Lekarze: Arłukowicz odwoła szefa NFZ? Mamy nadzieję, że następny nie będzie bezduszny

Lekarze: Arłukowicz odwoła szefa NFZ? Mamy nadzieję, że następny nie będzie bezduszny

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Bartosz Arłukowicz (fot. PAP/Maciej Kulczyński)
Federacja Porozumienie Zielonogórskie z satysfakcją przyjmuje wiadomość o złożonym przez ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza wniosku do premiera o odwołanie prezesa NFZ Jacka Paszkiewicza - podkreśliło PZ w oświadczeniu.
"Jednocześnie ubolewamy, że z podjęciem tej decyzji minister zdrowia tak długo zwlekał.  Dotychczasowy, ponad czteroletni okres kierowania Narodowym Funduszem Zdrowia przez Jacka Paszkiewicza kojarzymy nam się z arogancją i lekceważeniem potrzeb pacjentów oraz  środowisk medycznych, z bezprawną samowolą i nieuzasadnionymi represjami, a nawet godzącymi w prawa obywatelskie próbami cenzurowania krytyki jego działań" - napisano w oświadczeniu.

Odwołany za recepty

"Mamy nadzieję, że premier podejmie właściwą decyzję i rozumiejąc, jak szkodliwa dla autorytetu rządu i resortu zdrowia jest działalność Jacka Paszkiewicza - odwoła go ze stanowiska prezesa NFZ. Liczymy również, że jego następca nie będzie z biurokratyczną bezdusznością generować oszczędności kosztem zdrowia i życia pacjentów" - dodało PZ, które zrzesza 13 tys. lekarzy z 14 województw. Arłukowicz złożył wniosek do premiera Donalda Tuska o odwołanie prezesa NFZ Jacka Paszkiewicza - poinformowała rzeczniczka Ministerstwa Zdrowia Agnieszka Gołąbek. MZ nie podaje uzasadnienia wniosku.

Z nieoficjalnych źródeł zbliżonych do resortu wynika, że chodzi m.in. o zamieszanie z umowami uprawniającymi do  wypisywania recept na leki refundowane. Naczelna Rada Lekarska wezwała medyków, by nie podpisywali umów na warunkach, które przedstawił prezes NFZ. Ponadto Paszkiewicz w ostatnich miesiącach krytykował niektóre rozporządzenia MZ. Z kolei członkowie sejmowej i senackiej komisji zdrowia zarzucali mu, że przedstawiciele NFZ nie uczestniczą w ich posiedzeniach.

"Prezes udowodnił swoją ignorancję"

Rzecznik rządu Paweł Graś powiedział, że premier przeanalizuje wniosek o odwołanie prezesa NFZ. Nie przesądził, kiedy zapadnie decyzja ws. Paszkiewicza. - Wniosek wpłynął. Premier będzie go analizował i w  stosownym czasie podejmie decyzję - podkreślił Graś. Jak wiadomo z nieoficjalnych źródeł w Funduszu, że Rada NFZ jeszcze nie wydała opinii w sprawie odwołania Paszkiewicza. Zgodnie z  ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, premier odwołuje prezesa NFZ na wniosek ministra zdrowia, po zasięgnięciu opinii Rady Funduszu.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz liczy na to, że  premier odwoła prezesa NFZ, bo - jak przypomniał - środowisko lekarskie domagało się tego od dłuższego czasu. - Bardzo dziękujemy panu ministrowi. Wierzymy, że premier podejmie właściwą decyzję w sprawie prezesa NFZ, który doprowadził do zamieszania w sprawie umów dotyczących uprawnienia wypisywania recept na leki refundowane. Prezes Paszkiewicz samowolnie wprowadził do tych umów zapisy o karaniu lekarzy, które zostały usunięte z ustawy refundacyjnej - powiedział Hamankiewicz.

Przewodniczący sejmowej komisji zdrowia Bolesław Piecha (PiS) ocenił, że wniosek o odwołanie Paszkiewicza jest spóźniony i  powinien być zgłoszony trzy lata temu podczas zamieszania z leczeniem chorób onkologicznych. - Prezes NFZ wielokrotnie udowodnił swoją arogancję i ignorancję - powiedział Piecha. Dodał, że z jego informacji wynika, iż Rada NFZ w poniedziałek wyda opinię w sprawie odwołania Paszkiewicza. - Decyzję w tej sprawie podejmie premier, opinia Rady NFZ nie jest dla niego wiążąca - zaznaczył Piecha.

Szef NFZ

Jacek Paszkiewicz w latach 2005-2007 pełnił funkcję dyrektora do  spraw medycznych Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, a w listopadzie 2007 roku został powołany na  stanowisko prezesa NFZ. W 1987 roku Paszkiewicz ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku. Uzyskał specjalizację z chorób wewnętrznych i zakaźnych oraz stopień doktora nauk medycznych za pracę z  dziedziny hepatologii.

Jako prezes NFZ Paszkiewicz doprowadził m.in. do wprowadzenia nowego systemu rozliczeń szpitali z Funduszem (Jednorodnych Grup Pacjentów) oraz zmienił zasady finansowania Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS). Paszkiewicz był często krytykowany przez lekarzy m.in. za zamieszanie wokół przepisów refundacyjnych, które weszły w życie na początku tego roku. Na początku 2010 r. zarządzenie prezesa NFZ sprawiło, że część chorych na raka miało problemy z dostępem do chemioterapii niestandardowej.

ja, PAP

 1

Czytaj także