Rating agencji Moody’s potwierdził mocną pozycję finansową PKN ORLEN

Rating agencji Moody’s potwierdził mocną pozycję finansową PKN ORLEN

Rafineria PKN Orlen, zdjęcie ilustracyjne
Rafineria PKN Orlen, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: PKN ORLEN
PKN ORLEN ma stabilną pozycję finansową i umacnia wiarygodność wśród inwestorów. Agencja Moody’s Investors dokonała cyklicznego przeglądu i utrzymała rating koncernu na poziomie Baa2. Przegląd uwzględnia już zrealizowane projekty, m.in. przejęcie Grupy ENERGA.

Dzięki realizowanym inwestycjom rozwojowym i procesom akwizycyjnym PKN ORLEN umacnia swoją pozycję nie tylko w biznesie, ale też wśród inwestorów. Utrzymuje przy tym wszystkie wskaźniki finansowe na bezpiecznym poziomie. Dowodem na mocną pozycję finansową koncernu są ratingi nadawane mu przez agencje Moody’s i Fitch Ratings. Fakt, że ratingi te znajdują się na poziomie inwestycyjnym zwiększa wiarygodność PKN ORLEN na rynku i może korzystnie wpłynąć na potencjalne rozmowy o finansowaniu jego kluczowych projektów.

W podsumowaniu cyklicznego przeglądu analitycy Agencji zwrócili uwagę na silną pozycję segmentu Downstream koncernu w Europie Środkowo-Wschodniej, opartego na nowoczesnych aktywach rafineryjnych. Doceniono też głęboką integrację segmentu rafineryjnego, petrochemicznego oraz detalicznego. Podkreślono również fakt, że PKN ORLEN ma zdrową pozycję finansową w zakresie poziomu długu i pokrycia kosztów odsetek mimo negatywnego wpływu pandemii COVID-19. Analitycy agencji zwrócili też uwagę na wysoką zmienność marż rafineryjnych, które wpływają na ratingi praktycznie wszystkich firm z sektora Oil&Gas.

Czytaj też:
Aplikacją ORLEN Pay można zapłacić przy dystrybutorze
Czytaj też:
PKN ORLEN stawia na polskich producentów

Opracowała:
Źródło: PKN ORLEN
+
 0

Czytaj także