Czesne za studia?

Czesne za studia?

Dodano:   /  Zmieniono: 3
fot. photos.com
Od 2015 mogą obowiązywać opłaty za studia stacjonarne w uczelniach publicznych. Wprowadzenia powszechnego czesnego domagają się rektorzy, którzy na Uniwersytecie Warszawskim zaprezentowali swój projekt „Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010-2020”.
Autorzy projektu uważają, że podstawowym problemem szkolnictwa wyższego w Polsce jest niedofinansowanie. „W szczególności, zbyt niskie nakłady na prowadzenie studiów w przeliczeniu na studenta (...) uniemożliwiają podnoszenie jakości kształcenia" – czytamy w projekcie strategii.

Jako rozwiązanie tego problemu proponują wprowadzenie częściowej odpłatności za studia stacjonarne w uczelniach publicznych, na poziomie ok. 1/4 średniego kosztu kształcenia w tych uczelniach. Wprowadzenie czesnego uzależniają od stworzenia „dostępu do pożyczek i kredytów studenckich z elastycznym systemem odłożonej w czasie spłaty (...), tak aby obowiązek płatności mógł być przenoszony ze studenta na absolwenta, który podjął pracę".

Podobny system obowiązuje w Wielkiej Brytanii.

PAP

 

 

 3

Czytaj także