Raj dla start-upów
Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej
Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej

Raj dla start-upów

Dodano:   /  Zmieniono: 
Firma
Firma Źródło:Fotolia / shock
Program Start in Poland stwarza szanse dla młodych, innowacyjnych firm na wsparcie biznesowe i finansowe.

Blisko 3 mld zł ze środków krajowych i unijnych wesprze w najbliższych latach polskie start-upy, czyli młode firmy oferujące produkty bądź usługi oparte na zaawansowanych technologiach i innowacjach. Program Start in Poland skupia działania obejmujące różne etapy rozwoju młodej firmy: inkubację, akcelerację i fazę szybkiego wzrostu. Powstanie kompleksowy ekosystem sprzyjający nie tylko rozwojowi start-upów, ale również dzieleniu się wiedzą i własnością intelektualną oraz nawiązywaniu długofalowej współpracy pomiędzy firmami różnej wielkości, a także przyciąganiu talentów z zagranicy.

Na dobry początek…

Wkrótce w ramach programu Scale Up, realizowanego z Funduszy Europejskich przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, wybrane akceleratory rozpoczną wspieranie rozwoju start-upów i dostarczanie im narzędzi przyspieszających rozwój biznesu. Każdy z akceleratorów otoczy trwającą od trzech do sześciu miesięcy opieką co najmniej 20 start-upów. Przejdą one autorski program stworzony i realizowany w partnerstwie z dużymi firmami oraz funduszami podwyższonego ryzyka czy jednostkami naukowymi. Młode firmy otrzymają możliwość skorzystania z zasobów niezbędnych do opracowania i testowania własnych rozwiązań, kontakt z wysokiej klasy mentorami, a także szansę na zdobycie doświadczenia oraz zbudowanie sieci kontaktów, partnerów biznesowych i potencjalnych inwestorów.

Scale Up to dla start-upów również szansa na zwiększenie wiarygodności oraz promocję marki wśród szerokiej grupy klientów korporacji. – Efektem udziału w projekcie będzie komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań proponowanych przez start-upy, w tym produktów i usług, które będą odpowiedzią na zidentyfikowane w toku programu potrzeby dużych przedsiębiorstw – podkreśla Miłosz Marczuk z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Start-upy będą również miały możliwość uzyskania bezzwrotnej pomocy finansowej w wysokości do 250 tys. zł. Kwota ta pomoże wzmocnić pozycję negocjacyjną firmy w rozmowach z potencjalnymi inwestorami.

Start in Poland zostanie wzmocniony działaniami wskazanymi w Strategii do Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, m.in. poprzez przyjęcie ustaw usuwających bariery dla innowacyjności czy opracowanie Konstytucji biznesu – nowej ustawy regulującej zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

…i na rozpęd

Start in Poland to również ułatwienie dostępu młodych firm do wsparcia kapitałowego. Instrumenty kapitałowe skonsolidowano w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju. Powoła on spółkę PFR Venture. Ta z kolei tzw. fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ), których łączny kapitał wyniesie ok. 2,8 mld zł. Ich zadaniem będzie tworzenie funduszy inwestujących w innowacyjne przedsiębiorstwa, których udziałowcami będą m.in. prywatni inwestorzy. Mogą one być wyspecjalizowane branżowo. Poszczególne fundusze sfinansują wybraną fazę rozwoju przedsiębiorstw:

  • Starter FIZ, zasiew (seed i preseed), wejścia kapitałowe od 200 tys. do 3 mln zł.
  • Biznest FIZ, seed i start-up, koinwestycje z sieciami aniołów biznesu, wejścia kapitałowe od 200 tys. do 4 mln zł.
  • Otwarte Innowacje FIZ, start-up, wczesny wzrost i wzrost, wejście kapitałowe od 1 do 40 mln zł powiązane z transferem technologii i prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych.
  • GKOFFI FIZ, wzrost, wejścia kapitałowe od 2,5 do 15 mln zł. (MoN)

Przydatne adresy: www.poir.parp.gov.pl/scaleup/scaleup

W następnym odcinku: o kolejnych możliwościach wsparcia z Funduszy Europejskich

Gdzie szukać informacji

Bezpłatne informacje o możliwościach wsparcia uzyskasz w punktach informacyjnych Funduszy Europejskich. Ich lista znajduje się na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty

Więcej możesz przeczytać w 41/2016 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.