Kandydaci do Sejmu w okręgu nr 22, Krosno

Kandydaci do Sejmu w okręgu nr 22, Krosno

W niedzielę 13 października odbędą się wybory powszechne do Sejmu i Senatu. Obywatele Polski wybiorą 460 posłów oraz 100 senatorów.

Część województwa podkarpackiego obejmująca obszary powiatów: bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, jasielski, krośnieński, leski, lubaczowski, przemyski, przeworski, sanocki oraz miast na prawach powiatu: Krosno, Przemyśl. Liczba mandatów 11.

Lista numer 1 

KOMITET WYBORCZY

Numer na liście Nazwisko i imiona Zawód
1 KASPRZAK Mieczysław ekonomista
2 MERCIK Aleksander mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych
3 ZADWORNY Zdzisław rolnik
4 DACHNOWICZ Małgorzata Krystyna dziennikarz
5 HOŁYSZKO Janusz Marek dyrektor zarządzający
6 KISZKA Zbigniew Wojciech socjolog
7 BOJKO Zbigniew Andrzej technik mechanik
8 MAŁECKA Barbara Danuta prawnik
9 KONOPKA Marek Zbigniew nauczyciel
10 SAWIŃSKI Krzysztof Jan inżynier budownictwa
11 ZALESZCZUK Anna Maria archiwista
12 FAL Sabina Anna specjalista do spraw marketingu i handlu
13 BARADZIEJ Iwona Teresa fakturzystka
14 HOŁOWACZ Bogumiła Stanisława pielęgniarka
15 BARAŃSKI Janusz Jacek socjolog
16 KOBIAŁKA-BANYŚ Emilia Alina specjalista do spraw kadr
17 ZARYCHTA Ryszard nauczyciel
18 HORBACZ Małgorzata nauczyciel
19 FEDACZYŃSKA Maria Stanisława urzędnik samorządowy
20 PASTUSZCZAK Marek nauczyciel
21 SOKÓŁ Marek Zbigniew kierownik domu kultury
22 FRANCZAK Stanisław prezes

Lista numer 2

KOMITET WYBORCZY

Numer na liście Nazwisko i imiona Zawód
1 KUCHCIŃSKI Marek Tadeusz parlamentarzysta
2 SCHMIDT-RODZIEWICZ Anna Katarzyna parlamentarzysta
3 URUSKI Piotr Marcin parlamentarzysta
4 BABINETZ Piotr Mieczysław historyk
5 PIOTROWICZ Stanisław prawnik
6 ŚNIEŻEK Adam Walenty specjalista pracy socjalnej
7 PILCH Piotr przedstawiciel władzy samorządowej
8 PAMUŁA Teresa dyrektor zarządzający
9 PAWLUŚ Adam prawnik
10 CHRZAN Tadeusz przedstawiciel władzy samorządowej
11 PODHALICZ Lucyna socjolog
12 ŁUKASZYK Dorota dyrektor zarządzający
13 DROZD Adam Tomasz przedstawiciel władzy samorządowej
14 JĘDRUCH Ryszard wyższy urzędnik samorządowy
15 PERS Grzegorz Stanisław lekarz
16 PIESZCZOCH Robert dyrektor zarządzający
17 BRIL Joanna Katarzyna nauczyciel akademicki
18 POCAŁUŃ Alicja Anna wyższy urzędnik samorządowy
19 BURBEŁO Joanna Maria technik dentystyczny
20 GUZIK Andrzej nauczyciel
21 KUROWSKA Maria Stanisława przedstawiciel władzy samorządowej
22 KRAWIEC Daniel Stanisław radca prawny

Lista numer 3 

KOMITET WYBORCZY

Numer na liście Nazwisko i imiona Zawód
1 RYDZIK Łukasz Michał analityk finansowy
2 ZAJDEL Gabriel Jerzy nauczyciel
3 MACKIEWICZ-ROSSMANITH Kamila nauczyciel
4 JAGUSTYN Janusz Andrzej nauczyciel
5 PIOTROWSKA Kamila Helena farmaceuta
6 FIC Patryk Beniamin student
7 CIWONIUK Marzena Mieczysława pielęgniarka
8 RYCZAN Dominik Łukasz historyk
9 GORCZYCA Iwona geolog
10 BOGUSZ Adam nauczyciel
11 KUROPATWA Dagmara Sylwia przedsiębiorca
12 WEŁYCZKO Zbigniew pracownik ochrony osób i mienia
13 BARAN Ewa Aneta nauczyciel
14 WOŚ Wiesław Adam pracownik administracyjny
15 ŻÓŁKOŚ Grzegorz Stanisław inżynier budownictwa
16 KRUKAR Radosław Zbigniew ekonomista
17 ŚWIEBODA Monika pracownik administracyjny
18 PIELA Mirosław Józef technik leśnik
19 ITNER Halina Bożena pracownik administracyjny
20 ŚWIEBODA Sebastian Rafał pośrednik w obrocie nieruchomościami
21 STEBNICKI Łukasz nauczyciel
22 WOJNAROWSKI Piotr Marcin dziennikarz

Lista numer 4 

KOMITET WYBORCZY

Numer na liście Nazwisko i imiona Zawód
1 ZAPAŁOWSKI Andrzej Tomasz nauczyciel akademicki
2 BERKOWICZ Adam Roman nauczyciel
3 KRĘŻAŁEK Kazimierz Zygmunt specjalista kontroli jakości
4 STADNICKI Robert Stanisław inżynier inżynierii chemicznej
5 ZYCH Małgorzata historyk sztuki
6 KRZANOWSKI Jan Franciszek emeryt
7 SZWED Michał rolnik
8 ZIELIŃSKI Janusz Jan ratownik wodny
9 FILIP Tomasz Rafał informatyk
10 DUDZIŃSKA-SOBOLEWSKA Grażyna Henryka ekonomista
11 WOJTUCH Ryszard Jan rolnik
12 NADBRZESKA Jadwiga Anna technik technologii żywienia
13 SIKORA Aleksandra Justyna logistyk
14 HRYSIO Marlena Emilia student
15 DYGUŁA Aleksander przedsiębiorca
16 PERŻYŁO Anna Maria technik farmaceutyczny
17 DULĘBA Witold Aleksander inżynier inżynierii środowiska
18 ANTOCHÓW Joanna filolog polski
19 SOBOLEWSKI Zdzisław mechanik automatyki przemysłowej
20 GOLBA Paweł Kamil technik handlowiec
21 BOCHNIA Ewelina pracownik administracyjny
22 ZUCHOWSKI Jan Maria lekarz dentysta

Lista numer 5

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY

Numer na liście Nazwisko i imiona Zawód
1 FRYDRYCH Joanna Zofia ekonomista
2 RZĄSA Marek Zdzisław nauczyciel
3 BLECHARCZYK Wojciech Aleksander nauczyciel akademicki
4 SZKOŁA Józef inżynier geodeta
5 WOŚ Adam ekonomista
6 SAWICKA Ewa Stefania nauczyciel
7 PIKUL Antoni Stanisław architekt
8 BALON Barbara Maria ekonomista
9 ZYCH Jan Władysław przedstawiciel władzy samorządowej
10 HOLCMAN Iwona Janina lekarz medycyny
11 KARAŚ Roman Władysław notariusz
12 RYZNAR Marian Jerzy prawnik
13 KŁAK Krzysztof Józef ekonomista
14 SŁOWIK Maria Anna technolog żywienia
15 JUREK Michał Albert prawnik
16 WOTA Krzysztof Adam inżynier budownictwa
17 KOSTKA Grażyna Dorota nauczyciel
18 KNAP Marzena Karolina technik sterylizacji medycznej
19 BIAŁY Tomasz operator urządzeń przemysłu szklarskiego
20 ZAWOJSKA Izabela Krystyna ekonomista
21 WOJAKOWSKI Dariusz Wojciech socjolog
22 ZADWORNY Waldemar nauczyciel
Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza