Politechnika Białostocka chce zarabiać na badaniach naukowych

Politechnika Białostocka chce zarabiać na badaniach naukowych

Dodano:   /  Zmieniono: 
Fot. sxc.hu Źródło:FreeImages.com
Praktycznemu wdrażaniu wyników badań naukowych ma służyć m.in. specjalna spółka, którą chce powołać największa państwowa uczelnia techniczna w Podlaskiem - Politechnika Białostocka. Do 7 czerwca 2010 roku uczelnia szuka w drodze konkursu osoby na stanowisko prezesa mającego powstać Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej. Ma to być spółka celowa o charakterze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która zajmie się komercjalizacją badań naukowych i wspieraniem innowacji w przemyśle.

Jak powiedział prorektor politechniki ds. rozwoju i współpracy prof. Lech Dzienis, spółka ma być formułą, która na taką komercjalizację pozwoli, gdyż uczelnia działa w oparciu o konkretne reguły finansowe i organizacyjne, które nie sprzyjają wdrożeniom badań w przemyśle. Ma zarządzać patentami, wspierać finansowo i organizacyjnie wdrażanie wynalazków pracowników i studentów uczelni, pomagać w szukaniu inwestorów. Osoby startujące w konkursie na prezesa muszą m.in. przedstawić koncepcję organizacji i działalności tego instytutu, biznesplan i budżet na lata 2010-2012. Spółka miałaby, bowiem działać od lipca 2010 roku - poinformował Dzienis.

W skład spółki miałyby wejść dotychczasowe działające w strukturach uczelni: Zakład Produkcji Doświadczalnej i Usług Technicznych i Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Spółka miałaby także służyć tworzeniu spółek we współpracy z uczelnią, tzw. spin-off. Mogliby je zakładać pracownicy uczelni chcący wdrożyć swoje patenty, wynalazki. To oferta dla wszystkich chętnych naukowców, nie tylko dla pracowników Politechniki Białostockiej, choć - jak podkreśla prorektor Dzienis - przede wszystkim dla nich.

Spółka - Instytut Innowacji i Technologii politechniki - będzie miała na początek za zadanie dokonać swoistego "remanentu" potencjału uczelni - podkreśla prof. Dzienis. Dodał, że m.in. będzie chodziło o wykorzystanie działalności zakładu produkcji doświadczalnej, który - jak powiedział - "prowadzi działalność zbliżoną do komercyjnej". Pytany o to, co konkretnie politechnika chciałaby obecnie wdrożyć, jakie badania skomercjalizować powiedział, że na razie jeszcze szczegółowej analizy nie ma. Politechnika Białostocka jest jedną z największych uczelni w Podlaskiem. Kształci ok. 13 tys. studentów.

PAP, arb