Komórka a rak mózgu - związku (raczej) brak

Komórka a rak mózgu - związku (raczej) brak

Dodano:   /  Zmieniono: 
Nie ma dowodów, że używanie komórki zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia guza mózgu (fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Nawet długotrwałe używanie telefonu komórkowego nie zwiększa ryzyka nowotworu mózgu - wykazał raport opublikowany na łamach najnowszego wydania "British Medical Journal". Mimo tego, specjaliści nadal zalecają ostrożność w posługiwaniu się komórkami.
To największe i najbardziej jednoznaczne w tej sprawie badanie, jakie dotychczas opublikowano. Specjaliści z duńskiego Instytutu Epidemiologii Nowotworów twierdzą, że objęli obserwacjami wyjątkowo dużą grupę 358 tys. osób powyżej 18 roku życia. Obserwacje prowadzono w latach 1990-2007. W tym okresie wykryto 10,7 tys. różnego typu nowotworów centralnego układu nerwowego, w tym 856 glejaków. Stwierdzono jednak, że w jednakowym stopniu występowały one u osób, które nie używały telefonów komórkowych, jak i u tych, które posługiwały się nimi najdłużej - co najmniej 13 lat.

Autorzy badań nie wykluczają jednak, że telefony komórkowe mogą nieco zwiększać ryzyko nowotworu mózgu u osób, które bardzo często z nich korzystają. Ostrzegają też, że bardziej mogą być na nie narażeni także ci, którzy posługują się nimi ponad 15 lat. Do ostrożności namawiają również autorzy innych badań. Z raportu, opublikowanego w czerwcu tego roku przez International Agency for Research on Cancer (IARC) wynika, że promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez telefony komórkowe "może być kancerogenne".

Jak dotąd wciąż nie ma pewności, w jaki sposób promieniowanie telefonów komórkowych wpływa na dzieci, u których centralny układ nerwowy nie jest jeszcze ukształtowany. Duńskie ministerstwo zdrowia zaleca, by dzieci do 16 roku życia korzystały z telefonów komórkowych jedynie w wyjątkowych sytuacjach i jedynie tak krótko, jak to możliwe.

PAP, arb

 0

Czytaj także