Ile za zdrowie?

Ile za zdrowie?

Dodano:   /  Zmieniono: 
Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt ustawy o opiece zdrowotnej. Według niej, usługi medyczne będą podzielone na gwarantowane i płatne przez pacjenta - częściowo lub całkowicie.
Nowa ustawa ma zastąpić najpóźniej od 1 stycznia przyszłego roku uchyloną przez Trybunał Konstytucyjny ustawę o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, którego zapisy okazały się niezgodne z konstytucją.

W projekcie dzieli się usługi medyczne na gwarantowane (w całości finansowane ze środków publicznych), rekomendowane (częściowo opłacane ze środków publicznych) oraz pełnopłatne dla pacjenta. Decyzję o tym, do jakiej grupy usług ma należeć dany zabieg czy  sposób terapii, podejmować ma minister zdrowia na podstawie rekomendacji Polskiej Agencji Oceny Technologii Medycznych. Projekt określa też obowiązki w dziedzinie ochrony zdrowia spoczywające na poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego.

Projekt ustawy, opublikowany na stronach internetowych MZ, został przesłany do uzgodnień. Rząd zapowiada, że 20 kwietnia będzie przedmiotem jego posiedzenia.

em, pap

 0

Czytaj także