Dyrektor szkoły ma 1100 obowiązków

Dyrektor szkoły ma 1100 obowiązków

Dodano:   /  Zmieniono: 
Dyrektorzy szkół uważają, że mają szeroki zakres odpowiedzialności (fot. sxc.hu) Źródło:FreeImages.com
Szeroki zakres wyłącznej odpowiedzialności dyrektora szkoły za jej pracę stoi w sprzeczności z jego faktyczną samodzielnością - uważają dyrektorzy biorący udział w konferencji "Autonomia dyrektora szkoły w dobie reformy polskiego systemu oświaty".

- Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za wszystko co dzieje się w  szkole. Jest odpowiedzialny za jakość kształcenia, ale także za  wszystkie kwestie organizacyjne i administracyjne, do nadzorowania prac remontowych prowadzonych w szkole. Jednocześnie jego autonomia jest pozorna, bo we wszystkich kwestiach finansowych zależny jest od  samorządu - zaważył prezes ZNP Sławomir Broniarz.

- Liczyliśmy wszystkie zadania, jakie ma do wykonania mają dyrektorzy placówek oświatowych. Wyszło nam, że jest ich 1100, w tym 400 wspólnych dla wszystkich niezależnie od typu placówki - powiedział prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty Marek Pleśniar.

Dyrektorzy szkół uczestniczący w debacie zwracali uwagę m.in. na to, że dyrektor szkoły powinien przede wszystkim być odpowiedzialny za  jakość kształcenia i na tym się skupić. Opowiadali się też za wsparciem dla nowych dyrektorów, zwłaszcza w kwestiach organizacyjnych.

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Ruy Barbosa w Warszawie Wiesław Włodarski, postulował stworzenie jednego dokumentu prawnego, w  którym ustalony zostanie status dyrektora i doprecyzowany zakres jego obowiązków. Także zdaniem ZNP przepisy dotyczące zakresu obowiązków dyrektorów są nieprecyzyjne.

Uczestnicy debaty podnosili też kwestie związane z reformą edukacji i  wprowadzeniem od 1 września tego roku nowej podstawy programowej nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych. - Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny m.in. za przygotowanie i  wdrożenie programów nauczania w szkole. W przypadku takiej szkoły jak nasza to przygotowanie programów nauczania dla 25 zawodów, bo tylu nauczamy. To ogromna odpowiedzialność, która spoczywa tylko na  dyrektorach i to oni będą rozliczani z tego, czy program będzie dobry -  zauważyła dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w  Aleksandrowie Łódzkim Danuta Kowalska.

- Czujemy się pozostawieni sami sobie - powiedział dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Bydgoszczy Roman Wojciechowski. Zaapelował do  Krajowego Ośrodka Wspomaganiu Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU) o szybkie przygotowanie przykładowych programów nauczania, tak by  szkoły mogły się na nich oprzeć opracowując swoje programy.

Dyrektor KOWEZiU Grażyna Osicka zapewniła, że na stronie internetowej ośrodka są już zamieszczone przykładowe programy.

is, PAP