Lustracja lustratora

Lustracja lustratora

Dodano:   /  Zmieniono: 
Sędzia lustracyjny rozpatrujący sprawę Zyty Gilowskiej wydał wyrok w procesie zmanipulowanym przez MSW
Sędzia lustracyjny rozpatrujący sprawę Zyty Gilowskiej wydał wyrok w procesie zmanipulowanym przez MSW

Jarosław Jakimczyk

Największą niespodzianką sprawy lustracyjnej Zyty Gilowskiej może wcale nie być wyjaśnienie jej przeszłości z drugiej połowy lat 80. Może nią być przeszłość sędziego Zbigniewa Puszkarskiego, który orzekał w sprawie wniosku o lustrację Gilowskiej. Przez siedem lat funkcjonowania ustawy lustracyjnej nikt nie przyjrzał się bliżej biografiom sędziów Wydziału Lustracyjnego Sądu Apelacyjnego w Warszawie. To oni oceniają zgodność z prawdą oświadczeń lustracyjnych osób podejrzewanych o kłamstwo przez rzecznika interesu publicznego. Jak wynika z dokumentów, które "Wprost" otrzymał z Instytutu Pamięci Narodowej, w karierze najważniejszego sędziego lustracyjnego w Polsce, Zbigniewa Puszkarskiego, istnieje biała plama wymagająca rzetelnego zbadania i wyjaśnienia. Szef sądu lustracyjnego 20 lat temu wydał skazujący wyrok w procesie poszlakowym, ewidentnie zmanipulowanym przez bezpiekę.

Proces pod specjalnymnadzorem
Dwadzieścia lat temu przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi Południe toczyła się sprawa karna o sygnaturze IVK 1040/85. W styczniu 1986 r. sędzia Puszkarski, dziś przewodniczący sądu lustracyjnego, skazał na cztery lata więzienia sierżanta MO Waldemara B., oskarżonego o paserstwo. Funkcjonariusz wydziału kryminalnego miał świadomie przyjąć na przechowanie przedmioty skradzione przez jego zakonspirowanego informatora. - Byłem niewinny, a zarzucane mi czyny stanowiły część kombinacji operacyjnej z udziałem tajnego współpracownika, który pomagał mi wielokrotnie z powodzeniem rozpracowywać środowisko złodziei i paserów - opowiada 53-letni dziś były milicjant. Przed sądem dowodził, że padł ofiarą funkcjonariuszy czerpiących korzyści z interesów z przestępcami okradającymi składy PKP na warszawskim Rembertowie. Adwokat oskarżonego przekonywał sąd, że "przyjmowanie przedmiotów pochodzących z przestępstwa celem ich identyfikacji jest normalną rutynową czynnością milicyjną".
Odtajnione przez IPN dokumenty dowodzą, że proces Waldemara B. był ustawiony przez najwyższe czynniki w Komendzie Głównej MO i Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, a jego przebiegiem interesował się sam gen. Czesław Kiszczak. Aby doprowadzić do skazania milicjanta z dzielnicowego komisariatu, MSW uruchomiło gigantyczną machinę, zlecając przeprowadzenie ściśle tajnych działań operacyjnych Inspektoratowi Ochrony Funkcjonariuszy Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych. Ta utworzona po zabójstwie ks. Jerzego Popiełuszki wewnętrzna policja resortowa prowadziła rozpracowania operacyjne i miała własną sieć tajnych informatorów.
- Do dzisiaj nie miałem świadomości, że tamtemu procesowi towarzyszyły jakieś nadzwyczajne działania podejmowane przez MSW - zapewnia w rozmowie z "Wprost" sędzia Zbigniew Puszkarski. Tymczasem - jak wynika z materiałów IPN - już sam skład sądu, który orzekał w procesie prowadzonym z wyłączeniem jawności, był uzgadniany z MSW. Inspektorat Ochrony Funkcjonariuszy SUSW ustalił wcześniej, że aresztowany podczas rozprawy ujawni tajniki współpracy z informatorem oraz to, że nigdy nie musiał mieć zgody przełożonych na udział tajnego współpracownika w kombinacji operacyjnej. "Wykazanie sądowi takiej praktyki zawodowej (...) może rzucić cień podejrzenia na łamanie w resorcie spraw wewnętrznych zasad praworządności" - stwierdził szef stołecznego Inspektoratu Ochrony Funkcjonariuszy ppłk K. Borowski. MSW postanowiło temu zapobiec. "Podczas rozprawy sądowej niezbędnym jest (...) spowodowanie, by minister spraw wewnętrznych nie udzielił sądowi zgody na ujawnienie przez Waldemara B. tajemnicy państwowej w zakresie form i metod stosowanych we współpracy z tajnym współpracownikiem; uzgodnienie z prezesem sądu wojewódzkiego Romualdem Soroko potrzeby odpowiedniego doboru składu orzekającego, który powinien dążyć do rozpatrzenia sprawy w oparciu o dotychczas zgromadzone w sprawie dowody i oddalać wnioski obrony lub oskarżonego o dopuszczenie dodatkowych dowodów, które by naruszyły tajemnicę państwową, przynosząc szkodę resortowi spraw wewnętrznych. Podobna rozmowa zostanie przeprowadzona z oskarżycielem publicznym" - uspokajał centralę ppłk Borowski.
Ppłk Borowski meldował: "(...) została przeprowadzona rozmowa z prezesem sądu wojewódzkiego, któremu zaprezentowano nasz punkt widzenia na sprawę oraz zwrócono się z prośbą o wyznaczenie odpowiedniego składu orzekającego, który gwarantowałby właściwe przeprowadzenie rozprawy. Prezes (...) przychylił się do tej prośby i wyznaczył do prowadzenia rozprawy przewodniczącego [Wydziału Karnego] Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe Zbigniewa Puszkarskiego, który opiniowany jest pozytywnie". - Dokumenty te sugerują, że były ze mną prowadzone jakieś rozmowy na temat przebiegu tego procesu. Jest to niezgodne z prawdą - zapewnia "Wprost" Puszkarski.

Kara nie rażąca surowością
Rozprawy obserwowali dwaj funkcjonariusze MSW, nagrywając je za zgodą sądu. W meldunku nr 3 z 15 października 1985 r. czytamy, że "(...) sędzia Z. Puszkarski zwrócił się z nieoficjalną prośbą [do obserwatorów z MSW] o zapoznanie go z treścią dokumentów operacyjnych, znajdujących się w teczce pracy TW ps. Trajan. (...) W odpowiedzi prokurator [wcześniej funkcjonariusze przeprowadzili rozmowę z jego zwierzchnikiem, zalecając "zwiększenie aktywności oskarżyciela podczas rozprawy"] złożył wniosek o przesłuchanie przełożonego Waldemara B., kpt. Zbigniewa Żmijewskiego, chociaż według oskarżonego, nie znał on milicyjnego informatora Trajana. (...) W tej sytuacji z inspiracji kierownictwa Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych przewodniczący składu orzekającego sędzia Z. Puszkarski wydał postanowienie, na podstawie którego minister sprawiedliwości zwrócił się do ministra spraw wewnętrznych z prośbą o zwolnienie ww. funkcjonariuszy od obowiązku zachowania tajemnicy państwowej oraz udostępnienie jako materiału dowodowego teczki TW ps. Trajan".
Szef MSW gen. Czesław Kiszczak nie zgodził się na ujawnienie przed sądem tajemnicy państwowej przez świadków obrony. Odmówił udostępnienia na potrzeby procesu teczki Trajana. Zwolnił natomiast z obowiązku zachowania tajemnicy świadka oskarżenia kpt. Żmijewskiego. Treść jego zeznań - jak dowodzi meldunek nr 7 ppłk. K. Borowskiego - została ustalona w porozumieniu z najwyższym kierownictwem MSW: "Zgodnie z zatwierdzonym planem kpt Z. Żmijewski nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania, które wykraczałyby poza meritum sprawy. (...) Ma wyjaśnić, że przestępstwo, które jest przedmiotem rozprawy, nie było żadną kombinacją operacyjną oraz że w teczce pracy TW ps. Trajan nie ma dokumentów, które by na taką kombinację wskazywały".
Stenogram rozprawy dowodzi, że Żmijewski złożył zeznania zgodne z wytycznymi MSW. Trzy dni później sąd pod przewodnictwem Zbigniewa Puszkarskiego skazał Waldemara B. na cztery lata więzienia - o rok więcej, niż wnioskował prokurator. "Kara pozbawienia wolności wymierzona osk. B. jest surowa, ale surowością nie razi" - czytamy w uzasadnieniu wyroku.

Naciągane dowody
- Sędzia Puszkarski robił wrażenie, że z góry jest przekonany o winie oskarżonego, dlatego złożyłem wniosek o wyłączenie go ze składu orzekającego - wspomina obrońca Waldemara B. mecenas Jan Woźniak. - Takie zachowanie to rutynowa taktyka obrończa, często stosowana na sali rozpraw przez adwokatów - odpiera zarzuty sędzia Puszkarski. Jego zdaniem, wyrok dla funkcjonariusza MO musiał być surowszy, bo jako stróż prawa zawiódł zaufanie społeczeństwa. - Z czystym sumieniem mogę dziś oświadczyć, że sądziłem wtedy samodzielnie, opierając się wyłącznie na własnej ocenie materiału dowodowego - twierdzi sędzia Puszkarski. Nie wyklucza natomiast, że mogła mu się zdarzyć sądowa omyłka.
Odnaleźliśmy dokument, który potwierdza, że materiał dowodowy i winę oskarżonego kwestionowali niektórzy funkcjonariusze. Kpt. Bartłomiej Sankowski z Komendy Głównej MO w analizie przygotowanej przed procesem stwierdził: "Sprawa przeciwko Waldemarowi B. ma charakter poszlakowy. (...) W szczególności brak dowodów na to, aby B., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przyjął skradzione w wyniku włamania przedmioty lub pomagał w ich ukryciu". Skoro część milicjantów krytycznie oceniła dowody zebrane przeciwko Waldemarowi B., to wyrok skazujący mógł zostać uchylony przez sąd wyższej instancji. Okazuje się, że tylko teoretycznie. - Sędzia prawie rok pisał uzasadnienie wyroku, przez co nie mogłem złożyć wniosku o rewizję. W końcu zrezygnowałem, bo okazało się, że prędzej wyjdę z więzienia warunkowo za dobre sprawowanie - opowiada Waldemar B. Sędzia przyznaje, że zwłoka z uzasadnieniem wyroku była uchybieniem.
W wypadku Zbigniewa Puszkarskiego nie chodzi o zwykłego sędziego, lecz o szefa sądu, który bada zgodność z prawdą oświadczeń lustracyjnych najważniejszych osób w państwie, m.in. kandydatów na prezydenta Rzeczypospolitej.
Więcej możesz przeczytać w 27/2006 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 27/2006 (1230)

 • Na stronie - Testowisko 9 lip 2006 Test młodości zdają na co dzień państwa i instytucje 3
 • Wprost od czytelników 9 lip 2006 Konfident z wyboru Do interesującego artykułu "Konfident z wyboru" (nr 24) chcę dodać, że Kazimierz Koźniewski znał Wańkowicza od dawna, bo był równolatkiem i przyjacielem jego córek. Córka Wańkowicza, Marta Erdman, przyjeżdżając... 3
 • Skaner 9 lip 2006 Zaginęła niemal cała dokumentacja zbrodni popełnionych przez Niemców w czasie powstania warszawskiego 6
 • Dossier 9 lip 2006 MAREK BOROWSKI przewodniczący SDPL "Pan Przemysław Gosiewski występuje jako kierownik rehabilitacji, bo wszystkich prostuje" TVP 1 ZBIGNIEW WASSERMANN minister ds. służb specjalnych "To, co jest dobre dla rządu, powinno być... 7
 • Sawka czatuje 9 lip 2006 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 8
 • Mundial 2006 - Ameryka w Europie 9 lip 2006 O mistrzostwo mogą się ubiegać tylko Europejczycy i Latynosi. Reszta długo jeszcze pozostanie tłem Tomasz Wołek Z piłką latynoską jest trochę tak, jak z groźbą interwencji sowieckiej w latach 1980-1981: "Wejdą, nie wejdą? Nie muszą,... 12
 • Playback 9 lip 2006 Posłowie Waldemar Pawlak (PSL) i Renata Beger (Samoobrona) © Z. FURMAN 14
 • Poczta 9 lip 2006 Druga egzekucja Wartykule "Druga egzekucja" (nr 26) pojawiło się nieuprawnione stwierdzenie, że Zyta Gilowska - przed spotkaniem z dziennikarzami "Wprost", które odbyło się 12 stycznia 2006 r. - znała przypisywany jest pseudonim tajnego... 14
 • Ryba po polsku - Sierpień Miesiącem Nudy Narodowej 9 lip 2006 Polacy zasłużyli na odpoczynek od samych siebie, swych przywódców, przewodników, chłostaczy i Reytanów Maciej Rybiński Zlipcem już nie zdążymy. Już się zaczął. Ale sierpień będzie w sam raz. Wzywam konstytucyjne władze... 15
 • Z życia koalicji 9 lip 2006 Zyta Gilowska lustrowana nie będzie albo i będzie, a do rządu wróci albo i nie wróci - tyle wiadomo po kilku codziennych odcinkach serialu pt. "Dramat Zyty". Szczerze mówiąc, to bardziej orientujemy się w perypetiach bohaterów "M jak... 16
 • Z życia opozycji 9 lip 2006 Jan Maria Władysław etc. zagroził im-peachmentem Lechowi Kaczyńskiemu, bo ten coś tam powiedział. A był to dopiero drugi dzień upałów. Wcześniej jednak Jan etc. Rokita odniósł wielki sukces. Sekretarzem generalnym PO został Grzegorz... 17
 • Nałęcz - Pocieszanie zająca 9 lip 2006 Maszynerii lustracyjnej nikt już nie zdoła zatrzymać, ale jej tryby muszą działać w cywilizowany sposób Tomasz Nałęcz Trudno pozostać obojętnym wobec kłopotów, jakie dotknęły prof. Zytę Gilowską. Los obszedł się z nią... 18
 • Fotoplastykon 9 lip 2006 19
 • Dekomunizacja futbolu 9 lip 2006 Prawie cała polska piłka nożna działa w szarej strefie i to jest prawdziwa przyczyna korupcji Adam Bodziak Jakub Urbański Polski futbol nie jest przeżarty korupcją dlatego, że po 1989 r. nastał wolny rynek i w klubach obraca się... 20
 • Lustracja lustratora 9 lip 2006 Sędzia lustracyjny rozpatrujący sprawę Zyty Gilowskiej wydał wyrok w procesie zmanipulowanym przez MSW 24
 • Dyplomacja wpadek 9 lip 2006 Lech Kaczyński nowym ministrem spraw zagranicznych Agata Jabłońska Dominika Ćosić Anna Fotyga została ministrem spraw zagranicznych, bo prezydent Lech Kaczyński miał pewność, że będzie skrupulatnym wykonawcą poleceń płynących z... 26
 • Zbrodnia dobrobytu 9 lip 2006 Biedni stają się mniej biedni i bogacą się szybciej niż bogaci - to niewygodna prawda o Polsce Leszek Miller Były premier, były przewodniczący SLD Gdyby Janusz Czapiński i Tomasz Panek żyli w czasach, kiedy posłańców złych wieści... 30
 • Polska zdrada 9 lip 2006 Do dziś pamiętam strach, który opisuje Jan Tomasz Gross w swojej nowej książce Szewach Weiss Były ambasador Izraela w Polsce, profesor na Uniwersytecie Warszawskim i w Instytucie Izraelsko-Polskim na uniwersytecie w Tel Awiwie Z Janem... 32
 • Strach przed strachem 9 lip 2006 "Strach" Jana Grossa pomija to, że ani Polacy, ani Żydzi nie wyszli bez szwanku z II wojny światowej Bożena Szaynok Doktor historii, pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Wrocławskiego Problem antysemityzmu jest wpisany w historię losów... 34
 • Plama Kiszczaka 9 lip 2006 Dowody pogromu kieleckiego niszczono jeszcze w latach 80. Bożena Szaynok Do 1989 r. jedną z białych plam w powojennej historii stosunków polsko-żydowskich był pogrom Żydów w Kielcach. Trwające od 1947 r. milczenie na temat wydarzeń z 4... 36
 • Giełda 9 lip 2006 Hossa Świat Kieszonkowe Karola Ponad 14 mln funtów zarobił w ubiegłym roku książę Walii Karol. Dochody brytyjskiego następcy tronu wyniosły 13,3 mln funtów. Różnica jest dużo większa, niż wynosi inflacja w Wielkiej Brytanii... 38
 • Lis News 9 lip 2006 Nie Bronisław Wildstein, lecz Rupert Murdoch może zbudować w Polsce prawicową telewizję 40
 • Marcinkiewicz na autopilocie 9 lip 2006 Polskiej gospodarce rząd jest niepotrzebny Michał Zieliński Już nie na armaty, ale na bomby wodorowe prowadzą z sobą wojnę dwie największe polskie partie. Na dodatek w partii rządzącej trwa podjazdowa walka frakcyjna. Rząd trudno uznać... 46
 • Anty-Kuroń świata 9 lip 2006 Warren Buffett stał się najbardziej efektywnym ministerstwem opieki społecznej na świecie Małgorzata Zdziechowska Miliarder Warren Buffett ani nie zwariował, ani nie jest umierający. Buffett (76 lat), drugi najbogatszy człowiek świata,... 50
 • 2 x 2 = 4 - Budżet na hamulcu 9 lip 2006 Uprzywilejowani i silni politycznie nieudacznicy zabierają pieniądze tym, którzy umieli je zarobić Wacław Wilczyński Niespodziewaną przyjemność sprawiła mi ostatnio telewizja Trwam. Wędrując po kanałach, wpadłem bowiem na wykład... 54
 • Supersam 9 lip 2006 56
 • Caliber niepokorny 9 lip 2006 Clint Eastwood jako inspektor Callahan ze swoim magnum kaliber 44 siał postrach, bo - jak wiedzą fani - była to "najpotężniejsza broń krótka na świecie". Dodge Caliber też robi wrażenie swą masywnością, a w segmencie C... 56
 • Podróżny styl Madonny 9 lip 2006 Szwedzki koncern odzieżowy Hennes & Mauritz zapewnił kompletną garderobę pozasceniczną Madonnie, jej muzykom, tancerzom i współpracownikom, towarzyszącym artystce w trasie koncertowej Confessions Tour. H&M dołączy tym samym do... 56
 • Luksus na ręku 9 lip 2006 "Piękno i harmonia arcydzieła zegarmistrzostwa są wynikiem nie tylko tradycyjnego rzemiosła i wysokiej technologii, ale również spontaniczności i zaskoczenia" - pod takim hasłem szwajcarska firma Maurice Lacroix obchodzi w tym... 56
 • Włosy jak jedwab 9 lip 2006 Odżywka Silk Therapy została uznana przez czytelniczki magazynów "Glamour" i "Allure" za najlepszy kosmetyk wygładzający i stylizujący włosy. Tajemnicą jego skuteczności - podobnie jak i innych preparatów do... 56
 • Kino w kieszeni 9 lip 2006 Przenośne odtwarzacze muzyki to za mało. Teraz, gdziekolwiek jesteśmy, możemy też obejrzeć film. Firma Sony wprowadza właśnie na polski rynek sensacyjny DVD Walkman. W przeciwieństwie do laptopów przystosowanych do oglądania filmów ten... 56
 • Biżuteria do zapamiętania 9 lip 2006 "Elegancja nie polega na tym, by zostać zauważonym, ale by zostać zapamiętanym" - to motto Giorgia Armaniego. Włoski kreator pomaga uwiecznić się takim gwiazdom, jak aktorka Michelle Pfeiffer czy brazylijski piłkarz Kaka, którzy... 56
 • Europa Football Team 9 lip 2006 Reprezentacje narodowe coraz bardziej międzynarodowe Piotr Cywiński z Berlina Nie mam nic przeciw obcokrajowcom!" - ten napis pojawił się zamiast reklamy na stadionie w Dortmundzie, gdy w latach 90. dochodziło w Niemczech do napaści na... 58
 • Pociąg do nieba 9 lip 2006 Chiny zbudowały linię kolejową - technicznie "niemożliwą do zrealizowania" Waldemar Kedaj Dzikie jaki i antylopy królowały dotychczas na tybetańskim Dachu Świata. No i himalaiści. I oto od 1 lipca zaczęły tu docierać pociągi - prosto... 62
 • Wonna ekstaza 9 lip 2006 Wyjątkowy zapach komponuje się nawet przez 15 lat Michał Zaczyński Z perfumami jest jak z winem: muszą dojrzewać, leżakować, a te naprawdę dobre powstają przez wiele lat i nigdy nie uda się wyprodukować dwóch takich samych roczników... 66
 • Helimpiada 9 lip 2006 Sto tysięcy osób ściągnie na Hel do wakacyjnego miasteczka pod patrona-tem "Wprost" i Radia Zet Michał Zaczyński Muzyczny bulwar wzorowany na starówce Nowego Orleanu, występy gwiazd rocka i kabaretu, bary czynne całą dobę, a do tego... 68
 • Know-how 9 lip 2006 Ruletka z wahadłowcami Wcale nie uważamy, że ryzykujemy życie załogi - powiedział na konferencji prasowej dotyczącej wznowienia lotów wahadłowców wysoki urzędnik NASA Bill Gerstenmaier. Decydenci z NASA zadecydowali o locie wbrew... 72
 • Test młodości 9 lip 2006 Zapomnij o dacie urodzin. O tym, w jakim jesteśmy wieku i jak długo będziemy żyli, decyduje nasz wiek biologiczny, a nie liczba przeżytych lat. Wielu ludzi w średnim wieku nie tylko uważa się za młodszych, ale faktycznie ma co najmniej kilka lat mniej, niż wskazuje metryka, bo... 74
 • Brama bogów 9 lip 2006 Trudno dziś stwierdzić, co w Babilonie jest starożytną ruiną, a co zostało zdemolowane w ostatnich latach Marta Landau Babilon był prawdopodobnie na przełomie XVIII i XVII wieku p.n.e. największym miastem świata; być może również... 84
 • Bez granic 9 lip 2006 Nic nie widzi, nic nie słyszy Telewizyjny wywiad Jacques'a Chiraca dla France 2 miał podnieść jego notowania. Głowie państwa nie zdarzają się często takie występy, więc kraj zamarł. Chirac przez kilka minut rozprawiał o "wielkim... 86
 • Kidnaperskie tsunami 9 lip 2006 Palestyńska ścieżka terroru i przemocy zmieniła się w autostradę do wojny Henryk Szafir z Jerozolimy Gdy w ubiegłym tygodniu izraelscy żołnierze wkroczyli do Strefy Gazy, nawet w miasteczku rządowym w Jerozolimie nikt nie wiedział, jak... 88
 • Imperium tolerancji 9 lip 2006 Bernard-Henri Lévy konfrontuje mroczne pasje Europejczyków z liberalną demokracją Amerykanów Marta Fita-Czuchnowska z Waszyngtonu Inteligentna i pełna pasji obrona Ameryki, jej ekonomicznego liberalizmu i tolerancji, a nawet... 92
 • Finlandyzacja Europy 9 lip 2006 Finowie chcą ocieplenia między Brukselą a Moskwą Grzegorz Sadowski Dawno temu wszyscy ludzie razem żyli i razem wędrowali. Pewnego razu dotarli do wielkiego znaku z napisem "Ku cywilizacji". Ci, którzy potrafili czytać, poszli na... 95
 • Partia na tygrysie 9 lip 2006 Wietnam jest komunistycznym tygrysem gospodarczym. To kraj o największym na świecie potencjale wzrostu Grzegorz Sadowski Uśmiechnięty wujaszek Ho jak zwykle wszystko bacznie obserwował. Niedawno Bill Gates, szef Microsoftu, odwiedził Hanoi,... 98
 • Menu 9 lip 2006 KRÓTKO PO WOLSKU Brunatne niebezpieczeństwo Jak doniosły media, Niemcy z typowo niemiecką precyzją uporały się z "brunatnym niebezpieczeństwem". Tym razem nie chodziło o neonazistę czy byłego członka radykalnej młodzieżówki,... 100
 • Recenzje 9 lip 2006 102
 • Droga do abstrakcji 9 lip 2006 Wystawa "Kandinsky: droga do abstrakcji" to hit londyńskiej galerii Tate Modern. Przedstawia wczesne dzieła mistyka prześladowanego wizjami eksplozji koloru i formy w burzliwych czasach rewolucji rosyjskiej i I wojny światowej.... 102
 • Atak klonów 9 lip 2006 Głos, maniera wokalna i sposób kształtowania melodii przez Matta Bellamy'ego uderzająco kojarzy się ze stylem Thoma Yorke'a i to sprawia, że zespół Muse prawdopodobnie nigdy nie uwolni się od porównań do Radiohead czy epitetów w... 102
 • Żywoty jak spod igły 9 lip 2006 Mało znany w Polsce francuski pisarz Pierre Michon w swojej ojczyźnie cieszy się opinią klasyka. Uznany za kultowy zbiór opowiadań "Żywoty maluczkich" to mozaika portretów życiowych nieudaczników. Tych jednak autor traktuje z... 102
 • Godot wyczekany 9 lip 2006 "Czekając na Godota" to jedna z najgłośniejszych i długo wyczekiwanych premier sezonu. Uznane nazwiska aktorów, równie uznany reżyser i zobowiązująca marka - Teatr Narodowy. No i sztuka, której wystawienie po raz pierwszy 50... 102
 • Stolice kultury 9 lip 2006 Na szczudłach do Poznania, w jarmułce do Krakowa, a w weneckiej masce do Wrocławia Iga Nyc Łukasz Radwan Kiedy kultura kończy się w Warszawie? O 20.05. Wtedy ostatni pociąg InterCity odjeżdża do Krakowa" - tak od dawna krakowiacy... 104
 • Festiwal nadziei 9 lip 2006 prof. Szewach Weiss Festiwal kultury żydowskiej w Krakowie to renomowana impreza. Odbywa się od 14 lat. Na początku był to wyłącznie festiwal folkloru żydowskiego. Po 40 latach celowego zapomnienia to zjawisko miało doniosłe znaczenie. Z... 107
 • Recykling nieboszczyków 9 lip 2006 Legendy rocka zarabiają nawet po śmierci Wiesław Kot Nie sztuka sprzedać muzyka w rozkwicie kariery. Sztuka zarobić na nim, kiedy jest gwiazdą na emeryturze. Sezon 2006 upływa na wyprzedaży słynnych rockowych emerytur. Od pół roku trwa... 108
 • Szarża starszych panów 9 lip 2006 The Who to jeden z najlepszych koncertowych zespołów wszech czasów Jerzy A. Rzewuski Są największą brytyjską atrakcją koncertową obok The Rolling Stones i Paula McCartneya. 17 czerwca koncertem dla studentów w refektarzu uniwersytetu w... 110
 • Górna półka - Wspólne niebo, jedna ziemia 9 lip 2006 Andrzej Żbikowski Żydowski Instytut Historyczny Stefan Bratkowski powiada, że po napisaniu "Najkrótszej historii Polski" zostało mu nieco notatek z lektur, postanowił więc je wykorzystać, gdyż zbyt mało miejsca przeznaczył dla polskich... 111
 • Pazurem - Fiesta na zagrodzie 9 lip 2006 Byle artysta wystawi swój stragan pod Pałacem Kultury, a już po godzinie nasładza się tym cała Polska Wiesław Kot W kulturze obrodziło. Z tym że warszawska wakacyjna kulturka obgadana jest do mdłości. Byle oszołom wystawi swój stragan... 112
 • Ueorgan Ludu 9 lip 2006 Nr 27 (194) Rok wyd. 5 WARSZAWA, poniedziałek 3 lipca 2006 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Uwolnić piłkarskiego fachowca! FRYZJER PREZESEM PZPN Policja aresztowała działacza piłkarskiego Ryszarda F. ksywka Fryzjer, zarzucając mu głównie... 113
 • Skibą w mur - Teraz hula subkultura 9 lip 2006 Poglądy wiceprezesa TVP są mniej więcej takie: Żydzi do gazu, demokracja do gazu, Hitler jest OK Krzysztof Skiba Głośno ostatnio o subkulturach młodzieżowych, i to wcale nie z okazji wakacji czy festiwali rockowych. Znawcami i... 114