Ruch oporu podatników

Ruch oporu podatników

Dodano: 8
Żarłoczności państwa przeciwstawiają się stowarzyszenia obywateli
Polska znajduje się wśród państw ściągających z obywateli największy podatkowy haracz - wynika z najnowszego rankingu magazynu "Forbes" (na 51 państw ocenianych pod względem podatkowego liberalizmu Polska zajęła 44. miejsce). - Od niskich podatków ważniejsze jest wyzwolenie obywateli spod absolutnej władzy urzędników. Chcemy się przeciwstawić temu groźniejszemu obliczu fiskusa - mówi "Wprost" Krzysztof Kiciński, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. Kiciński wraz z Andrzejem Wysockim, biznesmenem i wiceprzewodniczącym Rady Miasta Krakowa, założył 2 marca Związek Podatników RP. Jak się dowiedzieliśmy, ZP RP może liczyć na współpracę i dofinansowanie ze strony małopolskich biznesmenów (na przykład Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie), możliwe jest też jego połączenie z innym krakowskim stowarzyszeniem podatników. To przełom!
Ci, których w bezsensowny sposób wciągnęła w swoje tryby biurokratyczna machina, założyli w Polsce już kilkadziesiąt - zarejestrowanych albo nieformalnych - organizacji samoobrony. Na ogół działają one lokalnie i są jeszcze stosunkowo słabe. Tymczasem bezkarności urzędników - niszczących firmy i ludzi przy opieszałości sądów - obywatele mogą się przeciwstawić tylko razem. Związek Podatników RP chce nie tylko wspierać biznesmenów w potyczkach z fiskusem, ale też realizować "plan Kluski" (Romana Kluski, założyciela Optimusa), czyli doprowadzić do zmiany całego systemu poboru podatków. - Gdyby w każdym mieście była choć jedna taka organizacja łapiąca drani za rękę... - marzy Wysocki, prezes ZP RP.

Powstanie rujnowanych
Krzysztof Kiciński pod koniec 2003 r. stanął przed wyborem: kupić niezbędne leki ratujące życie pacjentom albo zapłacić w ustawowym terminie 445 700 zł podatku. Kupił leki, a fiskus wytoczył mu sprawę karno-skarbową. Zbulwersowało to cały Kraków, bo Urząd Skarbowy Kraków Nowa Huta zgodził się wcześniej na odroczenie terminu płatności podatku i szpital zdążył go uiścić w "doliczonym czasie". Sąd umorzył sprawę przeciwko Kicińskiemu, ale ten przy wsparciu Wysockiego postanowił dalej walczyć z bezprawiem urzędników - wraz z innymi pokrzywdzonymi przez fiskusa. Mimo że ich związek sąd oficjalnie zarejestruje za tydzień, dwa, akces do niego już zgłosiło ponad 50 firm i osób z Małopolski.
Zarzewia obywatelskiego buntu pojawiły się już trzy, cztery lata temu. Zdzisław Jarmakowski pod koniec lat 90. przekazał żonie prowadzenie rodzinnych sklepów w Skoczowie. US w Cieszynie sam dał jej prawo do płacenia podatku w formie tzw. karty podatkowej, ale potem przypomniał sobie, że kartę podatkową może przyznać tylko na wniosek podatnika. Zakwestionował więc zapłacone podatki, naliczając duże kary. Zdesperowana żona Jarmakowskiego próbowała wyskoczyć w urzędzie przez okno (naczelnik Ewa Kuś powiedziała: "Niech pani skacze"); urzędnicy powstrzymali ją w ostatniej chwili (i oskarżyli o zniszczenie żaluzji w oknie). Jarmakowscy wraz z kilkudziesięcioma przedsiębiorcami z okolicy, których zrujnowała naczelnik Kuś i jej podwładni, w maju 2001 r. założyli Stowarzyszenie Poszkodowanych przez Urząd Skarbowy w Cieszynie. Zaledwie trzy miesiące wcześniej w Brzegu 35 biznesmenów (dziś jest ich już kilkuset) zarejestrowało Stowarzyszenie Osób Poszkodowanych przez Organy Administracji Państwowej i ZUS. - Na wojnę z fiskusem idą ci, którzy znaleźli się pod ścianą - przyznaje Andrzej Cieślik, szef stowarzyszenia. Chce ono reprezentować kilkanaście tysięcy właścicieli jednoosobowych spółek z o.o., którzy wpadli w pułapkę niespójnego prawa. Sądy bez problemów rejestrowały takie spółki, tymczasem skarbówka uznawała potem na przykład umowy o pracę, które właściciel i jedyny udziałowiec de facto podpisywał sam z sobą, za nieważne.
W ten sposób kwestionowano zapłacone przez tych przedsiębiorców podatki i przepadły ich składki na ZUS. Fiskus doprowadził do bankructwa około 10 tys. tego typu spółek i zlikwidował około 50 tys. miejsc pracy! Cieślik sam stracił firmę projektującą sieci telekomunikacyjne (po latach walki z fiskusem został doradcą podatkowym).
Podobnych organizacji działa w Polsce kilkadziesiąt. Każda z nich liczy zwykle 200-300 członków i ma o wiele więcej sympatyków - głównie z małych i średnich firm. Duże koncerny dzięki sztabom prawników są w stanie samodzielnie toczyć wojnę z fiskusem. Mają też wystarczająco dużo pieniędzy, by zapłacić niesłusznie naliczone podatki i kary i latami czekać na sądowe zwycięstwo.

Aparat destrukcji
Irwin Schiff, prawnik z Las Vegas, twierdzi, że w USA podatek dochodowy został w 1913 r. wprowadzony niezgodnie z konstytucją. On i kilkuset jego naśladowców nie płacą go od lat i procesują się z rządem. Nasi przedsiębiorcy chcą walczyć przede wszystkim z aparatem skarbowym (urzędami skarbowymi, urzędami kontroli skarbowej, izbami skarbowymi), dowolnie interpretującym przepisy, niszczącym firmy, nim zdążą cokolwiek zapłacić, i notorycznie nie dotrzymującym ustawowych terminów.
- W wielu urzędach naczelnikami są ci sami ludzie co 15 lat temu. Oni nie rozumieją, na czym polega wolny rynek - mówi Jacek Czernecki, członek zarządu Stowarzyszenia Podatników w Polsce. Krakowskie SPP w 1999 r. założyli Apoloniusz Kostecki, profesor prawa finansowego na Uniwersytecie Jagiellońskim, oraz właśnie Czernecki, doradca podatkowy (dziś stowarzyszenie ma 800 członków i oddziały w Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu). Pomysł narodził się podczas ich wizyty w Monachium w siedzibie Bawarskiego Stowarzyszenia Podatników. SPP udziela przedsiębiorcom porad prawnych, organizuje szkolenia (uczestniczy w nich do 3,5 tys. osób). Za rządów Grzegorza Kołodki w Ministerstwie Finansów biznesmeni z SPP spotykali się co roku z dyrekcją Izby Skarbowej w Krakowie. Stowarzyszenie Obrony Podatników STOP, założone w połowie lat 90. przez polityków związanych wówczas z Unią Polityki Realnej, organizowało przed urzędami skarbowymi happeningi w obronie przedsiębiorców. Po wprowadzeniu Krajowego Rejestru Sądowego stowarzyszenia jednak nie zarejestrowano i de facto przestało działać.

Polityka grubego kija
"Mów łagodnie i miej przy sobie gruby kij, a zajdziesz daleko" - mawiał Theodore Roosevelt, prezydent USA w latach 1901-1909. Dlatego stowarzyszenia obywatelskie nie tylko prowadzą pokojowe akcje, ale i walczą z fiskusem, gdy nie ma innego wyjścia. Stowarzyszenie Zdzisława Jarmakowskiego ze Skoczowa doprowadziło w końcu do odwołania Ewy Kuś z funkcji naczelnika US w Cieszynie (specjalnie dla niej utworzono tam etat III zastępcy naczelnika). - Dziś współpraca z nowym naczelnikiem układa się doskonale - zapewnia Jarmakowski, który siedzibę główną związku przeniósł do Warszawy i zmienił jego nazwę na Stowarzyszenie Pomocy Podatnikom Pro Publico. Teraz pomaga ono osobom z całej Polski: przygotowuje dla nich skargi, odwołania, a działacze stowarzyszenia występują jako pełnomocnicy w procesach biznesmenów. Podobnie działa Stowarzyszenie Osób Poszkodowanych przez Organy Administracji Państwowej i ZUS, które nie tylko pomaga w konkretnych sprawach, ale rozmawia o nowelizacjach przepisów z ZUS, Ministerstwem Finansów i bierze udział w posiedzeniach sejmowych komisji. Andrzej Cieślik, szef stowarzyszenia z Brzegu, nagłośnił też w mediach sprawę premiowego systemu wynagradzania urzędników skarbowych, twierdząc, że jest nie tylko korupcjogenny, ale też był w latach 2001-2003 niezgodny z ustawą o finansach publicznych. - Dwa lata temu uzgodniliśmy z ówczesnym ministrem finansów Markiem Belką, że problem jednoosobowych spółek z o.o. zostanie definitywnie rozwiązany, a egzekucje zaległości wstrzymane - mówi Cieślik. Nim zapadły decyzje, Belka odszedł jednak z resortu. Teraz stowarzyszenie liczy, że jako premier Marek Belka wróci do dawnych uzgodnień.
Związek Podatników RP ma ambitniejsze plany. Chce doprowadzić do likwidacji uznaniowości w decyzjach urzędników, wprowadzenia funkcji rozjemcy w urzędach skarbowych, ujednolicenia interpretacji prawa podatkowego (co najmniej w izbach skarbowych), swego rodzaju abolicji podatkowej (odpuszczenia zaległych podatków i kar firmom w zamian za tworzenie przez nie nowych miejsc pracy). ZP RP będzie też pomagał w konkretnych sprawach. - Jeśli na przykład urzędnik powie protestującemu przeciwko bezsensownemu domiarowi przedsiębiorcy, żeby "spadał na drzewo", opublikujemy to i wskażemy go z nazwiska. Nagłośnimy każdy przykład skandalicznego traktowania podatników - ostrzega Andrzej Wysocki, współzałożyciel Związku Podatników RP.

Tropem Kluski
Obywatelskie pospolite ruszenie nie jest tylko naszą specjalnością. W samych Niemczech do związków podatników należy ponad 800 tys. firm i osób: patrzą urzędnikom na ręce, wydają biuletyny, organizują zjazdy, udzielają pomocy prawnej (ich krajowe zrzeszenie opiniuje na przykład decyzje podatkowe Komisji Europejskiej). Powołane 29 września 1988 r. w Waszyngtonie World Taxpayers Associations, czyli "międzynarodówka" podatników, zrzesza dziś 39 krajowych organizacji z 34 państw (od Australii przez Ukrainę po USA). Krakowskie SPP jako jedyne z Polski zostało w 2000 r. przyjęte do założonego w 1969 r. w Luksemburgu Europejskiego Stowarzyszenia Podatników (Tax-payers Association of Europe), a w 2002 r. do World Taxpayers Associations.
U nas ruch oporu podatników jest jeszcze słaby, ale kompromitacja skarbówki i prokuratury w głośnych sprawach Kluski i menedżerów Optimusa oraz wrocławskiej spółki JTT sprawiły, że coraz więcej podatników chce się przeciwstawić bezprawiu urzędników. - Pokrzywdzonych coraz częściej bronią media, sądy. Po raz pierwszy jeden z organów władzy - Sejm - wyraźnie stanął po stronie podatników, powołując podkomisję nadzwyczajną do zbadania sprawy Kluski i innych biznesmenów oskarżanych przez prokuraturę i organy skarbowe - zauważa Artur Zawisza, poseł PiS i członek wspomnianej podkomisji. Przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych od 2004 r. działa rzecznik przedsiębiorców mecenas Wojciech Błaszczyk. Błaszczyk chce powołania komisji ds. kodyfikacji prawa podatkowego; wspólnie z Adamem Szejnfeldem z PO, szefem sejmowej Komisji Gospodarki, tworzą projekt ustawy o odpowiedzialności urzędników za błędne decyzje.

Fiskus pod sąd
 • X 2000 NSA uznał, że Citibank miał prawo do ulgi inwestycyjnej w związku z rekonstrukcją ratusza przy pl. Teatralnym w Warszawie. Stołeczna izba skarbowa zwróciła bankowi 20 mln zł.
 • VI 2001 NSA uznał, że BRE Bank miał prawo do ulgi inwestycyjnej w związku z rekonstrukcją ratusza przy pl. Teatralnym w Warszawie. Stołeczna izba skarbowa zwróciła bankowi 43 mln zł.
 • IX 2002 Nokia wygrała w NSA sprawę o zwrot niemal 20 mln zł niesłusznie odebranego jej odliczenia podatku VAT. I 2003 Po wyroku NSA Izba Skarbowa we Wrocławiu musi zwrócić Viscoplastowi 1,5 mln zł nadpłaconego podatku VAT.
 • VI 2003 Na mocy wyroku NSA skarb państwa musi zwrócić KGHM ponad 10 mln zł nadpłaconego podatku.
 • VI 2003 NSA uznał, że wrocławskiej spółce JTT należy się zwrot wraz z odsetkami 23 mln zł niesłusznie pobranego podatku VAT.
 • XI 2003 NSA orzekł, że nowosądecki Optimus nie wyłudzał zwrotu VAT. Urząd skarbowy musiał oddać spółce Onet.pl (prawnemu następcy Optimusa) 18,3 mln zł.
 • XII 2003 Spółka Boryszew wygrała przed NSA sprawę o zwrot 10 mln zł podatku PIT i CIT, które zapłaciła, mimo że była z nich zwolniona jako zakład pracy chronionej.
 • II 2004 Decyzją izby skarbowej firma Byd-Meat ma odzyskać 12 mln zł, które nakazał jej wpłacić urząd kontroli skarbowej.

Strzyc owce
ROMAN KLUSKA
założyciel i były szef Optimusa
Trzeba ukrócić bezkarność i wszechwładzę urzędników. Dlatego cieszę się, że Trybunał Konstytucyjny uznał w maju za sprzeczne z konstytucją przepisy ordynacji podatkowej, które umożliwiały urzędnikom zinterpretowanie dowolnego działania podatnika jako obejścia prawa. Urzędnicy skarbowi za własne błędy i narażenie budżetu na straty powinni odpowiadać w takim stopniu, w jakim za oszustwa podatkowe odpowiadają inni obywatele.
Okładka tygodnika WPROST: 22/2004
Więcej możesz przeczytać w 22/2004 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:

Czytaj także

 8
 • mchrzanowska@komandor.pl IP
  Witam, bardzo proszę o telefony i adresy mailowe do Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych oraz Zwiazku Podatników RP. Z góry dziekuje. M. Chrzanowska
  • drabelek@wp.pl IP
   Proszę o nr telefonu, adres mailowy do Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych drabelek@wp.pl
   • bez-nazwy IP
    witam bardzo prosze o podanie adresu i nr telefonu Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych Przez Urząd Skarbowy
    pozdrawiam
    proszę o informację na maila plastek00@poczta.onet.pl
    • zofija701@wp.pl IP
     witam...bardzo proszę o pomoc w podaniu adresu i telefonu
     STOWARZYSZENIA OSÓB POSZKODOWANYCH PRZEZ URZĄD SKARBOWY..
     POZDRAWIAM, WIESŁAW
     • a-agnes@wp.pl IP
      Witam, Piszę do Państwa z prośbą o pomoc. Znalazłam się razem z mężem w bardzo beznadziejnej sytuacji w naszym państwie. Kilka lat temu po skończeniu szkoły zajęliśmy się prowadzeniem działalności gospodarczej. Niemieliśmy ani grosza, tylko dużego fiata pożyczonego od taty. Zaczęliśmy od jeżdzenia na targi. Potem otworzyliśmy sklepy. Początkowo były to 3 sklepy, jednak mieliśmy tak dobre wyczucie, że firma szybko przerodziła się w sieć 15 sklepów i spółkę z o.o. Którą pomógł założyć nam brat. Mieliśmy bardzo dobre układy z dostawcami i producentami odzieży, terminy płatności, itp. Mieliśmy siły i ambicję stworzenia Polskiej Sieci Handlowej na cały kraj. Pracowaliśmy ciężko po kilkanaście godzin dziennie. W tym czasie zaniedbywaliśmy dziecko tłumacząc to sobie że potem będziemy mieli więcej czasu. Kupiliśmy dużego busa do wożenia towaru, wynajęliśmy magazyn i biura. Zatrudniliśmy dwie osoby do biura, jedną do magazynu i informatyka aby wprowadzić system komputerowy łączący w sieć wszystkie sklepy i biuro aby był ciągły podgląd na sprzedaż i dzięki temu lepsze zaopatrzenie. Założyliśmy w sklepach kamery aby dopilnować je przed kradzieżami. Każdy jeden towar był przez nas analizowany i monitorowany. Wszystko to wymagało bardzo dużo pracy i czasu. Pracownicy byli zadowoleni bo dostawali duże premie, pamiętaliśmy o paczkach i premiach świątecznych, o urodzinach. Sami też zaczęliśmy lepiej zarabiać. Byliśmy zatrudnieni we własnej spółce i gdy obroty osiągały kilku milionów nasze wypłaty także zostały podniesione. Ale wszystko szło dobrze do momentu zwolnienia nieodpowiednich osób które razem z PIPem rozpętały wokół nas burze. Zaczęły się sprawy sądowe, przesłuchania pracowników, wielkie koszty sądowe i adwokackie. Na tym niestety musiała ucierpieć firma, zabrakło czasu na rozmowy z kontrahentami, na zaopatrzenie i motywowanie pracowników przed którymi nie dało się ukryć że toczy się postępowanie z zakresu łamania przez nas prawa z zakresu kodeksu pracy. Były rozprawy na których przesłuchiwano ponad 10 osób, łącznie z tymi obecnie pracującymi. Nie udało się uratować firmy i naszych planów. W ciągu roku firmę trzeba było zwijać bo nie starczało na koszty. Pojawiły się długi nie do ogarnięcia, w ZUSie, Urzędzie Skarbowym, u kontrahentów. W między czasie bardzo ucierpiało na tym nasze zdrowie i życie prywatne, ponieważ nie mogliśmy się pogodzić z tym że taką firmę można tak łatwo zniszczyć i cała praca całego naszego życia poszła na marne. Sprawy z PIPem zostały zakończone pomyślnie dla nas po 2 latach walki. Jednak ta wygrana nie cieszyła. Nasze zdrowie psychiczne i życie prywatne bardzo na tym ucierpiało. Musieliśmy jakoś sobie radzić bo nikt nam nie pomoże w Polsce, nikt nam nie da. Założyliśmy jedną firmę na mnie drugą na męża, zajęliśmy się działalnością finansową, biura kredytowe, kończąc w międzyczasie działalności spółki z o.o. Zaszłam w ciążę, a ponieważ już 4 krotnie miałam poronienia lekarz przez całą ciąże wystawiał mi zwolnienia chorobowe. Ciąża była od początku zagrożona poronieniem. Urodziłam dziecko w 35 tygodniu. I zaczęły się znowu problemy. Zus zgłosił na policję doniesienie o popełnieniu przestępstwa z art.286 par 1 kk. Właśnie w dniu wczorajszym był przesłuchiwany mój mąż. Teraz kolej na mnie. Wiem że wszystko co powiem może być użyte przeciwko mnie i boje się. Jednak wiem też że nie jestem przestępcą i że nie popełniłam niczego złego. Szukam ratunku u Was. Proszę skontaktujcie mnie z kimś kto mógłby mi pomóc. Może jest jakaś organizacja która pomaga takim ludziom jak ja. Może ktoś już to przeszedł i teraz pomaga innym. Jeśli ktoś mi nie pomoże niewiem co zrobię. Mąż myśli że może być najgorsze, że mogą nas zamknąć do czasu wyjaśnienia sprawy, że w Polsce jest wszystko możliwe. Ja się martwię o dzieci, co z nimi będzie. W naszym kraju, jak już się zdążyłam przekonać, jest wszystko możliwe i mogą zrobić z porządnych ludzi kryminalistów. Niczego się w życiu nie dorobiłam, nie mam nic, ani domu, ani samochodów, ani innych nieruchomości, NIC. Całe życie inwestowałam, ludzie zarabiali i mają mieszkania, domy itp. a my nic nie mamy. Nikogo nie oszukaliśmy, jak to udowodnić? Potrzebuje dobrego adwokata. Proszę o pomoc.

      Z poważaniem,

      Czytaj także