Watykańska ofensywa

Watykańska ofensywa

Dodano:   /  Zmieniono: 
Benedykt XVI przekazał biskupom wyraźny postulat "katolicyzacji" mediów
Kościół znów atakuje"- nie ma wątpliwości "Corriere della Sera". Prestiżowy dziennik pisze o sytuacji we Włoszech: o żądaniach miejscowej konferencji episkopatu, która domaga się zmian w obowiązujących w Italii ustawach dotyczących m.in. aborcji, homoseksualizmu czy małżeństw z wyznawcami islamu. Włoscy biskupi nigdy nie byli szczególnie wygodnym partnerem dla państwa (nawet podczas ponadpięćdziesięcioletnich rządów chadecji), jednakże za czasów Jana Pawła II nie dochodziło do aż tak gwałtownych spięć jak teraz. Czy chodzi o autonomiczną decyzję włoskich biskupów, czy owa ofensywa jest częścią nowej strategii Watykanu, opracowanej przez Josepha Ratzingera?

Nowy kurs
Podczas spotkania z biskupami z Austrii, przybywającymi "do progów apostolskich", bawarski papież otwarcie mówił o konieczności "zmiany kursu": "Wobec procesu zeświecczenia, który nie zatrzymał się nawet u bram katolickiej Austrii (...) potrzebne są nowe działania misyjne, wielkie i małe, które musimy podjąć, by doprowadzić do zmiany kursu". O konieczności wzmocnienia "zaangażowania misjonarskiego" Benedykt XVI mówił z kolei biskupom z południowej Afryki, Botswany, Swazi i Lesotho, wskazując, że "istotne jest, by biskupi promowali dzieło katechezy". "Misją" nazwał dzieło odwodzenia Czechów od "pragnienia odzyskania czasu straconego podczas poprzedniego reżimu bez przykładania wystarczającej wagi do wartości duchowych". Biskupom bułgarskim, przybyłym tak jak poprzedni ad limina apostolorum, papież przypomniał, że "po smutnym okresie komunistycznego ucisku katolicy odczuwają potrzebę szerzenia ewangelii we wszystkich grupach społecznych, a szczególnie tam, gdzie nowina chrześcijańska jest najbardziej potrzebna".

Czy papież mówi do Kaczyńskich?
Wystąpienia Benedykta XVI wobec przedstawicieli różnych episkopatów mogły już stanowić konkretną wskazówkę co do kierunku obranego przez Kościół pod przywództwem nowego papieża, lecz pewności, że mamy do czynienia z zasadniczą zmianą, można było nabrać dopiero po wizycie polskich biskupów. Przybywają do Rzymu w trzech mniej więcej 30-osobowych grupach od połowy listopada do połowy grudnia. Powinni byli złożyć swoją wizytę, która odbywa się co pięć lat, już dwa lata temu, lecz z powodu stanu zdrowia Jana Pawła II doszło do opóźnień.
Pierwsze z trzech przemówień do polskich biskupów Benedykt XVI poświęcił wychowaniu katolickiemu i konieczności zwiększenia przez katolików penetracji środków masowego przekazu. "Dzięki przemianom w roku 1989 (...) zostało opracowane polskie dyrektorium katechetyczne, podstawy programowej katechezy (...), programy i katechezy" - napisał. Papież poddał krytyce "ten pluralizm programowy": "warto się zastanowić, czy różnorodność programów i podręczników nie utrudnia uczniom zdobywania systematycznej i uporządkowanej wiedzy religijnej". (...) Katechezy w szkole "nie można sprowadzać do wymiaru religiologii lub religioznawstwa, nawet jeśli takie byłoby oczekiwanie niektórych środowisk. Katecheza (...) musi zachować swój prawdziwy, ewangeliczny wymiar przekazu i świadectwa wiary".
Nie sposób interpretować słów papieża inaczej jak żądania zmiany systemu nauczania religii w Polsce. Oczywiście, podstawą do przemówień wygłaszanych do biskupów z danego kraju są sprawozdania, jakie ci sami biskupi uprzednio przygotowali. W tekście przemówienia nieuniknione są pewne typowo polskie formuły "stylistyczne", jak aluzja do "niektórych środowisk" promujących religioznawstwo zamiast wiary. Przetwarzając i uzupełniając postulaty biskupów, papież nadaje im jednak charakter watykańskiej oficjalności. Czy takie żądanie może - jak we Włoszech - zachwiać utrwaloną świeckością państwa? Wydaje się oczywiste, że koalicjanci braci Kaczyńskich mogą próbować zadośćuczynić temu żądaniu Benedykta i zmienić naukę religii w szkołach w godzinę katolickiej katechezy.

Katolicyzacja mediów
Z entuzjazmem koalicjanci braci Kaczyńskich mogą wziąć się do realizacji kolejnego postulatu Benedykta XVI, dotyczącego "katolicyzacji" środków masowego przekazu. "Wiadomo, że [media] nie tylko informują - czytamy w wystąpieniu papieża do polskich biskupów - ale także formują ducha odbiorców. Mogą zatem stanowić cenne narzędzie ewangelizacji. Ludzie Kościoła, szczególnie świeccy chrześcijanie, są wezwani, by przez prasę, radio, telewizję i Internet w jeszcze większym zakresie promowali wartości ewangeliczne". Jedną z form realizacji tego postulatu ma być "podejmowanie życzliwego kontaktu ze środowiskiem dziennikarzy i innych pracowników mediów". "Być może warto byłoby stworzyć dla nich osobny resort duszpasterstwa".
Osobny akapit papież poświęcił mediom stricte katolickim, poczynając od konieczności "tworzenia i wykorzystywania" "rozgłośni radiowych i telewizji, zarówno tych o charakterze lokalnym, regionalnym, jak i ogólnopolskim". Możemy się zatem spodziewać "wysypu" mediów katolickich, chociaż te, które już istnieją, mają niewielkie powodzenie u publiczności. Kto wie, czy skuteczniejsze od mnożenia mediów nie byłoby wykorzystanie już istniejących, ale o rozsądek, a zwłaszcza o pragmatyzm i "otwartogłowość", w środowiskach kościelnych dziś trudno.

Co zrobić z Rydzykiem?
Jak wiadomo, w Polsce niektóre media katolickie już dzisiaj stanowią problem o charakterze społeczno-politycznym. W przemówieniu Benedykta XVI (a zatem i w sprawozdaniach biskupów) nie było jednak instrukcji, co robić z siejącymi nienawiść mediami ojca Rydzyka. Stwierdzenie "ponieważ [media te] wykonują dzieło duszpasterskie, konieczne jest, aby miały otwarte i pełne zaufania relacje z biskupami", może się odnosić zarówno do konieczności podporządkowania episkopatowi Radia Maryja, jak i "Tygodnika Powszechnego". Chłodno analizując układ sił wśród polskich biskupów, wydaje się bezsporne, że dla wielu z nich - być może dla większości - priorytetem może się okazać "zapanowanie" nad "Tygodnikiem Powszechnym".

Kościół ofensywny
Czekając na kolejne przemówienia Benedykta XVI do Polaków, możemy w przybliżeniu określić "nowy kurs", o którym papież mówił do biskupów austriackich. Polega on na wykorzystaniu kapłanów i co aktywniejszych wiernych do "misji", jaką jest katecheza współczes-nych społeczeństw "rzucających się do przodu bez zwracania należytej uwagi na wartości duchowe" (z przemówienia do biskupów czeskich). W tej misji, obejmującej między innymi walkę z aborcją, homoseksualizmem (porównajmy ostatni dokument odmawiający gejom dostępu do seminariów i święceń) i małżeństwami z osobami innych wyznań, niezbędna jest mobilizacja, ortodoksja, dyscyplina w nauczaniu religii i - przede wszystkim - zwiększona obecność katolików w środkach masowego przekazu. Jeśli wymagać to będzie zmian prawodawczych, tym gorzej dla aktualnych systemów prawnych.
Nie przypadkiem przemówienie Benedykta XVI do polskich biskupów spotkało się z tak wielkim zainteresowaniem włoskich i światowych mediów. Było ono być może najbardziej oczywistą dotychczas wykładnią nowego, "ofensywnego" kursu Kościoła. Jan Paweł II apelował do sumień, dążył do zmian systemowych przez samonaprawę jednostek. Benedykt XVI wydaje się nie wierzyć w skuteczność takich metod i woli konkretne działania na korzyść Kościoła. Jan Paweł II postrzegał świat jako integralną całość, Benedykt XVI zdaje się dzielić go na część "świecką" i część "kościelną" - jeśli nie sobie przeciwstawne, to przynajmniej reprezentujące odmienne interesy. Dbałość o interesy Kościoła kosztem świeckości państw może wywołać wrażenie, że "Kościół atakuje", o czym pisał na pierwszej stronie dziennik "Corriere della Sera".
Więcej możesz przeczytać w 49/2005 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 49/2005 (1201)

 • Trójkąt Marcinkiewiczowski 11 gru 2005 Trójkąt Marcinkiewiczowski jest w teorii i praktyce ekonomii odpowiednikiem trójkąta bermudzkiego 3
 • Skaner 11 gru 2005 SKANER - POLSKA KWAŚNIEWSCY U Krauzego czy u Sołowowa? W podwarszawskim Konstancinie zamieszkają prawdopodobnie Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy po wyprowadzce z prezydenckiego pałacu. Jak ustaliliśmy, w grę wchodzą dwie lokalizacje: dom... 8
 • Dossier 11 gru 2005 KAZIMIERZ MARCINKIEWICZ premier "Najpierw musi być węgiel, żeby potem było światło" na spotkaniu z górnikami DONALD TUSK Lider Platformy Obywatelskiej "Kiedy patrzę na aktywność Lecha czy Jarosława Kaczyńskiego, to... 9
 • Sawka czatuje 11 gru 2005 10
 • Playback 11 gru 2005 14
 • Poczta 11 gru 2005 BEZKOMPROMISOWY JAK WILDSTEIN W związku z przyznaniem Bronisławowi Wildsteinowi nagrody dziennikarskiej im. Mieczysława i Ksawerego Pruszyńskich - o czym napisał "Wprost" w notce "Bezkompromisowy jak Wildstein" (nr 48) -... 14
 • Łaska pańska zaprzęg tuczy 11 gru 2005 Proces Sobotki i kolegów nie był polityczny. Polityczna jest wyłącznie procedura ułaskawienia 15
 • Z życia koalicji 11 gru 2005 Mazurek & Zalewski 16
 • Z życia opozycji 11 gru 2005 Zalewski & Mazurek 17
 • Zorza 11 gru 2005 Zamiast głośno zapowiadanej rewolucji moralnej mamy cichy sojusz z watażkami 18
 • Fotoplastykon 11 gru 2005 © H. Sawka (www.przyssawka.pl) 19
 • Prymas Rydzyk 11 gru 2005 Kamerdynerem nazywał kiedyś ojciec Tadeusz Rydzyk arcybiskupa Stanisława Dziwisza W Kościele rangę duchownych rozpoznaje się przede wszystkim po nakryciu głowy i jego kolorze. W polskim Kościele jednak symbolem władzy nie jest ani piuska, ani infuła, ani biret. Jest nim... 20
 • Toruńskie okopy św. Trójcy 11 gru 2005 To Tadeusz Rydzyk był ojcem chrzestnym "moherowej koalicji" PiS, Samoobrony i LPR 24
 • Watykańska ofensywa 11 gru 2005 Benedykt XVI przekazał biskupom wyraźny postulat "katolicyzacji" mediów 28
 • Łaska haków 11 gru 2005 Aleksander Kwaśniewski ułaskawił Petera Vogla - bandytę podejrzewanego o pranie pieniędzy Marka Dochnala 32
 • Nie rozumiem Kwaśniewskiego 11 gru 2005 Rozmowa ze Zbigniewem Ziobrą, ministrem sprawiedliwości 36
 • Zabawy z historią 11 gru 2005 W polsko-żydowsko-niemieckim splocie konfliktów Niemcy ustawiły się w roli Piłata 38
 • Giełda 11 gru 2005 HossaŚwiat Gurria przeskoczył BelkęMeksykanin Jose Angel Gurria (55 lat) zostanie nowym szefem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. 1 czerwca 2006 r. zastąpi na tym stanowisku Donalda Johnstona z Kanady, którego... 42
 • Korupcyjna antykorupcja 11 gru 2005 W czasach komunizmu, który w IV RP ma ostatecznie odejść do lamusa, powtarzaliśmy sobie dowcip: "Co się zbiera w Ameryce, jeśli jest problem? Komitet obywatelski. A w Polsce? Komitet Centralny". Dziś, w czasach demokracji, można dowcip zmodyfikować: tworzy się ustawę i... 44
 • Gra o porażkę 11 gru 2005 Świat wybiera protekcjonizm, czyli biedę 48
 • Budżet Muenchhausena 11 gru 2005 Rząd Marcinkiewicza, tak jak poprzednicy, manipuluje budżetem 50
 • Italianizacja Polski 11 gru 2005 W co zainwestować w roku 2006? 52
 • Mieszkanie na drożdżach 11 gru 2005 Największy zysk przy najmniejszym ryzyku zapewniają dziś inwestycje w nieruchomości 56
 • Przeskoczyć ekonomię 11 gru 2005 Ekonomia nie daje się nabrać na szarlatanerię rozmaitych besserwisserów. To nauka niewygodna. Najlepiej uznać, że to w ogóle nie jest nauka, jak to niedawno oświadczył Jacek Żakowski. Popularne jest też usiłowanie omijania ekonomii za pomocą lektury głośnych książek autorów... 58
 • Supersam 11 gru 2005 62
 • Trochę luzu zimą 11 gru 2005 Pochodząca z Amsterdamu firma odzieżowa Doramafi to kolejny - po Ana Alcazar, Aldo czy Burberry - tegoroczny debiutant na polskim rynku. W jej jesienno-zimowej kolekcji dominuje celowo niedbały styl - liczne nawiązania do mody z lat 90.,... 62
 • Czas na piłkarzy 11 gru 2005 Podczas gdy piłkarz David Beckham sygnuje własnym nazwiskiem wodę kolońską, firma Tissot na cześć jego rywala o miano angielskiego króla futbolu, Michaela Owena, wypuściła limitowaną serię zegarków. Na biało-srebrnej tarczy,... 62
 • Woda z Mont Blanc 11 gru 2005 W ciągu ostatnich ośmiu lat sprzedaż wody mineralnej w Polsce zwiększyła się o 83 proc. - do 1,8 mld l. Wraz ze wzrostem popularności wody stajemy się coraz bardziej wybredni, co sprawia, że na polskim rynku obecni są już producenci... 62
 • Muzyczna prostota 11 gru 2005 Duża konkurencja na rynku iPodów i odtwarzaczy MP3 sprawia, że producenci tego sprzętu stawiają ostatnio na jak najprostsze rozwiązania. Menu nowych walkmanów firmy Sony przypomina układ z telefonu komórkowego; zamiast przewijać listę... 62
 • Civic w kimonie 11 gru 2005 34 lata to już taki wiek, w którym trzeba podejmować ważne decyzje życiowe. Nowa honda civic postanowiła przede wszystkim popracować nad atrakcyjnym wyglądem. No i dodać sobie solidną porcję energii. Siódmy lifting (pierwsza honda... 62
 • Drodzy rozwodnicy 11 gru 2005 W USA rozwodowy biznes jest wart prawie 400 mld dolarów, czyli niemal tyle, ile wynosi budżet Pentagonu 64
 • Deptaki życia 11 gru 2005 Dom nie może być maszyną do mieszkania, a miasto nie może być maszyną dla maszyn. Czy turystów może przyciągać coś, co służy wyłącznie do włóczenia się? Może, bo kolorowe deptaki są dziś w mieście równie ważne jak zabytki architektury. 68
 • Słonioland 11 gru 2005 Na dziesięciu mieszkańców Botswany przypada jeden słoń. Kiedy przed 20 laty po raz pierwszy planowałem odwiedziny Botswany, doradzano mi: "Najlepiej ląduj w Francistown, a stamtąd jedź na południe do Gabarone. A reszta tego kraju? Reszta to wielka pustka". Zacząłem... 72
 • Know-how 11 gru 2005 Ogniska ptasiej grypy Ptasia grypa powoduje podobne zmiany w płucach jak SARS - stwierdzili lekarze pracujący w Wietnamie. Na zdjęciach rentgenowskich chorych widoczne są rozsiane ogniska zapalne, których pojawienie się zwiastuje... 76
 • Przeszczep tożsamości 11 gru 2005 Najpierw nowa twarz, wkrótce nowy mózg? 78
 • Homo bacterius 11 gru 2005 Niedobór bakterii wywołuje alergię, astmę i otyłość! Bez bakterii zamieszkujących nasze jelita nie moglibyśmy trawić wielu pokarmów, zwłaszcza warzyw i owoców. Mikroby zamieszkujące organizm człowieka w niewielkim stopniu są przyczyną chorób. Większość z nich nie tylko dla nas... 82
 • Najlepsze szpitale 11 gru 2005 Gdzie się leczyć (część II): okulistyka, otolaryngologia, ginekologia 84
 • Bez granic 11 gru 2005 Pan Niebezpieczny Prezydent Wenezueli Hugo Chavez zorganizował wybory do parlamentu. Tyle że, według sondaży, większość Wenezuelczyków nie chciała głosować. Do bojkotu nawoływała opozycja, która wycofała swoich... 96
 • Trzeci sąsiad 11 gru 2005 Skoro nie da się zahamować wzrostu potęgi Chin, starajmy się go kontrolować - mówią Amerykanie 98
 • Wybory wojny domowej 11 gru 2005 To, co się dzieje w Iraku, można porównać jedynie do zbrodni Saddama. Ci, którzy teraz mordują, nie ustępują mu ani na jotę - mówi "Wprost" były premier Ijad Allawi 102
 • Tygrys w rurze 11 gru 2005 Sprawa gazociągu pod Bałtykiem detonatorem buntu przeciw dyktatowi mocarstw "starej Europy"? 106
 • Rosja w genach 11 gru 2005 Za Władimira Putina skończył się państwowy antysemityzm - twierdzą rosyjscy Żydzi i wracają 108
 • Menu 11 gru 2005 KRÓTKO PO WOLSKU Polska literatura teczkowa Szeroki dostęp społeczeństwa do archiwów IPN obok innych zjawisk społecznych (np. już dziś są sugestie, aby po ujawnieniu 21 agentów w swych murach szacowna krakowska Alma... 110
 • Recenzje 11 gru 2005 112
 • Naszyjnik z perłami 11 gru 2005 ***** Piękne wydawnictwo, przywołujące pamięć jednego z najbardziej porywających epizodów w brytyjskim postpunkowym rocku. Oto zupełnie nieistotny, by nie powiedzieć, że bez przyszłości szkocki zespolik Cocteau Twins nagle znalazł... 112
 • Według Judasza 11 gru 2005 ***** Jeśli jedna wielka amerykańska instytucja kulturalna, a jest nią z pewnością Martin Scorsese, realizuje film o innej wielkiej amerykańskiej instytucji kulturalnej, jaką jest Bob Dylan, rezultat musi być fascynujący. I tak jest w... 112
 • Antologia z wirusem 11 gru 2005 **Księgarnie zalała fala polskich antologii literackich. Rodzimi pisarze z różnym efektem tworzą opowieści kryminalne (nierówny zbiór "Trupy polskie" wydawnictwa EMG) albo biorą się do historii świątecznych (tom... 112
 • Letargi i przebudzenia 11 gru 2005 ***Daniel (Jakob Cedergren) zarabia malowaniem graffiti na zamówienie, jego kumpel "Dziadek" (Nicolas Bro) chce zostać sędzią piłkarskim. Wiele zmienia się, gdy poznają Franc (Tilly Scott Pedersen). Oto jeszcze jedno studium... 112
 • Władca Narnii 11 gru 2005 Nawet Disney chce teraz robić chrześcijańskie kino 114
 • Geniusz bez geniuszu 11 gru 2005 Zabójstwo Lennona wstrząsnęło światem równie mocno jak mord na prezydencie Kennedym czy wypadek księżnej Diany 118
 • Ueorgan Ludu 11 gru 2005 Jesteśmy niezawodnym ogniwem UE, ale bigosu nie oddamy TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 49 (164) Rok wyd. 4 WARSZAWA, poniedziałek 5 grudnia 2005 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Wobec fali wniosków o ułaskawienie Usprawnić... 120
 • Ustawka 11 gru 2005 Byle modelka wie, że tylko odpowiednie ustawienie kończyn dolnych gwarantuje sukces kończyn górnych 122