Adam Bodnar zaskarżył do sądu decyzję premiera. Chodzi o zlecenie Poczcie Polskiej przygotowania wyborów

Adam Bodnar zaskarżył do sądu decyzję premiera. Chodzi o zlecenie Poczcie Polskiej przygotowania wyborów

Adam Bodnar
Adam Bodnar / Źródło: Newspix.pl / Grzegorz Krzyżewski
Rzecznik praw obywatelskich chce, by sąd uznał decyzję premiera o zleceniu Poczcie Polskiej przygotowania wyborów za nieważną. Zdaniem Adama Bodnara decyzja Mateusza Morawieckiego „narusza prawo i negatywnie wpływa na prawa obywatelskie”, a argumentacja w tej sprawie znalazła się we wniosku udostępnionym na stronie RPO.

„Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi, by Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w trybie uproszczonym stwierdził nieważność decyzji z 16 kwietnia 2020 r. Polecała ona Poczcie Polskiej realizację działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19 -polegających na podjęciu i realizacji czynności niezbędnych do przygotowania przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta RP w 2020 r. w trybie korespondencyjnym. Na tej podstawie Poczta wystąpiła do władz samorządowych o przekazanie jej spisów wyborów” – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie Rzecznika praw obywatelskich.

„Rażące naruszenie prawa”

Adam Bodnar podkreślił, że decyzja szefa rządu nie ma podstawy prawnej oraz stanowi „rażące naruszenie prawa”, ponieważ zlecone Poczcie Polskiej zadanie nie leżało w sferze obowiązków operatora publicznego. Za tego typu działania zgodnie z ustawą powinni odpowiadać komisarz wyborczy, urzędnik wyborczy, Główny Inspektorat Sanitarny oraz Inspekcja Sanitarna.

W uzasadnieniu czytamy, że RPO zajmuje się sprawami, „w których dochodzi do naruszeń ze strony organów władzy publicznej praw i wolności, a ta sprawa stwarza zagrożenie dla praw znaczącej większości polskich obywateli mających czynne prawo wyborcze”. „Konieczność zapewnienia obywatelom bezpiecznego i zgodnego z normami konstytucyjnymi głosowania w wyborach prezydenckich w czasie pandemii – a także monitorowanie działań władz w związku z  – mają fundamentalne znaczenie dla właściwego funkcjonowania demokratycznego państwa i ochrony praw obywatelskich. Decyzja Prezesa Rady Ministrów narusza zaś rażąco porządek prawny i wpływa negatywnie na prawa obywatelskie” – dodano.

Zdaniem RPO 16 kwietnia, czyli w dniu wydania decyzji przez Mateusza Morawieckiego, Poczta Polska nie mogła podjąć się działań związanych z organizacją wyborów korespondencyjnych, ponieważ nie umożliwiał tego obowiązujący stan prawny. Taka podstawą prawną „nie może być ustawa z 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r”., ponieważ jej projekt wciąż znajduje się w Senacie. Cała treść skargi dostępna jest w poniższym pliku:

Czytaj też:
Sekretarz generalny PO: Kidawa-Błońska nie weźmie udziału w wyborach 10 maja

Źródło: WPROST.pl / RPO
-
 0

Czytaj także