Łatwy quiz z historii Polski i świata.
Te daty warto znać!

Nasz łatwy quiz z historii Polski i świata sprawdza waszą wiedzę o ważnych datach. Pytania nie są trudne, ale warto głębiej się zastanowić przed udzieleniem odpowiedzi.
Twój wynik:

1 / 22 Który wiek nazywany jest w Polsce złotym wiekiem?

XVI wiek
XVIII wiek
XIX wiek

2 / 22 W 1492 r.:

Marcin Luter przybił 95 tez do drzwi katedry
Miał miejsce hołd pruski
Krzysztof Kolumb dotarł do Ameryki

3 / 22 Co było pierwsze?

Rozpad ZSRR
Upadek muru berlińskiego
Obrady Okrągłego Stołu

4 / 22 II wojna światowa rozpoczęła się atakiem Niemiec na Polskę:

1 września 1939 r.
1 sierpnia 1944 r.
11 listopada 1918 r.

5 / 22 Mahomet uciekł z Mekki do Medyny w…

476 r.
622 r.
1054 r.

6 / 22 Epidemia „czarnej śmierci” w Europie miała miejsce w:

IV wieku
XI wieku
XIV wieku

7 / 22 „Na siedmiu wzgórzach piętrzy się Rzym”. W którym roku miało być założone to starożytne miasto?

375 p.n.e.
573 p.n.e.
753 p.n.e.

8 / 22 W latach 1914-1918 trwała:

Wojna krymska
I wojna światowa
Wojna secesyjna

9 / 22 Biblia Gutenberga, czyli pierwsza drukowana książka w Europie została wydana:

w XII wieku
w XV wieku
w XVIII wieku

10 / 22 W 1795 roku miał miejsce:

Początek panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego
III rozbiór Polski
Wybuch wojny o niepodległość USA

11 / 22 Które z tych powstań nie miało miejsca w XIX wieku?

Powstanie listopadowe
Powstanie styczniowe
Powstanie kościuszkowskie

12 / 22 Deklaracja niepodległości USA została wydana w:

XII wieku
XIV wieku
XVIII wieku

13 / 22 Do zjednoczenia Niemiec doszło w:

XIV wieku
XVI wieku
XIX wieku

14 / 22 Bitwa nad Sommą, jedna z najkrwawszych bitew w historii, w której po raz pierwszy użyto czołgów miała miejsce w:

1916 roku
1920 roku
1945 roku

15 / 22 44 r. p.n.e. to rok, w którym:

Hannibal zdobył Rzym
Spiskowcy zabili Juliusza Cezara
Miał miejsce wielki pożar Rzymu

16 / 22 Za jedną z dat granicznych średniowiecza uznaje się zdobycie Konstantynopola przez Turków. Miało ono miejsce w:

XI wieku
XV wieku
XVII wieku

17 / 22 11 listopada 1918 roku to symboliczna data odzyskania przez Polskę niepodległości i data…

powstania legionów polskich we Włoszech
końca I wojny światowej
podpisania traktatu wersalskiego

18 / 22 Rewolucja francuska wybuchła w:

1789 roku
1815 roku
1848 roku

19 / 22 Zrzucenie bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki miało miejsce w:

1918 roku
1940 roku
1945 roku

20 / 22 Atak terrorystyczny na wieże World Trade Center miał miejsce 11 września...

2001 roku
2006 roku
2011 roku

21 / 22 Rewolucje lutowa i październikowa w Rosji miały miejsce w:

1905 i 1917 roku
1917 roku
1989 roku

22 / 22 Kazimierz Wielki panował w Polsce w:

XI wieku
XIV wieku
XVII wieku