Aresztowanie Sumlińskiego byłoby bezprawne?

Aresztowanie Sumlińskiego byłoby bezprawne?

Dodano:   /  Zmieniono: 11
Wojciech Sumliński może pozostać na razie na wolności – dowiedział się „Wprost”. Zdaniem Romana Giertycha, obrońcy dziennikarza, postanowienie sądu o uchyleniu dotychczasowych środków zapobiegawczych i zastosowaniu aresztu zawiera wadę prawną.
- Zgodnie z art. 251 kodeksu postępowania karnego, w postanowieniu o zastosowaniu tymczasowego aresztu sąd musi określić nie tylko czas jego trwania, ale także termin, do którego ma trwać. W postanowieniu dotyczącym Sumlińskiego tego drugiego zapisu brakuje – wyjaśnia Giertych. Ponieważ nie ma terminu do którego aresztowanie ma trwać, nie wiadomo również od kiedy. Według Giertycha decyzja sądu uchyliła wcześniejsze postanowienie o zastosowaniu wobec dziennikarza 70 tys. zł kaucji, dozoru policji oraz zakazu opuszczania kraju. Postanowienie o aresztowaniu jest natomiast niewykonalne.

Giertych nie wyklucza, że fakt, iż Sumliński wciąż przebywa w szpitalu, a nie w areszcie, wynika z tego, że prokuratura zauważyła błąd sądu. Sam zamierza poinformować prokuraturę o niewykonalności postanowienia sądu w części dotyczącej aresztu.

Wojciech Sumliński jest podejrzany o żądanie od żołnierza b. WSI 200 tys. zł za załatwienie mu pozytywnej weryfikacji. O aresztowaniu dziennikarza sąd zdecydował we wtorek. Po środowej próbie samobójczej Sumliński przebywa w szpitalu.
 11

Czytaj także