Łatwy quiz z dat z historii Polski i świata

W tym quizie pytamy o kilka najważniejszych dat z historii Polski i świata. Nie powinien on sprawić trudności nikomu, kto uczył się historii w polskiej szkole.
Twój wynik:

1 / 18 W 1492 r.:

Marcin Luter przybił 95 tez do drzwi katedry
Miał miejsce hołd pruski
Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę

2 / 18 Który wiek nazywany jest w Polsce złotym wiekiem?

XVI wiek
XVII wiek
XVIII wiek

3 / 18 W latach 1914-1918 trwała:

Wojna krymska
I wojna światowa
Wojna secesyjna

4 / 18 W 1795 roku miał miejsce:

Początek panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego
III rozbiór Polski
Początek panowania Napoleona jako cesarza Francuzów

5 / 18 Atak terrorystyczny na wieże World Trade Center miał miejsce 11 września...

2001 roku
2006 roku
2011 roku

6 / 18 Które z tych powstań nie miało miejsca w XIX wieku?

powstanie listopadowe
powstanie styczniowe
powstanie kościuszkowskie

7 / 18 Rewolucja francuska wybuchła w:

1789 roku
1815 roku
1848 roku

8 / 18 „Na siedmiu wzgórzach piętrzy się Rzym”. W którym roku miało być założone to starożytne miasto?

375 p.n.e.
573 p.n.e.
753 p.n.e.

9 / 18 11 listopada 1918 roku to symboliczna data odzyskania przez Polskę niepodległości i data…

powstania legionów polskich we Włoszech
końca I wojny światowej
podpisania traktatu wersalskiego

10 / 18 Co było pierwsze?

Rozpad ZSRR
Upadek muru berlińskiego
Obrady Okrągłego Stołu

11 / 18 Za jedną z dat granicznych średniowiecza uznaje się zdobycie Konstantynopola przez Turków. Miało ono miejsce w:

1453 roku
1517 roku
1555 roku

12 / 18 44 r. p.n.e to rok, w którym:

Hannibal zdobył Rzym
Spiskowcy zabili Juliusza Cezara
Miał miejsce wielki pożar Rzymu

13 / 18 Zamach majowy Józefa Piłsudskiego miał miejsce w:

1916 r.
1926 r.
1936 r.

14 / 18 Kazimierz Wielki panował w Polsce w:

XII wieku
XIV wieku
XVI wieku

15 / 18 W jakich latach trwała II wojna światowa?

1938-1944
1939-1944
1939-1945

16 / 18 Biblia Gutenberga, czyli pierwsza drukowana książka w Europie została wydana:

w XIII wieku
w XV wieku
w XVII wieku

17 / 18 Mahomet uciekł z Mekki do Medyny w…

476 r.
622 r.
1054 r.

18 / 18 Deklaracja niepodległości USA została wydana w:

XV wieku
XVI wieku
XVIII wieku