Mapa pożarów

Mapa pożarów

Skrócenie czasu oczekiwania na interwencję strażaków umożliwia system Feniks opracowany przez firmę ComputerLand.
Dyspozytor w jednostce straży pożarnej widzi na cyfrowej mapie aktualne rozmieszczenie wozów (pojazdy wyposażone są w urządzenia GPS) oraz miejsca pożarów i innych zgłoszonych wypadków. Na mapie mogą być też zaznaczone obszary skażone lub tereny, na których trzeba przeprowadzić ewakuację.

Czytaj także

 0