Zmarła prof. Aleksandra Wieczorek

Zmarła prof. Aleksandra Wieczorek

Dodano:   /  Zmieniono: 
Zmarła uznana rusycystka i slawistka prof. Aleksandra Wieczorek - poinformował Uniwersytet Opolski. Prof. Wieczorek przez całą karierę naukową była związana z opolską uczelnią.
Badania naukowe tej znanej w międzynarodowym środowisku slawistów i rusycystów specjalistki koncentrowały się m.in. wokół literatury i kultury rosyjskiego tzw. srebrnego wieku (przełom XIX i XX w.), rosyjskiej poezji emigracyjnej, polsko-rosyjskich związkach literackich i kulturowych, a także więzi kultur słowiańskich z zachodnioeuropejską tradycją filozoficzną, literacką i kulturową.

Prof. Wieczorek zajmowała się też związkami literatury z innymi dziedzinami sztuki oraz metodologią badań literackich i językoznawczych. Jest autorką czterech monografii, prawie stu artykułów naukowych, a także kilkudziesięciu recenzji, tekstów publicystycznych i encyklopedycznych artykułów hasłowych. Urodzona w 1946 r. badaczka uzyskała tytuł profesorski w 2001 r.

Prof. Wieczorek zyskała uznanie m.in. dzięki nowatorskim w swoim czasie rozprawom dotyczącym procesów w literaturze i kulturze rosyjskiej w okresie srebrnego wieku. Jej publikacje - m.in. "W kręgu tradycji kulturowych. Annienski. Wołoszyn. Gumilow", przygotowana wspólnie z prof. Bronisławem Kodzisem antologia "Muza na wygnaniu. Rosyjska poezja emigracyjna lat 1920-1940" oraz monografia na temat krótkiej formie narracyjnej w literaturze rosyjskiej XX wieku - są lekturą obowiązkową badaczy i studentów-slawistów we wszystkich ośrodkach akademickich w Polsce.

Badaczka była też inicjatorką i współredaktorką wydawanej wspólnie przez Uniwersytet Opolski i Uniwersytet w Ostrawie i liczącej dotąd 13 tomów serii wydawniczej "Studia Slavica. Slovanske Studie". Z jej inicjatywy w Uniwersytecie Opolskim, w którym m.in. przez dwie kadencje pełniła funkcję prodziekana wydziału filologicznego, w ostatnich latach odbyło się kilka ważnych międzynarodowych konferencji naukowych.

"Śmierć Pani Profesor Aleksandry Wieczorek jest wielką stratą dla całego naszego Uniwersytetu i () dla całego polskiego środowiska slawistycznego. Przynosi także ból czysto ludzki: żal za Człowiekiem skromnym i cichym, nadzwyczaj prawym i sprawiedliwym, pełnym życiowej mądrości, uroku, elegancji, ciepła" - napisali przedstawiciele Uniwersytetu Opolskiego. Uroczystości pogrzebowe zmarłej w piątek prof. Wieczorek odbędą się we wtorek w Opolu i Paczkowie.

zew, PAP

 0

Czytaj także