Od pomysłu do rynku
Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej

Od pomysłu do rynku

Dodano:   /  Zmieniono: 
Firma, praca, zespół
Firma, praca, zespół / Źródło: Fotolia / alotofpeople
Fundusze Europejskie wspierają przede wszystkim tworzenie innowacji, nie zaś zakup gotowych technologii, maszyn czy urządzeń - choćby najbardziej nowoczesnych.

Dotacje z Funduszy Europejskich udzielane są z programów ogólnopolskich i regionalnych. Wśród pierwszych najwięcej środków dla przedsiębiorstw jest zarezerwowanych w programie Inteligentny Rozwój. Skonstruowano go tak, aby wspierał firmy we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań – od pomysłu do sprzedaży. W pierwszej fazie przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie z dwóch źródeł: „Szybka ścieżka” i „Demonstrator”.

Badania i rozwój

Na dofinansowanie mogą liczyć firmy, które mają pomysł na nowy produkt, usługę czy proces, oraz przekonanie, że jego realizacja może przynieść realne korzyści biznesowe. Dofinansowanie obejmuje proces tworzenia rozwiązań gotowych do wprowadzenia na rynek. Najlepiej, aby uczestniczyli w nim przedstawiciele świata nauki – uczelni czy ośrodków badawczo-rozwojowych. W toku prac można wypracowywać nowe rozwiązania – nie tylko pod względem finalnego efektu, ale również technologii czy materiałów umożliwiających jego osiągnięcie. Takie działania kwalifikują się jako badania przemysłowe. Jeżeli wypracowanie nowego produktu, procesu lub usługi jest możliwe poprzez zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu, takie działania są określane jako eksperymentalne prace rozwojowe. W ramach „Szybkiej ścieżki” są dotowane projekty obejmujące badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe. Z kolei „Demonstrator” w odróżnieniu od pierwszego typu dotacji oferuje dofinansowanie wyłącznie eksperymentalnych prac rozwojowych oraz wytworzenie na ich podstawie instalacji demonstracyjnej, czyli prototypu.

Jak rozumieć innowację

Na potrzeby unijnego dofinansowania słowo „innowacja” jest rozumiane jako nowy lub znacząco ulepszony produkt, proces lub usługa. W programach krajowych jest wymagane, aby miała ona wymiar co najmniej ogólnopolski. W przypadku opisywanych typów dotacji niezbędnym wymogiem jest wprowadzenie innowacji produktowej lub procesowej. Innowacja produktowa to wprowadzenie na rynek nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia. Innowacja procesowa oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy.

Konieczne wdrożenie

Warunkiem koniecznym przyznania dofinansowania w „Szybkiej ścieżce” i „Demonstratorze” jest wypracowanie innowacyjnego produktu, procesu lub usługi oraz ich wdrożenie na rynek. Jest ono rozumiane jako:

- wprowadzenie wyników prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej przez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie wyników projektu lub G udzielenie licencji na korzystanie z przysługujących mu praw własności intelektualnej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę, lub 

- sprzedaż praw do wyników prac rozwojowych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników w celu ich odsprzedaży).

Za tydzień o kolejnej formie wsparcia badań i rozwoju – dotacjach na zakup aparatury i sprzętu.

Inteligentny Rozwój

SZYBKA ŚCIEŻKA

Poddziałanie 1.1.1

- Nabór wniosków dla MŚP: do 29.07.2016

- Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 2 mln zł 

- Maksymalny udział dotacji w kosztach: 35-80 proc., w zależności od rodzaju planowanych działań, wielkości przedsiębiorstwa i miejsca realizacji projektu

DEMONSTRATOR

Poddziałanie 1.1.2

- Nabór wniosków: od 6.07 do 31.10.2016

- Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 30 mln zł 

- Maksymalny udział dotacji w kosztach: 25-40 proc.

W programach regionalnych dostępne są analogiczne dotacje dla projektów na mniejszą skalę, np. dotyczących innowacji co najmniej w skali regionu i regionalnych specjalizacji.

GDZIE PO INFORMACJE

Program Inteligentny Rozwój:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.poir.gov.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju:

www.ncbr.gov.pl

Punkty informacyjne Funduszy Europejskich:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty

Artykuł został opublikowany w 25/2016 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Czytaj także