Sekretarz stanu Watykanu doktorem honoris causa Uniwersytetu Papieskiego

Sekretarz stanu Watykanu doktorem honoris causa Uniwersytetu Papieskiego

Dodano:   /  Zmieniono: 
Kardynał Tarcisio Bertone odebrał doktorat honoris causa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Jest to pierwszy doktorat honorowy przyznany przez tę uczelnię, fot. PAP/Jacek Bednarczyk
Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Tarcisio Bertone otrzymał 8 czerwca doktorat honoris causa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Jest to pierwsza taka godność nadana przez uczelnię po przekształceniu jej w uniwersytet.

Senat Uniwersytetu Papieskiego nadał kard. Bertone godność doktora honoris causa za badania naukowe w zakresie prawa kanonicznego i  znaczący wkład w prezentację i popularyzację zasad nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego we Włoszech i na forum międzynarodowym.

Doceniono także zasługi kard. Bertone w budowaniu współpracy pomiędzy Stolicą Apostolską a wieloma państwami świata, w tym jego zasługi dla  rozwoju współpracy Stolicy Apostolskiej z Polską. Dzięki jego życzliwości i pomocy Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie została przekształcona w Uniwersytet Papieski Jana Pawła II.

W uroczystości, która odbyła się w auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego uczestniczyli kardynałowie i biskupi, w tym prymas Polski abp Józef Kowalczyk oraz nuncjusz apostolski abp Celestino Migliore.

"Wspierał przekształcenie Akademii w Uniwersytet"

Metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz powiedział podczas uroczystości, że najwyższe wyróżnienie uczelni otrzymuje najbliższy współpracownik Ojca Świętego, człowiek zasłużony dla nauki i Kościoła powszechnego. Przyjęcie tej godności przez kard. Bertone – zaznaczył kard. Dziwisz – przynosi również honor i splendor Uniwersytetowi Papieskiemu Jana Pawła II.

- Spośród wszystkich racji przyznania tego tytułu chcę podkreślić jedną: kardynał Bertone wspierał bardzo projekt przekształcenia Papieskiej Akademii Teologicznej w Papieski Uniwersytet Jana Pawła II - zaznaczył metropolita krakowski.

- Czynił to z przekonania, że intelektualny dorobek i potencjał akademii predestynował ją do przekształcenia w uniwersytet, dziś możemy mu za to w oficjalny sposób podziękować - dodał kard. Dziwisz. Hierarcha mówił, że jest przekonany, iż „Jan Paweł II cieszy się razem z nami, że od dziś kardynał Bertone wpisuje się w duchowy pejzaż Krakowa".

Ks. prof. Jan Dyduch w wygłoszonej laudacji zaznaczył, że przyszło mu mówić o wybitnym mężu stanu, mężu Kościoła i uczonym kanoniście, ale  przede wszystkim o człowieku wielkiego formatu i wspaniałej duchowości. - Tarcisio Bertone jest autorem licznych publikacji z dziedziny teologii moralnej, prawa kanonicznego i filozofii prawa. Na uwagę zasługuje szeroka panorama problemów badawczych, podejmujących sprawy istotne i aktualne dla Kościoła, świata i człowieka - zaznaczył. ks. prof. Dyduch.

Według niego działalność naukowo-badawcza kard. Bertone charakteryzuje się tym, że nie tylko ukazuje on jasno problemy badawcze, lecz także stara się z nimi dotrzeć do człowieka. Jak mówił autor laudacji, hierarcha „jako duchowy syn św. Jana Bosko obok pracy naukowej wiele miejsca poświęcał duszpasterstwu młodzieży i nauczaniu społecznemu zwłaszcza wśród laikatu".

"Przyjaciel Polski i Krakowa"

Ks. prof. Dyduch nazwał doktora honoris causa uczelni „przyjacielem Polski i Krakowa", Przypomniał, że został on za zasługi dla naszego kraju odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Doktor honoris causa w wygłoszonym wykładzie mówił o roli uniwersytetów katolickich w dziele nowej ewangelizacji. Jego zdaniem istnieje potrzeba nowego podejścia do ewangelizacji, zarówno w  sposobach, jak i w formie, która wynika z historycznego faktu: nowej sytuacji krajów i kultur tradycji chrześcijańskiej, w których ogłoszono Ewangelię w dawnych czasach. Szczególną rolę mają tu do odegrania uczelnie katolickie.

"Nowa wiosna"

- W obliczu tego, co Benedykt XVI nazywa "niepokojącą utratą poczucia sacrum", jest zatem konieczne zaproponowanie nowej ewangelizacji, czyli odnowionej propozycji wiary - podkreślił watykański sekretarz stanu. Jak mówił, nowa ewangelizacja to nie tylko „próba naprawiania", ale i  „nowa wiosna”: „sposób na zwiększenie wzrostu nowych pędów, które kiełkują w starożytnym lesie”.

Kardynał Tarcisio Bertone urodził się w 1934 r. Po uzyskaniu licencjatu z teologii na Salezjańskim Wydziale Teologicznym w Turynie, kontynuował studia w Rzymie na Papieskim Ateneum Salezjańskim, gdzie uzyskał licencjat i doktorat z prawa kanonicznego. W 1967 r. objął katedrę teologii moralnej szczegółowej na Ateneum Salezjańskim, które z  czasem zostało przekształcone w Papieski Uniwersytet Salezjański, na  którym wykładał przez dziesięć lat.

W 1976 r. został poproszony o kierowanie Wydziałem Prawa Kanonicznego, na którym wykładał kościelne prawo publiczne do 1991 r. Na  uczelni pełnił również funkcje kierownicze, był m.in. rektorem Uniwersytetu Salezjańskiego.

W czerwcu 1995 r. papież Jan Paweł II mianował go sekretarzem Kongregacji Nauki Wiary. Powierzył mu m.in. publikację trzeciej części tajemnicy fatimskiej. W październiku 2003 r. został ogłoszony kardynałem przez papieża Jana Pawła II. We wrześniu 2006 r. papież Benedykt XVI mianował kard. Bertone sekretarzem stanu, a w kwietniu 2007 r. kamerlingiem Świętego Kościoła Rzymskiego.

Kard. Bertone ma już doktoraty honoris causa KUL oraz Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

sjk, PAP

+
 0

Czytaj także