pragier (członek Rady Narodowej, minister informacji w rządach Arciszewskiego i  Bora-Komorowskiego). Poza Grabskim i Kutrzebą wszyscy byli działaczami lewicowymi, a Kwapiński – w latach 1940-1941 więźniem NKWD.
Dokumenty „Venony" obejmujące niewielki wycinek korespondencji radzieckich służb pokazują historię Polski w okresie II wojny światowej w innym świetle. Czy w tej sytuacji można było prowadzić skuteczniejszą politykę wobec ZSRR, skoro jedną z najważniejszych osób odpowiedzialnych za negocjacje ze Stalinem był jego agent? Jaką pozycję negocjacyjną miał premier Mikołajczyk, skoro jego plany i zamierzenia były znane w Moskwie? Czy rząd, którego ministrowie pozostają w  zainteresowaniu wrogich tajnych służb i są przez nie gruntownie rozpracowani, może efektywnie pełnić swoją funkcję? Rząd, którego dyplomaci, zarówno cywilni, jak i wojskowi, na wyścigi oferują usługi w  teorii tylko zaprzyjaźnionemu mocarstwu?
Jak funkcjonować w sytuacji, gdy szef agencji informacyjnej jest komunistycznym agentem typującym kandydatów do werbunku, a środowiska emigracyjne były rozbijane przez prowokatorów? Nie ma na te pytania prostej odpowiedzi. Nie usprawiedliwiając wielu błędów politycznych środowisk emigracyjnych, należy stwierdzić, że przyszło im funkcjonować w znacznie trudniejszych warunkach, niż sobie z tego zdawały sprawę.
Okładka tygodnika WPROST: 12/2009
Więcej możesz przeczytać w 12/2009 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 2
 • Achryt IP
  Nie można Grobera i Lange mieszać z ludzmi zwiazanymi
  z rządem na emigracji.
  Ci dwaj panowie pełniki swe usługi w Stanach na innej płaszczyznie, mieli za zadanie osłabiać Polonię.
  • Eugenia Zogata IP
   Straszne! LUdzie w Polsce gineli, gŁodowali, a panowie dyplomaci brali gruba forse niby za prace a jeszcze grubsza za zdrade!

   Spis treści tygodnika Wprost nr 12/2009 (1367)

   • POCZTA 15 mar 2009, 20:00 Epidemia odgrzewanych romansów Artykuł „Epidemia odgrzewanych romansów" (nr 7) zainspirował mnie do napisania listu. Codzienność pochłaniająca nas wciąż tymi samymi obowiązkami, tymi samymi ludźmi sprawia, że chętnie... 4
   • Na stronie - Zadymianie Pawlaka 15 mar 2009, 20:00 I znowu daliśmy się nabrać. Znowu medialny dym przykrył to, co naprawdę istotne. To już reguła polskiego życia politycznego, że hałas służy cichym interesom. Oczywiście, Waldemar Pawlak powinien wylecieć za to, co zrobił. Tyle że inni robią jeszcze więcej, a nikt o tym nie wie. 5
   • Polska na diecie 15 mar 2009, 20:00 Kryzys rozpoczyna się wtedy, gdy po raz pierwszy odmówimy sobie zakupu ulubionego produktu i wybierzemy zamiast niego tańszy substytut – twierdzą psychologowie. Kryzys w Polsce – nie ten statystyczny, lecz dotykający zwykłych obywateli – jest więc faktem. Jak... 6
   • Skaner 15 mar 2009, 20:00 12
   • Licznik antykryzysowy 15 mar 2009, 20:00 Kryzys wywołał u polityków biegunkę pomysłów na to, jak wspierać gospodarkę i hamować recesję. Archiwizujemy te propozycje. Ministerstwo Gospodarki, kierowane przez wicepremiera Waldemara Pawlaka (PSL), ma przedstawić plan stymulacji... 13
   • Paulina Król wpływowa 15 mar 2009, 20:00 Paulina Król, dyrektor wydawniczy AWR „Wprost", znalazła się w gronie 50 najbardziej wpływowych kobiet w Polsce według magazynu ekonomicznego „Home & Market". W rankingu zajęła 15. miejsce, dystansując m.in. Lenę... 13
   • Żadnych podwyżek! 15 mar 2009, 20:00 Budżet 14
   • Plus ujemny - O matko! 15 mar 2009, 20:00 Niemcy atakują. Rękami znanych PSL-ożerców Michała Majewskiego i Pawła Reszki z der „Dziennika” zadano bolesny cios wicepremierowi polskiego rządu. Axel Springer, wydawca „Dziennika”, działając na bezpośrednie polecenie Berlina, postanowił... 16
   • Przegląd prasy zagranicznej 15 mar 2009, 20:00 CO Z TYMI POLAKAMI? Sikorski podstawił sobie nogę Przez długi czas polski minister spraw zagranicznych był uważany za najbardziej obiecującego kandydata na stanowisko sekretarza generalnego NATO. Sam jednak podstawił sobie nogę. Zażądał... 22
   • Puls gospodarki 15 mar 2009, 20:00 24
   • Niższy VAT 15 mar 2009, 20:00 Kraje Unii Europejskiej od 2010 r. będą mogły stosować niższe stawki VAT na towary i usługi wymagające „dużego nakładu pracy ręcznej" – zadecydowali ministrowie finansów państw unii. Obniżony VAT ma objąć m.in.... 24
   • SMS 15 mar 2009, 20:00 Debswana Diamond, spółka rządu Botswany i największego producenta diamentów De Beers, która wydobywa 25 proc. diamentów na świecie (6 ton rocznie), wstrzyma do końca 2009 r. pracę w kopalniach i zwolni 10 proc. górników. To wynik... 24
   • Coraz tańsze metry 15 mar 2009, 20:00 W styczniu („Wprost" nr 3) przewidywaliśmy spadek ceny mieszkań o 30-50 proc. w ciągu dwóch, trzech lat. Trend potwierdzają najnowsze dane Open Finance o cenach transakcyjnych zakupu mieszkań. W lutym mediana cen spadła w... 24
   • Bożek kryzysu 15 mar 2009, 20:00 Bimbo Gami to japońskie bóstwo biedy. Wystarczy, że pielgrzym trzy razy uderzy kijem w wyobrażającą je rzeźbę, następnie ją kopnie i sypnie w nią grochem, a zniknie pech i odejdą złe duchy odpowiedzialne za kłopoty finansowe.... 24
   • Prezesi nie poszczą 15 mar 2009, 20:00 Trzech najlepiej zarabiających prezesów polskich spółek giełdowych (roczne zarobki brutto w 2008 r.) Christopher John Barrow, prezes Grupy Żywiec – 3,6 mln zł Brunon Bartkiewicz, prezes ING Bank Śląski – 3,1 mln zł Maciej... 24
   • Wolność dla rynku 15 mar 2009, 20:00 Zaplątane w brodę Marksa bestsellery w rodzaju „Doktryny szoku" Naomi Klein wreszcie zyskały na polskim rynku przeciwwagę. John Lott, ekonomista z Uniwersytetu Maryland, w swojej „Freedonomii" klarownie wykazuje, że dla... 24
   • Zapytaj wprost - ODWOŁAĆ PITERĘ I BONDARYKA 15 mar 2009, 20:00 Na pytania czytelników internetowego wydania „Wprost" odpowiada Zbigniew Wassermann. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, obecnie wiceszef komisji ds. wyjaśnienia nieprawidłowości związanych ze śmiercią Krzysztofa Olewnika. W rządzie PiS był ministrem koordynatorem służb... 26
   • Eudorado 15 mar 2009, 20:00 Kłopoty w domu, problemy z alkoholem, prostytutkami – taka może być cena przygody, na jaką decydują się kandydaci do europarlamentu. W zamian dostają spore pieniądze i poczucie prestiżu. – Prawda jest taka, że na świecie szaleje kryzys, wszyscy zaciskają pasa, a... 28
   • Słodki sen biskupów 15 mar 2009, 20:00 To wielkie błogosławieństwo. Tym jest dla hierarchów wybór arcybiskupa Michalika na przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Bo nie będzie im zakłócał wygodnego marazmu, w którym tkwią. Już osiągnęli to, co chcieli, już nie dyskutują z rzeczywistością i nie stawiają... 32
   • Ryba po polsku - Kije samobije 15 mar 2009, 20:00 Z narzędzi magicznych występujących w bajkach dwa są szczególnym przedmiotem pożądania ludzi. Przede wszystkim polityków. Stoliczek, który sam się nakrywa, oraz kije samobije. To bardzo ładnie widać w obecnych kryzysowych czasach: stoliczek się nie nakrył, należy wyłomotać... 34
   • Komu służy wymiar sprawiedliwości? 15 mar 2009, 20:00 Czy demokratyczny wymiar sprawiedliwości może skazywać niewinnych ludzi? Może, bo nie jest z nim lepiej niż z ruchem drogowym. Ofiary wypadków to cena, którą płacimy, aby się szybko i wygodnie przemieszczać. Skalkulowane ofiary wymiaru sprawiedliwości to koszt utrzymania... 39
   • Prezydent swojej żony - Dmitrij Miedwiediew 15 mar 2009, 20:00 Sprzedawcy matrioszek na Nowym Arbacie w Moskwie jak nikt czują nastroje Rosjan. Dotychczas największa matrioszka, w którą chowały się mniejsze, przedstawiała Władimira Putina. Dzisiaj wyraźnie potężniejszy jest Dmitrij Miedwiediew i to jego podobizna pojawia się na większości... 47
   • Nadchodzi hiperinflacja 15 mar 2009, 20:00 Rozmowa z Peterem Schiffem, amerykańskim ekonomistą, szefem firmy brokerskiej Euro Pacific Capital, który już w 2006 roku przewidział obecny kryzys i jego następstwa. 50
   • Gdybym miał władzę 15 mar 2009, 20:00 Z dzisiejszym kryzysem gospodarczym szybciej i lepiej poradziłby sobie sprawny władca absolutny niż rozchwiane, wiecznie dyskutujące demokracje. Z jednej strony, bez radykalnych zmian nie uda się trwale przezwyciężyć kryzysu i uniknąć tak wielkich zagrożeń w przyszłości. Z... 52
   • MBA na kłopoty 15 mar 2009, 20:00 W tym roku liczba chętnych na kursy MBA – podyplomowe studia z zarządzania – rekordowo wzrosła. To wynik kryzysu gospodarczego. Zwolnieni menedżerowie wykorzystują wolny czas, aby podnieść kwalifikacje i zwiększyć szanse znalezienia nowej pracy. Ci, którzy... 54
   • Głos z Ameryki - Nowy ład, stare błędy 15 mar 2009, 20:00 Burton W. Folsom Jr. - Profesor historii w Hillsdale College w Michigan, publicysta m.in. „The Wall Street Journal” Pakiet ustaw Baracka Oba- my stymulujących gospodarkę to niemal kopia programu nowego ładu prezydenta Franklina D. Roosevelta. W latach 30. XX wieku... 65
   • Testament Religi 15 mar 2009, 20:00 Czuł, że umiera, ale do końca powtarzał, że chce wyzdrowieć i wygrać z chorobą. Zbigniew Religa gdy tylko czuł się lepiej, walczył z rakiem nawet z parlamentarnej trybuny. Swą postawą dawał innym nadzieję i siłę do walki. Wiem, jak bardzo jest to ważne, bo sam trzykrotnie... 66
   • Zdzieranie skóry 15 mar 2009, 20:00 Gdy objawy starzenia się skóry zaczynają być wyraźne, często jest już za późno, by przywrócić cerze młody wygląd. Podstawą kosmetologii jest profilaktyka. Krem przeciwzmarszczkowy przed trzydziestką jest tak samo niezbędny jak zabiegi dermatologii estetycznej stosowane już od... 70
   • Czerwone na czerwone 15 mar 2009, 20:00 Nie musimy rezygnować ze spożywania czerwonego mięsa. Żeby zachować zdrowie, do mięsnego posiłku wystarczy wypić czerwone wino. 72
   • Seks na kryzys 15 mar 2009, 20:00 Jak kryzys wpływa na seks? Typowe reakcje w takiej sytuacji to depresja i załamanie, a w związku z tym spadek zainteresowania seksem. Ale u niektórych osób jest odwrotnie – szukają w seksie zapomnienia. 73
   • Doping ptaków 15 mar 2009, 20:00 Wczesną wiosną ptaki na wyścigi wracają z zimowisk. Lecą do sześciu razy szybciej niż jesienią. Muszą wyprzedzić rywali, by zająć najlepsze terytoria. Po forsownym locie nie mają czasu na odpoczynek, niemal natychmiast przystępują do rozrodu. 74
   • KNOW-HOW 15 mar 2009, 20:00   76
   • Parzenie hominidów 15 mar 2009, 20:00 Wyprostowana postawa nie jest zarezerwowana dla człowieka. Podobnie 7-9 mln lat temu poruszał się małpiszon Oreopithecus bambolii. Według Fransa de Waala, ludzi od małp człekokształtnych odróżnia jedynie łączenie się w pary. Tylko po... 76
   • Strach przed zwolnieniem 15 mar 2009, 20:00 Na większe współczucie zasługują osoby, którym grozi zwolnienie, niż te już bezrobotne. Stałe napięcie i poczucie zagrożenia pogarsza samopoczucie znacznie bardziej niż brak pracy – dowodzi Brendan Burchell, socjolog z University... 76
   • Migrena z pogody 15 mar 2009, 20:00 Różnice temperatur znacznie bardziej na nas oddziałują niż spadki ciśnienia atmosferycznego, które uchodziły za głównych sprawców bólu głowy. Takie wnioski płyną z badań amerykańskich naukowców, w których wzięło udział 7 tys.... 76
   • Nowa antykoncepcja 15 mar 2009, 20:00 Nowe doustne hormonalne pigułki antykoncepcyjne uśmierzają bóle głowy i podbrzusza spowodowane tzw. zespołem napięcia przedmiesiączkowego (PMS). Takie działanie wykazuje Yaz, pierwsza niskodawkowa tabletka stosowana w nowym schemacie... 76
   • Człowiek i gadżet 15 mar 2009, 20:00 Dyktafon na rękę Czasomierz ZD-10 niczym się nie różni od eleganckiego męskiego zegarka na rękę. Może tylko tym, że jego podstawową funkcją nie jest odmierzanie czasu, lecz nagrywanie dźwięków. Pamięć mieści 30 godzin nagrań.... 77
   • Pałkarze historii 15 mar 2009, 20:00 „Historia uczy, że ludzie z historii niczego się nie uczą” – twierdził 200 lat temu Hegel. Zły to prognostyk dla Polski i Niemiec na najbliższe miesiące. Na nie właśnie przypadają szczególne rocznice: wybuchu II wojny światowej oraz zburzenia żelaznej kurtyny... 78
   • Rosją rządzą przestępcy 15 mar 2009, 20:00 Rozmowa z Wiktorem Suworowem, pisarzem, byłym agentem radzieckiego wywiadu wojskowego 80
   • DOOKOŁA ŚWIATA 15 mar 2009, 20:00 82
   • Książę znachorem 15 mar 2009, 20:00 Książę Karol, brytyjski następca tronu, propaguje szarlatańskie metody leczenia. Taką opinię wydał Edzard Ernst, profesor Peninsula Medical School, jeden z czołowych brytyjskich autorytetów w dziedzinie medycyny alternatywnej.... 82
   • Cytat tygodnia 15 mar 2009, 20:00 „Dmitrij Miedwiediew nie jest tak dobrą marką dla wódki jak Władimir Putin" Stanisław Kaufman, wiceszef marketingu koncernu Vinexim, producenta wódki Putinka, wyjaśniając przyczyny kiepskiej sprzedaży wódki Dmitrij Miedwiediew... 82
   • Książka -Teraz gospodarka 15 mar 2009, 20:00 Czy istnieje jakakolwiek alternatywa dla gospodarki liberalnej? Na to pytanie stara się odpowiedzieć w swojej najnowszej książce Guy Sorman, francuski pisarz i publicysta, znany z takich bestsellerów jak „Rok koguta" czy... 82
   • Europa i reszta - Druga Rosja 15 mar 2009, 20:00 W polityce jest jak w życiu. Panuje przemożna potrzeba naśladowania. Stąd na przykład bierze się zaciąganie kredytów na kredyt – po to tylko, żeby być drugim Kowalskim albo drugą Kowalską. I mieć to, co oni mają. Żeby się nie wyróżniać brakiem willi, wypasionego auta... 83
   • Polscy agenci Stalina 15 mar 2009, 20:00 Tragiczny los Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu to skutek zwerbowania czołowych działaczy emigracyjnych przez rosyjskie tajne służby. Z wiadomości odszyfrowanych przez kontrwywiady amerykański i brytyjski w ramach operacji „Venona” wyłania się... 84
   • Jesteśmy skazani na życie z terroryzmem 15 mar 2009, 20:00 Rozmowa z Ulim Edelem, reżyserem filmu „Baader Meinhof” 86
   • Recenzje 15 mar 2009, 20:00 Ostrzegamy przed pomyłką. Jeżeli ktoś, wiedziony reklamami i (prawie) oscarową rolą Mickeya Rourke’a pójdzie do kina, oczekując jakiegoś „Rocky’ego 13", bardzo się zdziwi. To nie jest film o zapasach. To film o... 88
   • WPROST NA WEEKEND 15 mar 2009, 20:00 KONCERTY, IMPREZY Cesaria Evora Wokalistka z Wysp Zielonego Przylądka, uhonorowana w 2004 r. nagrodą Grammy, zaprezentuje utwory pochodzące z 10 wydanych dotychczas albumów.| 22.03, SALA KONGRESOWA, WARSZAWA, GODZ. 19.00; BILETY Rock Metal... 90
   • Boso, ale w limuzynie 15 mar 2009, 20:00 Najważniejszych gości pokazów mody poznaje się po tym, że są ubrani zbyt lekko w stosunku do panującej aury. Zaznaczają strojem, że podjeżdżają limuzynami. Sandały na bosych stopach, bez kurtki. Kto inny wytrzymałby w takim stroju przez cały dzień, biegając z jednego pokazu na... 92
   • Dziękuję i kupuję 15 mar 2009, 20:00 Do niedawna do koncept store’u, czyli sklepu z pomysłami na przyjemności, szło się po rzeczy ultradesignerskie, a przede wszystkim ultranowe. Dziś już koncept się zmienił, bo kryzys ekonomiczny osłabił konsumpcyjne zapędy. Inna jest więc oferta tych sklepów, ale też... 94
   • Pachnie wiosną… 15 mar 2009, 20:00 …czyli nadzieją na cieplejsze jutro. Kwiatami, które jeszcze nie kwitną, niewyklutą trawą, piaskiem na ciągle pustej plaży. To wszystko będzie, bo już pachnie. Na razie z flakoników. Rule Britannia! Ten zapach miał definiować... 96
   • Linz na słodko-gorzko 15 mar 2009, 20:00 Miasto nad Dunajem znane głównie jako ulubione miejsce Hitlera, ojczyzna pysznego deseru i symfonii Mozarta. Ale w 2009 r. oferuje przybyszom znacznie więcej nad obowiązujący standard – Linz jest Europejską Stolicą Kultury. 98
   • Kryzys odjechał? 15 mar 2009, 20:00 Na kryzysie w branży motoryzacyjnej najbardziej ucierpiały hostessy – wyraźnie straciły na urodzie i ilości garderoby na sobie. Takie wrażenie można było odnieść, odwiedzając 79. Salon Samochodowy w Genewie. Innych oznak załamania europejskiego rynku nie było widać. Ani... 100
   • Dyktatorzy piłki 15 mar 2009, 20:00 Ich władza jest niemal nieograniczona. Każą wylewać ostatnie poty, zabraniają rozdawania autografów, a łamiącym zasady aplikują kary finansowe. I nie znoszą przegrywać. Takie są piłkarskie gwiazdy. Chodzi nie o futbolistów, lecz o trenerów. 104
   • WPROST Z SIECI 15 mar 2009, 20:00 Moja córka pójdzie do szkoły Pytałem studentów i pracowników, co sądzą o posyłaniu sześciolatków do szkół. Ankieta była anonimowa. 74 % studentów i 91 % pracowników poparło pomysły, by posłać swe dzieci rok wcześniej do... 106
   • CELEBRYCI 15 mar 2009, 20:00 Norwegowie biją Dodę Doda zyskuje sławę poza granicami Polski. Pisze o niej norweska prasa! Szkoda, że w kontekście zarzutów o kradzież piosenki. Muzycy norweskiego zespołu Fountainheads przekonują, że w 2003 r. dwaj producenci, Mark... 108
   • Playback 15 mar 2009, 20:00 Cezary Grabarczyk, minister infrastrukturyZdjęcia: A. Jagielak 110
   • Skibą w mur - Oderwanie 15 mar 2009, 20:00 W życiu nowoczesnych społeczeństw ważną rolę odgrywa oderwanie. Człowiek zakopany w codziennych obowiązkach czuje większą potrzebę oderwania się niż pilot startującego samolotu. Zdaniem psychologów, monotonia w pracy, a także obrady parlamentu wyzwalają w nas dziką potrzebę... 111
   • Z ŻYCIA KOALICJI 15 mar 2009, 20:00 Z cyklu „Nepotyzm polski i inne zwyczaje": na biurko Donalda Tuska trafi ło pismo z nominacją na głównego weterynarza kraju (o dziwo, nie chodziło o czołowego specjalistę od bydła i niebydła Władysława Bartoszewskiego).... 112
   • Z ŻYCIA OPOZYCJI 15 mar 2009, 20:00 PEACE chciałoby mieć swoich przedstawicieli w Krajowej Radzie Tego i Owego. Nie takich prezydenckich (bo niby dlaczego Mały Kaczor miałby mianować PEACE-owców? Cóż za niedorzeczne przypuszczenie!), tylko sejmowych. Takich wybieranych... 113
   • Nie tylko dla kobiet - Bizneswomen radzą sobie w kryzysie 15 mar 2009, 20:00 Doceniam ludzi interesu, zwłaszcza żony i matki, które godzą kierowanie własną firmą z obowiązkami domowymi. Sama przez wiele lat byłam aktywną bizneswoman. Z doświadczenia wiem, że prowadzenie interesów to niezwykle trudna sztuka. 114

   ZKDP - Nakład kontrolowany