Historia Polski.
Łatwy quiz z ważnych dat

W naszym quizie z historii Polski pytamy o kilka najważniejszych dat. Nie powinien on sprawić trudności nikomu, kto uczył się historii w polskiej szkole
Twój wynik:

1 / 22 W którym roku najprawdopodobniej Mieszko I przyjął chrzest, nazywany Chrztem Polski?

W 966 r.
W 996 r.
W 1025 r.

2 / 22 Konrad Mazowiecki sprowadził Krzyżaków w:

X wieku
XIII wieku
XVI wieku

3 / 22 Jadwiga została koronowana na króla Polski w:

1384 roku
1499 roku
Jadwiga nie była królem Polski, tylko królową jako żona Jagiełły

4 / 22 Bitwa pod Grunwaldem miała miejsce:

1 sierpnia 1409 r.
15 lipca 1410 r.
17 września 1411 r.

5 / 22 Unia lubelska z Litwą została zawarta pod koniec panowania Zygmunta Augusta:

W 1569 roku
W 1669 roku
W 1769 roku

6 / 22 Liberum veto po raz pierwszy zostało użyte w:

XIV wieku
XV wieku
XVII wieku

7 / 22 W 1612 roku:

Miała miejsce obrona Jasnej Góry przed Szwedami
Stefan Batory zdobył Połock
Polska załoga po dwóch latach skapitulowała na moskiewskim Kremlu

8 / 22 Wiktoria wiedeńska miała miejsce:

15 lipca 1512 roku
12 września 1683 roku
15 sierpnia 1720 roku

9 / 22 Pierwsza polska konstytucja została uchwalona 3 maja:

1791 r.
1807 r.
1921 r.

10 / 22 W 1795 roku miał/a miejsce:

Abdykacja Stanisława Augusta Poniatowskiego
III rozbiór Polski
Obie odpowiedzi są prawdziwe

11 / 22 Królestwo Polskie, którego królem został rosyjski car Aleksander I zostało powołane na mocy decyzji kongresu wiedeńskiego w:

1815 roku
1830 roku
1863 roku

12 / 22 Powstanie styczniowe wybuchło w:

1830 roku
1863 roku
1914 roku

13 / 22 27 grudnia 1918 roku, w czasie wizyty powracającego do Polski Paderewskiego wybuchło zwycięskie:

Powstanie śląskie
Powstanie warszawskie
Powstanie wielkopolskie

14 / 22 Święto Wojska Polskiego obchodzone jest 15 sierpnia na pamiątkę:

Zwycięstwa pod Grunwaldem
Przejęcia przez Józefa Piłsudskiego wojskowej władzy w Polsce w 1918 roku
Zwycięskiej bitwy warszawskiej 1920 roku

15 / 22 Zamach majowy Józefa Piłsudskiego został przeprowadzony w:

1918 roku
1926 roku
1935 roku

16 / 22 II wojna światowa rozpoczęła się atakiem Niemiec na Polskę 1 września:

1918 r.
1939 r.
1944 r.

17 / 22 Godzina „W”, w którą 1 sierpnia 1944 r. rozpoczęło się Powstanie Warszawskie to godzina:

17:00
12:00
24:00

18 / 22 Narodowe Święto Odrodzenia Polski było najważniejszym świętem PRL obchodzony w rocznice uchwalenia Manifestu PKWN. W dzień tego święta oddano do użytku m.in. Trasę W-Z, MDM, Pałac Kultury i Nauki, Stadion Dziesięciolecia, czy most Łazienkowski. Święto było obchodzone:

1 maja
22 lipca
12 października

19 / 22 Porozumienia, które doprowadziły m.in. do powstania „Solidarności”, podpisano w:

Czerwcu 1956 roku
Grudniu 1970 roku
Sierpniu 1980 roku

20 / 22 Stan wojenny został wprowadzony:

12 grudnia 1970 roku
13 grudnia 1981 roku
14 grudnia 1989 roku

21 / 22 Wybory kontraktowe, nazywane często pierwszymi częściowo wolnymi wyborami miały miejsce:

3 maja 1989 roku
4 czerwca 1989 roku
31 sierpnia 1989 roku

22 / 22 Polska weszła do NATO i Unii Europejskiej w:

Do NATO w 1999 roku, a do Unii Europejskiej w 2004 roku
Do Unii Europejskiej w 1995 roku, a do NATO w 2005 roku
Do NATO w 1992 roku, a do Unii Europejskiej w 1999 roku