Opozycja może mieć większość w Senacie. Co to oznacza w praktyce?

Opozycja może mieć większość w Senacie. Co to oznacza w praktyce?

Sala obrad Senatu
Sala obrad Senatu / Źródło: Wikimedia Commons / Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Chociaż PKW nie przekazała jeszcze całościowych wyników wyborów do Senatu, to wstępne szacunki wskazują na to, że większość zdobędzie opozycja. Wprawdzie te rezultaty nie elektryzują tak jak wybory do Sejmu, ale nie oznacza to, że rozkład sił w wyższej izbie parlamentu nie jest istotny.

Opozycja już na pewno zdobyła 50 miejsc w . PiS wraz z popieraną przez siebie senator Lidią Staroń zdobyło 49 mandatów. Wciąż czekamy na oficjalne wyniki z okręgu nr 64, gdzie zgodnie z cząstkowymi wynikami wygrywa kandydat KO. Co to oznacza w praktyce?

Kompetencje Senatu

Do najważniejszych kompetencji Senatu należy zatwierdzanie ustaw uchwalanych przez Sejm. Wyższa izba parlamentu wyraża także zgodę na na zarządzenie przez prezydenta referendum ogólnokrajowego i ma prawo inicjatywy ustawodawczej. Ponadto Senat musi wyrazić zgodę na powołanie przez Sejm: prezesa Najwyższej Izby Kontroli Rzecznika Praw Obywatelskich, rzecznika Praw Dziecka, prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Senat podejmuje uchwały w sprawie przyjęcia lub odrzucenia sprawozdania: Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Trybunału Konstytucyjnego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Do kompetencji Senatu należy również: prawo do wystąpienia z wnioskiem do Marszałka Sejmu o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego, powoływanie 2 senatorów wchodzących w skład Krajowej Rady Sądownictwa, powoływanie 2 członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, powoływanie 3 członków Rady Polityki Pieniężnej, powoływanie 1 członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Źródło: WPROST.pl
 3
 • Olek Nadal Harakiry - Sejm może odrzucić poprawki Senatu, jak i wniosek o odrzucenie ustawy, bezwzględną większością głosów (liczba głosów „za” jest większa niż suma „przeciw” i „wstrzymujących się”), w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

  Zniknij w koncu debilu.
  • Po pierwsze: senat ma de facto rolę jedynie opiniotwórcza - robi jakieś tam poprawki do ustaw proponowanych przez sejm - sam z siebie niewiele może, a po drugie: każda taka poprawka senatu zostanie odrzucona przez większość parlamentarną. I to koniec bajki.
   • Hura! Senat jes nasz! Bedzie sie wszyskie PiSoskie pomysły blokować i tak 4ery lata! Hahaha. Szahmat PiSowcom! Ten kraj jes znowu nasz! Nic nieuchwalom! Kamieni kupa tu bedzie i dopiero ludzie zobaczom że bez ustaw PiS jest do nieczo niepoczebny i sie zrobi pszypieszobe wybory!

    Czytaj także