Lwów: w autobusie rosyjskiej piosenki nie usłyszysz

Lwów: w autobusie rosyjskiej piosenki nie usłyszysz

Dodano:   /  Zmieniono: 
Zakaz puszczania wykonywanych w języku rosyjskim piosenek w środkach transportu publicznego znalazł się w uchwalonym przez lwowską radę obwodową programie rozwoju ukraińskiego języka i kultury - poinformowały lokalne media.

Celem tego programu jest m.in. "ochrona praw językowych mieszkańców obwodu", oraz "stworzenie warunków dla rozszerzenia sfery wykorzystania języka ukraińskiego, podwyższenia jego prestiżu, oraz poprawy poziomu znajomości języka ukraińskiego w społeczeństwie" - czytamy w decyzji deputowanych.

Lwowski publicysta Lubko Petrenko wyjasnił, że swym poparciem dla  programu rozwoju języka ukraińskiego członkowie zdominowanej przez nacjonalistyczną partię Swodoba lwowskiej rady chcieli zapewne zaprezentować się wyborcom jako ukraińscy patrioci. Jesienią na Ukrainie odbędą się wybory parlamentarne i Swoboda zapowiedziała w nich udział. Odnosząc się do zakazu puszczania wykonywanych po rosyjsku piosenek dziennikarz zauważył, że rzeczywiście dominują one w repertuarze, który wyraźnie preferują kierowcy tzw. marszrutek, czyli mikrobusów kursujących po mieście stałymi trasami.

- Denerwuje mnie to, że w większości lwowskich marszrutek puszczane są stacje radiowe, nadające niskiej próby rosyjski pop i szanson (w byłym ZSRR styl muzyczny o charakterze miejskiego romansu czasem kojarzony ze  światem przestępczym - red.). Atmosfera w marszrutce nie jest jednak lepsza, gdy kierowcy puszczają ukraińskie pieśni weselne. Dla mnie osobiście byłoby najlepiej, gdyby w marszrutce było cicho, alba grała jakaś neutralna muzyka - powiedział Petrenko.

Miejsce języka rosyjskiego w życiu publicznym na Ukrainie jest problemem zarówno społecznym, jak i politycznym. Znaczna grupa obywateli średniego i starszego pokolenia, głównie na wschodzie i południu kraju, nie włada językiem ukraińskim. Dla środowisk narodowodemokratycznych eliminacja języka rosyjskiego jest głównym celem politycznym, natomiast środowiska komunistyczne i  rusofilskie dążą do nadania rosyjskiemu statusu języka państwowego, otwarcie deklarując, że ma to być krok wymierzony w "ukraiński nacjonalizm".

eb, pap

 0

Czytaj także