Historia polski – quiz z dat.
Pamiętasz wszystkie?

Nauka dat ważnych wydarzeń i bitew to nieodłączny element kojarzony ze szkolnymi lekcjami historii. W naszym quizie sprawdzisz, jak wiele ważnych dat z historii Polski pamiętasz do dziś!
Bardzo słaby wynik, Twój szkolny historyk byłby mocno zawiedziony
Albo zupełnie nie masz pamięci do dat, albo twoja uwaga na historii była bardzo ograniczona
Kilka ważnych dat z polskiej historii znasz, ale wielu nie udało ci się zapamiętać
Udało ci się poprawnie przyporządkować więcej niż połowę dat, nieźle!
Świetny wynik, widać, ze masz dużą wiedzę i bardzo dobrą pamieć do dat
Gratulacje! Doskonale pamiętasz ważne daty z polskiej historii, o których uczyłeś się w szkole
Twój wynik:

1 / 14 Jakie wydarzenie miało miejsce w 966 roku?

Zjazd gnieźnieński
Bitwa pod Cedynią
Chrzest Mieszka I

2 / 14 Pierwszy polski król był koronowany najprawdopodobniej:

1 maja 992 roku
26 lipca 1018 roku
18 kwietnia 1025 roku

3 / 14 W 1138 roku rozpoczęło się:

panowanie dynastii Jagiellonów
panowanie Bolesława Krzywoustego
rozbicie dzielnicowe

4 / 14 Bitwa pod Grunwaldem miała miejsce:

15 sierpnia 1409
15 sierpnia 1410
15 lipca 1410

5 / 14 Wydarzenie, które miało miejsce w 1569 roku to:

hołd pruski
unia lubelska z Litwą
pierwsza wolna elekcja

6 / 14 Potop szwedzki miał miejsce:

w połowie XVI w.
w połowie XVII w.
w połowie XVIII w.

7 / 14 Które z tych wielkich polskich zwycięstw miało miejsce 12 września 1683?

morska wygrana ze Szwedami pod Oliwą
zwycięstwo pod Chocimiem
odsiecz wiedeńska

8 / 14 Kiedy miał miejsce I rozbiór Polski?

w 1793 roku
w 1795 roku
Żadna z tych dat nie jest poprawna

9 / 14 W 1830 roku wybuchło:

powstanie listopadowe
powstanie krakowskie
powstanie styczniowe

10 / 14 Legiony Polskie zostały utworzone:

w 1797 roku
w 1914 roku
obie odpowiedzi są poprawne

11 / 14 11 listopada 1918 roku:

Józef Piłsudski został mianowany naczelnym dowódcą wojsk polskich
Rada Regencyjna przekazała całość władzy Piłsudskiemu i rozwiązała się
powstał rząd Jędrzeja Moraczewskiego

12 / 14 II wojna światowa rozpoczęła się atakiem Niemiec na Polskę:

1 września 1939 roku
3 września 1939 roku
17 września 1939 roku

13 / 14 W 1944 roku wybuchło:

powstanie w getcie warszawskim
powstanie warszawskie
powstanie w Treblince

14 / 14 „Poznański czerwiec” miał miejsce w:

1956 roku
1968 roku
1980 roku