Pieniądze to nie wszystko

Pieniądze to nie wszystko

W styczniu br. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ogłosiła nowy skład indeksu spółek odpowiedzialnych. Do prestiżowego grona firm spełniających wymogi indeksu Respect dołączyły cztery nowe spółki, wśród nich PZU.
Projekt Respect Index ma na celu wyróżnienie spółek zarządzanych w  sposób odpowiedzialny i zrównoważony. W indeksie znalazły się spółki giełdowe działające zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w  zakresie ładu korporacyjnego i informacyjnego, relacji z inwestorami, a  także w obszarach czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych. Miejsce w zestawieniu obejmującym obecnie 23 firmy stanowi znaczące referencje dla inwestorów. – Liczę na to, że właśnie okres dekoniunktury spowoduje zwiększenie zainteresowania tymi spółkami ze strony inwestorów, którzy obecnie dużo uważniej dobierają swoje aktywa –  komentuje Ludwik Sobolewski, prezes GPW.

PZU o bezpieczną przyszłość Polaków dba od ponad 200 lat. Począwszy od 1803 r., kiedy to powstało Towarzystwo Ogniowe dla Miast, dając początek jednemu z największych ubezpieczycieli w Polsce, firma konsekwentnie łączy działalność biznesową i społeczną. – Naszym celem jest prowadzenie działalności w  sposób, z którego możemy być dumni i który jest zgodny z wizerunkiem i  historią PZU. Staramy się być firmą odpowiedzialną społecznie i wnosić jak najwięcej pozytywnych wartości do relacji ze wszystkimi interesariuszami – społecznościami, w których żyjemy i pracujemy, z naszymi klientami, dostawcami, pracownikami, inwestorami i akcjonariuszami – deklaruje prezes zarządu PZU SA Andrzej Klesyk.

Firma realizuje programy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, skupiając się na czterech obszarach: bezpieczeństwie, edukacji, ochronie zdrowia i kulturze.

Każdego roku PZU przeznacza miliony złotych na  działalność prewencyjną, wspierając policję, straż pożarną, GOPR, TOPR, WOPR oraz finansując kampanie społeczne propagujące bezpieczeństwo na  drogach. Spółka jest partnerem strategicznym stowarzyszenia Misie Ratują Dzieci, którego celem jest działalność profilaktyczna zmierzająca do  zmniejszenia liczby wypadków, zwłaszcza z udziałem dzieci, oraz pomoc psychologiczna dla ofiar tragicznych zdarzeń.

Rocznie ok. 1,8 tys. osób ginie w Polsce w wypadkach samochodowych w trakcie pełnienia obowiązków zawodowych. By zmienić te czarne statystyki, spółka zainicjowała akcję „Bezpieczna flota PZU". Zaproszone do programu firmy mogą m.in. skorzystać z dofinansowanych przez PZU szkoleń dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy oraz z symulatorów dachowania i zderzenia w  pasach.

PZU wspiera edukację i społeczną aktywność na terenach wiejskich i w  małych miastach, w tym stwarzanie najzdolniejszym młodym ludziom warunków równych szans rozwoju intelektualnego, zawodowego i  kulturalnego. Organizuje konkursy grantowe oraz jest zaangażowany w  program „Stypendia pomostowe", ułatwiający ubogiej uzdolnionej młodzieży z małych miejscowości kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach. PZU dotuje również organizacje pozarządowe, np. Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Fundację Centrum im. prof. Bronisława Geremka, propagujące postawy przedsiębiorcze.

W obszarze zdrowia spółka finansuje zakup sprzętu medycznego oraz wspiera działania Polskiej Unii Onkologii, np. projekt „Zdrowa Gmina", którego celem jest zwiększenie liczby osób zgłaszających się na badania profilaktyczne dające szansę na wczesne wykrycie nowotworów. PZU dofinansował szkolenia personelu medycznego z  zakresu psychoonkologii mające na celu podniesienie jakości opieki medycznej.

Jako największy polski ubezpieczyciel PZU dba o zachowanie polskiego dziedzictwa kulturowego m.in. poprzez sponsorowanie Zamku Królewskiego w Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie wraz z jego najważniejszym oddziałem w  Sukiennicach.

Od lat 90. ubiegłego wieku działa Fundacja PZU. W zeszłym roku fundacja, której misję wyraża hasło „Pomagamy pomagać", sfinansowała odzyskanie obrazu Aleksandra Gierymskiego „Żydówka z  pomarańczami”. W 2012 r. została partnerem strategicznym Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, który od 1983 r. realizuje autorski program pomocy wybitnie zdolnej młodzieży. Ważną częścią pracy fundacji jest też opieka nad pracownikami Grupy PZU, którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji życiowej. W ciągu ostatnich trzech lat fundacja wsparła blisko 250 organizacji i ponad 120 osób fizycznych, a w ubiegłym roku na  działalność na rzecz dobra publicznego przeznaczyła 10 mln zł.

PZU jest firmą, która wie, że równie ważny co zarabianie pieniędzy jest sposób, w  jaki się je zarabia i w jaki się je wydaje.

Okładka tygodnika WPROST: 18/2012
Więcej możesz przeczytać w 18/2012 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:

Czytaj także

 0