W Warszawie dużo chętnych na kontrolerów

W Warszawie dużo chętnych na kontrolerów

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Do Zarządu Transportu Miejskiego wpływa ostatnio tak wiele podań o przyjęcie do pracy w charakterze kontrolera biletów, że nabór musiał zostać tymczasowo wstrzymany - poinformował PAP rzecznik ZTM Igor Krajnow.

Obecnie kontrolerów jest około 160. Są to zarówno etatowi pracownicy ZTM, jak i kontrolerzy zatrudnieni na umowę zlecenie w Pomocniczej Kontroli Biletowej (PKB). Do końca marca łączna liczba miejskich kontrolerów biletów zwiększy się do około 200.

Szansę na pracę ma jeszcze kolejnych 42 kandydatów, którzy w poniedziałek będą zdawać pisemne i ustne egzaminy. Sprawdzian dotyczy znajomości przepisów i procedur kontroli, w trakcie którego m.in. trzeba udowodnić umiejętności właściwego zachowania się w sytuacjach trudnych, np. gdy pasażer bez biletu zachowuje się agresywnie.

Po zdaniu egzaminu kandydaci muszą odbyć 30-godzinny praktyczny staż "w terenie" pod okiem doświadczonych kontrolerów zawodowych, który oceniają ich predyspozycje.

"Podczas procesu rekrutacji zwraca się szczególną uwagę na cechy charakteru kandydata, takie jak wysoka kultura osobista, asertywność, odporność na stres, a także umiejętności rozładowywania sytuacji konfliktowych" - podkreślił rzecznik ZTM.

Wśród ubiegających się o pracę przeważają osoby ze średnim wykształceniem, ale CV składa też wielu studentów. Liczną grupę stanowią policjanci i strażnicy miejscy, którzy chcą podjąć dodatkową pracę.

W lutym stołeczni kontrolerzy wystawili podróżującym komunikacją miejską bez ważnego biletu 25,3 tys. wezwań do zapłaty, czyli o ponad 3 tys. więcej niż w styczniu i o 7 tys. więcej w porównaniu z lutym ub.r.

W ciągu ostatnich lat wzrosła ściągalność kar z tytułu wystawionych wezwań do zapłaty. Jak powiedział Krajnow, obecnie sięga ona ok. 50 proc., czyli jest dwukrotnie wyższa niż kilka lat temu. Niewiele jest za to skarg na kontrolerów - w ubiegłym roku było ich ok. 200.

pap, keb

 1

Czytaj także