Pan Bóg albo Marsjanie

Pan Bóg albo Marsjanie

Dodano:   /  Zmieniono: 
Przyjęcie kreacjonizmu nie jest równoznaczne z zanegowaniem teorii ewolucji
Kreacjonizm nie jest, a w każdym razie nie musi być, zaprzeczeniem teorii ewolucji. Niech się o nią spierają naukowcy. Teoria ewolucji wyjaśnia, jak to się stało. Kreacjonizm i wiara chrześcijańska odpowiadają na pytanie, kto to sprawił. Odpowiedzi na te pytania się uzupełniają, a nie wykluczają. Nie ma żadnego powodu, żeby chrześcijanie i naukowcy nie mogli się w tej kwestii zgodzić, chyba że przekraczają granice swojej kompetencji.
Biolog nie ma prawa mówić, że jego wiedza przeczy prawdzie o stworzeniu. Może powiedzieć, że jako biolog nic o tym nie wie. Chrześcijanin (czasami ten sam biolog) nie powinien twierdzić, że ewolucjonizm jest bzdurą sprzeczną z wiarą. Może powiedzieć, że niezależnie od stwierdzonych procesów powstawania gatunków on ma przekonanie, iż autorem mądrości i celowości tych przemian jest Wszechmądry Bóg.

Celowość przyczyn wtórnych
Jeśli zatem ktokolwiek uważa, że przyjęcie kreacjonizmu jest równoznaczne z zanegowaniem teorii ewolucji, to się bardzo myli. Chrześcijanin może wierzyć w Bożą Opatrzność i równocześnie uznawać, że życie rozwija się w procesach przypadkowych mutacji i naturalnej selekcji, powiem więcej - właśnie dzięki wierze w Opatrzność Bożą kreacjonizm zupełnie nie kłóci się z teorią ewolucji.
Według "Katechizmu Kościoła katolickiego", prawda o Opatrzności Bożej oznacza właśnie to, że Bóg potrafi prowadzić swój plan w stworzeniu poprzez właściwą dla Niego celowość przyczyn wtórnych. Człowiekowi wierzącemu nie przeszkadza mówienie o ewolucji biologicznej czy o procesach kosmologicznych jako przyczynie postawania świata stworzonego, bo wie, że po pierwsze, to Bóg stworzył prawa kierujące tymi procesami, a po drugie, nadaje On sens przypadkowo zachodzącym zmianom, prowadząc je do zamierzonego celu.
To dzięki istnieniu Opatrzności Bożej teoria inteligentnego projektu nie stanowi koniecznej podpory światopoglądu religijnego. Ta teoria wydaje się mnie, laikowi, ciekawa i oparta na faktach. Nie jest ona wyrazem postawy fideistycznej. Jest poglądem naukowców - biologów i genetyków, którzy są przekonani, że nie da się wytłumaczyć niesłychanie złożonych zmian ewolucyjnych inaczej jak tylko przez założenie istnienia jakiejś inteligencji, która tymi zmianami kieruje. Teoria ta podlega powszechnemu w dzisiejszych czasach politycznie poprawnemu zakłamywaniu. Na podstawie lektur dzienników przeciętny czytelnik ma prawo uważać ją za fideistyczny, nienaukowy bełkot. Z pewnością nim nie jest ani nie kwestionuje teorii ewolucji.

Sekwencja zdarzeń
Niektórzy biolodzy i genetycy doszli do wniosku, że duża część zmian ewolucyjnych nie mogła zajść czysto przypadkowo. Na poziomie mikro, czyli genetycznym, i na poziomie makro, czyli zachowań organizmów, można często zaobserwować przedziwną sytuację. To, co nazywa się przystosowaniem organizmu do warunków zewnętrznych, okazuje się w rzeczywistości sekwencją wielu zmian prowadzącą do przystosowawczego celu. Żadna pojedyncza zmiana nie zwiększa szans organizmu na przetrwanie, przeciwnie - często prowadzi do jego nieuchronnej śmierci. Jedynym wytłumaczeniem "przystosowania" jest zatem zachodzenie całej sekwencji zmian jednocześnie. To zaś (każdy matematyk się zgodzi) jest skrajnie nieprawdopodobne przy założeniu przypadkowości zmian. Trafienie w totolotka jest niczym przy nieprawdopodobieństwie takiego przypadku. Dlatego naukowym wnioskiem jest uznanie inteligentnego projektu, czyli koncepcji, że nieznany intelekt steruje ewolucyjnymi zmianami, a przynajmniej częścią z nich.
Zwolennicy tej koncepcji nie przesądzają, kto jest tym intelektem, może to być Pan Bóg lub Marsjanie. Twierdzą oni jedynie na podstawie swoich badań, że nie da się zmian ewolucyjnych wytłumaczyć czystą przypadkowością. Taka jest, jeśli dobrze rozumiem, teoria naukowa. Czy chrześcijanin musi ją uznać za prawdę obiektywną?

Przypadek, czyli koneczność
Otóż nie. Przyznaję, że miło by mi było jako wierzącemu chrześcijaninowi, gdyby nauki ścisłe udowodniły istnienie Pana Boga. Niemniej nie jest mi to do wiary koniecznie potrzebne. Prawda o Opatrzności Bożej mówi, że nadaje ona sens pozornie przypadkowym ciągom zdarzeń, przyczyn i skutków. Jeśli biolodzy potrafią dostrzec wszechmądry zamysł, tym lepiej. Jeśli nie potrafią bądź nie mają takiej możliwości, niczego to nie zmienia. Bóg równie dobrze potrafi stworzyć człowieka, posługując się ewolucją zgodnie z jej prawami, jak i ulepić go z gliny.
Większość biologów uważa, że człowiek powstał na Ziemi "przez przypadek". Gdyby nie pewne zdarzenia, które zaszły w ciągu pierwszych 160 mln lat historii ssaków, człowiek mógłby nigdy nie zaistnieć. Ale przecież właśnie to stwierdzenie naukowca jest argumentem za boskim pochodzeniem człowieka! Oznacza ono, że powstanie człowieka było wynikiem splotu szczególnych, bardzo mało prawdopodobnych wydarzeń. Cud to zdarzenie niemożliwe z punktu widzenia praw natury, ale niesprzeczne z logiką. Niesprzeczna z logiką niemożliwość to właśnie bardzo małe prawdopodobieństwo. Wydaje mi się, że takie stwierdzenie naukowca jest - wbrew jego intencjom - argumentem na rzecz kreacjonizmu, czyli poglądu, że u podstaw ewolucji istnieje niedostrzegalne, lecz realne działanie Bożej Mądrości.

WPROST EXTRA
Sąd nad nauką
Współczesna nauka przynosi zwykle więcej pytań niż odpowiedzi. Teoria grawitacji opisuje ruch planet wokół gwiazd, krążenie gwiazd w galaktykach i ruch galaktyk w kosmosie. Problem polega na tym, że po obliczeniu ilości widzialnej materii w kosmosie okazuje, że nie ma jej wystarczająco dużo, by galaktyki mogły istnieć. Powinny się rozpaść, a nasz wszechświat winien wyglądać zupełnie inaczej, niż wygląda. By problem rozwiązać, naukowcy zaproponowali istnienie niewidocznej dla nas ciemnej materii, która stanowi 90 proc. masy wszechświata! Mimo wielu prób nikomu jeszcze nie udało się zaobserwować ani nawet pośrednio stwierdzić obecności ciemnej materii. Czy fakt, iż odwołujemy się do czegoś, co jest równie tajemnicze jak inteligentny projektant oznacza, że nie powinniśmy teorii grawitacji uczyć w szkołach ani o niej publicznie debatować? Czy jakikolwiek sędzia ośmieliłby się wydać taki wyrok?
Teoria Wielkiego Wybuchu, tłumacząca pochodzenie i kształt wszechświata, w którym żyjemy, zakłada, że w pewnym momencie ewolucji kosmosu, na samym jego początku, wystąpiła tak zwana inflacja. Gorący bąbel kosmosu w krótkim czasie rozszerzył się tak szybko, że jego objętość zwiększyła się o współczynnik 10 do 50. potęgi w czasie 10 do -33 sekundy. Oznacza to, że kwanty energii musiały podążać ze znacznie większą prędkością niż prędkość światła, co jak wiemy z lekcji fizyki, według obecnej wiedzy nie jest możliwe. Nikt nie potrafi wyjaśnić, dlaczego tak się stało i co napędziło kosmiczne przyspieszenie. Ale czy z faktu, że nie ma naturalnego wyjaśnienia inflacji wynika, że należy potraktować tę teorię jako religię?
Granica między nauką a wiarą jest bardzo rozmyta. Naukowcy nieustannie ją przekraczają, wymyślając nieprawdopodobne wyjaśnienia niezrozumiałych zjawisk. Czasem te wyjaśnienia okazują się bzdurne, ale raz na jakiś czas ludzkość staje przed olśnieniem, takim jak teoria względności czy teoria kwantów. Zawsze jednak rozstrzygały o tym naukowe eksperymenty i debaty, a nie wyroki sądów, nawet najbardziej poprawnych politycznie.
W historii nauki można w nieskończoność mnożyć przykłady teorii naukowych, których głoszenie ich autorzy przypłacili publicznym ośmieszeniem, a nierzadko nawet życiem, a które po latach okazywały się słuszne. Paradoksalnie teoria ewolucji i jej twórca byli odsądzani od czci za pomysł, że człowiek pochodzi od małpy. Nad teorią Kopernika i Galileusza także odbyły się sądy, które zakazały prowadzenia debat na temat tego, która teoria jest słuszna: Ptolemeusza czy Kopernika.
Andrzej Szozda

Czym jest teoria Inteligentnego Projektu?
Zakłada ona, że niektóre cechy wszechświata i żyjących organizmów dają się lepiej wyjaśnić istnieniem "inteligentnej przyczyny" niż nie ukierunkowanego naturalnego procesu. Zwolennicy tej teorii poszukują zatem śladów inteligentnego projektu, reguł stworzonych przez "inteligentną przyczynę" dla osiągnięcia jakiegoś celu. Dowodami na istnienie inteligentnej przyczyny jest według zwolenników tej koncepcji na przykład brak znanych praw rządzących mechanizmem powstawania sekwencji biologicznych nośników informacji czy powstawanie prawie identycznych mechanizmów w nie spokrewnionych organizmach.

Papież o teorii ewolucji
Dziesięciu katolickich wykładowców filozofii przyrody z różnych ośrodków w kraju wydało oświadczenie, w którym przypomnieli stanowisko Jana Pawła II w sprawie chrześcijańskiej koncepcji stworzenia i teorii ewolucji.
"Jan Paweł II w swym przesłaniu do papieskiej Akademii Nauk z 26 X 1996 r. podkreślił jednoznacznie, iż nie istnieje konflikt między ewolucyjną teorią powstania człowieka, a chrześcijańską koncepcją stworzenia. Nauczanie to zobowiązuje środowiska katolickie do poszukiwania tych form dialogu nauki i wiary, w których nauczanie Pisma Świętego i nowe teorie nauk przyrodniczych uzupełniają się wzajemnie w poszukiwaniu pełnej prawdy.
Jako wykładowcy filozofii zatroskani o wierność intelektualnemu dziedzictwu Papieża Polaka, wyrażamy ubolewanie, iż w środowiskach polskich usiłuje się ostatnio bezpodstawnie kwestionować papieską wizję współpracy nauki i wiary, wprowadzając na jej miejsce obce katolicyzmowi opracowania inspirowane przez zasady antynaukowego fundamentalizmu. Wyrażamy nadzieję, iż podobne praktyki spotkają się ze zdecydowanym sprzeciwem środowisk wiernych nauczaniu Jana Pawła II" - napisali katoliccy wykładowcy.
 
Więcej możesz przeczytać w 43/2006 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 43/2006 (1245)

 • Wprost od czytelników15 gru 2006, 15:00ZIEMIE NIEODZYSKANE D ziękuję za poruszenie w artykule "Ziemie nieodzyskane" (nr 40) tematu zaniechania działań na rzecz integracji wszystkich części terytorium dzisiejszej Polski. Sprawa jest tym bardziej niepokojąca, że skutkiem...3
 • Na stronie - Czasoprzyspieszacze15 gru 2006, 15:00Szkoda czasu na grę na czas3
 • Skaner15 gru 2006, 15:00NASI W AFGANISTANIE "Afganistan - najbardziej przyjazny kraj na świecie, a może też we wszechświecie." hasło z oficjalnej strony internetowej Afganistanu NIEWYDOLNE PAŃSTWO Prezydentem kraju jest Hamid Karzaj, który wygrał wybory w 2004...8
 • Sawka czatuje15 gru 2006, 15:00Henryk Sawka (www.przyssawka.pl)10
 • Playback15 gru 2006, 15:00Marek Kotlinowski, wicemarszałek Sejmu, i Roman Giertych wicepremier i minister edukacji © W. Rozbicki/Reporter14
 • Poczta15 gru 2006, 15:00DRUGI OBIEG CZWARTEJ RP Jakiś czas temu "Polityka" w artykule o satyrze politycznej w Internecie opublikowała fotomontaż przedstawiający Kaczyńskiego, Leppera i Giertycha jako Ich Troje, podając, że autorzy są anonimowi, choć pochodził...14
 • Ryba po polsku - Ostatnie słowo przed wysiłkiem15 gru 2006, 15:00Wszyscy nasi dziennikarze powinni myśleć Lisem, mówić Lisem i pisać Lisem15
 • Z życia koalicji15 gru 2006, 15:00W SEJMIE NAPATOCZYLIŚMY SIĘ kilkakrotnie na Kaczyńskiego. Przechadzał się po korytarzach nie niepokojony przez nikogo, obnosząc się dumnie ze swoją grzywą i kaczyńskością. To on, Kaczyński Ryszard, poseł Ruchu Ludowo-Narodowego. Kaczyński nie jest...16
 • Z życia opozycji15 gru 2006, 15:00CHOLERA! ZNOWU NAM CAPNĘLI z rubryki najsłynniejszego polskiego Mulata! No cóż, mamy nadzieję, że koalicja chamów z warchołami nie potrwa zbyt długo i Andrzeja Leppera znowu powitamy na starych śmieciach. Przy okazji: ta rubryka traciła na rzecz...17
 • Wprost przeciwnie - Spadające gwiazdy15 gru 2006, 15:00Lech Wałęsa robi wszystko, aby zniszczyć swój autorytet i ośmieszyć siebie, a więc i Polskę18
 • Fotoplastykon15 gru 2006, 15:00Henryk Sawka (www.przyssawka.pl)19
 • Zatoka niepokoju15 gru 2006, 15:00Konflikt u ujścia Odry zafundował Polakom i Niemcom Józef Stalin20
 • Nie pozwalam15 gru 2006, 15:00Pierwsza epoka liberum veto skończyła się dla Rzeczypospolitej rozbiorami. Dziewięć lat temu zaczęła się druga epoka liberum veto24
 • Zamiatanie pod szafę15 gru 2006, 15:00Czego rząd nie robi, kiedy zajmuje się historią30
 • Trójkąt różnoboczny15 gru 2006, 15:00Czy wciągając rosyjskie firmy państwowe do Europy, stworzymy grunt dla poszanowania demokratycznych wartości przez Rosję?32
 • Turystyka pełną parą15 gru 2006, 15:00Miłośników kolei z Europy Zachodniejzafascynowały podróże parowozami w Polsce36
 • Giełda15 gru 2006, 15:00Hossa Świat Gienerał Motors Rosyjski oligarcha Oleg Dieripaska ma kilka procent akcji General Motors, a docelowo chce zgromadzić 10 proc. udziałów - twierdzi niemiecki "Manager Magazin". W ten sposób koncern Dieripaski Rusal stałby się...38
 • Jałmużna dla obszarnika15 gru 2006, 15:00Ściśle tajne są w Polsce informacje o tym, kto i w jakiej wysokości otrzymuje unijne dopłaty bezpośrednie40
 • Pożar ostatniej szansy15 gru 2006, 15:00Nikomu nie zależy na ujawnieniu przyczyn pożaru w rafinerii w Możejkach46
 • Czarny Piotruś15 gru 2006, 15:00Deelektrimizacja, czyli koniec radosnej gospodarki ery postkomunistycznej52
 • Okulary, które mówią15 gru 2006, 15:00Jan Kulczyk w okrągłych okularach wyglądałby na socjalistę60
 • Czołgi S-klasy15 gru 2006, 15:00Bezpieczne samochody pancerne robi tylko wielka trójka: Mercedes, BMW i Cadillac64
 • Niezbędnik clubbera15 gru 2006, 15:00Pierwszy ranking najlepszych klubów w Polsce: 1. Club Hotl 2. Milch 3. Crossed Club, 4. Utopia, 5. Fabryka Trzciny68
 • Pazurem - Do ostatniej kropli15 gru 2006, 15:00Każdego dnia trzy miliony Polaków załatwia swoje sprawy na wspomaganiu alkoholowym72
 • Know-how15 gru 2006, 15:00Storczykowe eldorado Dobre wiadomości dla amatorów storczyków: w lasach na Nowej Gwinei odkryto 30 nowych gatunków tych roślin. Z tej części Indonezji, uznawanej za "kopalnię storczyków", pochodzi aż 3 tys. gatunków tych kwiatów z 25 tys....74
 • Budzik zabójca!15 gru 2006, 15:00Chcesz długo żyć, żyj zgodnie ze swoim zegarem biologicznym76
 • Pan Bóg albo Marsjanie15 gru 2006, 15:00Przyjęcie kreacjonizmu nie jest równoznaczne z zanegowaniem teorii ewolucji86
 • Bez granic15 gru 2006, 15:00Wyszynk z niedźwiedziem Król Hiszpanii Juan Carlos podczas sierpniowej wizyty w Rosji zastrzelił na polowaniu niedźwiedzia. Problem w tym, że "to nie było polowanie, lecz morderstwo" - uważa Siergiej Starostin, wicedyrektor wydziału...88
 • Atom dla każdego15 gru 2006, 15:00Już 30 państw może się uzbroić w broń nuklearną90
 • Specjaliści od chaosu15 gru 2006, 15:00Rosyjskie służby specjalne wciąż ingerują w życie polityczne krajów byłego ZSRR94
 • Drodzy byli15 gru 2006, 15:00Ameryka daje przykład, jak twórczo eksploatować emerytowanych liderów98
 • Biskup z podziemia15 gru 2006, 15:00Diecezja trzydziestoletniego bp. Pavola Hnilicy rozciągała się od Berlina do Pekinu103
 • Recenzor15 gru 2006, 15:00106
 • Bardzo dobra Novi(n)ka15 gru 2006, 15:00Nowoczesny, ale niebanalny pop oraz minimalistyczny chillout z progresywnym zacięciem. "Tricks of Life" to ewenement na rynku polskiej muzyki elektronicznej, gdzie często za cały materiał wystarczają jednostajne bity generowane przez...106
 • Nostalgia i ekstaza15 gru 2006, 15:00Nina Stiller, znakomita interpretatorka żydowskiej muzyki (zarówno w ich tradycyjnej, jak i popularnej formie), postanowiła tym razem spróbować swoich sił w świecie brzmień klubowych. Niby nic szczególnego, ostatnio podszyte elektroniką...106
 • Zabójcza pustka15 gru 2006, 15:00The Killers są jak miasto, z którego pochodzą: Las Vegas. Blichtr, kicz, miszmasz wulgarnych kopii pomników cywilizacji (czytaj: rocka) i tanie emocje sprzedawane w dawkach zdolnych powalić słonia. Wszystko tu musi być ogromne, by wbijało...106
 • Ostatni z wielkich15 gru 2006, 15:00James Coburn obejrzał w kinie "Siedmiu samurajów" dwanaście razy. Yul Brynner wykupił prawa do remake'a filmu Akiry Kurosawy za 250 dolarów. Kiedy obaj panowie wcielili się w rewolwerowców, którzy dla pieniędzy bronią meksykańskiej...106
 • Zwykli ludzie z Konina15 gru 2006, 15:00Od czasu "U Pana Boga za piecem" to pierwsza rzeczywiście udana rodzima komedia liryczna, przedstawiająca prowincjonalne ciepło, ale bez złudzeń, i na szczęście także bez upozowanej demaskatorskiej furii. Scenarzysta Jarosław Sokół...106
 • Czeladnik sadysty15 gru 2006, 15:00Ta historia, choć wymyślona przez mistrza horroru Stephena Kinga, mogła wydarzyć się naprawdę. Oto student (Brad Renfro), jadąc autobusem, zauważa siwego pana (Ian McKellen). Jego twarz wydaje mu się dziwnie znajoma. Kurt Dussander to były esesman...106
 • Niezbędnik Europejczyka15 gru 2006, 15:00U progu III RP chyba nikt się nie spodziewał, że kojarzony z anarchizmem Andrzej Stasiuk będzie nas kiedyś uczył myślenia wspólnotowego. Na szczęście pisarska wyobraźnia często powołuje do istnienia książki, o których nie śniło się ideologom. Co...106
 • Wąż z rubinowym oczkiem15 gru 2006, 15:00Podczas gdy większość polskich pisarzy ugania się za "nowości kwiatem", Jerzy Sosnowski spokojnie, buduje swe narracje opierając się na tradycji polskiej kultury popularnej. Jego proza to coś w rodzaju krzyżówki kina moralnego niepokoju...106
 • Smutny wesoły pisarz15 gru 2006, 15:00Edward Redliński postanowił podsumować swoją twórczość. Jednak książka "Bumtarara", stanowiąca próbkę jego wszechstronności, tak warsztatowej, jak i intelektualnej mówi nam niewiele o tym znakomitym pisarzu. Pokazuje go bardzo...106
 • Szeregowiec Iwan15 gru 2006, 15:00Wojenne kino rosyjskie sięga do radzieckich wzorców,by propagować kult imperium110
 • Toksyczni idole15 gru 2006, 15:00Nafaszerowani narkotykami muzycy rockowi są spadkobiercami romantyzmu114
 • Górna półka - Rodzinna Europa15 gru 2006, 15:00Znajomość historii Kresów jest niezbędna w dyskusji o rozszerzeniu unii i otwieraniu rynku pracy dla sąsiadów ze wschodu118
 • Wencel gordyjski - Tele-morele15 gru 2006, 15:00Kiedy słowo przegrało wojnę z obrazem,pisarze stali się zakładnikami telewizji119
 • Ueorgan Ludu15 gru 2006, 15:00Nr 43 (209) Rok wyd. 5 WARSZAWA, poniedziałek 23 października 2006 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Trzyosobowy związek partnerski Rzeczniczka praw dziecka proponuje, aby rejestrować nieformalne związki, gdyż ma to dać większe poczucie stabilizacji i...120
 • Wprost plus15 gru 2006, 15:00KRÓTKO PO WOLSKU Orient i orientacje Naukowcy z Oslo, powołując się na przykłady ze świata zwierzęcego, dowiedli, że homoseksualizm jest popularną, jeśli nie najpopularniejszą orientacją w naturze. Istnieją, i to często, żyrafy lesbijki, wieloryby...121
 • Skibą w mur - Ziemia jest płaska15 gru 2006, 15:00Czy taka tabliczka mnożenia naprawdę istnieje? Czy ktoś ją widział?122