Kościół Św. Anny - świątynia w 3D

Kościół Św. Anny - świątynia w 3D

Powstanie trójwymiarowy obraz kościoła Św. Anny w Warszawie - Narodowy Instytut Dziedzictwa wykonuje skany 3D świątyni, w związku z pogarszającym się stanem budynku. Opracowana dokumentacja zostanie przekazana Stołecznemu Konserwatorowi Zabytków.
Rzecznik prasowy instytutu Dariusz Bogacz poinformował, że stan świątyni jest zagrożony z powodu osuwającej się skarpy, w wyniku czego w ścianach kościoła powstały pęknięcia. Precyzyjny obraz 3D ma umożliwić identyfikację wszystkich pęknięć w murach budowli i pozwolić na zaplanowanie koniecznych prac konserwatorskich. Powstająca trójwymiarowa dokumentacja świątyni będzie zawierała m.in.: obraz kościoła, przekroje poprzeczne, układ prezbiterium, nawy i Kaplicy Loretańskiej, widok wszystkich elewacji oraz elementy zabytkowego wystroju i dekoracji sztukatorskiej, malarskiej również na elewacjach zewnętrznych. Dokumentacja trafi do Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Kościół św. Anny to jeden z najcenniejszych zabytków Warszawy. Ufundowany w roku 1454 przez księżnę Annę Mazowiecką, miał służyć zakonowi bernardynów. Świątynia była wielokrotnie przebudowywana w następnych stuleciach, stąd różnorodność jej stylów. Ma gotycką absydę i fragmenty ścian bocznych, neorenesansową dzwonnicę, barokowy szczyt, barokowo-rokokowe wnętrza i klasycystyczną fasadę, zaprojektowaną w 1788 r. przez Stanisława Kostkę Potockiego i Chrystiana Piotra Aignera. Kościół był dwukrotnie niszczony - podczas potopu szwedzkiego i  podczas II wojny światowej. W 1928 r. świątyni nadano rangę kościoła akademickiego, którą ma do dziś. W okresie okupacji była jednym z ośrodków działalności niepodległościowej.

Narodowy Instytut Dziedzictwa to instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zgodnie z zarządzeniem ministra kultury pełni funkcję Centrum Kompetencji, w ramach programu wieloletniego "KULTURA+", w zakresie digitalizacji zabytków i muzealiów. Przy wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń i oprogramowania wykonuje również skany 3D najcenniejszych lub najbardziej zagrożonych zabytków. Digitalizacja ma na celu uzyskanie cyfrowego obrazu zabytków i archiwaliów, który w połączeniu z  budowaną bazą danych o zabytkach mają stać się narzędziem dla ochrony dziedzictwa kulturowego.

PAP, arb

Czytaj także

 0