Zbrodnia dobrobytu

Dodano:   /  Zmieniono: 
Biedni stają się mniej biedni i bogacą się szybciej niż bogaci - to niewygodna prawda o Polsce

Leszek Miller
Były premier, były przewodniczący SLD

Gdyby Janusz Czapiński i Tomasz Panek żyli w czasach, kiedy posłańców złych wieści karano śmiercią, niechybnie zostaliby straceni. Wprawdzie w tym wypadku znani profesorowie dostarczają dobrych wiadomości, ale właśnie dlatego powinni być ścięci. Nieodpowiedzialność uczonych bije w oczy. Przedstawili raport, który obala utrwalone z takim trudem sądy i opinie. W dodatku zamiast budować swoje mylne poglądy na łatwych do podważenia źródłach, solidnie przebadali prawie 4 tys. gospodarstw domowych i 9 tys. indywidualnych respondentów. W swoich herezjach posunęli się tak daleko, że głoszą, iż zarówno subiektywna, jak i obiektywna jakość życia obywateli Rzeczypospolitej jest dziś lepsza niż kiedykolwiek po 1989 r. Wbrew temu, co wszyscy wiedzą, upierają się także, że nie tylko nie zwiększyły się dysproporcje między ludźmi, ale wręcz uległy wyraźnemu zmniejszeniu. Ośmielają się twierdzić, że biedni stają się mniej biedni i szybciej niż bogaci się bogacą. Co więcej, ubogich szybciej ubywa, niż przybywa.

Klęska sukcesu
Dwaj heretycy uważają, że w latach 2003--2005 najwięcej zyskali mieszkańcy miast średniej wielkości (100-500 tys.), najmłodsi i najstarsi oraz - o zgrozo! - bezrobotni oraz najbiedniejsi. Głoszą też, że spada liczba osób będących członkami gospodarstw o najniższych dochodach, a zwiększa się liczba ludzi z gospodarstw zamożnych. Odsetek gospodarstw, w których stałe dochody nie pozwalają na zaspokojenie bieżących potrzeb, zmniejszał się systematycznie od 1994 r. i obecnie jest dwukrotnie niższy niż w 1993 r. Ponad 71 proc. gospodarstw miało w 2005 r. oszczędności w formie lokat w bankach, a ponad 41 proc. - w gotówce. Tylko 11 proc. gospodarstw domowych zalegało ze stałymi opłatami za mieszkanie, a niecałe 7 proc. z opłatami za gaz i energię elektryczną.
Z niedopuszczalną arogancją Czapiński i Panek twierdzą, że odsetek rodzin żyjących w niedostatku spadł w latach 2003-2005 w ujęciu obiektywnym prawie o 7 punktów procentowych, a w ujęciu subiektywnym - aż o 15 punktów. Poniżej granicy niedostatku żyło w Polsce w 2005 r. w ujęciu obiektywnym 22 proc. gospodarstw domowych, a w ujęciu subiektywnym - 51 proc. Wielkości te należy jednak uznać za zawyżone - bezwstydnie konstatują badacze - bo gospodarstwa domowe mają tendencję do zaniżania swoich dochodów w składanych deklaracjach. Opinię tę potwierdza fakt, że usytuowanie między sferą niedostatku a sferą poza niedostatkiem zmieniło 36 proc. gospodarstw domowych. Sytuacja materialna w 27 proc. gospodarstw domowych poprawiła się w 2005 r. w stosunku do lutego 2000 r. na tyle, że wyszły one ze sfery niedostatku. Ma na to wpływ malejąca liczba bezrobotnych. Podobnie jak w poprzednim badaniu (2003 r.) grupa prawdziwych bezrobotnych okazała się o jedną trzecią mniejsza od populacji zarejestrowanych bezrobotnych.

Bogaci biedacy
Profesorowie Czapiński i Panek, mącąc obywatelom w głowach, podają, że "przy tej samej rozpiętości warunków życia rośnie równość szans, tzn. szanse biednych na wzbogacenie się są większe niż szanse bogatych na pozostanie w grupie zamożnych". Bardziej zagrożone są grupy majętne, bowiem "prawdopodobieństwo, że ktoś, kto znalazł się na najwyższym piętrze, wejdzie jeszcze wyżej, jest mniejsze od prawdopodobieństwa, że zejdzie". I odwrotnie "prawdopodobieństwo, że ktoś, kto stoi na parterze, zejdzie jeszcze niżej, jest mniejsze od prawdopodobieństwa, że wejdzie na wyższe piętro".
Nie bacząc na ogólnie znaną tragiczną dolę polskich rolników, Janusz Czapiński i Tomasz Panek uznają, że wyniki badań świadczą o szybkich zmianach zasobności gospodarstw wiejskich. Ma to być związane z wejściem naszego kraju do Unii Europejskiej i sprawnym wykorzystaniem wynikających stąd możliwości. Na przykład z bardzo dużym wykorzystaniem uprawnień do dopłat bezpośrednich. Spośród gospodarstw, które takie uprawnienia mają, aż 92 proc. złożyło stosowne wnioski i tylko 6 proc. spotkała odmowa. Co więcej, uzyskane środki w większości służą celom inwestycyjnym. Zdecydowana mniejszość chce je "przejeść" (39 proc.), większość myśli o inwestycjach w ziemię, maszyny i środki do produkcji rolnej oraz spłatach kredytów i pożyczek.

Szczęśliwi nieszczęśnicy
Autorzy diagnozy sączą truciznę w zdrowego ducha polskiej młodzieży, zwracając uwagę na wzrost możliwości zaspokajania jej aspiracji edukacyjnych. Wśród badanych w 2005 r. gospodarstw domowych było zaledwie 8 proc. takich, w których dzieci po ukończeniu szkoły średniej nie kontynuowały nauki. W konkluzji profesorowie Czapiński i Panek stawiają niesłychaną wręcz tezę, że w latach 2000-2005 wzrosło zadowolenie Polaków z większości dziedzin życia. Najbardziej poprawiła się satysfakcja z perspektyw na przyszłość i ze stanu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Ogólny poziom stresu życiowego okazał się w roku 2005 znacznie niższy niż dwa, a zwłaszcza pięć lat wcześniej. Jedynym i znamiennym wyjątkiem jest opinia o sytuacji w kraju, która utrzymuje się na bardzo niskim poziomie. Oceny stanu państwa i jego relacji z obywatelami nie wykazują żadnej poprawy. Jak czytamy w raporcie, "paradoks polega na tym, że mieszkańcy nieszczęśliwego kraju stają się coraz bardziej szczęśliwi".
Jak się należało spodziewać, "Diagnoza społeczna 2005. Warunki i jakość życia Polaków" nie stała się przedmiotem szerszej publicznej debaty. Narodowo-socjalistyczna koalicja rządząca nie może się powoływać na ustalenia, z których wynika, że jest lepiej, skoro uważa, że jest gorzej. Na tym "gorzej" doszła zresztą do władzy i w tej ocenie będzie konsekwentna. W "postkomunistycznym monstrum" nie może być dobrze, chyba że kryminalnym i politycznym mafiosom, podejrzanym biznesmenom i skorumpowanym urzędnikom. Nie wiadomo zresztą, czy osoby firmujące raport nie są częścią "układu", o "łże-elitach" nie wspominając. Nikt też nie może wykluczyć, że wybór badanych gospodarstw domowych został dokonany na podstawie wskazań tajnych służb. Być może nierozer-walny łańcuch poszlak ukaże porażającą manipulację, która miała zachęcić licznych obywateli do pozostania w III RP, zamiast ochotnie przeprowadzać się do IV. Kiedy wreszcie minister Wassermann oderwie się od swojej wanny i dokona inspekcji w innych wanienkach, okaże się, kto chciał łowić raport w mętnej wodzie i kto za tym wszystkim stoi albo jeszcze nie siedzi.

Podejrzanie dobry kapitalizm
"Diagnoza społeczna 2005" jest nie do przyjęcia także dla lewicy. Dokument jest mocno podejrzany, a jego wymowa tendencyjna. Z mętnych powodów zmierza do przypomnienia zasług rządów SLD, kiedy wiadomo, że sojusz narodził się dopiero teraz. Od razu widać, czyja woda ma płynąć na wiadomy młyn. Wydźwięk raportu ma osłabiać walkę klas, a przecież wiadomo, że kapitalizm sieje spustoszenie i wpędza masy pracujące w nędzę. Większości obywateli nie stać na żadne gospodarstwo, a cóż dopiero na domowe. Cztery tysiące enklaw, którymi chwalą się naiwni profesorowie, to ekskluzywne makiety sfinansowane przez doktora Kulczyka. Politowanie budzą koniunkturalne żółte dachówki, kiedy wiadomo, że powinny być czerwone. Widać od razu, że raport powstał, aby osłabić zapał bitewny i postawić tamę na wzbierającym potoku rewolucji. Zdrowy i młody trzon lewicy nie da się jednak nabrać. Przeprowadzi własne badania i już niebawem ogłosi nabór na pacjentów. Niech nikt nie ma jednak złudzeń. Badania badaniami, a niezłomna wola kierownictwa wskazuje, że dobry liberał to martwy liberał. Liniowy podatek to zatopiony statek. A jeśli będą wyższe podatki, każdy będzie śliczny i gładki.
W zgodnej opinii lewicy i prawicy Janusz Czapiński i Tomasz Panek mylą się całkowicie. Z jednym wyjątkiem. Wtedy, kiedy piszą, że "jesteśmy coraz bardziej podzieleni, rozdzieleni i skłóceni, a coraz mniej solidarni. Różni nas stosunek do przeszłości, wizja naprawy państwa; trawi nas wzajemne poczucie krzywd i niesprawiedliwości; łączy jedynie kultura narzekania". Przynajmniej jedno, co łączy. Jeśli nie narzekasz, nie żyjesz - niezależnie od tego, gdzie jesteś na politycznej scenie.


Fot: K. Mikuła Ilustracja: D. Krupa
Więcej możesz przeczytać w 27/2006 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 27/2006 (1230)

 • Na stronie - Testowisko9 lip 2006Test młodości zdają na co dzień państwa i instytucje3
 • Wprost od czytelników9 lip 2006Konfident z wyboru Do interesującego artykułu "Konfident z wyboru" (nr 24) chcę dodać, że Kazimierz Koźniewski znał Wańkowicza od dawna, bo był równolatkiem i przyjacielem jego córek. Córka Wańkowicza, Marta Erdman, przyjeżdżając do Polski,...3
 • Skaner9 lip 2006Zaginęła niemal cała dokumentacja zbrodni popełnionych przez Niemców w czasie powstania warszawskiego6
 • Dossier9 lip 2006MAREK BOROWSKI przewodniczący SDPL "Pan Przemysław Gosiewski występuje jako kierownik rehabilitacji, bo wszystkich prostuje" TVP 1 ZBIGNIEW WASSERMANN minister ds. służb specjalnych "To, co jest dobre dla rządu, powinno być dobre...7
 • Sawka czatuje9 lip 2006Henryk Sawka (www.przyssawka.pl)8
 • Mundial 2006 - Ameryka w Europie9 lip 2006O mistrzostwo mogą się ubiegać tylko Europejczycy i Latynosi. Reszta długo jeszcze pozostanie tłem Tomasz Wołek Z piłką latynoską jest trochę tak, jak z groźbą interwencji sowieckiej w latach 1980-1981: "Wejdą, nie wejdą? Nie muszą, bo już tu są"....12
 • Playback9 lip 2006Posłowie Waldemar Pawlak (PSL) i Renata Beger (Samoobrona) © Z. FURMAN14
 • Poczta9 lip 2006Druga egzekucja Wartykule "Druga egzekucja" (nr 26) pojawiło się nieuprawnione stwierdzenie, że Zyta Gilowska - przed spotkaniem z dziennikarzami "Wprost", które odbyło się 12 stycznia 2006 r. - znała przypisywany jest pseudonim tajnego...14
 • Ryba po polsku - Sierpień Miesiącem Nudy Narodowej9 lip 2006Polacy zasłużyli na odpoczynek od samych siebie, swych przywódców, przewodników, chłostaczy i Reytanów Maciej Rybiński Zlipcem już nie zdążymy. Już się zaczął. Ale sierpień będzie w sam raz. Wzywam konstytucyjne władze Rzeczypospolitej do...15
 • Z życia koalicji9 lip 2006Zyta Gilowska lustrowana nie będzie albo i będzie, a do rządu wróci albo i nie wróci - tyle wiadomo po kilku codziennych odcinkach serialu pt. "Dramat Zyty". Szczerze mówiąc, to bardziej orientujemy się w perypetiach bohaterów "M jak miłość",...16
 • Z życia opozycji9 lip 2006Jan Maria Władysław etc. zagroził im-peachmentem Lechowi Kaczyńskiemu, bo ten coś tam powiedział. A był to dopiero drugi dzień upałów. Wcześniej jednak Jan etc. Rokita odniósł wielki sukces. Sekretarzem generalnym PO został Grzegorz Schetyna, z...17
 • Nałęcz - Pocieszanie zająca9 lip 2006Maszynerii lustracyjnej nikt już nie zdoła zatrzymać, ale jej tryby muszą działać w cywilizowany sposób Tomasz Nałęcz Trudno pozostać obojętnym wobec kłopotów, jakie dotknęły prof. Zytę Gilowską. Los obszedł się z nią wyjątkowo okrutnie. Po pięciu...18
 • Fotoplastykon9 lip 200619
 • Dekomunizacja futbolu9 lip 2006Prawie cała polska piłka nożna działa w szarej strefie i to jest prawdziwa przyczyna korupcji Adam Bodziak Jakub Urbański Polski futbol nie jest przeżarty korupcją dlatego, że po 1989 r. nastał wolny rynek i w klubach obraca się większymi...20
 • Lustracja lustratora9 lip 2006Sędzia lustracyjny rozpatrujący sprawę Zyty Gilowskiej wydał wyrok w procesie zmanipulowanym przez MSW24
 • Dyplomacja wpadek9 lip 2006Lech Kaczyński nowym ministrem spraw zagranicznych Agata Jabłońska Dominika Ćosić Anna Fotyga została ministrem spraw zagranicznych, bo prezydent Lech Kaczyński miał pewność, że będzie skrupulatnym wykonawcą poleceń płynących z Krakowskiego...26
 • Zbrodnia dobrobytu9 lip 2006Biedni stają się mniej biedni i bogacą się szybciej niż bogaci - to niewygodna prawda o Polsce Leszek Miller Były premier, były przewodniczący SLD Gdyby Janusz Czapiński i Tomasz Panek żyli w czasach, kiedy posłańców złych wieści karano śmiercią,...30
 • Polska zdrada9 lip 2006Do dziś pamiętam strach, który opisuje Jan Tomasz Gross w swojej nowej książce Szewach Weiss Były ambasador Izraela w Polsce, profesor na Uniwersytecie Warszawskim i w Instytucie Izraelsko-Polskim na uniwersytecie w Tel Awiwie Z Janem Tomaszem...32
 • Strach przed strachem9 lip 2006"Strach" Jana Grossa pomija to, że ani Polacy, ani Żydzi nie wyszli bez szwanku z II wojny światowej Bożena Szaynok Doktor historii, pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Wrocławskiego Problem antysemityzmu jest wpisany w historię losów...34
 • Plama Kiszczaka9 lip 2006Dowody pogromu kieleckiego niszczono jeszcze w latach 80. Bożena Szaynok Do 1989 r. jedną z białych plam w powojennej historii stosunków polsko-żydowskich był pogrom Żydów w Kielcach. Trwające od 1947 r. milczenie na temat wydarzeń z 4 lipca 1946...36
 • Giełda9 lip 2006Hossa Świat Kieszonkowe Karola Ponad 14 mln funtów zarobił w ubiegłym roku książę Walii Karol. Dochody brytyjskiego następcy tronu wyniosły 13,3 mln funtów. Różnica jest dużo większa, niż wynosi inflacja w Wielkiej Brytanii (2,2 proc.). Księstwo...38
 • Lis News9 lip 2006Nie Bronisław Wildstein, lecz Rupert Murdoch może zbudować w Polsce prawicową telewizję40
 • Marcinkiewicz na autopilocie9 lip 2006Polskiej gospodarce rząd jest niepotrzebny Michał Zieliński Już nie na armaty, ale na bomby wodorowe prowadzą z sobą wojnę dwie największe polskie partie. Na dodatek w partii rządzącej trwa podjazdowa walka frakcyjna. Rząd trudno uznać za...46
 • Anty-Kuroń świata9 lip 2006Warren Buffett stał się najbardziej efektywnym ministerstwem opieki społecznej na świecie Małgorzata Zdziechowska Miliarder Warren Buffett ani nie zwariował, ani nie jest umierający. Buffett (76 lat), drugi najbogatszy człowiek świata, nie chciał...50
 • 2 x 2 = 4 - Budżet na hamulcu9 lip 2006Uprzywilejowani i silni politycznie nieudacznicy zabierają pieniądze tym, którzy umieli je zarobić Wacław Wilczyński Niespodziewaną przyjemność sprawiła mi ostatnio telewizja Trwam. Wędrując po kanałach, wpadłem bowiem na wykład miłej pani...54
 • Supersam9 lip 200656
 • Caliber niepokorny9 lip 2006Clint Eastwood jako inspektor Callahan ze swoim magnum kaliber 44 siał postrach, bo - jak wiedzą fani - była to "najpotężniejsza broń krótka na świecie". Dodge Caliber też robi wrażenie swą masywnością, a w segmencie C pięciodrzwiowych...56
 • Podróżny styl Madonny9 lip 2006Szwedzki koncern odzieżowy Hennes & Mauritz zapewnił kompletną garderobę pozasceniczną Madonnie, jej muzykom, tancerzom i współpracownikom, towarzyszącym artystce w trasie koncertowej Confessions Tour. H&M dołączy tym samym do dwóch innych...56
 • Luksus na ręku9 lip 2006"Piękno i harmonia arcydzieła zegarmistrzostwa są wynikiem nie tylko tradycyjnego rzemiosła i wysokiej technologii, ale również spontaniczności i zaskoczenia" - pod takim hasłem szwajcarska firma Maurice Lacroix obchodzi w tym roku swoje...56
 • Włosy jak jedwab9 lip 2006Odżywka Silk Therapy została uznana przez czytelniczki magazynów "Glamour" i "Allure" za najlepszy kosmetyk wygładzający i stylizujący włosy. Tajemnicą jego skuteczności - podobnie jak i innych preparatów do pielęgnacji włosów...56
 • Kino w kieszeni9 lip 2006Przenośne odtwarzacze muzyki to za mało. Teraz, gdziekolwiek jesteśmy, możemy też obejrzeć film. Firma Sony wprowadza właśnie na polski rynek sensacyjny DVD Walkman. W przeciwieństwie do laptopów przystosowanych do oglądania filmów ten walkman...56
 • Biżuteria do zapamiętania9 lip 2006"Elegancja nie polega na tym, by zostać zauważonym, ale by zostać zapamiętanym" - to motto Giorgia Armaniego. Włoski kreator pomaga uwiecznić się takim gwiazdom, jak aktorka Michelle Pfeiffer czy brazylijski piłkarz Kaka, którzy noszą...56
 • Europa Football Team9 lip 2006Reprezentacje narodowe coraz bardziej międzynarodowe Piotr Cywiński z Berlina Nie mam nic przeciw obcokrajowcom!" - ten napis pojawił się zamiast reklamy na stadionie w Dortmundzie, gdy w latach 90. dochodziło w Niemczech do napaści na...58
 • Pociąg do nieba9 lip 2006Chiny zbudowały linię kolejową - technicznie "niemożliwą do zrealizowania" Waldemar Kedaj Dzikie jaki i antylopy królowały dotychczas na tybetańskim Dachu Świata. No i himalaiści. I oto od 1 lipca zaczęły tu docierać pociągi - prosto z Pekinu....62
 • Wonna ekstaza9 lip 2006Wyjątkowy zapach komponuje się nawet przez 15 lat Michał Zaczyński Z perfumami jest jak z winem: muszą dojrzewać, leżakować, a te naprawdę dobre powstają przez wiele lat i nigdy nie uda się wyprodukować dwóch takich samych roczników - mówi...66
 • Helimpiada9 lip 2006Sto tysięcy osób ściągnie na Hel do wakacyjnego miasteczka pod patrona-tem "Wprost" i Radia Zet Michał Zaczyński Muzyczny bulwar wzorowany na starówce Nowego Orleanu, występy gwiazd rocka i kabaretu, bary czynne całą dobę, a do tego rozgrywki...68
 • Know-how9 lip 2006Ruletka z wahadłowcami Wcale nie uważamy, że ryzykujemy życie załogi - powiedział na konferencji prasowej dotyczącej wznowienia lotów wahadłowców wysoki urzędnik NASA Bill Gerstenmaier. Decydenci z NASA zadecydowali o locie wbrew sugestiom...72
 • Test młodości9 lip 2006Zapomnij o dacie urodzin. O tym, w jakim jesteśmy wieku i jak długo będziemy żyli, decyduje nasz wiek biologiczny, a nie liczba przeżytych lat. Wielu ludzi w średnim wieku nie tylko uważa się za młodszych, ale faktycznie ma co najmniej kilka lat...74
 • Brama bogów9 lip 2006Trudno dziś stwierdzić, co w Babilonie jest starożytną ruiną, a co zostało zdemolowane w ostatnich latach Marta Landau Babilon był prawdopodobnie na przełomie XVIII i XVII wieku p.n.e. największym miastem świata; być może również pierwszym,...84
 • Bez granic9 lip 2006Nic nie widzi, nic nie słyszy Telewizyjny wywiad Jacques'a Chiraca dla France 2 miał podnieść jego notowania. Głowie państwa nie zdarzają się często takie występy, więc kraj zamarł. Chirac przez kilka minut rozprawiał o "wielkim europejskim...86
 • Kidnaperskie tsunami9 lip 2006Palestyńska ścieżka terroru i przemocy zmieniła się w autostradę do wojny Henryk Szafir z Jerozolimy Gdy w ubiegłym tygodniu izraelscy żołnierze wkroczyli do Strefy Gazy, nawet w miasteczku rządowym w Jerozolimie nikt nie wiedział, jak potoczy się...88
 • Imperium tolerancji9 lip 2006Bernard-Henri Lévy konfrontuje mroczne pasje Europejczyków z liberalną demokracją Amerykanów Marta Fita-Czuchnowska z Waszyngtonu Inteligentna i pełna pasji obrona Ameryki, jej ekonomicznego liberalizmu i tolerancji, a nawet intelektualnego...92
 • Finlandyzacja Europy9 lip 2006Finowie chcą ocieplenia między Brukselą a Moskwą Grzegorz Sadowski Dawno temu wszyscy ludzie razem żyli i razem wędrowali. Pewnego razu dotarli do wielkiego znaku z napisem "Ku cywilizacji". Ci, którzy potrafili czytać, poszli na północ...95
 • Partia na tygrysie9 lip 2006Wietnam jest komunistycznym tygrysem gospodarczym. To kraj o największym na świecie potencjale wzrostu Grzegorz Sadowski Uśmiechnięty wujaszek Ho jak zwykle wszystko bacznie obserwował. Niedawno Bill Gates, szef Microsoftu, odwiedził Hanoi,...98
 • Menu9 lip 2006KRÓTKO PO WOLSKU Brunatne niebezpieczeństwo Jak doniosły media, Niemcy z typowo niemiecką precyzją uporały się z "brunatnym niebezpieczeństwem". Tym razem nie chodziło o neonazistę czy byłego członka radykalnej młodzieżówki, wybranego do zarządu...100
 • Recenzje9 lip 2006102
 • Droga do abstrakcji9 lip 2006Wystawa "Kandinsky: droga do abstrakcji" to hit londyńskiej galerii Tate Modern. Przedstawia wczesne dzieła mistyka prześladowanego wizjami eksplozji koloru i formy w burzliwych czasach rewolucji rosyjskiej i I wojny światowej. Kandinsky...102
 • Atak klonów9 lip 2006Głos, maniera wokalna i sposób kształtowania melodii przez Matta Bellamy'ego uderzająco kojarzy się ze stylem Thoma Yorke'a i to sprawia, że zespół Muse prawdopodobnie nigdy nie uwolni się od porównań do Radiohead czy epitetów w rodzaju...102
 • Żywoty jak spod igły9 lip 2006Mało znany w Polsce francuski pisarz Pierre Michon w swojej ojczyźnie cieszy się opinią klasyka. Uznany za kultowy zbiór opowiadań "Żywoty maluczkich" to mozaika portretów życiowych nieudaczników. Tych jednak autor traktuje z...102
 • Godot wyczekany9 lip 2006"Czekając na Godota" to jedna z najgłośniejszych i długo wyczekiwanych premier sezonu. Uznane nazwiska aktorów, równie uznany reżyser i zobowiązująca marka - Teatr Narodowy. No i sztuka, której wystawienie po raz pierwszy 50 lat temu w...102
 • Stolice kultury9 lip 2006Na szczudłach do Poznania, w jarmułce do Krakowa, a w weneckiej masce do Wrocławia Iga Nyc Łukasz Radwan Kiedy kultura kończy się w Warszawie? O 20.05. Wtedy ostatni pociąg InterCity odjeżdża do Krakowa" - tak od dawna krakowiacy pokpiwali sobie...104
 • Festiwal nadziei9 lip 2006prof. Szewach Weiss Festiwal kultury żydowskiej w Krakowie to renomowana impreza. Odbywa się od 14 lat. Na początku był to wyłącznie festiwal folkloru żydowskiego. Po 40 latach celowego zapomnienia to zjawisko miało doniosłe znaczenie. Z czasem,...107
 • Recykling nieboszczyków9 lip 2006Legendy rocka zarabiają nawet po śmierci Wiesław Kot Nie sztuka sprzedać muzyka w rozkwicie kariery. Sztuka zarobić na nim, kiedy jest gwiazdą na emeryturze. Sezon 2006 upływa na wyprzedaży słynnych rockowych emerytur. Od pół roku trwa wielka...108
 • Szarża starszych panów9 lip 2006The Who to jeden z najlepszych koncertowych zespołów wszech czasów Jerzy A. Rzewuski Są największą brytyjską atrakcją koncertową obok The Rolling Stones i Paula McCartneya. 17 czerwca koncertem dla studentów w refektarzu uniwersytetu w Leeds...110
 • Górna półka - Wspólne niebo, jedna ziemia9 lip 2006Andrzej Żbikowski Żydowski Instytut Historyczny Stefan Bratkowski powiada, że po napisaniu "Najkrótszej historii Polski" zostało mu nieco notatek z lektur, postanowił więc je wykorzystać, gdyż zbyt mało miejsca przeznaczył dla polskich Żydów i ich...111
 • Pazurem - Fiesta na zagrodzie9 lip 2006Byle artysta wystawi swój stragan pod Pałacem Kultury, a już po godzinie nasładza się tym cała Polska Wiesław Kot W kulturze obrodziło. Z tym że warszawska wakacyjna kulturka obgadana jest do mdłości. Byle oszołom wystawi swój stragan pod Pałacem...112
 • Ueorgan Ludu9 lip 2006Nr 27 (194) Rok wyd. 5 WARSZAWA, poniedziałek 3 lipca 2006 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Uwolnić piłkarskiego fachowca! FRYZJER PREZESEM PZPN Policja aresztowała działacza piłkarskiego Ryszarda F. ksywka Fryzjer, zarzucając mu głównie niezachowanie...113
 • Skibą w mur - Teraz hula subkultura9 lip 2006Poglądy wiceprezesa TVP są mniej więcej takie: Żydzi do gazu, demokracja do gazu, Hitler jest OK Krzysztof Skiba Głośno ostatnio o subkulturach młodzieżowych, i to wcale nie z okazji wakacji czy festiwali rockowych. Znawcami i miłośnikami...114