Pożyczki i poręczenia unijne
Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej
Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej

Pożyczki i poręczenia unijne

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Złotówki (fot.laser_lotus/Fotolia.pl)
Banki ostrożnie podchodzą do kredytowania najmniejszych firm, szczególnie tych młodych stażem. Alternatywą są unijne pożyczki i poręczenia.

Mniej więcej 70 proc. mikro i małych przedsiębiorców finansuje inwestycje wyłącznie ze środków własnych. Kredyt jest dla nich często niedostępny z powodu braku historii kredytowej i zabezpieczeń. W obu tych przypadkach pomocne mogą się okazać instrumenty finansowe współfinansowane z Funduszy Europejskich: pożyczki i poręczenia. Oferują je fundusze pożyczkowe, poręczeniowe oraz niektóre banki komercyjne. Szeroką ofertę gwarancji i poręczeń – finansowanych głównie z krajowych środków budżetowych – ma Bank Gospodarstwa Krajowego.

Pożyczki

W Polsce działa 87 funduszy pożyczkowych. Ich łączny kapitał to blisko 3 mld zł. W dużej mierze pochodzi on z Funduszy Europejskich. W najbliższych latach trafi do nich kolejny zastrzyk pieniędzy. Przyda się, ponieważ część funduszy nie ma chwilowo wolnych środków. Fundusze udzielają pożyczek przeznaczonych na podjęcie, prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej, w szczególności na:

  • zakup maszyn i urządzeń
  • rozbudowę i adaptację budynków i pomieszczeń
  • wdrażanie nowych technologii, w tym zakup własności intelektualnych i prawnych
  • zakup materiałów i surowców niezbędnych do prowadzenia działalności.

Pożyczki udzielane są na mniej więcej pięć lat. Warunki finansowe są zazwyczaj korzystne w porównaniu do oferty na rynku komercyjnym. Jako zabezpieczenie często wymagany jest jedynie weksel in blanco, jednak przy większych kwotach pojawiają się dodatkowe zabezpieczenia, np. w postaci obciążenia hipoteki nieruchomości lub wiarygodnego poręczenia. Największym zainteresowaniem przedsiębiorców cieszą się pożyczki do 100 tys. zł. Zdarzają się jednak również umowy na znacznie wyższe kwoty, nawet około miliona złotych. Większość funduszy świadczy też usługi dodatkowe – doradcze, szkoleniowe i informacyjno-konsultacyjne.

Poręczenia

Drugą grupę instytucji, ułatwiających dostęp najmniejszych firm do pieniędzy na rozwój, są 42 fundusze poręczeniowe. Ich łączny kapitał wynosi ok. 1,17 mld zł. Oferują poręczenia kredytów i pożyczek dla przedsiębiorców, którzy posiadają zdolność kredytową, ale nie mają zabezpieczeń wymaganych przez bank, firmę leasingową czy fundusz pożyczkowy.

Około 60 proc. poręczeń udzielanych w ostatnich latach przez fundusze poręczeniowe opiewało na kwotę nieprzekraczającą 100 tys. zł, a kolejne 25 proc. mieściło się w przedziale 100- 250 tys. zł. Poręczenia większych wartości zdarzają się znacznie rzadziej, ale również są dostępne. Zabezpieczeniem jest weksel in blanco, a koszt waha się od 0,5 do 1 proc. kwoty poręczenia w skali roku. Dodatkową usługą świadczoną przez fundusze jest poręczenie wadium – pozwala na udział w przetargach firmom, które nie chcą lub nie mogą zamrozić na czas postępowania wymaganej kwoty.

Gdzie szukać informacji:

W następnym tygodniu: o bezpłatnych źródłach informacji o Funduszach Europejskich

Więcej możesz przeczytać w 47/2016 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.