Wiceminister zdrowia stanęła na czele NFZ

Wiceminister zdrowia stanęła na czele NFZ

Dodano:   /  Zmieniono: 2
Agnieszka Pachciarz (fot. PAP/Tomasz Wojtasik)
Premier Donald Tusk powołał Agnieszkę Pachciarz na stanowisko prezesa NFZ i odwołał ją z funkcji wiceministra zdrowia. Kandydaturę Pachciarz zarekomendował minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. Jednogłośnie poparła ją Rada NFZ.

Szefowa Rady NFZ Renata Hayder oceniła, że Pachciarz ma niezbędne kwalifikacje, o czym świadczy m.in. jej doświadczenie zawodowe. Jak mówiła Hayder, nowa prezes podkreślała, że zamierza kierować Funduszem "kolektywnie" - chce powołać trzech zastępców.

W ostatnich miesiącach Arłukowicz kilkakrotnie zapowiadał, że chce doprowadzić do powstania konkurencji dla NFZ i wzmocnić rolę oddziałów regionalnych Funduszu. Mówił też o koniecznej współpracy między resortem a NFZ. - Żeby dobrze zmieniać system, a takie zmiany zapowiadaliśmy i będziemy je przeprowadzać, potrzebna jest współpraca pomiędzy NFZ a resortem zdrowia. Jest to niezbędnie konieczny warunek do tego, żeby zmiany przeprowadzać efektywnie - podkreślał.

Pachciarz od marca była wiceministrem zdrowia. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od 2004 roku wykonuje zawód radcy prawnego. Specjalizuje się w prawie medycznym. Współpracowała m.in. z samorządem lekarskim, samorządem terytorialnym, kasami chorych i NFZ. Zarządzała dwoma wielkopolskimi szpitalami, pełniąc najpierw funkcję dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy (od 2005 r.), a następnie (od 2009 r.) była prezesem zarządu Pleszewskiego Centrum Medycznego Spółki z o.o.

Swoje kandydatury na stanowisko prezesa NFZ zgłosiło 15 osób; pięć nie spełniło wymogów formalnych. Natomiast 10 wysłuchała komisja konkursowa. Oceniała ona doświadczenie zawodowe kandydata, wiedza niezbędna do wykonywania zadań oraz kompetencje kierownicze.

Stanowisko prezesa NFZ może zajmować osoba z wykształceniem wyższym magisterskim lub równorzędnym w zakresie prawa, ekonomii, medycyny, organizacji ochrony zdrowia lub zarządzania; która jest obywatelem polskim; korzysta z pełni praw publicznych; nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; posiada kompetencje kierownicze; posiada co najmniej sześcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym; ma wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Funduszu.

Premier na początku czerwca odwołał Jacka Paszkiewicza ze stanowiska prezesa NFZ. Wnioskował o to Arłukowicz. Wniosek pozytywnie zaopiniowało siedmiu członków Rady NFZ; jeden był przeciw. Do czasu powołania nowego prezesa Funduszu jego obowiązki pełnił dotychczasowy zastępca Zbigniew Teter.

zew, PAP

Czytaj więcej:
"NFZ to nie prowincjonalny szpital. Nie wróżę Pachciarz łatwego startu"
 2

Czytaj także