Uniwersytet w Kielcach rozszerza ofertę studiów

Uniwersytet w Kielcach rozszerza ofertę studiów

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. Wikipedia
O kilkanaście nowych kierunków studiów rozszerzy ofertę kształcenia uniwersytet w Kielcach, by lepiej zaspokajać potrzeby rynku pracy. Uczelnia otrzyma do 2014 r. na ten cel 19 mln zł wsparcia UE w ramach programu Kapitał Ludzki. Skorzysta z tego 3,5 tys. studentów.
Realizowane będą dwa projekty: "Edukacja dla rynku pracy", który obejmie 2610 osób i otrzyma 8,8 mln zł dofinansowania oraz "Progres - Program Rozwoju: Gospodarka-Edukacja-Sukces", z którego skorzysta 874 studentów, dzięki unijnemu wsparciu w kwocie ponad 10 mln zł - zapowiedział w środę prorektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego prof. Jacek Semaniak.

Zgonie z pierwszym projektem, w tym roku akademickim ruszają specjalności: chemia kosmetyczna, doradztwo zawodowe i personalne oraz specjalizacja redakcyjno-wydawnicza. W następnym z kolei - filologia polska z translatoryką, administracja gospodarki komunalnej i finansów publicznych, administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ekonomia hotelarska i obsługa ruchu turystycznego.

Programy tych studiów zostały przygotowane w ramach współpracy uczelni z Izbą Gospodarczą Grono Targowe Kielce, a także na podstawie konsultacji z pracodawcami. - Wymiernym efektem wzmocnienia praktycznych elementów nauczania i współpracy kieleckiego uniwersytetu z pracodawcami będzie zorganizowanie m.in. 200 śródrocznych fakultatywnych praktyk zawodowych i 200 trzymiesięcznych staży studenckich - podkreślił prorektor.

Zgodnie z drugim projektem, utworzone zostaną kierunki: wzornictwo, fizyka techniczna, zdrowie publiczne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Zainaugurowane w tym roku studia biotechnologii, a także anglistyka, rozszerzone zostaną o angielski język wykładowy. Powstanie też specjalność grafika użytkowa i reklama. W toku tych studiów przewidziano studenckie staże krajowe i zagraniczne m.in. w Szkocji, Rosji, USA, Niemczech, Włoszech, Austrii i Anglii, a także szkolenie z zastosowania i wykorzystania nowych technologii w procesie nauczania "IT Friendly Profesor" dla 120 pracowników naukowo-dydaktycznych. Wszyscy studenci nowych kierunków otrzymają podręczniki i skrypty - zaznaczył Semaniak.

Uniwersytet w Kielcach kształci na 34 kierunkach w 130 specjalnościach. Stacjonarnie i niestacjonarnie studiuje w tej uczelni 23,5 tys. osób. Około 62 proc. z siedmiu tys. studentów pierwszego roku pochodzi ze Świętokrzyskiego, 18 proc. z woj. łódzkiego, a 20 proc. z innych regionów.

pap, ps

+
 0

Czytaj także