Mapa Marek, czyli geografia małopolskich innowacji
Materiał partnera

Mapa Marek, czyli geografia małopolskich innowacji

Mapa Marek
Mapa Marek / Źródło: Shutterstock
Najwyższy czas zakończyć dyskusję na temat polskiej transformacji gospodarczej. Rozpoczęła się na początku lat 90., kiedy centralnie planowaną gospodarkę socjalistyczną zastąpiła gospodarka działająca według reguł wolnego rynku. Od tamtego czasu minęło niemal 30 lat. Wielu przedsiębiorców nie interesuje – może nawet nie wiedzą – w jaki sposób Polska osiągnęła swą dzisiejszą pozycję. Ale czy można ich winić za ów brak zainteresowania czy wręcz niewiedzę? Raczej nie – polscy przedsiębiorcy zajęci są po prostu pisaniem następnego rozdziału historii gospodarczej naszego kraju.

Być może najbardziej uderzającą oznaką nowej ery w polskiej gospodarce jest odejście od polegania na niskich kosztach jako kluczowej przewadze konkurencyjnej.

To prawda, że stosunkowo nisko opłacana, a zarazem wysoko wykwalifikowana siła robocza odegrała ogromną rolę w przyciągnięciu setek miliardów euro w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych przez ostatnie 25 lat.

Jednak kombinacja czynników takich, jak zacieśnianie się rynku pracy, reindustrializacja i szeroki strumień funduszy unijnych, doprowadziły do ​​ogromnych zmian w sposobie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Innymi słowy obniżając koszty wiele już się nie da osiągnąć. Kluczowe są innowacje.

Marka „Polska”

Małopolska jest właśnie takim miejscem, w którym innowacyjne firmy – działające w tak zróżnicowanych branżach, jak energia odnawialna czy kreatywność – znalazły warunki do rozwoju. Jednak wiele z nich wciąż nie jest przekonana do wydatków na marketing i promocję marki.

Taki jest główny wniosek raportu „Mapa Marek regionu Małopolska”, opracowanego przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR we współpracy z Małopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan i pod patronatem władz wojewódzkich.

Celem raportu jest podniesienie świadomości marki małopolskich firm. Firmy te często oferują wspaniałe produkty i rozwiązania, ale wiele z nich to małe, rodzinne przedsięwzięcia, które – jakkolwiek osiągnęły duży sukces – „spoczęły na laurach” i nie wykorzystują szansy na rozwój, jaką daje marketing i promocja marki.

– Nasz projekt ma za zadanie wpisać się w działania na rzecz promocji "marki Polska" poprzez promocję lokalnych marek, usług i produktów – mówi Marian Bryksy, prezes MZP Lewiatan.

– Będziemy wspierać przedsiębiorców w działaniach wizerunkowych i sprzedażowych, w nawiązywaniu współpracy z partnerami zagranicznymi i z polskimi przedsiębiorcami działającymi na rynkach zagranicznych. Liczymy na efekt dzielenia się i budowania wspólnego sukcesu. To promocja zdrowego patriotyzmu gospodarczego – mówi Bryksy.

Siedem wspaniałych

Przyglądając się gospodarce regionu, w którym działa ok. 390 000 firm wytwarzających 8% krajowego PKB, autorzy „Mapy Marek” zauważają, że największy potencjał budowania marki mają firmy działające w jednej z siedmiu tzw. Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (RIS).

RIS są całkiem dobrym odzwierciedleniem tego, jak zróżnicowana stała się polska gospodarka w ostatnich latach, zwłaszcza od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej w 2004 roku.

– Unijna polityka spójności, czyli system funduszy mający na celu wyrównywanie dysproporcji gospodarczych i dochodowych między państwami członkowskimi, bardzo pomógł regionalnemu biznesowi – mówi Rafał Solecki, dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, które w ramach małopolskiego urzędu marszałkowskiego zajmuje się promocją małopolskich firm.

– Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oferuje przedsiębiorcom ogromny zastrzyk gotówki na realizację celów rozwojowych firmy – mówi Solecki.

Finansowanie obejmuje niemal wszystko, czego może potrzebować innowacyjna firma. Może to być bezpośrednie wsparcie dla projektów, koszty doradztwa, wspieranie działalności międzynarodowej, wdrażanie produktów i efektów prac badawczo-rozwojowych oraz finansowanie działalności przedsiębiorstw, które koncentrują się na produktach i rozwiązaniach przyjaznych środowisku.

– Program wspiera zarówno młodych przedsiębiorców, którzy funkcjonują na rynku nie dłużej niż 24 miesiące, jak i firmy z długim stażem. Region postawił na inteligentny rozwój i docenił już ponad 1,2 tys. przedsiębiorstw, które otrzymały wsparcie rozwojowe – dodaje Solecki.

RIS w Małopolsce tworzą następujące obszary: nauki o życiu, zrównoważona energia, technologie informacyjne i komunikacyjne, chemia, produkcja metali, elektrotechnika i przemysł maszynowy, oraz przemysł kreatywny i czasu wolnego.

– RIS wyznaczają trendy w rozwoju województwa. Bazując na unikalnych zasobach regionu, wspierają współpracę nauki i biznesu, co ułatwia rozwój innowacji – mówi Solecki.

– Myślę, że firmom takim jak nasza jest łatwiej w Małopolsce niż gdziekolwiek indziej w naszym kraju ze względu na mnogość pomocnych organizacji i przedsięwzięć, zwłaszcza w branży nauk przyrodniczych – mówi Bartłomiej Wielogórski, prezes zarządu Prodromus, firmy tworzącej sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych.

Mieszkańcy Małopolski doskonale wiedzą, że regionalne RIS to kuźnie innowacji.

W sondażu przeprowadzonym w 2017 r. przez Kantar Millward Brown na potrzeby „Mapy Marek”, 60% ankietowanych mieszkańców Małopolski wskazało sektor technologii informacyjnych i komunikacyjnych jako wizytówkę regionu.

„Małopolanie uznali ją za najbardziej innowacyjną i dynamiczną, mającą największy potencjał rozwojowy na tle pozostałych RIS-ów. Respondenci uznali branżę technologiczną za najatrakcyjniejszą dla młodych pracowników, a jej produkty

i usługi, na które przewidywane zapotrzebowanie wciąż będzie rosło, cieszą się dużym zainteresowaniem na rynkach zagranicznych” twierdzą autorzy „Mapy Marek”.

Inne RIS nie zostały daleko w tyle. Branża kreatywna i czasu wolnego, zrównoważona energia i nauki przyrodnicze zostały wskazane przez ponad 50% respondentów jako sektory z największym potencjałem rozwojowym w Małopolsce.

Energetyka jest prawdopodobnie najbardziej obiecującym sektorem. Polska – tradycyjnie określana jako „kraj węgla” – stara się iść śladami Wielkiej Brytanii i innych krajów zmniejszających rolę węgla jako źródła energii i ciepła na rzecz energii odnawialnej.

– Województwo małopolskie jest dobrym miejscem do testowania modeli biznesowych, uczenia się od bardziej doświadczonych przedsiębiorców lub korzystania z coraz lepiej wyposażonych laboratoriów i bazy badawczej. Myślę, że w porównaniu z innymi regionami w Europie nie powinniśmy mieć kompleksów – mówi Wielogórski.

Więcej o projekcie: mapa-marek.pl

Źródło: Mapa Marek
 0

Czytaj także