Wybory samorządowe. Jak głosować, aby głos był ważny?

Wybory samorządowe. Jak głosować, aby głos był ważny?

Urna wyborcza
Urna wyborcza / Źródło: Newspix.pl / Michal Fludra
Wybory samorządowe już w najbliższą niedzielę 21 października. Kto jest uprawniony do głosowania? W jaki sposób mogą głosować niepełnosprawni i osoby przebywające za granicą? Przedstawiamy pakiet najważniejszych informacji.

W najbliższą niedzielę Polacy staną przed wyborem na kogo zagłosować. Zanim udamy się do urn warto sprawdzić co zrobić, aby nasz głos był ważny. Zgodnie z kodeksem , by głos uznano za ważny należy postawić znak „X” w obrębie pola obok nazwiska konkretnego kandydata.

Kto jest uprawniony do głosowania?

Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa ma obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na obszarze tej odpowiednio - gminy, powiatu i województwa. W wyborach wójta w danej gminie – osoba mająca prawo wybierania do rady tej gminy. Jednak nie wszystkie osoby, które spełniają kryterium ukończenia 18 lat, mogą głosować. Pozbawieni czynnego prawa wyborczego są ludzie, którym odebrano prawa publiczne lub prawomocnie ubezwłasnowolniono.

Sprawy związane z zameldowaniem i głosowanie za granicą

Jeżeli wyborcy chcą zagłosować w innym miejscu niż wskazuje na to miejsce ich zameldowania, konieczne było złożenie w urzędzie gminy odpowiedniego wniosek. W dniu wyborów nie ma możliwości dopisania się do spisu wyborców, jeśli chcemy oddać głos poza miejscem swojego zamieszkania. Warto pamiętać, że w wyborach samorządowych można głosować jedynie w Polsce, poza granicami kraju nie ma żadnych komisji obwodowych.

Dopiski i zamazywanie kratek na kartach do głosowania

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała swoje stanowisko dotyczące dopisków i zamazywania kratek na kartach do głosowania. – Dopisek lub znak, który ma formę nieprzecinających się linii nie ma wpływu na ważność głosu. Jeśli jednak w jednej kratce jest już przez wyborcę postawiony znak „X”, a wyborca dokonując dopisku lub stawiając znak w innej kratce, zawrze w niej taki dopisek lub znak, który będzie zawierał przecinające się linie, to automatycznie wypełni definicję znaku „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki), co oznaczać będzie, że wyborca postawił kolejny znak X, a to skutkuje nieważnością głosu. Tzw. zamazanie kratki w sposób, w rezultacie którego da się wyróżnić przecinające się linie, także wypełnia definicję znaku „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) – czytamy. PKW apeluje do wyborców, by nie zamazywali jednolicie całych kratek do głosowania, bo w takiej sytuacji komisja nie jest w stanie stwierdzić, czy pod spodem znajduje się znak „X”, co może skutkować uznaniem głosu za nieważny.

Niepełnosprawni

Osoby niepełnosprawne mogą oddawać głosy korzystając z jednego z trzech wariantów. Jeżeli orzeczona niepełnosprawność występuje w stopniu umiarkowanym można głosować przez pełnomocnika. Drugi sposób to głosowanie korespondencyjnie. Taki zamiar trzeba jednak było zgłosić komisarzowi wyborczemu, najpóźniej do 15 dnia przed wyborami. Niektórzy korzystają również z możliwości głosowania osobistego. W takiej sytuacji należy złożyć pisemny wniosek do urzędu gminy. Osoba niepełnosprawna powinna wskazać w nim lokal, z którego chciałby skorzystać. Informacja ta jest przydatna urzędnikom, którzy muszą odpowiednio przystosować konkretny budynek.

Czytaj także:
Szef PKW o tym, kiedy poznamy oficjalne wyniki wyborów i ryzyku fałszerstw

Źródło: PKW

Czytaj także

 3
  • ..kUBOLA...na twoja bande beda gosowac faszysci i  zlodzeje !!! he....he.....he.....he.....he.....
    • ..Olek ....przy urnie twoje plusiki i  minusiki ..nic nie  dadza ....he.....he.....he.....he.....he.....he....
      • Ten kto będzie głosował na pisowską bandę powinien chodzić ubrany w koszulki z logiem pisu albo mieć opaskę z logiem pisu, do tego przy oddawaniu głosu każdy kto będzie głosował na antypolski gang pisowski powinien napisać oswiadczenie, że:

        " ja niżej podpisany oswiadczam, że oddając głos na jakiegos towarzysz z pisu zostałem poinformowany o tym, że będę dopłacał do rachunków za energię elektryczną każdemu w Polsce, będę spłacał pisowskie długi, oraz rezygnuję z używania do leczenia sprzętu wosp. Ja niżej podpisany jestem swiadom swojej decyzji "