Wybory do Parlamentu Europejskiego. Osoby z niepełnosprawnością mają szczególne prawa

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Osoby z niepełnosprawnością mają szczególne prawa

Siedziba Parlamentu Europejskiego w Brukseli
Siedziba Parlamentu Europejskiego w Brukseli Źródło:Shutterstock
Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się już w niedzielę 9 czerwca. Osoby z niepełnosprawnością będą mogły skorzystać z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego.

9 czerwca Polacy uprawnieni do głosowania ruszą do lokali wyborczych, by wybrać swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Głosować będziemy na swoich kandydatów lub kandydatki, którzy będą reprezentować interesy Polski w Europarlamencie. Przyszli europosłowie startują z list partii krajowych, ale po wyborach mogą przyłączyć się do jednej z grup działających w PR. Mogą również pozostać niezależni.

Kto może głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

W wyborach do Parlamentu Europejskiego mogą wziąć udział wszyscy wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat i posiadają czynne prawa wyborcze.

Bezpłatny transport na wybory do Parlamentu Europejskiego

Osoby z niepełnosprawnością i osoby będące na rencie lub pobierające świadczenie pielęgnacyjne, mają prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego. Prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i transportu powrotnego w gminie mają:

  • wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  • osoby o całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji
  • osoby o niezdolności do samodzielnej egzystencji
  • osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym
  • wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Gdzie zgłosić zapotrzebowanie na transport do lokalu wyborczego?

Osoby, które chcą skorzystać z bezpłatnego transportu, powinny zgłosić się do Urzędu Gminy. Wyborcę, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu, wójt, burmistrz lub prezydent miasta powinien poinformować o jakiej godzinie będzie transport do lokalu wyborczego. Może to zrobić najpóźniej trzy dni przed terminem wyborów.

Czytaj też:
Wybory do Parlamentu Europejskiego. PiS pokazał listę z kolejnego województwa
Czytaj też:
Wybory do Parlamentu Europejskiego. Jak zarejestrować się do udziału w wyborach?