Profesor Tomasz Zaleśkiewicz sekretarzem IAREP

Profesor Tomasz Zaleśkiewicz sekretarzem IAREP

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. materiały prasowe 
Profesor Tomasz Zaleśkiewicz z wrocławskiego wydziału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej został wybrany na sekretarza w International Association for Research in Economic Psychology. IAREP to największa na świecie organizacja naukowa zrzeszająca badaczy zajmujących się psychologią ekonomiczną.
– Członkostwo w International Association for Research in Economic Psychology daje ogromne możliwości kontaktów z naukowcami z całego świata, którzy prowadzą badania z zakresu psychologii ekonomicznej i ekonomii behawioralnej – opowiada o tej prestiżowej organizacji prof. Zaleśkiewicz.

– Spotkania członków IAREP odbywają się podczas corocznych konferencji, które są okazją m.in. do zaprezentowania wyników najnowszych badań oraz uczestnictwa w wykładach plenarnych prowadzonych przez najwybitniejszych psychologów i ekonomistów. IAREP wspiera również finansowo organizację seminariów i sympozjów na temat psychologii zachowań ekonomicznych – uzupełnia prosor.

Prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz jest kierownikiem Katedry Psychologii Ekonomicznej SWPS we Wrocławiu oraz założycielem i kierownikiem Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi, które działa przy uczelni. W swojej pracy naukowej koncentruje się na badaniu takich zagadnień, jak zachowania ekonomiczne, inwestowanie pieniędzy czy podejmowanie decyzji finansowych.

Jest autorem kilku książek na temat psychologii inwestowania i podejmowania decyzji ryzykownych, kilkudziesięciu artykułów naukowych publikowanych m.in. w prestiżowych pismach zagranicznych, a także autorem rozdziałów w amerykańskich podręcznikach z zakresu psychologii i ekonomii behawioralnej. Laureat kilku nagród i stypendiów naukowych. Swoją wiedzę naukową na temat psychologii biznesu wykorzystuje także w praktyce – jest właścicielem firmy doradczej Psychonomia.pl.

informacja prasowa, ps