Na własną rękę

Na własną rękę

Czasy, gdy sprzedawcy bezpośredni kojarzyli się z niekompetentnymi domokrążcami wciskającymi ludziom nic niewarte produkty, mijają. Jakość produktów jest coraz wyższa, liczba kompetentnych sprzedawców i obroty branży rosną. A rynek się rozwija.
System jest prosty. Sprzedawca spotyka się z klientem w domu lub w miejscu publicznym, indywidualnie lub w większej grupie, prezentuje mu produkty firmy, z którą współpracuje, klient zapoznaje się z materiałami, ogląda, testuje i kupuje. Jedna i druga strona są zadowolone – z reguły na tyle, by taką współpracę kontynuować w przyszłości. I to m.in. dzięki zadowoleniu klientów rynek sprzedaży bezpośredniej się rozwija. Dzięki czemu jeszcze?

– Wiele oferowanych obecnie produktów charakteryzuje się wysokim poziomem technicznym czy też różnorodnością funkcji. Tradycyjna sprzedaż produktów często utrudnia wyeksponowanie korzyści, jakie mogą płynąć z pełnego użytkowania cech wyrobu. Ludzie chętniej niż w przeszłości skłaniają się zatem do skorzystania z doradztwa przedstawiciela handlowego i gotowi są poświęcić więcej czasu na poznanie zalet oferowanego produktu – uważa Jerzy Podjarkowski, członek zarządu Vorwerk Polska. Poza tym dzięki działaniom organizacji zrzeszającej firmy z tej branży klienci przestają kojarzyć sprzedawców z nieuczciwymi naciągaczami i doceniają to, że mają do czynienia z profesjonalistami mającymi pełną wiedzę na temat produktów, które oferują. – Powszechna jest też wiedza o prawach konsumenta oraz o tym, że czołowe firmy sektora sprzedaży bezpośredniej w Polsce zrzeszone są w PSSB, organizacji, której członkowie kreują i upowszechniają kodeks 1 mln etyczny – dodaje Podjarkowski.

To wszystko sprawia, że rośnie zarówno liczba klientów, jak i firm działających w mln ten sposób. Zwiększają się też generowane przez nie obroty. Na świecie według szacunkowych danych za 2011 r. cała branża, czyli firmy tradycyjne i MLM (z ang. multi-level marketing, marketing sieciowy) przyniosła 153,7 mld dol. Największe rynki to Stany Zjednoczone (29,8 mld dol.), Japonia (23,8 mld dol.) i Chiny (16,2 mld dol.). W Europie sprzedaż szacuje się na 18 mld euro. Pod względem obrotów na Starym Kontynencie przoduje Francja (3,7 mld euro), potem są Niemcy (2,7 mld euro), Rosja (2,6 mld euro) i Włochy, (2,42 mld euro.). Polska zajmuje piątą pozycję – obroty ze sprzedaży bezpośredniej tak. – Firmy są otwarte na każdą grupę przekraczają 0,5 mld euro, czyli ponad wiekową, status społeczny sprzedawcy lub 2,6 mld zł.
Rośnie też liczba sprzedawców. Szacuje się, że na świecie w 2011 r. było ich 91 mln, w tym w Europie 11,3 mln, w Polsce zaś 870 tys. Zainteresowaniu tą formą działalności sprzyjają czasy kryzysu i rosnące bezrobocie. Jak pokazują badania, aż 30 proc. sprzedawców stanowią osoby, które wcześniej nie miały pracy lub były nieaktywne zawodowo, a dla około 80 proc. w Polsce i na Starym Kontynencie sprzedaż bezpośrednia to zajęcie dodatkowe, będące szansą na podreperowanie domowego budżetu. Ale względy ekonomiczne nie są jedynym czynnikiem. – Badania opinii społecznej wskazują na wzrost zaufania do tej branży – mówi Jerzy Podjarkowski z Vorwerk Polska. – Znane, międzynarodowe firmy sprzedaży bezpośredniej oferują produkty wysokiej jakości i ich kontakt z klientem nie kończy się w momencie zakupu. Szeroko pojęta obsługa posprzedażowa spełnia wysokie standardy poparte wieloma latami doświadczenia. Nie można w tym miejscu nie wspomnieć o dostępie do coraz lepszych poradników w języku polskim, które pomagają rozwinąć i poprowadzić biznes – dodaje.

Kim są ludzie, którzy w tej branży pracują? Mówiąc ogólnie, to osoby młodsze i starsze, lepiej i gorzej wykształcone. Co ciekawe, głównie kobiety – w Polsce stanowią one aż 90 proc. pracujących w branży, mężczyźni tylko 10 proc. W Europie odsetek tych ostatnich jest większy i wynosi niecałą jedną czwartą. U nas jako przedstawiciele handlowi pracują głównie ludzi młodzi, do 35. roku życia – jest ich niemal połowa, w Europie niecała jedna trzecia. Jeśli chodzi o osoby po 50. roku życia, liczba jest prawie taka sama i wynosi około 20 proc. Większość, blisko 50 proc., ma wykształcenie średnie, około jednej trzeciej – wyższe. Czy to znaczy, że sprzedawcą bezpośrednim może zostać każdy? W zasadzie tak. – Firmy są otwarte na każdą grupę wiekową, status społeczny sprzedawcy lub jego wykształcenie. Kierunkowe wykształcenie jest pomocne, ale branża sprzedaży bezpośredniej oparta jest przede wszystkim na relacjach z innymi. Większość dużych firm sprzedaży bezpośredniej oferuje pakiet sprawdzonych podstawowych szkoleń i warsztatów przygotowanych pod kątem potrzeb nowych współpracowników, tj. wspomagających ich w rozpoczęciu pracy i wykonywaniu jej z sukcesem. Systematycznie podnoszą też kwalifikacje swoich stałych współpracowników, oferując wiele warsztatów i szkoleń tematycznych – mówi Janusz Potoczny, kierownik działu obsługi klienta/IT manager w Vorwerk Polska.

Rośnie też liczba sprzedawców. Szacuje się, że na świecie w 2011 r. było ich 91 mln, w tym w Europie 11,3 mln, w Polsce zaś 870 tys. Zainteresowaniu tą formą działalności sprzyjają czasy kryzysu i rosnące bezrobocie. Jak pokazują badania, aż 30 proc. sprzedawców stanowią osoby, które wcześniej nie miały pracy lub były nieaktywne zawodowo, a dla około 80 proc. w Polsce i na Starym Kontynencie sprzedaż bezpośrednia to zajęcie dodatkowe, będące szansą na podreperowanie domowego budżetu. Ale względy ekonomiczne nie są jedynym czynnikiem. – Badania opinii społecznej wskazują na wzrost zaufania do tej branży – mówi Jerzy Podjarkowski z Vorwerk Polska. – Znane, międzynarodowe firmy sprzedaży bezpośredniej oferują produkty wysokiej jakości i ich kontakt z klientem nie kończy się w momencie zakupu. Szeroko pojęta obsługa posprzedażowa spełnia wysokie standardy poparte wieloma latami doświadczenia. Nie można w tym miejscu nie wspomnieć o dostępie do coraz lepszych poradników w języku polskim, które pomagają rozwinąć i poprowadzić biznes – dodaje. Kim są ludzie, którzy w tej branży pracują? Mówiąc ogólnie, to osoby młodsze i starsze, lepiej i gorzej wykształcone. Co ciekawe, głównie kobiety – w Polsce stanowią one aż 90 proc. pracujących w branży, mężczyźni tylko 10 proc. W Europie odsetek tych ostatnich jest większy i wynosi niecałą jedną czwartą. U nas jako przedstawiciele handlowi pracują głównie ludzi młodzi, do 35. roku życia – jest ich niemal połowa, w Europie niecała jedna trzecia. Jeśli chodzi o osoby po 50. roku życia, liczba jest prawie taka sama i wynosi około 20 proc. Większość, blisko 50 proc., ma wykształcenie średnie, około jednej trzeciej – wyższe. Czy to znaczy, że sprzedawcą bezpośrednim może zostać każdy? W zasadzie tak. – Firmy są otwarte na każdą grupę wiekową, status społeczny sprzedawcy lub jego wykształcenie. Kierunkowe wykształcenie jest pomocne, ale branża sprzedaży bezpośredniej oparta jest przede wszystkim na relacjach z innymi. Większość dużych firm sprzedaży bezpośredniej oferuje pakiet sprawdzonych podstawowych szkoleń i warsztatów przygotowanych pod kątem potrzeb nowych współpracowników, tj. wspomagających ich w rozpoczęciu pracy i wykonywaniu jej z sukcesem. Systematycznie podnoszą też kwalifikacje swoich stałych współpracowników, oferując wiele warsztatów i szkoleń tematycznych – mówi Janusz Potoczny, kierownik działu obsługi klienta/IT manager w Vorwerk Polska. Nie wolno jednak zapominać o tym, że aby odnieść sukces, sprzedawca musi mieć pewne określone cechy – musi lubić kontakty z ludźmi, łatwo je nawiązywać, być komunikatywny i pozytywnie nastawiony do tego, co robi. Musi też wiedzieć, co sprzedaje. – Sprzedaż bezpośrednia wymaga pełnego zaangażowania ze strony sprzedawcy, ciągłego szkolenia się i rozwijania wiedzy na temat produktów znajdujących się w katalogu, w tym głównie nowości. Nabyta wiedza sprawdza się w kontaktach z klientami, dzięki niej sprzedawca może rozwiać ewentualne wątpliwości, a odpowiadając na pytania, kreuje swój wizerunek jako osoby kompetentnej – mówi Katarzyna Matoga, starszy menedżer zespołu w firmie Avon. Potwierdza to Elżbieta Gawron, starszy dyrektor Klubu Betterware: – MLM to taka praca, w której nie wolno się zatrzymać. Potrzebny jest ciągły rozwój i doskonalenie swoich umiejętności. Dobra znajomość tematu ma duży wpływ na skuteczność działań marketingowych – mówi.

Niezwykle ważna w tej branży jest także samodyscyplina, systematyczność i umiejętność planowania swoich działań, a także zaangażowanie. – Jeśli sprzedawca nie będzie potrafił zorganizować swojego dnia, nie zdąży spotkać się z klientami, nie zbierze zamówień z aktualnego katalogu, w konsekwencji zmniejszy swój zarobek, a w dodatku z czasem straci zaufanie klientów – uważa Katarzyna Matoga. – Wiadomo, że dobrą matką może być nie tylko taka, która zajmuje się dzieckiem przez cały dzień, ale i ta, która pracując, rekompensuje dziecku swoją nieobecność czasem po pracy, pełnym zainteresowania i zaangażowania. Podobnie sprzedawca bezpośredni: im więcej zapału okazuje, im więcej uwagi poświęca, tym lepsze wyniki osiąga – dodaje Janusz Potoczny.

Oczywiście praca w sprzedaży bezpośredniej nie jest sielanką i jak każda inna nie jest wolna od wad. – Myślę, że wynikają one głównie ze specyfiki branży. Kontakt z klientami i zespołem trzeba mieć przez cały czas, o różnych porach dnia i nocy. Zebranie zamówienia wymaga ode mnie spotkania – zaprezentowania katalogu, produktów, próbek, a więc inwestycji w każdą klientkę – nie tylko finansowych, ale także czasowych – tłumaczy Katarzyna Matoga z Avon. Woli jednak mówić o zaletach. – Ale to wszystko można sobie poukładać. Teraz, gdy jestem na najwyższym stopniu w programie liderów sprzedaży – starszym menedżerem zespołu – praca nie wymaga już ode mnie pełnej dyspozycyjności, teraz sama planuję swój kalendarz. To niesamowite uczcie być swoim własnym szefem – przekonuje. – Wszyscy chyba zgodzimy się z tym, że możliwość poznawania ciekawych ludzi, dostosowanie czasu pracy do bieżącego trybu życia, ciekawe wyjazdy i – nie ukrywajmy – niezależność i satysfakcja finansowa sprawiają, że MLM może być atrakcyjnym zajęciem – dodaje Elżbieta Gawron.

Jeśli ktoś czuje, że ma cechy i predyspozycje, dzięki którym taka praca jest dla niego, może zacząć działać. Osoby, które decydują się zostać przedstawicielem handlowym, mają duży wybór firm, z których najlepsze zrzeszone są w Polskim Stowarzyszeniu Sprzedaży Bezpośredniej. Wśród nich są przedsiębiorstwa tzw. jednopoziomowe, w których sprzedawcami są agenci i przedstawiciele handlowi otrzymujący prowizję od sprzedaży, takie jak AMC, Vorwerk czy DLF, oraz wielopoziomowe, jak Herbalife czy Mary Kay, które oferują dodatkową zapłatę za usługi marketingowe świadczone na rzecz firmy, a za rekrutację odpowiadają liderzy sieci. To, czy dana firma interesująca potencjalnego sprzedawcę jest członkiem PSSB, warto sprawdzić. Jeśli tak, można być pewnym, że jest rzetelna i solidna. Jeśli nie, koniecznie trzeba zweryfikować informacje o niej w UOKiK, Federacji Konsumentów lub u najbliższego rzecznika konsumentów. Na rynku jest bowiem wiele firm działających nieuczciwie, z którymi współpraca może się skończyć nie najlepiej. Jakich unikać? Na pewno takich, które nie podają adresów siedziby, w których wynagrodzenie sprzedawców pochodzi nie ze sprzedaży produktów czy usług, ale wyłącznie z opłat wejściowych pobieranych od kolejnych uczestników sieci. Trzeba być czujnym także w przypadku firm, które pobierają mocno wygórowane opłaty za szkolenia czy zestawy początkowe, i takich, które za niewielki wysiłek obiecują złote góry.

Podpisując umowę o współpracy, koniecznie trzeba dokładnie ją przeczytać, prosić o wyjaśnienia, jeśli jakieś zapisy są niejasne, zwrócić uwagę, czy nie ma w nich klauzul niezgodnych z prawem. Jeśli wszystko jest w porządku, można zacząć działać i rozwijać biznes. Na własną rękę.
Okładka tygodnika WPROST: 43/2012
Więcej możesz przeczytać w 43/2012 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 43/2012 (1549)

 • Dwie twarze premiera 21 paź 2012, 12:00 Mówiąc wprost, kolejne, pozornie z sobą niezwiązane klocki wpasowują się dość gładko w   rozległe puzzle, w których wszyscy jakoś bierzemy udział. Najpierw było tzw. exposé   premiera, budzące rząd z letargu, choć także... 4
 • Sami Mistrzowie świata 21 paź 2012, 12:00 Ależ to było polskie! Wielkie, podniosłe wydarzenie, misterium niemal. Analizy, składy,   technika, bilans, historia, Wembley… Kto ich zatrzyma? Czy nie nazbyt defensywny ten   prognozowany skład? Pooooolska!!! Biało-czerwoniii!... 6
 • Skaner 21 paź 2012, 12:00 Pierwszy polski Dreamliner w powietrzu Maszyna w barwach LOT i z polską rejestracją SP-LRA wzbiła się z lotniska Paine Field ok. godz. 22 polskiego czasu w zeszły czwartek. Samolot wykonał pierwszy lot testowy w okolicach głównych... 8
 • Podtopiony 21 paź 2012, 12:00 To miała być jego jesień. Exposé i nowe otwarcie. Jest defensywa i cios za ciosem spadające na głowę Tuska. Coś nie działa i się przelało. 12
 • Gowin na celowniku 21 paź 2012, 12:00 Minister sprawiedliwości jest przekonany, że konkurenci z wierchuszki Platformy, polityczni rywale z Krakowa oraz korporacje, które chce zderegulować, szukają na niego haków. 18
 • Polski biały murzyn 21 paź 2012, 12:00 Co innego John Godson osoba prywatna, a co innego John Godson poseł, który ustanawia prawa dla ogółu – mówi nam John Godson o ustawie antyaborcyjnej, za którą najpierw głosował, a teraz się wycofuje. 22
 • Ja nie mam nic, ty nie masz nic… 21 paź 2012, 12:00 Jacek Rostowski, Jan Krzysztof Bielecki i Mikołaj Budzanowski zabierają się do budowy nowej fabr yki. Na miarę czasów. Kierowcą tego „wehikułu inwestycyjnego” ma być Budzanowski. Będzie pięknie? Raczej jak zwykle. 26
 • Taśmociąg życia 21 paź 2012, 12:00 Nadopiekuńcza matka, wychowująca samotnie syna w trudnych okołowojennych czasach, bohatersko zwalcza beznadzieję, zakładając jej podwójnego nelsona. Nie pyta, co przyniesie los, ona mu rozkazuje. Stymuluje ambicję do granic absurdu –... 30
 • Boniek gra po raz ostatni 21 paź 2012, 12:00 Polska piłka to nie tylko zawodowcy, ale też pół miliona amatorów. I powinno być ich dwa razy więcej – uważa kandydat na szefa PZPN Zbigniew Boniek. A bardziej niż nierozsunięty dach stadionu martwi go głupota Polaków wówczas ujawniona. 32
 • Disco is king 21 paź 2012, 12:00 Na koncerty przychodzą tysiące, a Polo TV to najczęściej oglądana stacja muzyczna w Polsce. Disco Polo powraca. 38
 • Depresja pospolita 21 paź 2012, 12:00 Maria Peszek mogła zostać ambasadorką czterech milionów Polaków cierpiących na zaburzenia depresyjne. Nie została. Przeraziła ją reakcja ludzi na jej opowieść o cierpieniu? 42
 • Nasza bura codzienność 21 paź 2012, 12:00 Pan premier w swoim dniu medialnym (15.10) powiedział, że chce, by Polska nie była ani czarna, ani tęczowa. Czyli jaka ma być? Jak czerń przemieszać z tęczą, to wyjdzie bury (Brunatny? Boże, broń!). Czy to jest ulubiona barwa pana... 46
 • Wola polityczna 21 paź 2012, 12:00 Donald Tusk wygłosił niezłe przemówienie w Sejmie, a wiele więcej powiedział w bardzo ciekawej rozmowie z Moniką Olejnik. Mam jednak zasadniczą wątpliwość dotyczącą postawy premiera wobec roli polityki i politycznej przyszłości.... 48
 • Zabiorę was w kosmos 21 paź 2012, 12:00 Czy można jednocześnie zmieniać świat na lepsze, zarabiać krocie i świetnie się przy tym bawić? Można. Przed wami Richard Branson. 50
 • Atak doktora 21 paź 2012, 12:00 Niedzielne Wybory na Ukrainie władzy raczej nie zmienią. Ale wprowadzą na scenę polityczną nowego zawodnika wagi ciężkiej. 56
 • Homo maskarada 21 paź 2012, 12:00 Gejów w USA nie brzydzą się już republikanie. Teraz – dzięki głośnej książce – homoemancypacja dociera nawet do ultrakonserwatywnych chrześcijan. 58
 • My, Wilniuki 21 paź 2012, 12:00 Akcja Wyborcza Polaków na Litwie po raz pierwszy wprowadziła posłów do parlamentu. Wileńscy Polacy nie są pewni, że to poprawi stosunki polsko-litewskie. 60
 • Towarzyszu, zrób sobie raj 21 paź 2012, 12:00 Czeskie gazety rozpisują się o triumfie rodzimych komunistów w wyborach lokalnych. Na elity polityczne i biznesowe padł blady strach. Komuniści, traktowani od 1989 r. jak trędowaci, wyśmiewani i skazywani na wymarcie, wyrastają na... 62
 • Złoty rok PZPN 21 paź 2012, 12:00 W tym roku piłkarska Federacja zgarnie 100 milionów złotych. 64
 • Świata cud 8? 21 paź 2012, 12:00 Już za kilka dni premiera Windows 8 i tabletu Surface, dzięki którym Microsoft chce odzyskać dawną potęgę i zachwiać hegemonią Apple. Apple nie czeka na ten cios bezczynnie. 66
 • Bond nie umrze nigdy 21 paź 2012, 12:00 Zgorzkniały i przegrany. Taki jest Bond ze „Skyfall”. Zapomnijcie o formule „Cmok, cmok, bang, bang”. 70
 • Nieprzenikniona 21 paź 2012, 12:00 Dorota Masłowska znowu rozśmiesza, żeby zwrócić uwagę na sprawy ważne. Jej „Kochanie, zabiłam nasze koty” na pozór jest lekkie. Ale to powieść o zagubieniu i potrzebie wiary. 74
 • Dziewczyny od kotów 21 paź 2012, 12:00 Dwa ważne debiuty – płyty Asi i Kotów oraz Drekotów. Piękne i osobne, jak dziewczyny, które stoją za tymi projektami. Innymi od wszystkiego, co dzieje się w polskiej muzyce. 78
 • Recenzje 21 paź 2012, 12:00 Wydarzenie tygodnia, Teatr Codzienne życie Danuty W. Nowy monodram Krystyny Jandy to w większym stopniu poruszający dokument niż teatr. Jest coś niecodziennego w tym, że Krystyna Janda, pokazując wreszcie przedstawienie, któremu niemal bez... 80
 • Czy szyja wytrzyma? 21 paź 2012, 12:00 Krzysztof Skiba Wielcy filozofowie szukali sensu życia – oprócz Euklidesa, który szukał linii prostych. Wielcy podróżnicy (Kolumb, Vasco da Gama) szukali drogi do Indi. Dzisiejszym podróżnikom wystarczy, że odkryją drogę do... 86
 • Chlupa narodowa 21 paź 2012, 12:00 Nazwę tę dla naszego stadionu wymyślił w „Szkle kontaktowym” mój kolega, najpopularniejszy obecnie piosenkarz w kraju, Artur Andrus. Najpopularniejszy, ponieważ jego krążek „Myśliwiecka” od kilku miesięcy jest na... 86
 • Poszukaj oszczędności w zarządzaniu flotą 21 paź 2012, 12:00 Zarządzanie środkami transportu w obecnych czasach nie jest łatwym zadaniem ze względu na sytuację ekonomiczną, dlatego w cenie są nowe i efektywne rozwiązania, które przyczynią się do redukcji kosztów. 89
 • Samochód w firmie 21 paź 2012, 12:00 Po polskich drogach jeździ 800 tys. służbowych samochodów. Ich utrzymanie to po kosztach związanych z zatrudnieniem największe utrapienie przedsiębiorców. Są jednak sposoby na ich znaczące obniżenie. 91
 • Tanio, bezpiecznie, niezawodnie 21 paź 2012, 12:00 O idealnym służbowym aucie rozmawiamy z Wojciechem Drzewieckim, prezesem Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego „Samar”. 94
 • Bezpieczeństwo, głupcze 21 paź 2012, 12:00 Co trzeci wypadek na polskich drogach jest powodowany przez kierowcę prowadzącego swoje służbowe auto. Obok ludzkich dramatów to ogromne koszty dla każdego przedsiębiorcy. 95
 • Na własną rękę 21 paź 2012, 12:00 Czasy, gdy sprzedawcy bezpośredni kojarzyli się z niekompetentnymi domokrążcami wciskającymi ludziom nic niewarte produkty, mijają. Jakość produktów jest coraz wyższa, liczba kompetentnych sprzedawców i obroty branży rosną. A rynek się rozwija. 99
 • Niezależność bez ryzyka 21 paź 2012, 12:00 Proponujemy elastyczny model, w którym przedsiębiorca decyduje, jak będzie wyglądało jego życie - mówi Anna Pietrzak, dyrektor naczelny Amway Polska. 104
 • Błogosławione dziury 21 paź 2012, 12:00 Jadąc przez Polskę, aż po nieistniejącą już czeską granicę, słyszę wszędzie, jak naród kpi z dachu narodowego stadionu, który przestraszył się deszczu. Wszystko jak zwykle kończy się nieźle, czyli remisem, kiedy spodziewano się... 106
 • Apartamenty Hoża 55 21 paź 2012, 12:00 Zaciszny klimat w sercu stolicy 111
 • Nie brakuje chętnych na luksus w centrum 21 paź 2012, 12:00 Popyt na luksusowe mieszkania będzie rósł. Ale tylko w dobrych lokalizacjach. Wymagania nabywców rosną. Jedynie najlepsze budynki je spełniają. 113
 • Nieruchomości komercyjne 21 paź 2012, 12:00 Powierzchnie biurowe, magazyny, centra handlowe, hotele – koniecznie nowoczesne i w dobrej lokalizacji. Podczas gdy rynek mieszkań przeżywa załamanie, branża nieruchomości komercyjnych ma się doskonale. 115

ZKDP - Nakład kontrolowany