SWPS dla młodzieży

SWPS dla młodzieży

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. organizator
Cykl spotkań dla licealistów na temat seksualności i dojrzewania, szkolenia dla nauczycieli, warsztaty psychologiczne, dziennikarskie, filmowe, dyplomatyczne oraz  Liga Szkół – to tylko niektóre punkty programu Strefy Młodzieży SWPS. Przez cały rok we wszystkich lokalizacjach uczelni będzie się odbywać nowatorskie przedsięwzięcie edukacyjne, którego celem jest wspieranie rozwoju młodych ludzi w wieku licealnym.
Jaka jest współczesna młodzież i czy obraz przedstawiany w mediach odzwierciedla realia życia polskich nastolatków? Jakie są ich opinie na temat życia, seksualności czy śmierci? Jak postrzegają samych siebie i dokąd zmierzają? Odpowiedzi na te pytania dostarczy Strefa Młodzieży SWPS. – Jesteśmy w pełni świadomi tego, że nawet najlepiej zaprojektowany kwestionariusz nie pomoże nam znaleźć odpowiedzi na postawione pytania. Przede wszystkim musimy stworzyć przestrzeń do dyskusji i usłyszeć głos nastolatków. Dlatego organizujemy serię spotkań dotyczących wielu kontrowersyjnych kwestii – tłumaczy Michał Pozdał, trener i młodzieży wykładowca SWPS.

Równolegle z cyklem spotkań psychologicznych poświęconych m.in. depresji, anoreksji i bulimii, życiu seksualnemu i relacjom w związkach, odbędą się warsztaty dziennikarstwa radiowego i prasowego. W ramach Strefy Młodzieży SWPS licealiści będą mogli także wziąć udział w spotkaniach filmowych, warsztatach prawnych, dyplomatycznych i kursie szybkiego czytania. – Co roku w SWPS organizujemy liczne wydarzenia adresowane do licealistów – opowiada Małgorzata Mechanisz-Irach z SWPS. – Wszystkie cieszą się dużą popularnością. Dlatego postanowiliśmy stworzyć jeden program edukacyjny, który z jednej strony wyjdzie naprzeciw zainteresowaniom młodzieży, a z drugiej strony stworzy młodym ludziom przestrzeń do dyskusji na tematy trudne i ważne, o których często nie chcą mówić w szkole czy w domu – dodaje.

Powyższa lista nie wyczerpuje jednak całego programu Strefy Młodzieży SWPS. Szkoły ponadgimnazjalne, które wezmą udział w przynajmniej 10 warsztatach czy spotkaniach organizowanych przez SWPS w jednej z lokalizacji uczelni zostaną członkami Ligi Szkół SWPS, a pod koniec roku szkolnego otrzymają certyfikat SWPS i tytuł „Odpowiedzialnej Szkoły". Co da uczniom i nauczycielom członkostwo z Lidze Szkół SWPS? – Przede wszystkim pierwszeństwo przy zapisie na wydarzenia i warsztaty organizowane w SWPS – podkreśla Mechanisz-Irach. – Otrzymujemy dziesiątki zgłoszeń ze szkół, które chcą przyjechać do SWPS i wziąć udział w oferowanych przez nas kursach, warsztatach i spotkaniach.

Zapisy indywidualne i grupowe: tel. 22 517 98 18, 22 517 99 41, e-mail: strefa@swps.edu.pl.
Szczegółowe informacje i harmonogram Strefy Młodzieży SWPS: www.swps.pl. Idea „Strefy Młodzieży SWPS" pochodzi z Wielkiej Brytanii, gdzie praktykowana jest stała współpraca ośrodków akademickich ze szkołami kształcącymi młodzież. Ma ona za zadanie szerzenie edukacji z zakresu psychologii w celu wspierania rozwoju młodych ludzi.

pap, ps
 0

Czytaj także