Polska Akcja Humanitarna pomaga cudzoziemcom zalegalizować pobyt w Polsce

Polska Akcja Humanitarna pomaga cudzoziemcom zalegalizować pobyt w Polsce

Dodano:   /  Zmieniono: 
Polska Akcja Humanitarna pomaga cudzoziemcom wypełniać wnioski o zalegalizowanie pobytu w Polsce. Możliwość taką daje obowiązująca od 1 stycznia ustawa abolicyjna. Z bezpłatnej pomocy można skorzystać w Warszawie, Toruniu i Krakowie, w biurach PAH.

PAH poinformowała, że w związku z wejściem w życie 1 stycznia 2012 roku ustawy abolicyjnej organizacja realizuje projekt, którego celem jest informowanie cudzoziemców o zasadach abolicji oraz badanie przebiegu akcji. Pracownicy PAH nieodpłatnie pomagają cudzoziemcom w wypełnianiu wniosków o legalizację pobytu.

Według PAH, "to duże ułatwienie dla osób, które mają trudności z  przebrnięciem przez polskie procedury". PAH podkreślił, że za  konsultację w firmie doradczej cudzoziemcy płacą nawet kilkaset złotych.

Ustawa, na mocy której cudzoziemcy nielegalnie przebywający w Polsce mogą starać się o legalizację pobytu, weszła w życie 1 stycznia. Wnioski składa się w urzędach wojewódzkich. Procedura rozpatrywania i wydawania decyzji trwa od 45 do 60 dni. Wymagane dokumenty to: formularz wniosku, cztery aktualne zdjęcia, ważny dokument podróży oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej. Na miejscu w urzędach dyżurują funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy pobierają odciski linii papilarnych od cudzoziemców, aby sprawdzić, czy nie figurują oni w  kartotekach kryminalnych i rejestrach osób poszukiwanych. Wnioski ws. abolicji można składać do końca czerwca. O abolicję mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce nielegalnie i  nieprzerwanie co najmniej od 20 grudnia 2007 r. Cudzoziemcy, którym odmówiono nadania statusu uchodźcy i wobec których orzeczono o wydaleniu z terytorium Polski, skorzystają z nowych przepisów, jeśli ich pobyt jest nieprzerwany od 1 stycznia 2010 r. Abolicja obejmie także tych, wobec których 1 stycznia 2010 r. trwało kolejne postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy.

eb, pap

 0

Czytaj także