Italianizacja Polski

Italianizacja Polski

Dodano:   /  Zmieniono: 
W co zainwestować w roku 2006?
Polityka gospodarcza nowego rządu, inflacja i stopy procentowe oraz zachowanie inwestorów, przede wszystkim zagranicznych - to tu mieści się główna część odpowiedzi na pytanie, co zrobić w nadchodzącym roku z oszczędnościami małymi (około 10 tys. zł) i poważnymi (około miliona złotych). Żaden doradca nie gwarantuje jednak 100-procentowego powodzenia przedsięwzięć inwestycyjnych. O ostatecznym efekcie decyduje nasza skłonność do ryzyka; można wiele zyskać, ale także wiele stracić. Oczywiście, liczy się też szczęście, ale tego nie sposób przewidzieć.

Indeks becikowy
Najważniejszym czynnikiem, który będzie kształtował zachowanie rynków finansowych, a więc i wysokość naszych zysków (bądź strat) z oszczędności, jest ryzyko polityczne związane z rządem mniejszościowym PiS. Rząd za każdym razem będzie musiał uzyskać poparcie partii radykalnych i nie nastawionych prorynkowo (LPR czy Samoobrona). Należy się więc liczyć ze scenariuszem, według którego wzrosną wydatki rządowe związane z opieką społeczną (becikowe, ubezpieczenie dla bezrobotnych itp.). Będzie to oznaczać zwiększenie wydatków rządowych w ogóle, co utrudni obniżenie deficytu budżetowego. Co prawda, przedstawiciele nowego gabinetu nie mówią o zmniejszeniu deficytu budżetowego, ale o utrzymaniu go na stałym poziomie 30 mld zł. Oznacza to, że w sytuacji gdy dochodzi do znacznego wzrostu gospodarczego, deficyt jest faktycznie niższy. Przy niskim wzroście będzie oczywiście odwrotnie. W pierwszym wypadku rząd ma więcej pieniędzy do rozdysponowania niż w drugim. Z kolei kiedy wzrost gospodarczy jest niski, przy stałym deficycie budżetowym rząd dysponuje małym kapitałem i musi pożyczać pieniądze z rynku, emitując obligacje i bony skarbowe. Podwyższa się się wówczas ich oprocentowanie, doprowadzając do napływu zagranicznego kapitału krótkoterminowego, który z kolei umacnia złotego. Wiele wskazuje na to, że w 2006 r. wzrost gospodarczy nie będzie wysoki. Wyniesie najprawdopodobniej 3,6-4 proc., a będzie to efekt zmniejszonych wpływów do budżetu i zwiększonych wydatków na opiekę społeczną. Rząd będzie się więc zadłużać.
Kolejnym czynnikiem kształtującym sytuację na rynku będzie polityka monetarna, a w szczególności poziom stóp procentowych jako odpowiedź na możliwe pojawienie się inflacji. Obecnie utrzymuje się niska inflacja i tak też powinno być co najmniej do końca przyszłego roku. NBP nie pozostaje więc nic innego, jak utrzymać obecne stopy procentowe.
Zachowanie inwestorów będzie oczywiście uzależnione od sytuacji politycznej w kraju, ale być może w mniejszym niż dotychczas stopniu. Jest ku temu kilka powodów. Po pierwsze, będzie kontynuowany proces italianizacji gospodarki, więc wszelkie złe informacje napływające ze sfery polityki nie będą znacząco wpływały na sytuację rynkową przedsiębiorców. Wiele zachowań będzie jednak skutkiem reakcji na posunięcia inwestorów na rynkach zagranicznych. Krajowy rynek finansowy będzie podążać śladem USA, bo większość inwestorów zagranicznych lokuje (lub przestaje lokować) tam większość swoich pieniędzy.
Dysponując "wolnymi" pieniędzmi - zarówno 10 tys. zł, jak i milionem złotych - należy przede wszystkim spłacić wszelkie zobowiązania. Jest to ważne z psychologicznego punktu widzenia: inwestycja nie będzie się wiązać z nazbyt poważnymi wyrzeczeniami.

10 tys. zł
dać w zarządzanie i czekać

To zbyt mała kwota, by można było zainwestować w działalność biznesową czy choćby samodzielnie obracać nią na rynku finansowym. 10 tys. zł należy raczej ulokować na koncie lub powierzyć w zarządzanie specjalistom, najlepiej funduszom inwestycyjnym. Można, oczywiście, w inny sposób ostrożnie zainwestować, jak choćby w zakup obligacji skarbowych czy inne bezpieczne instrumenty finansowe.
Osoby, które lubią ryzykować, mogą zainwestować na giełdzie na własną rękę. Należy jednak pamiętać, że ta forma inwestycji będzie wymagała monitorowania rynku, interpretowania sytuacji w spółkach i ich otoczeniu i dokonywania odpowiednich decyzji we właściwym czasie. Należy liczyć się z tym, że inwestycja w wysokości zbliżonej do 10 tys. zł nie przyniesie krociowych zysków.

100 tys. zł
poszaleć, ale z głową

To już jest kwota, która pozwala na poważne inwestycje, szczególnie, jeśli nie mamy innych znaczących bieżących zobowiązań. Osoba, która podejmie ryzyko, może stworzyć na przykład portfel, który będzie się składać w 20 proc. z papierów skarbowych, a pozostałe 80 proc. zainwestować w akcje. Pieniądze można też powierzyć w zarządzanie funduszowi inwestycyjnemu o podwyższonym poziomie ryzyka. Najlepiej wybrać takie opcje, w których stopy zwrotu się zrównoważą i ewentualnie zniwelują straty osiągane na jednym z walorów.
Osoby, które nie mają pilnych bieżących wydatków, mogą przeznaczyć swoje pieniądze na zakup działki budowlanej lub najlepiej działki rolnej, którą z czasem można przekształcić na usługową bądź budowlaną. Trzeba jednak pamiętać, że inwestycje w nieruchomości są uzależnione od trzech czynników: lokalizacji, lokalizacji i jeszcze raz lokalizacji. Pieniądze mogą oczywiście zostać zainwestowane na przykład w zakup dzieł sztuki, kolekcji numizmatycznych itp. Ale tu potrzebna jest duża wiedza lub bardzo dobrzy doradcy.

1 mln zł
dywersyfikować

To kwota, która pozwala na dokonanie różnorodnych inwestycji w każdym z obszarów inwestycyjnych. W każdym wypadku wskazane lub wręcz konieczne jest skorzystanie z usług profesjonalnego doradcy inwestycyjnego. Wykwalifikowana osoba pomoże dokładnie określić nasze skłonności do ryzyka i na tej podstawie zbudować właściwy dla nas portfel inwestycyjny. Przy tak dużych pieniądzach ważna jest dywersyfikacja ryzyka przez dokonanie różnych inwestycji. Idealny portfel w tym wypadku może składać się w 20 proc. z obligacji skarbowych, 30 proc. - z jednostek funduszu stabilnego wzrostu, a pozostałych 50 proc.
- z akcji. Warto też rozważyć inwestycję w działalność deweloperską.
Nie jest złym rozwiązaniem budowanie portfela akcji małych i średnich przedsiębiorstw notowanych na giełdzie. Będzie to zgodne ze współczesnym trendem, który zakłada, że sektor MSP będzie się rozwijał i notował dobre wyniki. Jest to jednak inwestycja dla cierpliwych, czyli tych, którzy są gotowi czekać co najmniej trzy lata.

 

Więcej możesz przeczytać w 49/2005 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 49/2005 (1201)

 • Trójkąt Marcinkiewiczowski11 gru 2005Trójkąt Marcinkiewiczowski jest w teorii i praktyce ekonomii odpowiednikiem trójkąta bermudzkiego3
 • Skaner11 gru 2005SKANER - POLSKA KWAŚNIEWSCY U Krauzego czy u Sołowowa? W podwarszawskim Konstancinie zamieszkają prawdopodobnie Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy po wyprowadzce z prezydenckiego pałacu. Jak ustaliliśmy, w grę wchodzą dwie lokalizacje: dom na...8
 • Dossier11 gru 2005KAZIMIERZ MARCINKIEWICZ premier "Najpierw musi być węgiel, żeby potem było światło" na spotkaniu z górnikami DONALD TUSK Lider Platformy Obywatelskiej "Kiedy patrzę na aktywność Lecha czy Jarosława Kaczyńskiego, to się...9
 • Sawka czatuje11 gru 200510
 • Playback11 gru 200514
 • Poczta11 gru 2005BEZKOMPROMISOWY JAK WILDSTEIN W związku z przyznaniem Bronisławowi Wildsteinowi nagrody dziennikarskiej im. Mieczysława i Ksawerego Pruszyńskich - o czym napisał "Wprost" w notce "Bezkompromisowy jak Wildstein" (nr 48) - wydaje...14
 • Łaska pańska zaprzęg tuczy11 gru 2005Proces Sobotki i kolegów nie był polityczny. Polityczna jest wyłącznie procedura ułaskawienia15
 • Z życia koalicji11 gru 2005Mazurek & Zalewski16
 • Z życia opozycji11 gru 2005Zalewski & Mazurek17
 • Zorza11 gru 2005Zamiast głośno zapowiadanej rewolucji moralnej mamy cichy sojusz z watażkami18
 • Fotoplastykon11 gru 2005© H. Sawka (www.przyssawka.pl)19
 • Prymas Rydzyk11 gru 2005Kamerdynerem nazywał kiedyś ojciec Tadeusz Rydzyk arcybiskupa Stanisława Dziwisza W Kościele rangę duchownych rozpoznaje się przede wszystkim po nakryciu głowy i jego kolorze. W polskim Kościele jednak symbolem władzy nie jest ani piuska, ani...20
 • Toruńskie okopy św. Trójcy11 gru 2005To Tadeusz Rydzyk był ojcem chrzestnym "moherowej koalicji" PiS, Samoobrony i LPR24
 • Watykańska ofensywa11 gru 2005Benedykt XVI przekazał biskupom wyraźny postulat "katolicyzacji" mediów28
 • Łaska haków11 gru 2005Aleksander Kwaśniewski ułaskawił Petera Vogla - bandytę podejrzewanego o pranie pieniędzy Marka Dochnala32
 • Nie rozumiem Kwaśniewskiego11 gru 2005Rozmowa ze Zbigniewem Ziobrą, ministrem sprawiedliwości36
 • Zabawy z historią11 gru 2005W polsko-żydowsko-niemieckim splocie konfliktów Niemcy ustawiły się w roli Piłata38
 • Giełda11 gru 2005HossaŚwiat Gurria przeskoczył BelkęMeksykanin Jose Angel Gurria (55 lat) zostanie nowym szefem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. 1 czerwca 2006 r. zastąpi na tym stanowisku Donalda Johnstona z Kanady, którego kadencja...42
 • Korupcyjna antykorupcja11 gru 2005W czasach komunizmu, który w IV RP ma ostatecznie odejść do lamusa, powtarzaliśmy sobie dowcip: "Co się zbiera w Ameryce, jeśli jest problem? Komitet obywatelski. A w Polsce? Komitet Centralny". Dziś, w czasach demokracji, można dowcip...44
 • Gra o porażkę11 gru 2005Świat wybiera protekcjonizm, czyli biedę48
 • Budżet Muenchhausena11 gru 2005Rząd Marcinkiewicza, tak jak poprzednicy, manipuluje budżetem50
 • Italianizacja Polski11 gru 2005W co zainwestować w roku 2006?52
 • Mieszkanie na drożdżach11 gru 2005Największy zysk przy najmniejszym ryzyku zapewniają dziś inwestycje w nieruchomości56
 • Przeskoczyć ekonomię11 gru 2005Ekonomia nie daje się nabrać na szarlatanerię rozmaitych besserwisserów. To nauka niewygodna. Najlepiej uznać, że to w ogóle nie jest nauka, jak to niedawno oświadczył Jacek Żakowski. Popularne jest też usiłowanie omijania ekonomii za pomocą...58
 • Supersam11 gru 200562
 • Trochę luzu zimą11 gru 2005Pochodząca z Amsterdamu firma odzieżowa Doramafi to kolejny - po Ana Alcazar, Aldo czy Burberry - tegoroczny debiutant na polskim rynku. W jej jesienno-zimowej kolekcji dominuje celowo niedbały styl - liczne nawiązania do mody z lat 90.,...62
 • Czas na piłkarzy11 gru 2005Podczas gdy piłkarz David Beckham sygnuje własnym nazwiskiem wodę kolońską, firma Tissot na cześć jego rywala o miano angielskiego króla futbolu, Michaela Owena, wypuściła limitowaną serię zegarków. Na biało-srebrnej tarczy, ozdobionej...62
 • Woda z Mont Blanc11 gru 2005W ciągu ostatnich ośmiu lat sprzedaż wody mineralnej w Polsce zwiększyła się o 83 proc. - do 1,8 mld l. Wraz ze wzrostem popularności wody stajemy się coraz bardziej wybredni, co sprawia, że na polskim rynku obecni są już producenci najbardziej...62
 • Muzyczna prostota11 gru 2005Duża konkurencja na rynku iPodów i odtwarzaczy MP3 sprawia, że producenci tego sprzętu stawiają ostatnio na jak najprostsze rozwiązania. Menu nowych walkmanów firmy Sony przypomina układ z telefonu komórkowego; zamiast przewijać listę piosenek w...62
 • Civic w kimonie11 gru 200534 lata to już taki wiek, w którym trzeba podejmować ważne decyzje życiowe. Nowa honda civic postanowiła przede wszystkim popracować nad atrakcyjnym wyglądem. No i dodać sobie solidną porcję energii. Siódmy lifting (pierwsza honda civic pojawiła...62
 • Drodzy rozwodnicy11 gru 2005W USA rozwodowy biznes jest wart prawie 400 mld dolarów, czyli niemal tyle, ile wynosi budżet Pentagonu64
 • Deptaki życia11 gru 2005Dom nie może być maszyną do mieszkania, a miasto nie może być maszyną dla maszyn. Czy turystów może przyciągać coś, co służy wyłącznie do włóczenia się? Może, bo kolorowe deptaki są dziś w mieście równie ważne jak zabytki architektury.68
 • Słonioland11 gru 2005Na dziesięciu mieszkańców Botswany przypada jeden słoń. Kiedy przed 20 laty po raz pierwszy planowałem odwiedziny Botswany, doradzano mi: "Najlepiej ląduj w Francistown, a stamtąd jedź na południe do Gabarone. A reszta tego kraju? Reszta to wielka...72
 • Know-how11 gru 2005Ogniska ptasiej grypy Ptasia grypa powoduje podobne zmiany w płucach jak SARS - stwierdzili lekarze pracujący w Wietnamie. Na zdjęciach rentgenowskich chorych widoczne są rozsiane ogniska zapalne, których pojawienie się zwiastuje ciężki...76
 • Przeszczep tożsamości11 gru 2005Najpierw nowa twarz, wkrótce nowy mózg?78
 • Homo bacterius11 gru 2005Niedobór bakterii wywołuje alergię, astmę i otyłość! Bez bakterii zamieszkujących nasze jelita nie moglibyśmy trawić wielu pokarmów, zwłaszcza warzyw i owoców. Mikroby zamieszkujące organizm człowieka w niewielkim stopniu są przyczyną chorób....82
 • Najlepsze szpitale11 gru 2005Gdzie się leczyć (część II): okulistyka, otolaryngologia, ginekologia84
 • Bez granic11 gru 2005Pan Niebezpieczny Prezydent Wenezueli Hugo Chavez zorganizował wybory do parlamentu. Tyle że, według sondaży, większość Wenezuelczyków nie chciała głosować. Do bojkotu nawoływała opozycja, która wycofała swoich kandydatów....96
 • Trzeci sąsiad11 gru 2005Skoro nie da się zahamować wzrostu potęgi Chin, starajmy się go kontrolować - mówią Amerykanie98
 • Wybory wojny domowej11 gru 2005To, co się dzieje w Iraku, można porównać jedynie do zbrodni Saddama. Ci, którzy teraz mordują, nie ustępują mu ani na jotę - mówi "Wprost" były premier Ijad Allawi102
 • Tygrys w rurze11 gru 2005Sprawa gazociągu pod Bałtykiem detonatorem buntu przeciw dyktatowi mocarstw "starej Europy"?106
 • Rosja w genach11 gru 2005Za Władimira Putina skończył się państwowy antysemityzm - twierdzą rosyjscy Żydzi i wracają108
 • Menu11 gru 2005KRÓTKO PO WOLSKU Polska literatura teczkowa Szeroki dostęp społeczeństwa do archiwów IPN obok innych zjawisk społecznych (np. już dziś są sugestie, aby po ujawnieniu 21 agentów w swych murach szacowna krakowska Alma Mater...110
 • Recenzje11 gru 2005112
 • Naszyjnik z perłami11 gru 2005***** Piękne wydawnictwo, przywołujące pamięć jednego z najbardziej porywających epizodów w brytyjskim postpunkowym rocku. Oto zupełnie nieistotny, by nie powiedzieć, że bez przyszłości szkocki zespolik Cocteau Twins nagle znalazł swojego Graala w...112
 • Według Judasza11 gru 2005***** Jeśli jedna wielka amerykańska instytucja kulturalna, a jest nią z pewnością Martin Scorsese, realizuje film o innej wielkiej amerykańskiej instytucji kulturalnej, jaką jest Bob Dylan, rezultat musi być fascynujący. I tak jest w istocie....112
 • Antologia z wirusem11 gru 2005**Księgarnie zalała fala polskich antologii literackich. Rodzimi pisarze z różnym efektem tworzą opowieści kryminalne (nierówny zbiór "Trupy polskie" wydawnictwa EMG) albo biorą się do historii świątecznych (tom "Opowieści...112
 • Letargi i przebudzenia11 gru 2005***Daniel (Jakob Cedergren) zarabia malowaniem graffiti na zamówienie, jego kumpel "Dziadek" (Nicolas Bro) chce zostać sędzią piłkarskim. Wiele zmienia się, gdy poznają Franc (Tilly Scott Pedersen). Oto jeszcze jedno studium luzaków...112
 • Władca Narnii11 gru 2005Nawet Disney chce teraz robić chrześcijańskie kino114
 • Geniusz bez geniuszu11 gru 2005Zabójstwo Lennona wstrząsnęło światem równie mocno jak mord na prezydencie Kennedym czy wypadek księżnej Diany118
 • Ueorgan Ludu11 gru 2005Jesteśmy niezawodnym ogniwem UE, ale bigosu nie oddamy TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 49 (164) Rok wyd. 4 WARSZAWA, poniedziałek 5 grudnia 2005 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Wobec fali wniosków o ułaskawienie Usprawnić pracę...120
 • Ustawka11 gru 2005Byle modelka wie, że tylko odpowiednie ustawienie kończyn dolnych gwarantuje sukces kończyn górnych122