Ranking szkół wyższych

Ranking szkół wyższych

"Wprost" przedstawia ranking szkół wyższych
Absolwenci kierunków technicznych wciąż najbardziej poszukiwani przez pracodawców.

Absolwenci szkół wyższych są coraz lepiej przygotowani do pracy. Programy studiów bardziej odpowiadają potrzebom firm, a młodzi ludzie częściej niż jeszcze kilka lat temu rozumieją, że czas spędzony na uczelni to nie przedłużenie beztroskiego dzieciństwa, ale okres, który w znacznym stopniu determinuje ich późniejsze losy na kapryśnym rynku pracy. – Znają świetnie dziedzinę wiedzy, którą studiują, interesują się nowinkami, mówią biegle w językach obcych – mówi rzeczniczka Polfy Rzeszów Teresa Drupka, która przez 15 lat zajmowała się w firmie HR.

To skutek coraz ściślejszej współpracy uczelni z biznesem. Z każdym rokiem jest coraz więcej praktyk i staży, które pozwalają na zdobycie praktycznej wiedzy przez studentów. W efekcie absolwenci trafiający do firm zazwyczaj szybko są gotowi do samodzielnej realizacji stawianych przed nimi zadań. – Grupa Żywiec co roku pozyskuje kilkudziesięciu praktykantów i stażystów, którzy docelowo zostają naszymi pracownikami – mówi Robert Bębenek, dyrektor ds. rozwoju i rekrutacji Grupy Żywiec zatrudniającej w całym kraju ok. 5 tys. pracowników.

Firma, podobnie jak większość dużych pracodawców, ściśle współpracuje z uczelniami.– Chcemy zbliżyć studentów do świata biznesu, dać im możliwość pozyskania cennego doświadczenia w ramach praktyk czy choćby poznania osób, które zmotywują ich do dalszego rozwoju i poszerzą horyzonty zawodowe i osobiste – mówi Bębenek. W zamian otrzymuje dostęp do najzdolniejszych kadr i szansę pokazania się od dobrej strony jako potencjalny pracodawca.

Inżyniera zatrudnię

Rynek pracy to wciąż rynek pracodawcy, dlatego doszliśmy do wniosku, że w czasach rosnącego bezrobocia warto zapytać właśnie pracodawców o to, jakich specjalistów najbardziej potrzebują i absolwentów jakich uczelni cenią najwyżej. W tym celu przeprowadziliśmy sondaż wśród 500 największych polskich firm (pod względem przychodów uzyskanych w 2011 r.). Mimo że wyniki przeprowadzonego przez nas badania nie są reprezentatywne, to wydaje się, że dobrze oddają tendencje panujące w polskiej gospodarce. Wciąż najbardziej poszukiwani przez pracodawców są absolwenci studiów technicznych, inżynierowie różnych specjalności, informatycy. Pożądani są także specjaliści z zakresu ekonomii i zarządzania, ale najbardziej ci wąsko wyspecjalizowani, biegli w finansach, prawie gospodarczym, statystyce czy ekonometrii.

To oczywiście nie oznacza, że nie warto studiować innych kierunków.

– W naszej ocenie nie profil studiów decyduje o sukcesach w pracy zawodowej, ale motywacja i pasja do rozwoju – mówi Bębenek. Zdaniem pracodawców studia trzeba wybierać, nie tylko kierując się bieżącą sytuacją na rynku, ale także indywidualnymi zainteresowaniami i uzdolnieniami.

– Obserwuję czasem absolwentów, którzy przychodzą do pracy, i widać, że nie lubią tego, co robią. Wtedy szanse na sukces są niewielkie – mówi Teresa Drupka. Za pięć lat, kiedy dzisiejsi kandydaci staną się magistrami, gospodarka będzie w innej fazie cyklu i potrzeby rynku pracy zapewne także się zmienią.

Jak ocenić szkołę

Nie ma rankingów doskonałych, a tym bardziej uniwersalnych – takich, które obiektywnie mierzyłyby siłę wyższych uczelni. Bo też trudno o obiektywne kryteria oceny potencjału instytucji, które są tak wewnętrznie zróżnicowane i tak bardzo wzajemnie się różnią.

Wiemy jedno: dobra szkoła powinna dobrze przygotowywać do przyszłej pracy, dawać absolwentowi potencjał pozwalający na szybkie i w miarę bezbolesne dostosowanie się do potrzeb pracodawcy, a kiedy trzeba, pozwolić na zmianę specjalności na pokrewną, bardziej poszukiwaną na rynku. Jednak jak to zmierzyć.

Na podstawie uzyskanych odpowiedzi wyodrębniliśmy 14 najpopularniejszych grup kierunków. W ramach każdej z nich stworzyliśmy listę dziesięciu szkół, których absolwenci są najbardziej pożądani na rynku pracy. Na koniec utworzyliśmy listę 50 szkół wyższych, które w sumie uzyskały najwięcej wskazań pracodawców.

Jak w każdym badaniu społecznym, przyjęte założenia narzucają nam pewne ograniczenia interpretacyjne, o których warto pamiętać, czytając tabele.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że zdecydowana większość badanych firm to organizacje przemysłowe. Stąd zapewne nadreprezentacja kierunków i uczelni technicznych w końcowych wynikach. Nie dziwi także silna pozycja uczelni i kierunków ekonomicznych i związanych z zarządzaniem biznesem. Za to niedoreprezentowane są kierunki humanistyczne, nauki społeczne, niemal nieobecne uniwersytety przyrodnicze i szkoły rolnicze. Umknęły nam także szkoły artystyczne i medyczne, choć te ostatnie uzyskały po kilka wskazań od firm farmaceutycznych.

To wskazówka, że w przyszłorocznym rankingu trzeba będzie rozszerzyć i zmodyfikować próbę potencjalnych pracodawców. Udało nam się za to uniknąć nadreprezentacji szkół warszawskich, choć takie obawy były zgłaszane przez niektórych ekspertów. To po części efekt struktury polskiej gospodarki, ale także wewnętrznego zróżnicowania największych firm. Warszawa już od dawna nie jest idealnym miejscem na prowadzenie biznesu, stąd wiele firm ma swoje centrale także w innych miastach Polski. Te zaś, które utrzymują główną siedzibę w stolicy, ze względu na rozmiary prowadzonej działalności zazwyczaj mają po kilka oddziałów, centrów usług czy zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w innych regionach.

Chemia z biznesem

Coraz mniej osób podejmuje studia na kierunkach technicznych. Dostrzegając problem, przedsiębiorcy szukają przyszłych pracowników... już w gimnazjach.

Według danych GUS w 2011 r. tylko 300 tys. studentów wybrało nauki ścisłe, a ponad milion – szeroko rozumiane dyscypliny humanistyczne. To zła wiadomość dla przedsiębiorstw, na których sukces pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści. Jednak firmy nie pozostają bezczynne – pracują nad odwróceniem tego trendu.

Pierwiastek ludzki

Jeden z czołowych gigantów w branży paliwowej – PKN Orlen – realizując strategię odpowiedzialnego biznesu, rozpoczął cykl działań mających na celu szerzenie wiedzy z zakresu nauk ścisłych, dostarczanie jej w ciekawy i nietuzinkowy sposób, a także motywowanie najzdolniejszych uczniów. Jednym z elementów tego programu jest portal edukacyjny Poczujchemie.pl, będący pierwszym tego typu projektem w Polsce w pełni realizowanym przez firmę bez wsparcia ze środków publicznych. Jego powstanie poprzedziło przeprowadzone przez koncern w maju 2011 r. badanie „Postrzeganie chemii przez Polaków” (ankietowano 500 osób w pięciu miastach kraju). Wynikało z niego, że co druga osoba uważa chemię za naukę bardzo trudną i mało zrozumiałą, a jednocześnie niemal wszyscy respondenci wyrazili przekonanie, że jest to dziedzina niezwykle istotna dla rozwoju gospodarczego.

Portal – skierowany do uczniów w wieku gimnazjalnym i tworzony we współpracy z nimi – w przystępny sposób uczy układu okresowego pierwiastków oraz inspiruje młodzież do zabawy z chemią. Zawiera interesujące informacje, których młodzi ludzie nie znajdą w szkolnych podręcznikach, a także stanowi zaplecze metodologiczne dla nauczycieli. Od 2012 r. szkoły zlokalizowane w niewielkich miastach i na terenach wiejskich mogą zamówić nietypową lekcję chemii – mobilne laboratorium chemiczne Orlenu zawita do placówki i zaprezentuje uczniom proces przetwarzania ropy naftowej. Cieszący się dużym zainteresowaniem młodzieży projekt został wyróżniony przez fundację Wokulski statuetką Pozytywista Roku

2011 w kategorii nauka i edukacja oraz otrzymał nominację do nagrody Złote Spinacze 2012 w kategorii kreatywność w konkursie organizowanym przez Związek Firm Public Relations.

Tylko dla orłów

Z myślą o najzdolniejszych absolwentach gimnazjum Fundacja Orlen – Dar Serca stworzyła program stypendialny „Mistrzowie chemii”. Zakwalifikowana do programu młodzież przez trzy lata nauki w wybranych szkołach o profilu chemicznym może korzystać z finansowego wsparcia fundacji. Uczniowie otrzymają zwrot kosztów związanych z pobytem w szkole (internat, wyżywienie, udział w wyjazdach i wycieczkach) oraz nauką (zakup podręczników i przyborów szkolnych), a także niewielkie miesięczne stypendia.

W 2012 r. swoją lekcję pokazową Orlen zaprezentował na pikniku „SiN, czyli Sport i Nauka” organizowanym przez Politechnikę Warszawską i Urząd Gminy Warszawa-Wilanów. Celem imprezy były prezentacja atrakcyjnego oblicza nauk ścisłych oraz zachęcenie młodych ludzi do podjęcia studiów politechnicznych. Pociągnęło to za sobą udział w kolejnym ważnym projekcie. Koncern będzie partnerem prowadzonego przez Politechnikę Warszawską programu „PW Junior” skierowanego do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych. Akcja ma bardzo atrakcyjną formułę – tak jak na prawdziwych studiach dzieci będą przez rok uczestniczyły w wykładach i zajęciach prowadzonych przez pracowników i studentów Politechniki, a zajęcia będą się odbywały w aulach i laboratoriach uczelni. Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma legitymację oraz indeks. W to, że warto inwestować w edukację i rozwój swoich pracowników, nie wątpi żaden dobry pracodawca. Coraz więcej firm uświadamia sobie także, że na tych najlepszych z najlepszych trzeba sobie zapracować. Zysków płynących z takiej polityki przedsiębiorstwa nie czerpią same – należy pamiętać, że warunkują one rozwój gospodarczy kraju oraz tempo naszej integracji z Europą.

50 szkół wyższych, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców

1 Politechnika Warszawska

2 Politechnika Wrocławska

3 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

4 Politechnika Śląska, Gliwice

5 Uniwersytet Warszawski

6 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

7 Politechnika Gdańska

8 Politechnika Łódzka

9 Politechnika Poznańska

10 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

11 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

12 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

13 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

14 Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa

15 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

16 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

17 Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

18 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

19 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

20 Uniwersytet Łódzki

21 Uniwersytet Gdański

22 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

23 Uniwersytet Wrocławski

24 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

25 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

26 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

27 Politechnika Częstochowska

28 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa

29 Politechnika Białostocka

30 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa

31 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

32 Wyższe Szkoły Bankowe

33 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów

34 Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Nowy Sącz

35 Uniwersytet Śląski w Katowicach

36 Politechnika Lubelska

37 Akademia Morska w Szczecinie

38 Uniwersytet Rzeszowski

39 Uniwersytet Zielonogórski

40 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

41 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

42 Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań

43 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

44 Akademia Morska w Gdyni

45 Uczelnia Łazarskiego, Warszawa

46 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

47 Politechnika Opolska

48 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

49 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

50 Uniwersytet Szczeciński

Szkoły wyższe najbardziej cenione przez pracodawców (według kierunków):

Nauki społeczne i filologie obce

1 Uniwersytet Warszawski

2 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

3 Uniwersytet Śląski w Katowicach

4 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

5 Uniwersytet Łódzki

6 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa

7 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

8 Uniwersytet Wrocławski

9 Uniwersytet Gdański

10 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zarządzanie i marketing

1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

2 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

3 Uniwersytet Warszawski

4 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

5 Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa

6 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

7 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

8 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

9 Uniwersytet Łódzki

10 Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, Nowy Sącz

Energetyka, elektroenergetyka, sieci i systemy energetyczne

1 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

2 Politechnika Warszawska

3 Politechnika Wrocławska

4 Politechnika Śląska, Gliwice

5 Politechnika Łódzka

6 Politechnika Gdańska

7 Politechnika Poznańska

8 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

9 Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

10 Politechnika Opolska

Mechanika, budowa maszyn, automatyka, robotyka

1 Politechnika Warszawska

2 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

3 Politechnika Wrocławska

4 Politechnika Śląska, Gliwice

5 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

6 Politechnika Poznańska

7 Politechnika Łódzka

8 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

9 Politechnika Gdańska

10 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Ekonomia, finanse, rachunkowość

1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

2 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

3 Uniwersytet Warszawski

4 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

5 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

6 Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa

7 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

8 Uniwersytet Gdański

9 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

10 Wyższe Szkoły Bankowe

Inżynieria i ochrona środowiska

1 Politechnika Wrocławska

2 Politechnika Śląska, Gliwice

3 Politechnika Gdańska

4 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

5 Politechnika Łódzka

6 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

7 Politechnika Warszawska

8 Uniwersytet Warszawski

9 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

10 Politechnika Poznańska

Szkoły wyższe najbardziej cenione przez pracodawców (według kierunków) cd.

Górnictwo i geologia

1 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

2 Politechnika Wrocławska

3 Politechnika Śląska, Gliwice

4 Politechnika Warszawska

5 Politechnika Gdańska

6 Politechnika Poznańska

7 Politechnika Łódzka

8 Uniwersytet Warszawski

9 Uniwersytet Łódzki

10 Uniwersytet Wrocławski

Chemia

1 Politechnika Warszawska

2 Politechnika Wrocławska

3 Politechnika Poznańska

4 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

5 Politechnika Śląska, Gliwice

6 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

7 Politechnika Gdańska

8 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

9 Politechnika Łódzka

10 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Inżynieria lądowa, budownictwo

1 Politechnika Warszawska

2 Politechnika Śląska, Gliwice

3 Politechnika Gdańska

4 Politechnika Wrocławska

5 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

6 Politechnika Łódzka

7 Politechnika Poznańska

8 Politechnika Częstochowska

9 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

10 Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

Inżynieria lądowa, budownictwo

1 Politechnika Warszawska

2 Politechnika Śląska, Gliwice

3 Politechnika Gdańska

4 Politechnika Wrocławska

5 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

6 Politechnika Łódzka

7 Politechnika Poznańska

8 Politechnika Częstochowska

9 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

10 Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

Ekonomika transportu i logistyka

1 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

2 Politechnika Warszawska

3 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

4 Politechnika Wrocławska

5 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

6 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

7 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

8 Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań

9 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

10 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Zarządzanie i inżynieria produkcji

1 Politechnika Warszawska

2 Politechnika Wrocławska

3 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

4 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

5 Politechnika Śląska, Gliwice

6 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

7 Politechnika Poznańska

8 Politechnika Gdańska

9 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

10 Politechnika Łódzka

Prawo i administracja

1 Uniwersytet Warszawski

2 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

3 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

4 Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa

5 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

6 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

7 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

8 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

9 Politechnika Warszawska

10 Uniwersytet Łódzki

Szkoły wyższe najbardziej cenione przez pracodawców (według kierunków) cd.

Informatyka i telekomunikacja

1 Politechnika Wrocławska

2 Politechnika Warszawska

3 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

4 Politechnika Gdańska

5 Politechnika Łódzka

6 Politechnika Poznańska

7 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa

8 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

9 Politechnika Śląska, Gliwice

10 Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

Elektronika, elektrotechnika

1 Politechnika Wrocławska

2 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

3 Politechnika Śląska, Gliwice

4 Politechnika Warszawska

5 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

6 Politechnika Gdańska

7 Politechnika Łódzka

8 Politechnika Poznańska

9 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

10 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Niepubliczne szkoły wyższe najbardziej cenione przez pracodawców

1 Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa

2 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa

3 Wyższe Szkoły Bankowe

4 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa

5 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów

6 Uczelnia Łazarskiego, Warszawa

7Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, Nowy Sącz

8 Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań

9 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

10 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki, Kraków

Jak powstał ranking

Badanie przeprowadziliśmy na przełomie lutego i marca 2013 r. na pełnej próbie 500 największych pod względem przychodów osiągniętych w 2011 r. firm w Polsce. Prowadziliśmy je, rozsyłając ankiety do firm i dodatkowo kontaktując się z nimi telefonicznie. Prosiliśmy o wskazanie pięciu kierunków studiów, których absolwentów firma najczęściej przyjmuje do pracy, oraz w ramach każdego z kierunków po pięć uczelni, których absolwentów najchętniej widzi wśród kandydatów. Osobami odpowiadającymi na pytania byli pracownicy odpowiedzialni za politykę personalną w firmach: prezesi, wiceprezesi bądź członkowie zarządu, w których zakresie obowiązków jest nadzór nad działami HR, szefowie działów HR lub inni wskazani przez ankietowane firmy specjaliści.

Ranking szkół wyższych można też znaleźć w najnowszym numerze tygodnika "Wprost”, który od niedzielnego wieczora jest dostępny w formie e-wydania .

Najnowszy numer "Wprost" jest także dostępny na Facebooku .

Ranking jest dostępny również na naszej podstronie "Rankingi"

Czytaj także

 8
 • Admodum   IP
  PRL i jego nauka nie liczyła się w zasadzie na świecie. Dziś jest nieco lepiej choć problem jest.
  W PRL-u 7% ludzi z wyższym wykształceniem, dziś ok 18% na zachodzie 20-25%.
  To często ci sami profesorowie prowadzą zajęcia. Absolwenci studiów wyższych powinni też nikogo publicznie nie obrażać.
  • irenka   IP
   Moj UJ - ma sie dobrze i zawsze tak miał.
   • Jolanta   IP
    80 procent dzisiejszych uczelni wyzszych "wypuszcza" niedoukow lub debili,ktorzy co najwyzej moga pracowac u Palikota albo Tuska.Pozostale 20 procent uczelni to te,ktore istnialy juz w okresie PRL .W tamtym czasie i studia byly powazne,profesorowie na wysokim poziomie,a i studenci przykladali sie do zajec,bo patrzeli w przyszlosc,a nie,jak dzis-obijaja sie czekajac tylko na dyplom.Ten i tak go otrzymaja,bo tak denne sa dzis trendy posrod spolecznosci uczelnianej.Przybywa absolwentow beznadziejnie wyksztalconych.Dogania nas Rumunia,ucieka zachodni swiat. Zalosna rzeczywistosc.
    • abracham   IP
     ..a co ze najjaśniejszą szkółką Łojca Rydzola z Toruniowa?.. Bo jakoś ja jej nie uwidieł...

     Czytaj także