Załatwione odmownie - Arcy-Lepper

Załatwione odmownie - Arcy-Lepper

Dodano:   /  Zmieniono: 
Przyspieszenie emigracji jest reakcją na zalewającą nas falę ignorancji i demagogii
Wpolskiej gospodarce nie dzieje się najlepiej mimo dość szybkiego wzrostu PKB w ostatnich kilku kwartałach. Jeśli porównać Polskę z innym krajami postkomunistycznymi, które z nami weszły do unii, to w tej ósemce pod względem wzrostu PKB znajdujemy się na ostatnim miejscu. A Estonia, Łotwa czy Litwa mogą się pochwalić wzrostem ponaddwukrotnie wyższym niż Polska. Zatrudnienie w relacji do siły roboczej kurczyło się przez wiele lat (1997-2004) i dopiero od niedawna rośnie, chociaż ciągle jesteśmy pod tym względem na szarym końcu Europy. A przecież w pierwszej fazie przemian, korekcyjnej recesji i późniejszej dynamicznej ekspansji, było inaczej, mimo że rozmaici demagodzy opowiadają teraz rozmaite bzdury na temat transformacji ustrojowej. Wtedy jak grzyby po deszczu powstawały prywatne firmy, szybko rosło zatrudnienie, i prywatyzowaliśmy niewydolny sektor państwowy. Sukcesy osiągaliśmy w liberalnej fazie reform, a nie w późniejszej fazie rosnącego przeregulowania, wydatków publicznych, zbiurokratyzowania i korupcji.
To, że mnóstwo nieuków i demagogów z obecnej koalicji i spoza niej tego nie rozumie, nie zmienia rzeczywistości. Może zaś powodować pogłębienie się trudności, o których mowa wyżej, jeśli ignoranci znajdową wsparcie w ośrodkach opiniotwórczych. Nonsensowne opinie zachęcą do prowadzenia polityki gospodarczej i zmian instytucjonalnych, pogłębiających deformacje w gospodarce.

Zawstydzająca niewiedza
Niestety, w sukurs demagogom i ignorantom przyszedł ostatnio w Poznaniu wysoko postawiony hierarcha Kościoła katolickiego. Passusy wystąpienia arcybiskupa Michalika poświęcone gospodarce mogłyby równie dobrze paść z ust Andrzeja Leppera i jemu podobnych, tak wielki zawierały ładunek fałszywych ocen i zwykłej niewiedzy. Cytując za "Dziennikiem" [26.06], arcybiskup stwierdził: "Czy nie jest paradoksem, że pod pretekstem prywatyzacji wyprzedano polską własność i polskie możliwości, że rząd musi dziś wykupywać koncesję na budowę autostrad. (...) Niedługo będzie musiał odkupić cukrownie, cementownie, huty, banki i pewnie ziemię...". Na razie wystarczy.
Zacznę od powszechnego w ostatnich latach zafałszowania. Otóż prywatyzacja nie jest "pretekstem", lecz środkiem poprawy skuteczności działania i w efekcie zyskowności przedsiębiorstw. Fala prywatyzacji przetoczyła się (i nadal przetacza) przez świat zachodni, kraje rozwijające się i kraje postkomunistyczne, w tej chronologicznie kolejności. Efektem tego są niższe koszty, lepsze produkty i wyższe dochody pracujących. Arcybiskup może się sam o tym przekonać, wsiadając do samochodu wiozącego go do siedziby episkopatu i przypominając sobie, jakim samochodem wożono go za czasów, gdy w państwowych fabrykach produkowaliśmy "wyroby samochodopodobne". Znaczna większość Polaków jest o wiele zamożniejsza niż wówczas. Prywatyzacja była sukcesem, niezależnie od tego, czy u nas i gdzie indziej jacyś cwaniacy starali się przy tej okazji odkrajać kawałek tortu dla siebie.
Tyle korekty fałszywego poglądu o wyprzedaży polskiej własności, którą autor tej żenującej merytorycznie wypowiedzi najwyraźniej myli z własnością państwową. Natomiast pogląd o wyprzedaży "polskich możliwości" zdumiewa brakiem kontaktu z rzeczywistością. Pięć razy więcej studentów studiuje na naszych uczelniach. Coraz bardziej otwierają się też możliwości studiowania na renomowanych uczelniach zagranicznych. I z innej beczki. Trudno o bardziej widoczny przykład nieporównywalnie większych możliwości Polaków niż niedawne mistrzostwa świata w piłce nożnej. Około 35 tys. Polaków, którzy przyjechali z Polski i innych krajów obejrzeć mecz naszej reprezentacji z Ekwadorem, to przykład awansu materialnego, jakiego nie można sobie było nawet wyobrazić choćby 20 lat temu. A także, dodajmy, przykład przywiązania do polskich barw narodowych. Mamy szansę kultywować to przywiązanie. Ale pod warunkiem że nie będziemy Polaków z kraju i zagranicy zniechęcać do Polski, wspierając działania wpędzające nas w biedę, szerząc nieuctwo, a nie wiedzę, i wreszcie tworząc duszną atmosferę niechęci do sukcesu i zawiści wobec pracowitszych, zdolniejszych i bardziej przedsiębiorczych.

Cui bono?
Wygłaszanie popularnych w danym czasie i miejscu nonsensów musi mieć uzasadnienie. Pierwsze to potrzeba popularności. W odróżnieniu od uczestniczących w wyborach powszechnych liderów partii populistycznych hierarchowie Kościoła w takich wyborach przecież nie uczestniczą. Nawet proboszczów nie wybiera się w wyborach powszechnych. Licytacja z Lepperem nie ma więc uzasadnienia, gdy spojrzy się na to z perspektywy potrzeb wyborczej popularności. A może idzie tutaj o licytację z innym niż Lepper demagogiem i ignorantem, księdzem Rydzykiem? Gdyby tak było, to byłaby to perspektywa zaiste zatrważająca. Walka o popularność wśród najmniej rozumiejących rzeczywistość i najbardziej wrogo odnoszących się do świata i ludzi, o nieuków i nienawistników, może się wprawdzie zakończyć sukcesem, ale Polacy za ten sukces zapłacą wysoką cenę. Tak w kategoriach materialnych (regres gospodarczy), jak i intelektualnych (odwrócenie się ludzi wykształconych).
Jeśli nie mamy do czynienia z kalkulacjami, które starałem się zarysować, to być może jest to po prostu - zwyczajna niewiedza. W końcu ekonomia jest nauką antyintuicyjną. Tylko jeśli tak jest, to znowu: cui bono? Przecież nie istnieje żaden kantowski imperatyw kategoryczny, zmuszający kogokolwiek do wypowiadania się w sprawach gospodarki! Takie wypowiedzi, chciałbym zauważyć, mogą zwiększyć popularność w pewnych kręgach społecznych, ale radykalnie obniżają prestiż, i to nie tylko wypowiadającego się w ten sposób, ale także instytucji, którą reprezentuje.
Co może pomyśleć prawnik, gdy słyszy z ust arcybiskupa Michalika, że "rząd musi wykupywać koncesję na budowę autostrad, której poprzednicy się pozbyli". Z uczuciem prawdziwego zażenowania pomyśli, że wykształcony przecież hierarcha nie dostrzega, że jeśli komuś udzielono koncesji i chce się tę koncesję zabrać niezgodnie z zawartą umową, to znaczy, że trzeba będzie ponieść koszty zerwania umowy. To jest prawniczy elementarz. Co pomyśli ekonomista, jest oczywiste. Pomyśli, że oto kolejni etatyści u władzy chcą zastępować efektywne prywatne nieefektywnym państwowym. Wiadomo bowiem, że firmy prywatne z reguły robią to samo co państwowe lepiej i taniej.

Polacy emigrują do liberalizmu
W tym samym wystąpieniu arcybiskup Michalik biada nad wyjazdami w poszukiwaniu lepszej pracy i lepszego życia dwóch milionów Polaków. Jeżeli ta troska jest prawdziwa, to warto, by hierarcha - i nie tylko on - przyswoił sobie pewne prawdy. Otóż jeśli arcybiskup Michalik chce, by ludzie zdolni, wykształceni i pracowici zostawali w Polsce lub do niej wracali, to w pierwszej kolejności powinien się powstrzymywać od takich wypowiedzi jak ta w Poznaniu. Przyspieszenie emigracji w ostatnim okresie nie jest tylko następstwem nowych możliwości stworzonych przez członkostwo w UE. Jest reakcją na zalewającą nas falę ignorancji i demagogii.
Po drugie, jeśli chce się oceniać przewagi różnych systemów gospodarczych, warto zastanowić się, dokąd idą Polacy w poszukiwaniu lepszej pracy i lepszego życia? Odpowiedź jest wskazówką, jakie gospodarki mają przewagę nad innymi, także w tworzeniu miejsc pracy. Otóż Polacy emigrują legalnie za pracą do Wielkiej Brytanii i Irlandii. Te liberalne gospodarki otworzyły swój rynek pracy, gdyż w odróżnieniu od etatystycznych, przeregulowanych gospodarek kontynentalnej Europy Zachodniej tam powstają ciągle nowe miejsca pracy.
Polacy nie boją się więc tak atakowanego u nas obecnie liberalizmu, świadomie lub intuicyjnie wybierając model tworzący nieporównanie większe szanse niż etatyzm. I dlatego, jeśli chcemy zmniejszyć falę emigracji zarobkowej, musimy powrócić do liberalnego modelu gospodarczego. I przywrócić atmosferę intelektualną wczesnej transformacji, która przyciągała nie tylko emigrantów z lat komuny, ale i cudzoziemców dostrzegających w dynamicznie rozwijającej się Polsce swoje miejsce na świecie.

Fot: Z. Furman
Więcej możesz przeczytać w 28/2006 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 28/2006 (1231)

 • Wprost od czytelników 16 lip 2006 Słabosilni Gratuluję Janowi Winieckiemu doskonałego artykułu "Słabosilni" ("Wprost", nr 26). Chyba należę do tej mniejszości, która zdaje sobie sprawę, że dość już rozdawania naszych pieniędzy pieniaczom spod... 3
 • Na stronie - Indeks Kaczyńskiego 16 lip 2006 Każdego dnia da się obliczyć, czy Polakom urzędujący premier się opłaca, czy też nie 3
 • Skaner 16 lip 2006 SKANER POLSKA MODA Wybieg na Nowym Świecie Zwyciężczyni w biegu na szpilkach po Nowym Świecie dostanie w nagrodę 10 tys. złotych. Z tym że musi je wydać wyłącznie na stroje i dodatki. To tylko jedna z atrakcji przeznaczonego dla... 8
 • Playback 16 lip 2006 Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości © S. KAMIŃSKI/AG 12
 • Poczta 16 lip 2006 O NAS ZA NAS Piotr Semka w ciekawym artykule "O nas za nas" ("Wprost", nr 25) dopuścił się nieścisłości historycznej. Napisał, że Prusy ukarały Saksonię za to, że jej władca został księciem warszawskim i dlatego... 12
 • Ryba po polsku - Pogrzeb pierwszej klasy 16 lip 2006 Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą ze stanowisk 13
 • Z życia koalicji 16 lip 2006 ZYTA GILOWSKA NIE WRÓCI do rządu - podały gazety. Nie bylibyśmy tacy pewni. A że Waldek Pawlak zostanie kiedykolwiek premierem, to ktoś przewidział? WESZLIŚMY NA STRON WWW.GILOWSKA.PL i cóż widzimy?! Jakaś kusząca piękność reklamuje... 14
 • Z życia opozycji 16 lip 2006 JAN MARIA ETC. ROKITA POWIEDZIAŁ, że rząd się leni. Wreszcie człowiek, który wypowiada się tylko o tym, na czym się świetnie zna! PRZED SENACKĄ KOMISJĄ ETYKI chcą pisowcy postawić Stefana Niesiołowskiego. Zgadzamy się z tym... 15
 • Nałęcz - Dosyć eufemizmów 16 lip 2006 W czerwcu 1956 r. w Poznaniu wybuchło powstanie, a nie bunt czy rewolta 16
 • Fotoplastykon 16 lip 2006 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 17
 • Komendant Kaczyński 16 lip 2006 Kazimierz Marcinkiewicz starał się rządzić, Jarosław Kaczyński będzie rzeczywiście rządził 18
 • W żadnej sprawie nie ustąpię 16 lip 2006 Rozmowa z Jarosławem Kaczyńskim, prezesem PiS, kandydatem na premiera 22
 • Pułapka na Kaczyńskich 16 lip 2006 Prawo i Sprawiedliwość przetrwa, jeśli pójdzie śladem amerykańskich republikanów 24
 • Czy znów mamy się bać Niemców? 16 lip 2006 Od czasu III Rzeszy nie było w Niemczech takiego wybuchu narodowej dumy jak podczas mundialu 26
 • Awantura niedyplomatyczna 16 lip 2006 Nadreakcja polskich władz na publikację "Die Tageszeitung" powoduje, że nasz kraj traci przyjaciół i wpływy 34
 • Najśmieszniejsza wojna nowożytnej Europy 16 lip 2006 Nikt nie przewidział, że trzecia wojna z Niemcami będzie się toczyć o kartofla 36
 • Panamski łącznik 16 lip 2006 Lada dzień może zostać zniszczona dokumentacja operacji finansowych Edwarda Mazura, ściganego za podżeganie do zabójstwa gen. Papały 38
 • Giełda 16 lip 2006 Hossa Świat Rakietowe niewypały Giełdy w Seulu i Tokio spokojnie zareagowały na próby rakietowe Korei Północnej. Indeks Nikkei 225 spadł w ubiegłą środę o 114,56 punktów, czyli zaledwie 0,7 proc. Osiem lat temu, gdy Phenian... 40
 • Porażeni prądem 16 lip 2006 Realnie płacimy za prąd trzykrotnie więcej niż Brytyjczycy! 42
 • Kaczyńskotuskizm 16 lip 2006 Konserliberalizm, czyli jak pogodzić PiS z PO 48
 • Ford Kłopot Company 16 lip 2006 Akcje Forda trafiły do puli papierów "śmieciowych" 50
 • Załatwione odmownie - Arcy-Lepper 16 lip 2006 Przyspieszenie emigracji jest reakcją na zalewającą nas falę ignorancji i demagogii 56
 • Supersam 16 lip 2006 58
 • Auto dla papieża 16 lip 2006 Volvo XC90 z silnikiem V8 otrzymał w minionym tygodniu papież Benedykt XVI. Firma pochwaliła się zmianami, jakich dokonała w modelu XC90, który debiutował trzy lata temu. Auto doczekało się nowego mocnego silnika sześciocylindrowego o... 58
 • Kameralny robot 16 lip 2006 Wysoka rozdzielczość 1,3 M piksela, system automatycznej korekcji kolorów i regulacji jasności - to podstawowe zalety techniczne kamery internetowej Apollo AC-909. Kamera jest przede wszystkim gratką dla wymagających estetów - jej... 58
 • Platynowe pióro szachistów 16 lip 2006 Jan Paweł II, George W. Bush, Ronald Reagan czy Borys Jelcyn - to tylko niektórzy z wielkich postaci tego świata, którzy pisali piórem Duofold marki Parker. Firma, nie rezygnując z tradycji, postanowiła tym razem przedstawić mniej... 58
 • Kobra Armaniego 16 lip 2006 Joan Collins, pamiętna Alexis z "Dynastii", zainspirowała powstanie nowej kolekcji Giorgio Armaniego, którą projektant otworzył zeszłotygodniową imprezę w Paryżu. Na wybiegu pojawiły się suknie w hollywoodzkim stylu, futra ze... 58
 • Kosmiczna Arena 16 lip 2006 Najbardziej ekstrawagancki zestaw kinowy roku - tak Europejskie Stowarzyszenie Technik Audiowizualnych uzasadniło przyznanie prestiżowej EISA Award zestawowi Arena marki Tannoy. Nagrodzony system to cztery głośniki przednie i tylne, głośnik... 58
 • Viagra polityki 16 lip 2006 Aleksander Kwaśniewski - pierwszy, Lech Kaczyński - dwunasty w rankingu najseksowniejszych polskich polityków 60
 • Futbol masowego rażenia 16 lip 2006 Ten mundial utrwalił odwieczną hierarchię - w czołówce znalazły się same uznane marki 64
 • Taniec walki 16 lip 2006 Capoeira to najgroźniejszy z tańców i najpiękniejsza z walk 66
 • Dziwna inwigilacja 16 lip 2006 Albo rozpracowanie Radosława Sikorskiego było prywatną inicjatywą, albo najważniejsze dokumenty tej sprawy zniszczono 68
 • Know-how 16 lip 2006 Koniec witamin Witaminy i minerały nie są tak korzystne dla zdrowia, jak sądzono. Nie potwierdzono naukowo, że witaminy z grupy B usprawniają pracę mózgu i poprawiają pamięć. Choć obniżają stężenie we krwi homocysteiny... 71
 • Koszmar alergika 16 lip 2006 Stężenie pyłków w powietrzu jest prawie trzy razy wyższe niż zazwyczaj o tej porze roku 72
 • Ocean skarbów 16 lip 2006 Na podwodnych wykopaliskach można zarobić miliardy dolarów 76
 • Dzieci na obiad 16 lip 2006 Rekiny zjadają się już w macicy matki 78
 • Bez granic 16 lip 2006 Koalicja nieliniowa W ciągu godziny Słowacja zmieniła się z prawicowo-liberalnej w lewicowo-populistyczną. Tyle czasu potrzebował prezydent Słowacji Ivan Gašparovic po przyjęciu dymisji gabinetu Mikuláša Dzurindy, by powołać nowy... 80
 • G-8 w Putinogradzie 16 lip 2006 W Petersburgu Putin zagra rolę energetycznego cara odnowiciela 82
 • Pierwsze wirtualne mocarstwo 16 lip 2006 Rosja zmierza prosto do autorytaryzmu drogą wyznaczoną przez Borysa Jelcyna 86
 • Przegrani zwycięzcy 16 lip 2006 Polityka nie znosi remisów 88
 • Muzeum Europa 16 lip 2006 "Denacjonalizacja" Unii Europejskiej będzie oznaczać koniec Europy 90
 • Menu 16 lip 2006 KRÓTKO PO WOLSKU Żonokomis Można wierzyć albo nie - Indie stają się terenem prekursorskich rozwiązań w skali światowej. Jak doniosły media, upowszechnia się tam zwyczaj wypożyczania żon. Na tydzień, miesiąc lub kwartał. O... 92
 • Recenzje 16 lip 2006 94
 • Latający Chińczycy 16 lip 2006 Chen Kaige ("Żegnaj, moja konkubino") widać pozazdrościł sukcesów swemu rywalowi Zhangowi Yimou ("Dom latających sztyletów") i nakręcił utrzymaną w podobnej baśniowej konwencji superprodukcję (z budżetem 35 mln... 94
 • Złudna sprawiedliwość 16 lip 2006 Z nowej, świetnej powieści autora głośnej "Paranoi" można zrobić przynajmniej trzy całkiem różne filmy. Pierwszy to dramat sensacyjny: historia dyrektora Nicka Conovera, który wbrew swej woli zwolnił z pracy pięć tysięcy... 94
 • Kod Saddama 16 lip 2006 Od Hitlera do Husajna niedaleko. Przynajmniej w książce Julii Navarro. Autorka wrzuciła dyktatorów do jednego wora i okrasiła wątkiem biblijnym. "Gliniana Biblia", hiszpański bestseller, to opowiastka o nawiedzonej pani archeolog,... 94
 • Prawda o kłamstwach 16 lip 2006 Greta Garbo zarobiła w młodości tyle, że choć przez następne pół wieku nie pracowała, zostawiła majątek szacowany na 32 mln dolarów. Chaplin uwielbiał erotyczne schadzki z małolatami, a za wypadek samochodowy spowodowany przez Clarka... 94
 • Głos zza grobu 16 lip 2006 To kolejna płyta, którą Polacy muszą zamawiać w zagranicznych sklepach internetowych. A wartość artystyczna krążka nie ulega kwestii. Należy on, podobnie jak cztery poprzednie pozycje serii i uzupełniający ją 5-płytowy box... 94
 • Naga kariera 16 lip 2006 Od Marylin Monroe do Britney Spears 96
 • Ostatnia walka Supermana 16 lip 2006 Superliberalny Hollywood miał problem z historią konserwatywnego superbohatera 100
 • Pazurem - Na wyrębie 16 lip 2006 Z telewizyjnej ramówki polecą zakłamani Kloss i pancerni, no i posuną jeszcze tego i tamtego za oglądalność 104
 • Ueorgan Ludu 16 lip 2006 Nr 28 (195) Rok wyd. 5 WARSZAWA, poniedziałek 10 lipca 2006 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza PORA PRZEORIENTOWAĆ SIĘ NA BIAŁORUŚ Pan Prezydent doznał sensacji żołądkowych, po tym jak ktoś podsunął mu artykuł z typowo niemieckim... 105
 • Skibą w mur - Okrągły stół w kwadracie 16 lip 2006 W kategorii Cios Roku wygrał "cios w papę Leppera, co prawda nie zadany, ale zapowiedziany" 106