Kiedy są wybory samorządowe 2018? Najnowsze informacje o wyborach

Kiedy są wybory samorządowe 2018? Najnowsze informacje o wyborach

wybory fot. bizoo_n /fotolia.pl
Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 21 października 2018 roku. W wyborach samorządowych wyłonieni zostaną członkowie rad gmin, miast, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Sprawdź, jakie są zasady oddawania głosów, w jaki sposób można wziąć udział w wyborach poza miejscem zamieszkania i przeczytaj najważniejsze informacje dotyczące wyborów.

Kiedy są wybory samorządowe?

Premier ogłosił, że wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 21 października 2018 r. Decyzja szefa rządu została ogłoszona w Dzienniku Ustaw.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym wybory do rad oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządza się nie wcześniej niż na 4 miesiące i nie później niż na 3 miesiące przed upływem kadencji rad. Datę tych wyborów wyznacza się na ostatni dzień wolny od pracy poprzedzający upływ kadencji rad.

Kto może głosować?

Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa ma obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na obszarze tej odpowiednio - gminy, powiatu i województwa. W wyborach wójta w danej gminie – osoba mająca prawo wybierania do rady tej gminy.

Jak głosować w innym mieście?

O tym, do jakiego okręgu wyborczego należymy decyduje adres zameldowania. Jeśli chcemy zagłosować w innym mieście, trzeba wpisać się do rejestru wyborców na stronie obywatel.gov.pl. Następnie logujemy się przez Profil Zaufany i wypełniamy wniosek. Konieczne będzie podanie danych dokumentu tożsamości wraz z jego skanem lub zdjęciem. Potem zaznaczamy oświadczenie, że mieszkamy pod danym adresem. Na koniec wniosek trzeba podpisać elektronicznie.

Kto kandyduje?

Bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności) ma osoba mająca prawo wybierania do organów jednostek samorządu terytorialnego. W wyborach wójta – obywatel polski mający prawo wybierania w tych wyborach, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat, z tym że kandydat nie musi stale zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje.

Czytaj też:
Cisza wyborcza. Kiedy się zaczyna i czy obowiązuje także w internecie?

Źródło: WPROST.pl
 1
  • wiadomo lewactwo przegra ,ale bedzie larum ze wybory sfalszowane cha cha cha....

    Czytaj także