Rektor Politechniki Wrocławskiej z tytułem doktora honoris causa

Rektor Politechniki Wrocławskiej z tytułem doktora honoris causa

Politechnika Wrocławska (fot. Wikipedia)
Senat Politechniki Lwowskiej nadał tytuł doktora honoris causa rektorowi Politechniki Wrocławskiej prof. Tadeuszowi Więckowskiemu - poinformował w sobotę Andrzej Charytoniuk z biura prasowego wrocławskiej uczelni.
Decyzja o nadaniu tytułu została podjęta jednomyślnie, a uroczystość wręczenia doktoratu odbędzie się 22 lutego we Lwowie podczas posiedzenia senatu uczelni.

Tadeusz Więckowski urodził się 31 października 1952 r. w Lwówku Śląskim (Dolnośląskie), jest absolwentem PWr. W 1980 r. obronił rozprawę doktorską. Tytuł profesora uzyskał w 2002 r., a  stanowisko profesora zwyczajnego w 2007 r. W kwietniu 2008 został wybrany na stanowisko rektora Politechniki Wrocławskiej.

Jest specjalistą w dziedzinie telekomunikacji, teleinformatyki i  kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń, systemów i instalacji telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. Za całokształt prac związanych z badaniami naukowymi i za wdrożenie układu antenowego Radiowego Centrum Nadawczego w  Solcu Kujawskim oraz laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej otrzymał wraz zespołem dwie nagrody Prezesa Rady Ministrów.

Laureat ma w swym dorobku sześć zgłoszeń patentowych oraz ponad 175 publikacji naukowych. Odrębną, niezwykle obszerną grupę - ponad 600 - stanowią opracowania na rzecz gospodarki.

Wraz z zespołem zainicjował, utworzył i wypromował pierwszy w  Polsce kierunek "Teleinformatyka" oraz doprowadził do powstania unikatowego w  skali światowej Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej, które uzyskało nostryfikację Unii Europejskiej. Do sukcesów profesora Więckowskiego należy także zbudowanie najlepszego w Polsce klastra "Wspólnota Wiedzy i Innowacji w  Zakresie Technik Informacyjnych", który działa na Politechnice Wrocławskiej i do którego należy obecnie ponad 60 firm.

pap, ps

Czytaj także

 0