Historia Polski.
Łatwy quiz z polskich władców

W tym quizie pytamy o najważniejszych i najpopularniejszych władców w historii Polski. Pytania nie powinny sprawić trudności nikomu, kto uczył się historii w polskiej szkole.
Twój wynik:

1 / 11 Zacznijmy od absolutnych podstaw. Kto był pierwszym koronowanym królem Polski?

Mieszko I
Bolesław I Chrobry
Bolesław II Śmiały

2 / 11 Jak nazywał się pierwszy historyczny władca Polski, który przyjął chrzest w 966 roku?

Lestek
Mieszko I
Kazimierz III Wielki

3 / 11 Pochodził ze szwedzkiej dynastii Wazów. Przeniósł stolicę do Warszawy. W tym mieście jego syn wybudował mu kolumnę, która na Placu Zamkowym stoi i dziś. Ten władca to:

Zygmunt III Waza
Władysław IV Waza
Jan II Kazimierz

4 / 11 W historii były dwie kobiety, które zostały koronowane na króla Polski. Pierwszą z nich była:

Jadwiga Andegaweńska
Bona Sforza
Ludwika Maria Gonzaga

5 / 11 Król, który pokonał Turków pod Wiedniem to:

Władysław III Warneńczyk
Stefan Batory
Jan III Sobieski

6 / 11 To ostatni męski przedstawiciel dynastii Jagiellonów na polskim tronie. Za jego panowania Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie złączyła Unia Lubelska.

Zygmunt Stary
Zygmunt II August
Stanisław August Poniatowski

7 / 11 Był jednym z autorów Konstytucji 3 Maja. Mowa o:

Auguście III Sasie
Stanisławie Leszczyńskim
Stanisławie Auguście Poniatowskim

8 / 11 Pierwszy władca wybrany w wolnej elekcji to:

Henryk Walezy
Stefan Batory
August II Mocny

9 / 11 Jego testament podzielił Polskę między kilku synów, doprowadzając do rozbicia dzielnicowego. Mowa o:

Mieszku II Lambercie
Bolesławie II Szczodrym
Bolesławie III Krzywoustym

10 / 11 Król, który zwyciężył w bitwie pod Grunwaldem to:

Władysław II Jagiełło
Kazimierz IV Jagiellończyk
Zygmunt III Waza

11 / 11 Który władca zgodnie z porzekadłem „zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”?

Władysław I Łokietek
Kazimierz III Wielki
Władysław II Jagiełło